​Analiza HotNews.ro

Piata muncii si a salariilor la stat si privat, o comparatie 2011 fata de 2010. Vezi cati salariati lucreaza, care sunt salariile pe formele de activitate si cum au evoluat ele fata de anul anterior

de Dan Popa     HotNews.ro
Marţi, 15 mai 2012, 14:06 Economie | Finanţe & Bănci


In 2011, grupa salariala cuprinsa intre 800-1000 de lei impreuna cu cei care erau platiti la nivelul salariului minim au pierdut cei mai multi angajati. De castigat ​au castigat celelalte grupe, mai ales cei in transa salariala 2001-3000 de lei. Numarul salariatilor a scazut in medie, dar s-au inregistrat cresteri in serviciile administrative, salubritate si industria prelucratoare. Exista 4400 de salariati la stat care castiga peste 8000 de lei lunar si peste 6000 de slujbasi la acelasi Stat cu peste 5000 de lei lunar. In privat se castiga mai bine, mai ales la firmele cu peste 250 de salariati.
Citeste in continuare o analiza a pietei salariale din Romania in 2001 si comparatia cu 2010.
Salariul mediu brut de bază în octombrie 2011 a fost de 1719 lei (cu 12,7% mai mare faţă de 2010) la nivelul salariaţilor din economie care au lucrat 21 de zile cu program complet şi de 1158 lei pentru muncitori. Salariul mediu brut realizat de aceeaşi categorie de salariaţi a fost de 1922 lei (cu 11,7% mai mare faţă de anul precedent) şi de 1341 lei pentru muncitori.

Efectivul salariaţilor (exclusiv salariaţii din unităţile din sectorul economic cu mai puţin de 4 salariaţi) a fost de 4201,2 mii persoane, bărbaţii reprezentând 53,6%. Numărul salariaţilor care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 a fost de 3534,0 mii persoane (84,1% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 46,5%. Femeile deţineau ponderea cea mai mare (36,5%) în sfera serviciilor sociale, iar bărbaţii se regăseau în proporţie de 44,8% în industrie şi construcţii. Aproximativ o treime din numărul bărbaţilor, cât şi din cel al femeilor, se regăseau în sectorul serviciilor comerciale.

Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (58,1%), cât şi al bărbaţilor (52,5%).În grupa salariilor brute realizate cuprinsă între 1501 şi 4000 lei distribuţia pe sexe a salariaţilor este mai omogenă, reprezentând peste o treime (35,5% femei, respectiv 38,9% bărbaţi). Salarii de peste 4000 lei au realizat 8,6% dintre bărbaţi, respectiv 6,4% dintre femei.

Puţin peste 30% din numărul total al salariaţilor desfăşoară ocupaţii ce aparţin grupelor majore de specialişti în diverse domenii de activitate şi tehnicieni şi alţi specialişti din domeniul tehnic. Bărbaţii predomină în rândul muncitorilor calificaţi (79,9%), operatorilor la instalaţii şi maşini şi echipamente (71,3%), lucrătorilor calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit (70,2%), membrilor corpului legislativ, ai executivului, înalţilor conducători ai administraţiei publice, conducătorilor şi funcţionarilor superiori (61,5%), muncitorilor necalificaţi (54,7%) şi a tehnicienilor şi altor specialişti din domeniul tehnic (51,3%).

Femeile sunt majoritare în următoarele grupe majore de ocupaţii: funcţionari administrativi (64,0%), specialişti în diverse domenii de activitate (63,3%) şi lucrători în domeniul serviciilor (62,1%). Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că salariaţii din grupa majoră 1 - membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori - realizează câştigurile cele mai mari în majoritatea activităţilor (4818 lei), cu valori între 2772 lei în activităţile hoteluri şi restaurante şi 9035 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări. Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi şi de lucrători în domeniul serviciilor (1032 lei, respectiv 1096 lei).

Efectivul salariaţilor la 31 octombrie 2011 (exclusiv salariaţii din unităţile din sectorul economic cu mai puţin de 4 salariaţi) a fost de 4201,2 mii persoane, bărbaţii reprezentând 53,6%. Efectivul muncitorilor era de 2093,1 mii persoane, din care 64,7% bărbaţi. Numărul salariaţilor care au lucrat 21 de zile, cu program complet, în luna octombrie 2011 a fost de 3534,0 mii persoane (84,1% din efectivul total al salariaţilor). Ponderea femeilor în această categorie a fost de 46,5%.Repartizarea salariaţilor care au lucrat cel puţin 21 de zile în luna octombrie 2011, pe sectoare de activitate şi pe sexe, relevă faptul că femeile deţineau cea mai mare pondere în sfera serviciilor sociale4 (36,5%), iar 44,8% dintre bărbaţi se regăseau în industrie şi construcţii. Aproximativ o treime din numărul bărbaţilor, cât şi din cel al femeilor se regăseau în sectorul serviciilor comerciale.

Din repartiţia numărului de salariaţi care au lucrat 21 de zile în luna octombrie, se observă că femeile erau preponderente în activităţile: sănătate şi asistenţă socială (79,1%), învăţământ (69,6%), intermedieri financiare şi asigurări (69,0%), hoteluri şi restaurante (62,9%), administraţie publică (59,6%), activităţi de spectacole, culturale şi recreative (56,9%) şi alte activităţi de servicii (51,5%).
 • Repartizarea salariaţilor pe grupe de salarii brute realizate
Repartizarea salariaţilor după salariile brute realizate arată că 4,9% din numărul salariaţilor care au lucrat cel puţin 21 de zile în program complet, în luna octombrie 2011 au realizat sub şi la nivelul salariului minim pe economie (670 lei), 50,3% dintre salariaţi au realizat salarii brute cuprinse între 671 şi 1500 lei, 30,9% între 1501 şi 3000 lei, 9,4% au realizat salarii brute între 3001 şi 5000 lei, iar 4,5% au realizat salarii brute de peste 5000 lei.

Categoria muncitorilor a realizat cu preponderenţă (64,3%) salarii brute cuprinse între 671 şi 1500 lei. În luna octombrie 2011, 7,8% din această categorie a realizat salarii brute situate sub şi la nivelul salariului minim. Muncitorii cu salarii brute peste 1501 lei au reprezentat 27,9%. Distribuţia salariaţilor după salariile brute realizate relevă o concentrare în zona salariilor mai mici de 1500 lei, atât în rândul femeilor (58,1%), cât şi al bărbaţilor (52,5%). În grupa salariilor brute realizate cuprinsă între 1501 şi 4000 lei distribuţia pe sexe a salariaţilor este mai omogenă, reprezentând peste o treime (35,5% femei, respectiv 38,9% bărbaţi). Salarii de peste 4000 lei, au realizat 8,6% dintre bărbaţi, respectiv 6,4% dintre femei.

Distribuţia numărului de salariaţi
după salariile brute realizate pe forme de proprietate arată că:
 • în sectorul de stat, 0,1% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 19,2% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 67,4% între1501 - 4000 lei, 11,6% între 4001 - 8000 lei şi 1,7% peste 8000 lei;
 • în sectorul mixt majoritar de stat, 2,6% dintre salariaţi au avut realizări la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 21,9% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 60,4% între 1501 - 4000 lei, 12,3% între 4001 - 8000 lei şi 2,8% peste 8000 lei;
 • în sectorul mixt majoritar privat, 1,0% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 26,1% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 58,5% între 1501 - 4000 lei, 11,7% între 4001 - 8000 lei şi 2,7% peste 8000 lei;
 • în sectorul privat, 6,8% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 59,5% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 28,1% între 1501 - 4000 lei, 4,4% între 4001 - 8000 lei şi 1,2% peste 8000 lei;
 • în sectorul cooperatist, 19,5% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 64,2% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 14,5% între 1501 - 4000 lei, 1,7% între 4001 - 8000 lei şi 0,1% peste 8000 lei;
 • în sectorul obştesc, 11,8% dintre salariaţi au avut realizări la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 39,3% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 38,8% între 1501 - 4000 lei, 8,6% între 4001 - 8000 lei şi 1,5% peste 8000 lei;
 • în întreprinderile cu capital integral străin, 1,6% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 45,5% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 37,9% între 1501 - 4000 lei, 10,8% între 4001 - 8000 lei şi 4,2% peste 8000 lei;
 • în sectorul public de interes naţional şi local, 3,9% dintre salariaţi au avut realizări sub şi la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, 45,5% au realizat salarii brute cuprinse între 671 - 1500 lei, 44,9% între 1501 - 4000 lei, 5,0% între 4001 - 8000 lei şi 0,7% peste 8000 lei.
Pe forme juridice, se observă că salariaţilor din regiile autonome le corespunde cel mai ridicat nivel al salariului de bază (2030 lei), mai mare cu 18,3% faţă de cel al salariaţilor din societăţile comerciale, respectiv cu 19,1% faţă de cel al salariaţilor din unităţile cu alte forme juridice. Salariul mediu brut realizat cuprinde pe lângă salariul de bază şi o parte variabilă compusă din sporuri şi prime acordate ca procentaj din salariu sau ca sumă fixă.

Pe clase de mărime, cel mai ridicat nivel al câştigului salarial mediu brut s-a înregistrat în unităţile cu peste 250 salariaţi (+15,2% faţă de media pe economie), iar cel mai scăzut în unităţile cu mai puţin de 50 salariaţi (-32,1% faţă de media pe economie).

Distribuţia câştigurilor salariale medii brute pe grupe majore de ocupaţii evidenţiază că salariaţii din grupa majoră 1 - membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – realizează câştigurile cele mai mari în majoritatea activităţilor (4818 lei), cu valori între 2772 lei în activităţile hoteluri şi restaurante şi 9035 lei în activităţile de intermedieri financiare şi asigurări.Cele mai mici câştiguri salariale brute se realizează în grupele majore de muncitori necalificaţi şi de lucrători în domeniul serviciilor (1032 lei, respectiv 1096 lei).
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

18129 vizualizari

 • +10 (10 voturi)    
  anomalii (Marţi, 15 mai 2012, 14:53)

  mary [anonim]

  Cea mai tare: ne-a cresut numarul de specialisti - erau pe cand nu se vedeau, acum ii vedem dar sunt ca si cum nu sunt...

  Ciudata este cresterea numarului de salariati cu peste 8000 ron. Presupun ca acestia sunt niste capacitati si totusi rezultatele muncii lor/ gandirii lor nu se prea vad. sau poate sunt un numar mai mare de expati - desi trendul a fost sa cam fie inlocuiti de locali in criza, dar iarasi ma intreb cum se vede contributia lor?

  O alta anomalie dramatica: s-au pierdut numarul de locuri de munca din partea celor slabi ( salarii pana in 1,500ron), dar au crescut numarul de salariati cu salarii mai mari de 3.000 ron. Cresterea din zona salariilor mari este la jumatatea fata de numarul celor care au pierdut salariile mici. Per ansamblul populatia apta de munca a saracit - presupun ca nu au murit cei care au disparut de pe piata muncii, ci sunt in somaj sau in cautarea unui loc de munca.

  Daca ne uitam pe structura salariatiilor aici mor de ras: ei bine s-au pierdut tehnicienii si a crescut cam tot atat numarul specialistilor. Probabil ca au fost la spiru haret sau la cantemir si au luat o diploma si acum sunt specialisti. Oricum pe piata rezultatelor muncii contributia lor nu prea se vede.

  Se mai vede ca cei mai mari angajatori sunt totusi marile firme - adica aveti grija cum va purtati cu acestia - si mai putin start-upurile, micro-intreprinderile si micile intreprindei

  O concluzie: poate orice guvern din lumea asta sa dea tot felul de legi pentru prelungirea vietii active caci efectele nu se vad si nu vor creste contributiile la pensii sau la asigurari sociale pentru ca nu avem in primul rand o masa stabila si sanatoasa de angajati - adica aceea care au o calificare si contribuie conform calificarii lor...
 • +7 (7 voturi)    
  vreau sa vad si eu... (Marţi, 15 mai 2012, 15:27)

  stats [anonim]

  ...o statistica intre stat si privat clar definita. Ce-i cu abureala asta?
  • -2 (2 voturi)    
   pt Stats (Marţi, 15 mai 2012, 15:31)

   miticul [utilizator] i-a raspuns lui stats

   Stats, ce fel de statistica "clara" te referi? Poate voi fi fiind omis datele care te interesau in mod direct pe tine si pot sa te ajut. Multumesc.Dan Popa
   • +2 (2 voturi)    
    Dane (Marţi, 15 mai 2012, 16:57)

    eueu [anonim] i-a raspuns lui miticul

    nu stiu ce a vrut sa zica distinsul Stats.dar sunt sigur ca ar fi ideala o statistica cu veniturile reale din piata muncii si aici ma refer in principal la ,,banii la plic".ar da peste cap extraordinar de mult.economia subterana a fost in 2011 oficial 40 miliarde euro.nu spun ca este si cifra corecta, dar daca am avea macar o mica idee despre distributia acestei economii in poppulatie(in special in piata muncii) ne-am face o idee mult mai clara despre nivelul de trai.incepe o noua investigatie Hotnews...ce zici?:)
   • +2 (2 voturi)    
    interesanta ar fii o distinctie intre: (Miercuri, 16 mai 2012, 9:17)

    stats [anonim] i-a raspuns lui miticul

    Numar salariati la stat.
    Numar salariati la privat.
    Numar salariati la negru (daca se stie asa ceva sau macar o estimare).
    Pentru fiecare categorie, o analiza pe venituri, gategorii de varsta, etc. astfel incat sa poti compara 2 categorii la un moment dat.
    Stiu ca probabil ai muncit sa scoti articolul asta, nu a fost intentia sa iti minimalizez eforturile dar nu foarte multi pot vedea utilitatea lui.
 • +9 (9 voturi)    
  Interesant (Marţi, 15 mai 2012, 15:39)

  Eu [anonim]

  Ce mi se pare interesant este ca in sectorul de stat sunt mult mai multi salariati cu venituri intre 1501-4000 ron decat in sectorul privat.
  • +7 (9 voturi)    
   interesant? trist.. (Marţi, 15 mai 2012, 16:07)

   pehash [utilizator] i-a raspuns lui Eu

   companiile de stat, gaurile negre ale economiei Romanesti, platesc in continuare salarii mai mari decat privatii. de ce? pentru ca pot..
   15k de salariati la companii de stat castiga peste 5000 ron, adica mai mult decat un ministru. nu ca 5000 ron ar fi o suma mare pt un ministru, dar totusi, 15k?
  • +1 (1 vot)    
   da, ca procent dar ca cifra absoluta (Marţi, 15 mai 2012, 17:30)

   Andrei [anonim] i-a raspuns lui Eu

   sunt mult mai mici 170000 vs 500000 si e normal sa fie asa ... la stat sunt multi salariatii cu studii superioare gen profesorii, doctori, politisti, etc.
   Oricum e ceva ciudat, daca ii adun pe angajatii de stat nu obtin un milion de angajati, cred ca lipsesc unii
   • +1 (1 vot)    
    dar uita-te si la cei cu salariu mic.. (Marţi, 15 mai 2012, 17:43)

    123 [anonim] i-a raspuns lui Andrei

    Doar 0.1% au sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară..adica foarte putini in comparatie cu cei din privat care sunt 6.8% dintr-un nr mult mai mare..

    adica e si invers..deci avem peste 200.000 de romani care iau sub 670 ron si Ponta le mareste cu 8% doar la bugetari!!!! aia cum dracu se simt?? e corect?? de ce nu a marit cu 8% salariul minim pe economie?
    • +1 (1 vot)    
     marire (Marţi, 3 iulie 2012, 11:39)

     maria d. [anonim] i-a raspuns lui 123

     Pentru ca micsorarea salariilor cu 25 % s-a facut doar la bugetari...e simplu..nu le da Ponta de la el, ci doar le restituie banii cu care au imprumutat fortat statul!
     • 0 (0 voturi)    
      Corectie (Duminică, 21 octombrie 2012, 19:56)

      johnny [anonim] i-a raspuns lui maria d.

      Ponta nu le restituie banii.Ponta ia banii prin supraimpozitare de la cei care lucreaza in economia privata si ii da celor care lucreaza la stat. Statul a fost imprumutat , la urma urmei , de cei din economia privata. Economia de stat produce numai gauri negre in bugetul de stat.
      As considera un lucru bun daca Ponta ar avea curajul sa ia banii de la mogulii imbogatiti prin metode nu tocmai ortodoxe.
      Ar trebui luati la puricat toti imbogatitii de dupa 1990 incepand cu parlamentarii , guvernantii si cei din justitie, fara nicio exceptie. Pentru asta cred ca v-ar trebui fortele NATO sau eventual americane pe teritoriul Romaniei, sa supravegheze acest proces ,si sa monitorizeze coruptia pentru urmatoarele doua secole pana ce mentalitatea romanilor va fi schimbata.
 • +1 (3 voturi)    
  Mda (Marţi, 15 mai 2012, 19:53)

  io [anonim]

  In statistica asta intra si bonusurile primite de angajatii de la stat sau numai salariile de baza?
 • +4 (4 voturi)    
  Intrebare pentru hotnews. (Miercuri, 16 mai 2012, 8:08)

  A9 [utilizator]

  Se poate ca, guvernul sa faca o nebunie frunoasa, transparenta, sub ochii nostri:
  intr-o comuna, in apropiere de Bucuresti, sa bage bani, statul, intr-o fabricuta de conserve. Sa faca contracte cu toti taranii din comunele apropiate, ca sa aibe unde sa-si duca legumele ( vor avea piata de desfacere sigura) si fabricuta sa faca bulioane de rosii si compot din cirese si piersici, ulei, zacusca, legume congelate, si tot ce se mai poate face...care sa mearga numai la casele de copii sau camine de batrani, patronate de stat.

  Asa cateva mii de oameni vor avea de munca si de mancare, iar pe langa ei, vor creste niste copii si niste batrani, vor avea mancare romaneasca.

  Dupa ce trece criza o poate privatiza, cu conditia ca 10 ani, sa functioneze la capacitate maxima, ca la inceput.
  Nu cred ca o asemenea afacere ar costa mai mult de 1 mil. euro.

  Nu stiu, nu ma pricep, e doar o parere, e posibil?
 • -2 (2 voturi)    
  salarii (Miercuri, 16 mai 2012, 8:14)

  un angajat la patron [anonim]

  ce salarii oameni buni !? eu si sotul suntem ingineri cu peste 20 ani vechime si lucram la patron .De 4 ani nu am vazut nici o marire de salariu si amindoi nu avem cumulat 2000 lei/luna . O mizerie . Stam in concedii fara plata in fiecare luna si nu putem sa ne plingem ,trebuie sa ne bucuram doar ca mai avem servici .Suntem in criza ,este iar recesiune ,dar se maresc salariile bietilor bugetari .O femeie de servici la un camin de copii are 1000 de lei lunar si mai trebuie sa aiba si sporuri ca de asa-i la STAT si Doamne ce oropsiti sunt.
 • 0 (0 voturi)    
  Intrebare (Duminică, 21 octombrie 2012, 19:42)

  Johnny [anonim]

  Ce as putea lucra in Romania sa intru la categoria mai mult de15000 roni/luna? Poate asa m-as putea intoarce in Romania si sa aduc ceva experienta din SUA. Asta fiind numai partea mea.Daca consider si contributia sotiei care are succes mai mare de cat al meu (care e semnificativ mai mare) , in afara de intreprinzatori, ce am putea lucra in Romania ca sa castigam similar ?


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by