​Analiza HotNews.ro

Numar angajati si salarii la Stat versus sector privat. Rezultatele anilor de reforma

de Dan Popa     HotNews.ro
Miercuri, 4 aprilie 2012, 19:12 Economie | Finanţe & Bănci


 documente
Cati angajati lucreaza la Stat si cati in privat? Ce salarii au ei si cati castiga peste 8000 de lei lunar? Care este numarul angajatilor din banci si asigurari care iau cele mai mari salarii? HotNews a initiat un astfel de demers si, cu ajutorul Institutului National de Statistica, a obtinut cele mai recente informatii pe aceasta tema.  Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 7% din numărul salariaţilor au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie, 54,8% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 601 şi 1500 lei, 27,2% între 1501 şi 3000 lei, 7,5% au realizat salarii brute între 3001 şi 5000 lei, iar 3,5% au realizat salarii brute de peste 5000 lei.
Vezi in text cele mai relevante grafice si in atasament studiul INS

Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (65,7%), cât şi al bărbaţilor (58,4%). În grupa salariilor brute realizate cuprinsă între 1501 şi 4000 lei distribuţia pe sexe a salariaţilor este mai omogenă, reprezentând aproape o treime (29,8% femei, respectiv 34,8% bărbaţi). Salarii de peste 4000 lei, au realizat 6,8% dintre bărbaţi, respectiv 4,5% dintre femei. Distribuţia numărului de salariaţi după salariile brute realizate pe forme de proprietate arată că:
 •  în sectorul de stat, 0,3% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 25,3% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 64,3% între 1501 - 4000 lei, 8,8% între 4001 - 8000 lei şi 1,3% peste 8000 lei;
 •  în sectorul mixt majoritar de stat, 0,5% dintre salariaţi au avut realizări la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 32,4% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 55,6% între 1501 - 4000 lei, 9,7% între 4001 - 8000 lei şi 1,8% peste 8000 lei;
 • în sectorul mixt majoritar privat, 0,5% dintre salariaţi au avut realizări la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 29,3% au realizat salarii brute cuprinse între 601-1500 lei, 56,9% între1501 - 4000 lei, 10,5% între 4001 - 8000 lei şi 2,8% peste 8000 lei;
 • în sectorul privat, 8,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 63,7% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 23,8% între1501 - 4000 lei, 3,5% între 4001 - 8000 lei şi 0,9% peste 8000 lei;
 • în sectorul cooperatist, 23,2% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 61,0% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 14,1% între 1501 - 4000 lei, 1,6% între 4001 - 8000 lei şi 0,1% peste 8000 lei;
 •  în sectorul obştesc, 12,7% dintre salariaţi au avut realizări la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 42,9% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 38,8% între1501 - 4000 lei, 4,8% între 4001 -8000 lei şi 0,8% peste 8000 lei;
 • în întreprinderile cu capital integral străin, 2,8% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 49,8% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 34,8% între 1501 - 4000 lei, 9,2% între 4001 - 8000 lei şi 3,4% peste 8000 lei;
 • în sectorul public de interes naţional şi local, 9,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 52,1% au realizat salarii brute cuprinse între 601-1500 lei, 35,4% între 1501-4000 lei, 2,9% între 4001 - 8000 lei şi 0,5% peste 8000 lei.
 Aproape o treime (30,5%) din efectivul de salariaţi la 31 octombrie 2010 se regăseşte în grupele  majore de specialişti cu  ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice şi tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (GM3Distribuţia pe sexe a salariaţilor evidenţiază că bărbaţii se regăsesc în proporţie semnificativă în grupele majore de ocupaţii de meşteşugari şi lucrători calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor şi operatori la instalaţii şi maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse (40,1%), iar majoritatea femeilor (56,6%) se concentrează în grupele de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (21,6%), lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi  (18,7%) şi tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (16,3%)sporuri şi adaosuri se regăsesc în activităţile: industria extractivă (40,6%), producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (33,9%), transport şi depozitare (23,0%).

În ceea ce priveşte activităţile „sectorului bugetar”, începând cu 01.01.2010 s-au aplicat  prevederile Legii-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice. Conform acestui act normativ, salariile de bază ale categoriei de salariaţi căreia i se aplică, au fost stabilite pe funcţii în raport cu nivelul pregătirii profesionale, experienţa şi răspunderea în muncă, precum şi cu nivelul de complexitate a activităţii specifice fiecărui post.

Astfel, sporurile (de vechime etc.), majorările, precum şi indemnizaţiile de conducere au fost incluse în salariul de bază, în condiţiile prevăzute de lege, spre deosebire de anii precedenţi când aceste drepturi salariale erau cuprinse în salariul realizat.

 De asemenea, începând cu luna iulie 2010, cuantumul brut al salariilor lunare de încadrare, inclusiv sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale aferente personalului plătit din fonduri publice au fost diminuate cu 25%, în conformitate cu prevederile Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Consecinţa aplicării acestor acte normative a fost de diminuare a salariului brut de bază, în luna octombrie 2010, faţă de aceeaşi lună a anului precedent, in activităţile de administraţie publică (-2,7%), respectiv învăţământ (-10,7%). În sănătate şi asistenţă socială salariul de bază brut din luna octombrie 2010 a fost cu 8,4% mai mare decât cel din anul precedent, din cauza includerii în salariul de bază a mai multor categorii de sporuri şi alte drepturi specifice, începând cu ianuarie 2010. Salariul brut realizat în luna octombrie 2010 faţă de luna octombrie 2009 a fost mai mic în toate activităţile sectorului bugetar, astfel: cu 23,6% în sănătate şi asistenţă socială, cu 22,1% în învăţământ, respectiv cu 11,9% în administraţia publică.

În general, la condiţii de muncă egale, salariile de încadrare ale femeilor şi bărbaţilor sunt aceleaşi. Disparităţi între salariile realizate de persoanele de sex feminin şi cele de sex masculin, pe diferite activităţi economice, pot apare ca urmare a diferenţelor de nivel de calificare şi de poziţie ierarhică la locul de muncă
Efectivul salariaţilor (exclusiv salariaţii din unităţile din sectorul economic cu mai puţin de 4 salariaţi) a fost de 4162,5 mii persoane, bărbaţii reprezentând 51,9%. Efectivul muncitorilor era de 2056,3 mii persoane, din care 63,2% bărbaţi.Numărul salariaţilor care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2010 a fost de 3554,5 mii persoane (85,4% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 47,3%. Femeile deţineau ponderea cea mai mare (37,4%) în sfera serviciilor sociale, iar bărbaţii se regăseau în proporţie de 43,7% în industrie şi construcţii. Aproximativ o treime din numărul bărbaţilor, cât şi din cel al femeilor, se regăseau în sectorul serviciilor comerciale.

Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (65,7%), cât şi al bărbaţilor (58,4%). În grupa salariilor brute realizate cuprinsă între 1501 şi 4000 lei distribuţia pe sexe a salariaţilor este mai omogenă, reprezentând aproape o treime (29,8% femei, respectiv 34,8% bărbaţi). Salarii de peste 4000 lei, au realizat 6,8% dintre bărbaţi, respectiv 4,5% dintre femei.

Puţin peste 30% din efectivul de salariaţi la 31 octombrie 2010 se regăsesc în grupele majore de specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice şi tehnicieni, maiştri şi asimilaţi. Bărbaţii predomină în rândul meşteşugarilor şi lucrătorilor calificaţi în meserii de tip artizanal, de reglare şi întreţinere a maşinilor şi instalaţiilor (77,3%), agricultorilor şi lucrătorilor calificaţi în
agricultură, silvicultură şi pescuit (69,4%), operatorilor la instalaţii, maşini şi asamblori de maşini, echipamente şi alte produse (68,2%), membrilor corpului legislativ ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori din unităţile economico-sociale şi politice (61,0%) şi a muncitorilor necalificaţi (55,8%). Femeile sunt majoritare în următoarele grupe majore de ocupaţii: funcţionari administrativi (67,0%), lucrători operativi în servicii, comerţ şi asimilaţi (63,7%), specialişti cu ocupaţii intelectuale şi ştiinţifice (60,0%) tehnicieni, maiştri şi asimilaţi (59,6%).

Repartizarea salariaţilor care au lucrat cel puţin 21 de zile în luna octombrie 2010, pe sectoare de activitate şi pe sexe, relevă faptul că femeile deţineau cea mai mare pondere în sfera serviciilor sociale (Sectorul serviciilor sociale cuprinde activităţile conform CAEN Rev.2: administraţie publică (exclusiv forţele armate şi asimilaţi), învăţământ (inclusiv cca.3% sector privat), sănătate şi asistenţă socială (inclusiv cca.6% sector privat), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (inclusiv cca.38% sector privat)  (37,4%), iar 43,7% dintre bărbaţi se regăseau în industrie şi construcţii.

Aproximativ o treime din numărul bărbaţilor, cât şi din cel al femeilor se regăseau în sectorul serviciilor comerciale. Din repartiţia numărului de salariaţi care au lucrat 21 de zile în luna octombrie, se observă că femeile erau preponderente în activităţile: sănătate şi asistenţă socială (77,8%), învăţământ (69,4%), intermedieri financiare şi asigurări (69,0%), hoteluri şi restaurante (61,5%), administraţie publică (59,1%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (57,6%) şi alte activităţi de servicii (52,4%).

Citeste in atasament studiul integral


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

27158 vizualizari

 • -4 (36 voturi)    
  daca tot faceti analize (Miercuri, 4 aprilie 2012, 19:21)

  Mazeta [utilizator]

  Ne poate zice Hotnews cati angajati exista in serviciile secrete romanesti, care sunt fondurile alocate lor si care este nivelul de salarizare?
  • +4 (24 voturi)    
   De ce? (Miercuri, 4 aprilie 2012, 19:31)

   , AlwaysToTheRight, NeveRed! [utilizator] i-a raspuns lui Mazeta

   Vrei sa/i afli pe supusii lui felix?
   • 0 (8 voturi)    
    de'aia (Joi, 5 aprilie 2012, 11:14)

    Mazeta [utilizator] i-a raspuns lui , AlwaysToTheRight, NeveRed!

    problema nu este ca Mazeta nu stie cati securisti exista, ci ca securitatea a devenit stat in stat, controleaza pe toata lumea si nu da socoteala nimanui. Basescu se refera mereu la cifrele mari, la imagini de ansamblu ("statul se sufoca din cauza aparatului de stat supradimensionat"), dar uita sa spuna ca in materie de servicii secrete suntem campioni mondiali. Vorba lui Geoana: "Nici nu stim cati ofiteri de informatii suntem!"
  • +11 (13 voturi)    
   Pt@mazeta (Miercuri, 4 aprilie 2012, 22:01)

   Buna intrebare [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

   Si ce pensii, facilitati, +/- certificate au parintii celor pe care i-ai pomenit. Sa se faca niste grafice.
   Banii in familie s-au rulat, se ruleaza.
   • +5 (7 voturi)    
    pai sa faca (Joi, 5 aprilie 2012, 1:46)

    Mazeta [utilizator] i-a raspuns lui Buna intrebare

    Dl. Popa mi-a promis de un an de zile ca face niste analize detaliate cu angajatii la stat, sa vad si eu cati securisti sunt in Romania si ce beneficii au ei. Inca mai astept...
    • +2 (2 voturi)    
     Mazeta, fii barbata! (Joi, 5 aprilie 2012, 17:24)

     Socrates [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

     De ce nu te ocupi tu de treaba asta draga mazeta?
     In baza legii accesului la informatii publice poti sa petitionezi orice institutie publica si sa ceri asemenea informatii.
     Deci da o dovada de spirit civic, apuca-te de treaba, si dupa ce ai toate rezultatele te rog sa ni le comunici si noua.

     Astept...
  • +7 (11 voturi)    
   secretul lui Bachus (Joi, 5 aprilie 2012, 0:55)

   Socrates [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

   Si daca tot sunteti la subiectul asta, va rog sa publicati si numele, adresa si numarul de telefon al tuturor angajatilor din serviciile secrete, sa fim siguri ca nu ne mintiti.
   Si poate cu asta ajunge si Mazeta cu analizele la zi.
   Dar nu am mari sperante.
   • +3 (11 voturi)    
    Mazeta a pus o intrebare buna, de ce minus? (Joi, 5 aprilie 2012, 8:46)

    Wizard of Oz [utilizator] i-a raspuns lui Socrates

    L-ati umplut de minusuri...de ce ?
    Una din principalele suparari ale romanilor in '89 a fost activitatea securistilor, care controlau tot, ascultau, inregistrau si, mai ales, faceau dosare.
    Era de ajuns sa spui un banc politic sau sa-ti exprimi o indoiala privitor la politica PCR....si erai clasificat "dusman al poporului".
    Cariera ta profesionala intra intr-o fundatura si puteai sa-ti iei adio de la o posibila iesire "afara" (fie si ca turist la bulgari)....
    Familia ta intra si ea pe lista celor nesiguri...etc.
    Securistii erau multi si erau bine platiti. Aveau un sistem medical numai al lor, case de vacanta rezervate numai lor...meritau, nu ?
    Acum?
    Acum sunt muuuult mai multi si intrebarea lui Mazeta este foarte indreptatita: noi, cetatenii trebuie sa stim cat ii platim si pentru ce.
    Daca vedem ce se intampla in economia romaneasca, ne miram cum de serviciile secrete nu stiu nimic si nu intervin.
    Siguranta acestei tari este grav afectata de afaceri dubioase care ne afecteaza economic si....SRI-ul inregistreaza ziaristii si politicienii din opozitie.
    Pana la alegeri veti vedea, scoase cu tam-tam pe piata, dosarele lor....
    Deci...intreb si eu:
    Cat platesc pentru serviciile astea secrete?
    • 0 (0 voturi)    
     De ce minus? (Joi, 5 aprilie 2012, 16:44)

     mark35 [utilizator] i-a raspuns lui Wizard of Oz

     Pai e simplu.Pentru ca ei sant mai multi.Si omniprezenti :))
    • +3 (3 voturi)    
     the wizard and the witch-hunt (Joi, 5 aprilie 2012, 17:04)

     Socrates [anonim] i-a raspuns lui Wizard of Oz

     My dear Wizard of Oz,

     am vazut mai multe mesaje de-ale tale si e clara pasiunea ta pentru serviciile secrete si conspiratiile oculte. Numai ca realitatea nu prea corespunde cu ceea ce citesti tu in romanele de spionaj.
     Nu inteleg comparatia cu Securitatea, vrei sa spui ca SRI-ul si SIE fac politie politica? Ai ceva dovezi in privinta asta? Dar te rog dovezi reale, nu ceva in genul "se stie ca...", si "e clar ca...".
     Cat despre "afacerile dubioase", majoritatea dintre ele sunt in domeniul public deja, descrise in presa si cunoscute de public.
     Cu alte cuvinte astea sunt de competenta DNA-ului si a justitiei, nu a serviciilor secrete.
     Si pe mine ma deranjeaza contractele secretizate, privatizarile dubioase, coruperea justitiei, secretizarea dosarelor de informatori ai Securitatii etc.
     Dar toate astea au autori cunoscuti:
     Nastase: Bechtel, Petrom, concesionari diverse etc
     Tariceanu: BCR, platforma Marii Negre, legi cu dedicatie, privatizari secretizate, Logan-uri de 70000 Euro, blocarea CNSAS, blocarea DNA, blocarea dosarelor in justitie
     Senatorul Voicu (PSD): coruptie in justie
     Voiculescu: politie politica, santaj de presa
     Deci ce ai tu de facut e sa nu ii votezi pe cei care s-au ocupat de asemenea potlogarii si sa ceri urmarirea lor in justitie.

     Cat despre SRI si SIE, mie nu mi-e frica de faptul sa sunt prea active, ci de faptul ca stau degeaba. Pana acum singurele reusite pe care mi le amintesc in plan economic au fost dosarul lui Codrut Seres (PUR) si gasirea lui Popa in Indonezia.
     Dar macar se pare ca isi fac mai bine treaba in materie de contraterorism si siguranta nationala.

     Ca sa-ti raspund la intrebare - prin definitie serviciile secrete sunt inafara ochiului public, si asta include si bugetele lor.
     In SUA doar suma totala cheltuita de toate serviciile secrete impreuna (si SUA au multe!) e facuta publica, si asta doar de cativa ani.
     http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_intelligence_budget
     P.S: eu nu ma ocup cu minusuri pe aici
     • 0 (0 voturi)    
      Oare de ce ? (Sâmbătă, 7 aprilie 2012, 15:06)

      Mitica (Palarierul) [anonim] i-a raspuns lui Socrates

      De ce oare "se pare ca isi fac mai bine treaba in materie de contraterorism si siguranta nationala" ?

      Deoarece mamaliga ... nu explodeaza!

      (sic!)

      "Patria si Dreptul Meu!"
      .
    • 0 (0 voturi)    
     Bugetul SRI e public (Marţi, 24 aprilie 2012, 16:29)

     ion [anonim] i-a raspuns lui Wizard of Oz

     "noi, cetatenii trebuie sa stim cat ii platim si pentru ce"

     Da bugetul de stat l-ati studiat?

     Bugetul SRI e public: SRI va primi pentru 2012 un buget de 989,3 milioane de lei.

     Bugetul SIE este de 193 milioane, adica aproximativ 43 de milioane de euro.

     Cele doua servicii consuma impreuna cam 0.6% din totalul bugetului de stat.

     Bugetul SRI se justifica: un numar impresionant de anchete de coruptie s-a facut pe baza dovezilor colectate de SRI. Si vorbim de inregistrari facute DUPA APROBAREA UNUI JUDECATOR. Altfel nu au nicio valoare in instanta.

     Da, "siguranta tarii e grav afectata". Aiurea: siguranta HOTILOR e grav afectata. Unora dintre noi ne e frica sa vorbim si la telefon, cum bine zicea Frunzaverde. Stim noi care.

     Aratati-mi un ziarist sau un opozant al regimului inregistrat aiurea de SRI. Absolut toate inregistrarile aveau mandat de la un judecator si erau conexate cu dosare penale (spre exemplu Vantu - ajutoare financiare catre fugarul Popa - si inregistrarile conexe cu "ziaristii" lui si cu Geoana)
   • 0 (8 voturi)    
    cume era aia cu omul prost? (Joi, 5 aprilie 2012, 10:31)

    cosminrs [utilizator] i-a raspuns lui Socrates

    Pana nu e si fudul, nu e prost destul.
    Nu are dreptate sa vrea sa afle cati sunt agajati si platiti de serviciile secrete romanesti?
    Poate o sa ne speriem cand o sa vedem ca mai mult de jumate mai sunt angajati si in alte parti. Ca doar sunt multi sub acoperire. Asa cum pari si tu. Ca altfel de ce te'ai ataca asa de repede pe o intrebare intemeiata?
    Dar nu am mari sperante.. voi securistii va aparati intre voi.
    • +2 (2 voturi)    
     cu omul prost ramane tot asa (Joi, 5 aprilie 2012, 17:15)

     Socrates [anonim] i-a raspuns lui cosminrs

     Vezi raspunsul meu catre Wizard of Oz.

     Faptul ca sunt asa de prost precum cu justete ai observat, si faptul ca sunt un securist asa de usor de deconspirat ar trebui sa te linisteasca, nu-i asa?
     Cu atat mai mult cu cat o sa deduci care dintre noi e agent dublu (sau triplu) doar daca stii bugetul serviciilor.

     Nu mai avem nici o scapare noi securistii cand suntem supravegheati de oameni ca si tine - uimitor de inteligenti si plini de spirit civic.
   • -2 (4 voturi)    
    Gheorghe Dinica (Joi, 5 aprilie 2012, 11:11)

    Pt@secretul lui Bachus [anonim] i-a raspuns lui Socrates

    Nu este cazul sa fii sarcastic. Poate te crezi spiritual.
    Dar in Ro se cheltuie fff mult pt unii si mult mai putin pt sectoare de activitate vitala, destinate "muritorilor de rand".
    Vezi ca si prin Occident taman acolo se accentueaza si se cer niste lucruri.
    Dar banuiesc ca ori nu ai interes sa scada/ elimine aceste facilitati date de-a moka si pe ochi frumosi ori nu ai prea mult contact cu ceea ce se cere din afara.
    Nu am nimic impotriva profesionistilor care lucreaza cu capul, creerul, dar sa dai salarii si sporuri celor care-ti primesc dosarele auto prin Pipera....
    MAI nu inseamna numai servicii secrete.
  • 0 (0 voturi)    
   Frate, ai grija, suntem supravegheati.. (Marţi, 24 aprilie 2012, 16:17)

   ion [anonim] i-a raspuns lui Mazeta

   Uite, nene si niste cifre, sa te linistesti:

   SRI: mai multe estimari "generoase" vorbesc de 12.000 de angajati. Adica 1% din totalul bugetarilor.

   La SIE e vorba de 3000 de angajati, adica 0.25% din totalul bugetarilor.

   Bugetul SRI e public si e de 930 de milioane lei in 2012, undeva la 220 de milioane de euro, adica aproximativ 0,5% din totalul cheltuielilor din bugetul public.

   Te-ai linistit sau nu?

   Mai am o cunostinta care imi vorbeste gatuit la telefon. "sa nu ne asculte astia". Saracul, isi inchipuie ca a devenit dizident anti-comunist si ca il urmareste securitatea lui Ceausescu, pentru ca urmareste Antena3.

   Paranoia e in floare, nene, putem sa discutam si despre femei, fotbal sau fata nevazuta a lunii, dumneata tot la Basescu si servicii te gandesti...
 • +12 (18 voturi)    
  Cati angajati lucreaza la Stat si cati in privat? (Miercuri, 4 aprilie 2012, 19:32)

  Mircha [utilizator]

  N-ati raspuns la prima intrebare:
  Cati angajati lucreaza la Stat si cati in privat?
  • +9 (15 voturi)    
   exact (Miercuri, 4 aprilie 2012, 20:02)

   Vlad C [anonim] i-a raspuns lui Mircha

   Am intrat pe articol exact ca sa vad raspunsul la intrebarea asta.

   Dar se pare ca a fost o intrebare retorica. Probabil era mai usor sa ne spuna cati angajati lucreaza la stat si cati la privat in familia Ionescu.
   • +2 (10 voturi)    
    lot of fog (Miercuri, 4 aprilie 2012, 21:37)

    neclar [anonim] i-a raspuns lui Vlad C

    Ceva lipseste din raportul asta... pentru ca mi se pare foarte putin 51513 de salariati la stat. Cred ca numai functionari publici sunt atatia, sau chiar mai multi.
  • +7 (15 voturi)    
   Statul bate Privatul (Miercuri, 4 aprilie 2012, 20:48)

   Trojan.H [utilizator] i-a raspuns lui Mircha

   Din ce-am vazut asa pe graba, la Stat sunt mai multi care cistiga pe segmentul 1500-4000 ron. N-am avut rabdare sa ma uit pe toate datele. Ma asteptatm la o concluzie a celor care au publicat materialul.
   In orice caz Romania e departe de a fi o tara capitalista. O tara socialista, corupta, evident saraca, vecina cu Putin.
   • +7 (13 voturi)    
    nu statul bate privatul (Miercuri, 4 aprilie 2012, 21:36)

    nicu [anonim] i-a raspuns lui Trojan.H

    pentru ca de multe ori si privatul are mentalitatea ,,smecherului'' de la stat.. ci cativa de la stat bat de departe pe oricine....vezi magistratii, ministere, parlament, agentii, guvern, presedentie...Poti sa dai afara toti angajatii de la stat (ma refer la cei prost platiti baza, adica) daca doi trei functionari de printr-un minister care mai sunt si actionari pe la firmele soacrelor verilor nepotilor odraslelor... lor semneaza contracte astronomice paguboase pentru stat (noi toti) si avantajoase pentru ei. Aici suntem intr-o mare dilema pentru ca cei care fura sunt precum balaurul cu doua capete unul la stat si unul la privat si daca mai tinem seama ca isi schimba si culoarea politica odata la patru ani atunci observam ca nu exista prea multe solutii.
    • +6 (6 voturi)    
     ba exista! (Joi, 5 aprilie 2012, 9:49)

     translativus [utilizator] i-a raspuns lui nicu

     Schimbarea sistemului pagubos de care vorbeati ar fi solutia.
  • +9 (9 voturi)    
   Statistica e din oct 2010!!! (Joi, 5 aprilie 2012, 0:42)

   alex [anonim] i-a raspuns lui Mircha

   Draga redactia, aritcolul de fata trebuia pus pe site acum 1 an jumate. Datele respective nu mai sunt demult de actualitate!
  • +7 (7 voturi)    
   Lipsuri (Joi, 5 aprilie 2012, 8:59)

   AT [anonim] i-a raspuns lui Mircha

   Cateva lucruri elementare lipsesc din acest articol:
   1. Cati angajati lucreaza la stat si cati in privat?
   2. Cat e salariul mediu brut la stat si cat la privat?
   3. Ce relevanta mai au astazi datele astea de acum un an jumate?

   Un exemplu foarte bun de cum sa scrii un articol frustrant, fara cap si fara coada.
   Puteati pune un link mare pe prima pagina cu "documentu" si citeam noi singuri, nu era nevoie sa va obositi atata. Multumim.
  • +1 (1 vot)    
   greu de spus (Joi, 5 aprilie 2012, 9:51)

   florin [anonim] i-a raspuns lui Mircha

   Intrebarea din titlu e, cred, una retorica. Ceea ce trebuie noi sa intelegem e lipsa de transparenta a institutiilor publice.
 • +4 (4 voturi)    
  pt Vlad C (Miercuri, 4 aprilie 2012, 20:18)

  miticul [utilizator]

  Raspunsul il gasiti in atasament.Familia Ionescu e pe duca :)
 • -1 (9 voturi)    
  Uite asa se vede adevarul (Miercuri, 4 aprilie 2012, 21:22)

  Critic [anonim]

  Un aparat bugetar supradimensionat cu salarii pe masura credeti ca este sustinut de cei care muncesc la privat pe minimul pe economie???
  Traiasca imprumuturile si sifonarile de bani.
 • +2 (12 voturi)    
  Trai neneaca (Miercuri, 4 aprilie 2012, 21:25)

  anonim [anonim]

  Un mic artificiu care scapa la prima vedere. Se discuta de salarul tarifar de incadrare!!!

  Doar ca exista o "mica" diferenta. La firmele de stat se acorda sporul de vechime, sporul de noapte si eventuale forme de premiere. La structura de personal din RO, salariul BRUT la stat este cu cel putin 20% mai mare decat salariul de incadrare!

  Cu alte cuvinte, cifrele sunt un pic decalate, la stat majoritatea castiga cel putin 2000 ron brut!

  De ce comparati mere cu pere ?!?
  • +10 (16 voturi)    
   Este uluitor! (Miercuri, 4 aprilie 2012, 22:39)

   casandra [anonim] i-a raspuns lui anonim

   Observ tot felul de comentarii inepte din partea unor genii private care nu se obosesc sa citeasca cele 104 pagini amarate pe care dl. Popa le-a si oferit aici. Atatea pagini are documentul statistic, 104!Mare scofala! Si, daca ar fi citit, ar fi stiut toti cei interesati ca:

   1. "în sectorul public de interes naţional şi local, 9,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la
   nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 52,1% au realizat salarii brute cuprinse între
   601-1500 lei, 35,4% între 1501-4000 lei, 2,9% între 4001 - 8000 lei şi 0,5% peste 8000 lei."

   2. "în sectorul privat, 8,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim
   brut pe ţară, 63,7% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 23,8% între
   1501 - 4000 lei, 3,5% între 4001 - 8000 lei şi 0,9% peste 8000 lei"

   Ca sa traduc pe intelesul tuturor, salariile brute realizate (adica totale) in sectorul public sunt usor mai mici decat in sectorul privat. Asta, in situatia in care in sectorul privat doar 11% din totalul salariatilor au studii complete, iar in cel public 47%. Adica, un profesor tanar castiga un salariu de gunoier.
   Si se mai vede ceva din studiu: patronii strini platesc mai corect decat patronii romani:
   "în întreprinderile cu capital integral străin, 2,8% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul
   salariului de bază minim brut pe ţară, 49,8% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500
   lei, 34,8% între 1501 - 4000 lei, 9,2% între 4001 - 8000 lei şi 3,4% peste 8000 lei"
   "în sectorul privat, 8,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim
   brut pe ţară, 63,7% au realizat salarii brute cuprinse între 601 - 1500 lei, 23,8% între
   1501 - 4000 lei, 3,5% între 4001 - 8000 lei şi 0,9% peste 8000 lei"

   Cam asta ar fi! Daca cineva mai si citeste poate scapa de obsesiile tampite cu salariile altora. Si ar fi vremea sa scape, caci deja am cam ramas fara medici si asistente medicale prin spitale.
   • -1 (17 voturi)    
    Stai liniștită (Joi, 5 aprilie 2012, 0:14)

    Alex [anonim] i-a raspuns lui casandra

    Ăștia care te enervam pe tine și n-aveam timp să citim un raport de 104 pagini „amărâte” am plecat. Ăștia, redușii care muncesc la privat.

    Rămâne să plătești tu medicii și profesorii, la grămadă cu alții. Noi redușii preferăm medicină și universități private, din țările pentru reduși.
   • +2 (6 voturi)    
    N-am citit 104 pagini (Joi, 5 aprilie 2012, 8:20)

    anonim [anonim] i-a raspuns lui casandra

    Dar matalutza n-ai priceput ce am scris in 3 randuri!

    Problema la care m-am referit , punctuala, tine de modul de raportare a sumelor castigate de un bugetar versus cele castigate la un privat.

    Daca se raporteaza salarul tarifar de incadrare la salariul de baza minim, statisticile sunt cat se poate de urate.
    Daca, se raporteaza VENITUL REALIZAT o sa descoperim IN CAZUL BUGETARILOR ca :
    - in loc de 8.1% salariati sunt 0% salariati cu VENIT sub salarul minim!
    - in loc de 63.7% sunt 20% cu venit sub salar mediu.... si tot asa!!!

    Eu doar am spus ca realitatea prezentata e cea... convenabila.
    In cazul celor de la stat
    TARIFAR + SPORURI - IMPOZIT = SALAR NET (CARE E CAM TARIFARUL, DE AICI "SIMPLIFICAREA"!)
    In cazul celor de la privat:
    TARIFAR - IMPOZIT = SALAR NET

    NU ai dreptul sa te legi de medici sau de alte profesii; cat castigi PRIN MUNCA CINSTITA, e problema ta.

    DA, sistemul comunist salariza egal atat vanzatoarea la aprozar cat si medicul, importanta sociala a fost considerata EGALA!

    Ca acum, DUPA 20 DE ANI, se pastreaza aceasta tara, este doar din cauza ca cei din sistemul medical (si nu numai) nu au pus pe real piciorul in prag! Au timp si or s-o faca!

    In comentariu, mai faci o mica confuzie: salarizarea se face dupa tipul si utilitatea meseriei, NU DUPA NIVELUL STUDIILOR!
    Asta, da, iar o alta balarie comunista, culmea insa, argumentata prin faptul ca procentul celor cu studii superioare era tinut sub control!(Evident din alte motive).
    Cu alte cuvinte, daca ai fost destul de destept sa termini SORBONA si in Romania lucrezi bugetar la semicerc, problema nu e a sistemului ci a ta!

    IN CAZUL MATALUTZA, cam pari ceva invatator, care a terminat una-doua facultati cu medie mare si realizari putine: TOCILAR, care a invatat pe de rost materie inutila SI NU E IN STARE SA-SI GANDESCA PRORIA VIATZA...

    Problema e ca sunteti multi al dracu si social inutili! De asta sunteti salarizati ... cate un pic sa va ajunga la toti, mare filozofie!
   • -2 (4 voturi)    
    vai, bietul profesor... (Joi, 5 aprilie 2012, 8:56)

    gimini [utilizator] i-a raspuns lui casandra

    ...ai uitat sa zici si cat ia din meditatii. Iar daca e prof de sport si nu are ce meditatii sa dea, stai tu linistit, ca macar da gratis niste ciocane la eleve, si tot se scoate.
   • +2 (2 voturi)    
    va rog sa documentati cei 11% (Joi, 5 aprilie 2012, 9:10)

    dodu [anonim] i-a raspuns lui casandra

    va rog sa documentati doua aspecte:
    - ce inseamna pt d-vs "studii complete"?
    - de unde aveti cifra de (doar) 11%!?
    pana nu argumetati aceste doua aspecte toata postarea d-vs se incadreaza in categoria "sofismelor statistice" - pe scurt va invalidati singur toata argumentatia
    • 0 (0 voturi)    
     raspuns (Vineri, 6 aprilie 2012, 11:34)

     casandra [anonim] i-a raspuns lui dodu

     Imi pare rau, abia acum am observat intrebarile dumenavoastra.
     1. Prin studii complete inteleg studii universitare
     2. Cel mai recent studiu care documenteaza ponderea angajatilor cu studii superioare in mediile privat si public nu se afla pe internet. Imi pare rau!
     Dar am gasit un studiu mai vechi, care contine evaluari la nivelul anului 2007.

     http://www.observatorul-social.ro/wp-content/uploads/2011/11/01_Studiu-asupra-diferentelor-de-salarizare.pdf

     Evaluarile respective indica aproape 20% angajati cu studii superioare in mediul rpivat si putin peste 40% in mediul public. Cel mai recent studiu citit de mine, la nivelul anului 2010, arata cca 11% pentru mediul privat si 47% la nivel public. Nu se indica motivele evolutiei surprinse in dinamica salariatilor. Poate ca nu au nici aceeasi metodologie cele doua studii.
   • +3 (3 voturi)    
    da o tura prin USa si Canada! (Joi, 5 aprilie 2012, 9:25)

    naiv [anonim] i-a raspuns lui casandra

    gunoierii in orasele mari castiga MULT mai bine decat o functionar de primarie si sigur MULT, MULT mai bine decat un prof. debutant. Secursim si la ei nu-i asa? tot TB si Boc si la ei nu-i asa?
   • 0 (2 voturi)    
    uluitor! dar mie nu imi da (Joi, 5 aprilie 2012, 9:46)

    florin [anonim] i-a raspuns lui casandra

    Spuneti: "salariile brute realizate (adica totale) in sectorul public sunt usor mai mici decat in sectorul privat"

    M-am uitat si eu pe cifre, de mai multe ori, dar nu vad de unde ati scos aceasta concluzie. Poate ma luminati si pe mine.
    Eu vad ca in privat sunt mai multi pe segmentul 601-1500 decat la stat (adica cu salarii mici) si mai putini pe segmentul 1501-4000 decat la stat (adica cu salarii medii). Deci???
    Singurul loc in care se sta mai bine (adica sunt mai multi) in privat este zona salariilor medii-mari, adica peste 4001 lei. Si e cumva normal, tinand cont ca sectoarele de activitate cu valoare adaugata mare sunt in zona privata: IT, telecom, servicii financiare si asigurari.
    • +1 (1 vot)    
     Confirmarea (Joi, 5 aprilie 2012, 15:03)

     casandra [anonim] i-a raspuns lui florin

     Aveti confirmarea la pag.29 (primul grafic) a celei de-a treia evaluari a FMI din decembrie 2011
     http://www.fmi.ro/img/File/Romania%20-%20Raportul%20Echipei%202011%20-%20a%20treia%20evaluare.pdf

     Salariile brute declarate (nu neaparat reale!) in mediul privat sunt mai mari decat in sectorul de stat!
     O analiza pe ponderi sa datelor din documentul INS arata ceea ce spune si evalaurea FMI.
   • 0 (4 voturi)    
    Cine pleaca (Joi, 5 aprilie 2012, 12:43)

    unul din privat [anonim] i-a raspuns lui casandra

    Vad un comentariu in care se face comparatia intre bugetari si privat'''Ca sa traduc pe intelesul tuturor, salariile brute realizate (adica totale) in sectorul public sunt usor mai mici decat in sectorul privat. Asta, in situatia in care in sectorul privat doar 11% din totalul salariatilor au studii complete, iar in cel public 47%. Adica, un profesor tanar castiga un salariu de gunoier'''.Casandra se vede ca nu ai lucrat la privat esti o bugetara stralucitoare.In privat nu se doreste angajarea celor cu pregatire superioara tocmai pentru a nu da salariile cuvenite.Mai bine angajeaza unul cu studii medii ca sa faca ceva economie.La stat se fac specializari pe banda rulanta, stim noi cum(fabricile de diplome).
  • +2 (6 voturi)    
   sa nu ne pripim (Miercuri, 4 aprilie 2012, 23:23)

   sveik [anonim] i-a raspuns lui anonim

   unde or fi sporurile de care pomeniti? Salariul bugetarilor a fost redus bine de tot ..procentul este cunoscut. Exista bugetari si bugetari. Nu putem compara salariul unui magistrat sau al unui parlamentar cu salariul unui medic. De asemenea una este sa lucrezi in minister si alta intr-o unitate din subordinea acelui minister. Veniturile difera. Totul pe principiul cine imparte parte isi face. Iar la randul sau si sectorul privat fenteaza statul adica tot pe noi cat poate. Salariul minim pe economie si plati la negru nefiscalizate. Exemplu semnalat si de presa: asta vara pe un mare santier din bucuresti aproape jumatate din cei aproape 500 de muncitori lucrau fara forme legale. Iata capitalismul romanesc . In definitiv patronii sau afaceristii cum doriti in marea lor majoritate sunt si ei romani de-ai nostrii nu? Cu naravuri care nu au lecuire ...
   • +2 (2 voturi)    
    comparati mere cu pere... (Joi, 5 aprilie 2012, 9:13)

    dodu [anonim] i-a raspuns lui sveik

    analiza e pe baza datelor de la sfarsitul anului 2010...
    nu are relevanta ce s-a intamplat vara asta la mare....
  • +1 (1 vot)    
   bati campii. (Joi, 5 aprilie 2012, 8:39)

   jean [anonim] i-a raspuns lui anonim

   mai citeste odata articolul si datele din el si o sa vezi ca de fapt la privat veniturile sunt mai mari. sporurile la stat s-au cam taiat, premiile au disparut, asa ca nu stiu de unde ai scos tu suma aia de 2000 de lei brut. m-as bucura sa fie asa, dar nu este.
   • 0 (0 voturi)    
    sporurile de la stat (Duminică, 8 aprilie 2012, 13:35)

    kkciosuldalahamangia [anonim] i-a raspuns lui jean

    s-au taiat doar pe hirtie. de ce nu sunt publice salariile functionarilor publici, al bugetarilor, si in special al celor mai plingaciosi dintre ei, profesorii si medicii ? am avea mari surprize de cit ,, de mici '' sunt salariile lor, si asta fara tot felul de sporuri .presa ,,independenta'', e folosita mai mult ca instrument electoral, dezinformare voita si manipulare.de ce pleaca si se realizeaza multi afara ? pt. ca e oeconomie reala de piata, unde salariul mediu la privat, e aproape dublu ca cel de stat, unde un muncitor cu experienta poate cistiga mult mai mult ca si un medic, care scrie doar retete.( trebuie sa recunoastem ca si medici, nu toti au aceeasi pregatire, unii pot opera,altii doar scriu retete si te trimit la ,,specialist'' )
 • +2 (8 voturi)    
  avantaj stat (Miercuri, 4 aprilie 2012, 21:44)

  clar [anonim]

  64,3% între 1501 - 4000 lei

  ...cei 64,3% vor fi intotdeauna pile si relatii intrate pe post cu spaga.

  Imi doresc sa fie totul privat, sa fie eficient.

  Este incredibil cata bataie de joc este din partea statului.

  CAm cat de nesimtit trebuie sa fii sa nu faci public cati salariati ai si ce salarii au, din moment ce esti platit din finante publice?!
 • +6 (8 voturi)    
  Uitati-va in jur... (Miercuri, 4 aprilie 2012, 23:21)

  Bizar [anonim]

  Daca astea sunt concluziile inseamna ca ipotezele sunt gresite.

  Inseamna ca 61,8 % din lucratorii din Romania castiga sub 1501 RON brut, adica ~1100 RON net, adica 2200 RON net pe familie

  Daca te uiti in jur e clar ca, undeva, ceva nu se potriveste.

  Incercati sa faceti o adunare sumara a cheltuielilor fixe (necesare) pt 2 persoane, vedeti ce ramane din 2200/luna si apoi utati-va in jur cum pe sosele nu mai e loc, benzina se tot scumpeste si se cumpara in continuare, la marea noastra jegoasa si scumpa n-ai unde sa calci in sezon, casele de la preturi fantastice au coborat ceva, dar pe langa 2200ron/luna raman de-a dreptul colosale.

  Ceva nu se potriveste, cum 2 treimi din angajatii romani cu 1100RON sustin tot ce vedem in jur...
  • 0 (4 voturi)    
   gradul de colectare iti spune ceva? (Joi, 5 aprilie 2012, 9:03)

   gimini [utilizator] i-a raspuns lui Bizar

   Populatia compenseaza fiscalizarea excesiva a veniturilor cu fusereala de la plata impozitelor. Veniturile in PIB din taxe si impozite sunt cele mai mici din Romania la nivelul UE. Pana cand nu se va reveni la impozitarea progresiva, in asa fel incat cei cu venituri mici sa nu mai fie jecmaniti pentru ca niste bugetari cu fundul gras sa poata lua salarii de 8000 de lei, situatia o sa tot continue.
   • +2 (2 voturi)    
    Solutia civilizata (Joi, 5 aprilie 2012, 11:19)

    Impozit progresiv pe venit [anonim] i-a raspuns lui gimini

    De ce nu se baga impozitul progresiv pe venit?
    In Olanda salariile fff mari , brutul de 10.000E de ex, se impoziteaza cu 52%.
    Medicii intra in grila asta de salarizare.
    Dar na.... sunt tari cu traditie in scala adevarata a valorilor si muncii prestate.
    Nu tin tot felul de asistati sociali pe salarii enorme, discordante cu restul salariilor si fara responsabilitate.
    In general, in Vest, calitatea face diferenta.
    • +1 (1 vot)    
     progresiv (Joi, 5 aprilie 2012, 15:42)

     Bizar [anonim] i-a raspuns lui Impozit progresiv pe venit

     Pentru ca ar iesi ceva de genul:
     Aia 64% cu sub 2.000 ron sa plateasca 10% impozit (ceea ce ar creea serioase probleme bugetului).
     Iar ultima treapta ar ajunge ceva de genul peste 8000 ron 50% impozit.

     Si atunci ce te mai ambitioneaza sa fii mai bun, sa castigi mai mult, ca la 2000 de coco statul sa iti spuna ca pt RO esti bogatan si sa dai inapoi 50%.

     In concluzie taxarea progresiva e corecta, dar e f greu de gasit niste praguri care sa stimuleze si sa limiteze acolo unde trebuie...

     Pragurile alea in contex european n-au rost in RO. Pe cine sa taxezi cu 50% daca are mai mult de 10000 de coco pe luna, alea 1000 de persoane...
   • +1 (1 vot)    
    grad de colectare (Joi, 5 aprilie 2012, 15:36)

    Bizar [anonim] i-a raspuns lui gimini

    Era vorba de salariati, la salariati gradul de colectare e aproape 100%.
    O firma care nu plateste CAS si CASS nu rezita un an fara sa fie "trosnita"
    Cat depre impozitul de 16%., te poti trezi cu conturi blocate in cateva luni.

    Surprinzator dar astea chiar functioneaza.

    PS. avem exceptii notabile de la stat, gen CFR care n-a platit CAS de n ani...
 • +1 (1 vot)    
  grafic (Joi, 5 aprilie 2012, 8:30)

  alin [anonim]

  Un grafic care sa arate "Numar angajati (si) salarii la Stat versus sector privat." dupa " Rezultatele anilor de reforma" sunteti in stare sa faceti???

  Ca la copy / paste se pricep toti.

  Va e lene, dar stiti ce vreti!
 • 0 (2 voturi)    
  din 2 motive (Joi, 5 aprilie 2012, 9:35)

  sorin [anonim]

  Neimplicarea UE in scaderea coruptiei
  Instrainarea resurselor fara beneficii pentru cetatenii romani
 • 0 (2 voturi)    
  Modificarea salariului minim pe economie (Joi, 5 aprilie 2012, 10:42)

  stefy [anonim]

  Una din solutii atat pentru stat cat si pentru privat este modificarea salariului minim pe economie prin decizie a Guvernului(trebuie sa tina cont de inflatia reala masurata prin costul vietii de zi cu zi si paritatea puterii de cumparare), prin colecta din evaziuni fiscale si crearea de locuri de munca acolo unde exista deficit de personal si reinvierea IMM-urilor si companiilor de investitii in infrastructura(IMM-uri inovative) sa avem si noi agricultura cu sisteme de irigatii inteligente ca la evrei si greci unde apa este captata din izvoare pina la radacina plantelor intr-un sistem de conducte subtiri subteran astfel sistemul de productie agricola taraneasca ar invinge importurile masive de pina acum , apoi retele de apa, canalizare, drumuri, poduri, spitale, scoli si astea sa fie modernizate din bani europeni si publici totodata si sa se renunte la parcuri la tara, fantani arteziene cantatoare si bazine in panta si spartul strazilor in fiecare trimestru, toate aceste solutii daca s-ar indeplini ar fi un trai mai bun pentru toti cetatenii Romaniei fie ca lucreaza la stat sau la privat.
  • 0 (2 voturi)    
   BRAVOS! In sfarsit cineva care zice de min (Joi, 5 aprilie 2012, 11:27)

   domu [utilizator] i-a raspuns lui stefy

   De ce se ține salariul minim de atâția ani în jurul sumei de 170 EURO? Subiectul creșterii salariului minim nici măcar nu e pe agenda politică. DE CE?
 • +1 (1 vot)    
  Alte masuri necesare pentru stat si privat (Joi, 5 aprilie 2012, 13:38)

  stefy [anonim]

  Alte masuri necesare pentru stat si privat luate de Guvern ar fi reducerea impozitului pe munca la salariatii cu venituri mici in mod semnificativ, TVA diferentiat pentru alimente si medicamente(9-11%) iar pentru incurajarea productiei agricole si industriale lantul dintre producatori-intermediari-consumatori sa se transforme intr-unul dintre producatori-consumatori, deoarece s-a vazut in Romania de mai bine de 20 ani cu cat ai mai multi intermediari cu atat pretul final vine mai mare la produsele agricole si industriale. Iar pentru regiile autonome monopoliste trebuie gasiti pe piata competitori care sa reduca tarifele si facturile consumatorilor.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by