Analiza HotNews Salarii la Stat versus Privat: cine da mai mult? Vezi "harta"salariilor si a costurilor cu forta de munca ale angajatorilor. In Regiile Autonome, media salariala depaseste cu 40 la % media pe tara

de Dan Popa     HotNews.ro
Duminică, 21 octombrie 2012, 13:51 Economie | Finanţe & Bănci


Nu e un secret ca cele mai mari salarii sunt in Capitala sau ca "varful" salarial s-a inregistrat in 2008. Se mai stie ca in banci se fac cei mai multi bani, desi sistemul e pe pierdere. Bine de stiu este ca angajatii regiilor autonome castiga cu peste 40% peste media pe tara sau ca nivelul cel mai ridicat al salariului s-a inregistrat in societatile cu capital public (superior mediei pe economie cu 9,7%). Asta in vreme ce in companiile cu capital privat castigurile salariale medii orare s-au situat cu circa 4,0% sub media pe economie.
Intre in text si vezi cum arata salariile defalcate pe regiuni de dezvoltare si activitati economice. Vezi de asemenea si cum arata costul fortei de munca in Romania, pe toate cele 5 regiuni.

 • Castigurile salariale medii lunare si orare
Castigul salarial mediu lunar brut pe total economie a fost, la finele lui 2011 de 1980 lei, mai mare cu
4,1% fata de anul precedent.
In graficul de mai jos aveti distributia pe regiuni de dezvoltare si activitati economice a salariilor in Romania. Dati click pe imagine pentru a se mari. Sursa datelor: INSSE, oct 2012.

Citeste si Piata muncii si a salariilor la stat si privat, o comparatie 2011 fata de 2010. Vezi cati salariati lucreaza, care sunt salariile pe formele de activitate si cum au evoluat ele fata de anul anterior
Din graficul de mai sus se pot trage concluzii valide cu privire la diferentele salariale ale aceleiasi munci prestate, in regiuni diferite ale Romaniei. Dispunem si de statistica pe judete, dar grafic, lucrurile ar arata extrem de complicat, preferand sa reducem datele la nivel de regiuni de dezvoltare.


 • Alta idee de retinut: In societatile cu capital public castigurile salariale medii orare brute au depasit media pe economie cu 10,2%, iar cele nete cu 9,7%. In societatile cu capital privat castigurile salariale medii orare s-au situat cu circa 4,0% sub media pe economie.
 • Castigul salarial mediu net inregistreaza discrepante semnificative si pe clase de marime ale intreprinderilor, in intreprinderile mari realizandu-se castiguri de 1,8 ori mai mari decat in cele mici. Indiferent de forma de proprietate, intre valoarea castigului salarial mediu - fie brut sau net - si marimea intreprinderii exista o relatie evidenta, aceasta crescand o data cu clasa de marime. Relatia este adevarata pentru total salariati si pe sexe.
 • Cele mai mici salarii sunt realizate de femeile din unitatile apartinand sectorului privat din clasa de  marime mica cu mai putin de 50 de salariati (1221 lei pe brut si, respectiv 896 lei pe net), iar cele mai mari de barbatii din intreprinderile aflate in forma de proprietate publica din clasa de marime mare cu 250 salariati si peste (2696 lei pe brut si, respectiv 1951 lei pe net).
Incepand cu anul 2003, se observa un reviriment al valorii reale a castigului salarial, nivelul atins in anul 2007 depasindu-l, pentru prima data dupa 1990, pe cel din anul 1990 cu 11,8%. Valoarea maxima s-a inregistrat in anul 2008 (130,3% fata de 1990), in anii urmatori trendul fiind usor descrescator.
 • Comparativ cu media pe economie, castigul salarial mediu lunar net, din anul 2011 a fost mai mare de 2,4 ori in intermedieri financiare si asigurari, cu 78,5% in industria extractiva,  cu 32,2% in administratie publicaMai sus aveti salariul mediu (brut si net) pe clase de marime ale companiilor. Ideal este asadar sa lucrezi la Stat, intr-o companie cu peste 250 de angajati. In niciun caz la privat, unde salariile raman mai mici  desi sectorul privat ïmpinge"economia.


Sub media pe economie s-au situat castigurile salariale medii lunare nete din activitatile: hoteluri si restaurante (-41,8%), alte activitati de servicii (-41,0%), activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (-33,1%), agricultura, silvicultura si pescuit (-27,7%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-25,5%), sanatate si asistenta sociala (-16,2%), comert (-15,0%), constructii (-13,6%), tranzactii imobiliare (-12,2%), invatamant (-8,9%), industrie prelucratoare (-8,3%) si distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (-7,7%).

Fata de anul 2010, cresteri ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in majoritatea activitatilor, cele mai semnificative regasindu-se in activitatile: constructii (10,8%), informatii si comunicatii (10,3%), activitati profesionale, stiintifice si tehnice (7,6%), intermedieri financiare si asigurari si tranzactii imobiliare (7,3%), industrie prelucratoare si hoteluri si restaurante (7,0%), distributia apei; salubritate, gestionarea deseurilor, activitati de decontaminare (6,1%), industrie extractiva (5,8%) si comert (5,2%).

Scaderi ale castigului salarial mediu net fata de anul precedent s-au inregistrat numai in unitatile din activitatile de: invatamant (-4,6%), administratie publica (-3,0%), activitati de spectacole, culturale si recreative (-2,4%), sanatate si asistenta sociala (-1,3%), urmare a aplicarii legislatiei in vigoare.
Diferentele salariale pe sexe ce apar pe diferite activitati economice, sunt consecinta influentei mai
multor factori, precum nivelul de calificare al salariatilor, pozitia ierarhica la locul de munca sau
ocupatia exercitata. Astfel, se observa ca femeile au castigat in medie cu 11,9% mai putin decat barbatii, realizand un castig salarial brut lunar de 1848 lei (fata de 2098 lei al barbatilor) si un castig salarial net lunar de
1349 lei (fata de 1530 lei al barbatilor). Fata de media pe economie, castigul lunar net al femeilor a reprezentat 93,4% din cel al tuturor salariatilor.

Citeste si Cati salariati sunt la Stat, cati la privat si in ce sectoare economice lucreaza acestia. Principalele tendinte din piata


Barbatilor le revin castiguri salariale medii lunare nete superioare femeilor in majoritatea activitatilor economice, cele mai mari diferente (peste 25%) regasindu-se in: intermedieri financiare si asigurari (34,7%), alte activitati de servicii (29,8%) si industria prelucratoare (28,3%). Femeile realizeaza castiguri salariale medii lunare nete superioare barbatilor in activitatea de servicii administrative si activitati de servicii suport (cu 22,4%), insa ponderea femeilor se ridica la mai putin de o treime din numarul total al salariatilor din aceasta activitate. Castiguri salariale nete superioare barbatilor au realizat si femeile din activitatile de constructii (cu 19,3%), ponderea lor ridicandu-se la aproape 14%, femeile din administratia publica (cu 6,5%), ce detin totodata si
ponderea majoritara a acestei activitati (56,7%), respectiv femeile din industria extractiva (cu 6,0%), ponderea lor ridicandu-se la aproximativ 16%.

Costul mediu lunar al fortei de munca (vezi graficul de mai sus) a fost in anul 2011 de 2569 lei/salariat, in crestere cu 3,7% fata de anul precedent. Cresteri mai importante ale costului mediu lunar fata de anul 2010 s-au inregistrat in activitatile: constructii (+11,2%), informatii si comunicatii (+11,0%), industria prelucratoare (+7,8%), intermedieri financiare (+5,3%).  Scaderi ale costului mediu lunar s-au inregistrat numai in activitatile: invatamant, sanatate si asistenta sociala (-4,8%) si activitati de spectacole, culturale si recreative (-2,3%).

 • Comparativ cu media pe economieavem de-a face cu abateri semnificative pe activitati economice, costul mediu lunar fiind superior in activitatile: intermedieri financiare (de 2,4 ori), industria extractiva, productia si furnizarea de energie electrica si termica, gaze, apa calda si aer conditionat si informatii si comunicatii (de 2,0 ori), activitati profesionale, stiintifice si tehnice (+41,0%), transport si depozitare (+9,5%), administratie publica (+5,5%).
In celelalte activitati costul mediu lunar s-a situat aproape sau sub nivelul mediu pe tara, cel mai scazut fiind in hoteluri si restaurante (-43,3%).

Pe forme de proprietate si forme juridice, costul mediu lunar a fost superior mediei pe economie in sectorul public (+268 lei), respectiv in regiile autonome (+1101 lei).

Revenind la salarii, mai adaugam aici faptul ca femeile au realizat castiguri salariale mai mici decat barbatii, indiferent de forma de proprietate. Cea mai semnificativa diferenta se inregistreaza in societatile cu capital public, unde barbatii au castigat lunar cu 377 lei mai mult decat femeile. Pe forme juridice se observa ca salariatii din cadrul regiilor autonome au castigat cu 43,2% mai mult decat media pe tara. Femeile au realizat castiguri salariale mai mici decat barbatii, indiferent de forma juridica.

In profil teritorial, pe judete, castigul salarial mediu lunar net in anul 2011 s-a situat sub media pe economie in 36 dintre judete. Cel mai scazut nivel, respectiv de 1043 lei, s-a inregistrat in judetul Maramures, cu 27,8% mai putin decat media pe economie. La polul opus s-a situat castigul salarial mediu lunar net realizat in Municipiul Bucuresti (2114 lei), cu 46,4% peste media pe economie. Fata de anul 2010, castigul salarial mediu lunar net realizat a crescut in toate regiunile de dezvoltare, cresterea cea mai mare fiind in regiunea Bucuresti-Ilfov (7,2%), iar cea mai mica in regiunea Nord-Est (0,6%).
Regiunea Bucuresti-Ilfov a fost singura regiune care a inregistrat crestere a castigului salarial mediu lunar net fata de nivelul mediu pe economie (+44,5%), restul regiunilor s-au situat sub nivelul mediu pe economie; nivelul cel mai scazut s-a inregistrat in regiunea Nord-Est (-17,0%) fata de nivelul mediu pe economie
Disparitati salariale pe sexe s-au inregistrat si in profil teritorial, barbatii realizand castiguri medii nete lunare mai mari decat cele ale femeilor in toate regiunile, cu procente cuprinse intre 6,6% (in regiunea Nord-Est) si 26,2% (in regiunea Sud-Vest Oltenia). Nivelurile cele mai reduse ale castigurilor nete realizate de femei (1145 lei) si de barbati (1236 lei) s-au inregistrat in regiunile Nord-Vest, cu 15,1%, respectiv Nord-Est cu 19,2%, sub mediile castigurilor pe economie pentru cele doua sexe. In regiunea Bucuresti-Ilfov au realizat castiguri peste media pe tara atat femeile (+47,3%), cat si barbatii (+42,0%).

Desi in industria prelucratoare se concentreaza cel mai mare numar de salariati, nivelul castigului salarial orar brut al acestora reprezinta doar 38,1% din nivelul maxim al castigului salarial orar brut pe economie (detinut de intermedierile financiare).
 
 • Pe forme juridice, in regiile autonome s-a realizat cel mai mare castig salarial mediu orar, superior mediei pe economie cu 4,92 lei/ora in valoare bruta, respectiv cu 3,59 lei/ora in valoare neta.

 Costul mediu lunar din societatile cu capital privat (proprietatea majoritara privata, proprietatea integral privata, proprietatea cooperatista, proprietatea obsteasca, proprietatea integral straina), desi s-a situat sub media pe economie cu circa 4%, a inregistrat cea mai mare valoare in activitatea de intermedieri financiare si asigurari (+3499 lei peste media pe economie).

Citeste si Numar angajati si salarii la Stat versus sector privat. Rezultatele anilor de reforma

 • Disparitatile costului fortei de munca se manifesta si pe clase de marime ale intreprinderilor, valorile medii lunare ale acestuia pe persoana fiind in intreprinderile mari (cu 250 salariati si peste) de 1,2 ori mai mari decat media pe economie si de circa 1,9 ori mai mari decat costul mediu lunar inregistrat in unitatile mici, cu mai putin de 50 de salariati.

 • Angajatorii din sectorul public din intreprinderile mari (cu 250 salariati si peste) cheltuie in medie pe un angajat intr-o luna, de 1,8 ori mai mult decat cei din sectorul privat din unitatile mici, cu mai putin de 50 de salariati (2999 lei fata de 1658 lei).
 • Cheltuielile unitatii cu forta de munca luate in calculul costului mediu lunar au cuprins sumele brute platite direct salariatilor (cheltuieli directe), precum si alte cheltuieli cu forta de munca ale agentilor economico-sociali (cheltuieli indirecte). Din cheltuielile unitatii cu forta de munca s-au scazut transferurile de la bugetul statului catre angajator pentru stimularea ocuparii fortei de munca. In anul 2011, ponderea cheltuielilor directe in totalul cheltuielilor unitatii cu forta de munca a fost 77,7 %, in crestere cu 0,3 puncte procentuale fata de anul precedent.

 • Din categoria cheltuielilor directe, sumele brute platite de angajator din fondul de salarii (inclusiv premiile si drepturile in natura) au avut cea mai mare pondere 74,5%, cu variatii semnificative intre activitatile economice, intre 68,3% in industria extractiva si 76,4% in hoteluri si restaurante si activitati profesionale, stiintifice si tehnice.
 • Cheltuielile indirecte platite de angajator au reprezentat 22,3% in totalul cheltuielilor unitatii cu forta de munca, in scadere cu 0,3 puncte procentuale fata de anul 2010. Contributiile pentru asigurarile si protectia sociala platite de angajator au detinut cea mai mare proportie din cheltuielile indirecte ale unitatii cu forta de munca (20,3%), aceasta pondere luand valori intre 19,7% in intermedieri financiare si asigurari si 21,0% in industria extractiva.
 • Cel mai mare cost mediu orar a revenit activitatii de intermedieri financiare (35,39 lei/ora), situat peste media pe economie cu 20,46 lei/ora.

Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

17626 vizualizari

 • -3 (15 voturi)    
  Desteptati-va NATIUNE (Duminică, 21 octombrie 2012, 15:50)

  SRA [utilizator]

  SOLUTIA SALVARII ROMANIEI :

  TARICEANU candidat la Presidentie in 2014
  MRU premier din decembrie 2012

  Se salveza NATIUNEA, MRU are nevoie de experienta, TARICEANU de respect si
  si increderea dela Traian BASESCU.

  Sunt sigur ca inainte de toate la acesti DEMNITARI conteaza inainte de tOATE NATIUNEA si dupa aceea ranchinurile politice.

  ANTONESCU si PONTA trebuie sa dispara din scena politica, in PSD sunt oameni valorosi dar nu pentru momentul actual. La ora actuala TURBAREA le-a luat mintile la majoritatea din USL.

  Ce este mai important, ROMANIA si DREAPTA sa castige sa duca ROMANIA acolo unde ii este locul.

  ROMANI deteptati-va, vin zile grele cu USL !!!
  • +6 (8 voturi)    
   Tariceanu (Luni, 22 octombrie 2012, 8:03)

   eurobalauru [utilizator] i-a raspuns lui SRA

   Este un mandru candidat al USL. Ai uitat cumva?
   • -1 (3 voturi)    
    E adevarat asa este! (Luni, 22 octombrie 2012, 9:48)

    jeanjk [utilizator] i-a raspuns lui eurobalauru

    E adevarat ca Tariceanu a fost un foarte bun premier liberal, chiar mai bun decat Nastase, numai ca se uita sa se precizeze faptul ca atunci cand a aparut bula imobiliara din 2006-2007, ca exemplu luati Rapoartele BNR pe anii 2006, 2007 si o sa constatati ca pretul locuintelor sociale(garsoniere sau cel mult 2 camere) au crescut de circa 7,4 ori, ceea ce a pus o presiune uriasa in bugetele familiilor tinere din Romania, chiar daca pensiile parintilor s-au marit intre anii 2006-2008 si chiar daca salariile au crescut simtitor in acel interval de timp.
    • +1 (1 vot)    
     Tariceanu si nastase (Luni, 22 octombrie 2012, 13:55)

     dj [utilizator] i-a raspuns lui jeanjk

     premieri buni? Pe ce lume traiesti?
     • -2 (4 voturi)    
      In opinia mea consider ca... (Luni, 22 octombrie 2012, 15:52)

      jeanjk [utilizator] i-a raspuns lui dj

      In opinia mea intr-adevar consider ca Nastase si Tariceanu si Isarescu ca premieri au fost de 1000 de ori mai buni decat Boc si Ungureanu si acum cred ca tara o ARDe pe comedia erorilor a la PROTV cu Boc si Ungureanu in principal. Fiti bocii si ungurenii lor daca vreti, eu turca bre boc miroase groaznic, vorba lu' Ilici - Iliescu miroase de te trazneste guvernarea Boc si la ani - lumina distanta, ce blestem a fost, nu-l simpatizez nici pe Ponta cu baroniada locala, da macar s-a gandit la mediul privat cu TVA la incasarea facturii, cu plata pensiilor amaritilor si a salariilor sub 800 lei, cu bucati de autostrada spre Ploiesti, poduri gata finisate Calafat-Vidin .
      • 0 (0 voturi)    
       sincer (Marţi, 23 octombrie 2012, 11:57)

       dj [utilizator] i-a raspuns lui jeanjk

       invata putina economie si apoi vezi ce masuri economice a luat fiecare.
 • +18 (20 voturi)    
  prelati & biserica unde sunt ? (Duminică, 21 octombrie 2012, 18:05)

  mariusxmarius [utilizator]

  biserica e din alt stat ? de ce nu apare in statistici ?
  aia stau pe o gramada de bani si nimeni nu-i intreaba de unde-i au sau daca platesc impozite plus ca sunt salariati la stat !
 • +9 (19 voturi)    
  pai, lucrurile nu stau chiar asa (Duminică, 21 octombrie 2012, 18:07)

  DanDa [utilizator]

  in realitate lucrurile nu stau chiar asa, dintr-un motiv foarte simplu: evaziunea fiscala. La "stat" conceptul nu exista pentru ca nu isi asuma nimeni riscul de a nu declara salariul real (nu are motiv sa faca asa ceva) pe cand la "privat" sunt multi care isi iau pe cartea de munca salariul minim si restul "in mana" sau, in cazul cel mai fericit restul se ia "pe PFA" (acum vreo 2 ani restul se lua pe "drepturi de autor - de aici si impozitarea drepturilor de autor ca si salariile).
  Prietenii stiu de ce.
  • +2 (10 voturi)    
   Comentariu sters de utilizator (Duminică, 21 octombrie 2012, 22:26)

   [anonim] i-a raspuns lui DanDa

   • +7 (11 voturi)    
    spuneam doar .... (Duminică, 21 octombrie 2012, 22:34)

    DanDa [utilizator] i-a raspuns lui

    Spuneam ca statistica asta e falsa din start. Iti spun ca o buna parte din salariile din privat nu sunt impozitate. Nu inteleg de ce trebuie sa ma ameninti cu linsarea pentru ca enunt acest adevar atat de vechi incat se pare ca a fost uitat pana si de "analisti"
    • +2 (8 voturi)    
     Comentariu sters de utilizator (Duminică, 21 octombrie 2012, 23:42)

     [anonim] i-a raspuns lui DanDa

    • +2 (6 voturi)    
     Fals, si la stat evaziunea e uriasa (Luni, 22 octombrie 2012, 9:40)

     Bogdan_1 [utilizator] i-a raspuns lui DanDa

     Deoarece evaziunea fiscala mascata din zona bugetara nu e luata in calcul (de ex. prime, sporuri de "performanta" - chiar unde sunt pierderi, scutiri de plata unor taxe, preturi preferentiale (vezi pe la regii), case de vacanta, "team-building" platite - in fapt vacante la munte si la mare). Cred ca se compenseaza deplin asa ca raporturile procentuale se pastreaza. Ca sa nu mai vorbim de "sarmanii profesori" ce face evaziune la greu cu meditatiile sau medicii cu..., politistii cu spaga, ....
    • +4 (4 voturi)    
     La stat (Luni, 22 octombrie 2012, 11:20)

     if0014 [utilizator] i-a raspuns lui DanDa

     se fura altfel. Iar daca e sa privim problema din alt unghi, CFR tocmai a facut o evaziune fiscala de 1 miliard de EURO.

     Si nu uita corporatiile care nu isi permit sa faca evaziune prin nedeclararea salariilor, asa ca pur si simplu platesc prost (gen lanturi de hipermarketuri, companii de productie samd).
  • +11 (11 voturi)    
   ok (Duminică, 21 octombrie 2012, 23:13)

   Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui DanDa

   Statistica INS se refera la "castigul salarial de baza" (brut sau net)- practic salariul din contract.

   Asta inseamna ca:

   1. nu se ia in considerare evaziunea fiscala (la privat)
   2. nu sunt incluse sporuri, bonificatii, beneficii, etc (in afara faptului in care sunt specificate in contract). Iar in materie de bonusuri si beneficii statul este majoritar.

   Din pacate discrepanta intre castigul salarial la stat si la privat este chiar mai mare decat cea din statistici.

   Nici statul nu ofera informatii clare despre salariile pe care le plateste angajatilor sai (e faimoasa replica lui Berceanu care pus in fata unor negocieri grele cu angajatii Nuclearelectrica i-a amenintat ca le da publicitatii salariile....).
  • +4 (6 voturi)    
   oare? (Luni, 22 octombrie 2012, 5:32)

   Sakura [utilizator] i-a raspuns lui DanDa

   Eu zic să nu fii atât de sigur că la stat se declară integral veniturile. Diferă doar modalitatea de a le masca, atât. Salariul este întradevăr declarat până la ultimul leu, însă autoturismul instituţiei care consumă tone sau chiar zeci de tone de benzină pe lună, xeroxul care consumă şi el sute sau mii de topuri de hârtie ş.a.m.d ce sunt? Achiziţiile la suprapreţ, gen licitaţie prin care se achiziţionează cartofi cu 40 lei/kg la spitalul judeţean?

   Stai liniştit, se fură în draci şi la stat, diferă doar modalitatea. În timp ce la privat se mai ciupeşte puţin la impozit declarând un salar mai mic decât în realitate, la stat se fură tot ce se poate deconta şi valorifica, FĂRĂ LIMITE.

   Dacă nu crezi, explică-mi cum mii de funcţionari de stat din ţară, cu salarii vai de ele, şi-au făcut viloaie de neam prost şi-şi plimbă fundul în maşini scumpe. Arată-mi acelaşi lucru la angajaţi din privat, unde numai proprietarii de firme pot ciupi ceva, marea masă de angajaţi prea puţin.
 • +6 (12 voturi)    
  Republica Socialista Romania (Duminică, 21 octombrie 2012, 20:59)

  Trojan.H [utilizator]

  Asta a fost conditia pusa de rusi in '89. Bai, va lasam la putere, furati cit vreti, faceti ce vreti, dar sa n-auzim de Democratie, Capitalism si alte prostii d'astea.
  Pina acum intelegerea a fost respectata la litera.
  • +3 (7 voturi)    
   Nemuncitorii iau cel mai mult (Luni, 22 octombrie 2012, 9:04)

   donjoe [utilizator] i-a raspuns lui Trojan.H

   Lasă, nu te mai smiorcăi atâta, că sub multe aspecte chiar avem capitalism şi piaţă liberă: exact ca în alte capitalisme vestice cu piaţă liberă, de exemplu, băşinoşii hârţogari nemuncitori din finanţe-bănci câştigă maximum deşi produc minimum de valoare reală, în timp ce muncitorii care acoperă nevoile reale ale tuturor - alimentaţie, construcţii, încălzire, canalizare - iau doar firimituri de la masa stăpânilor îmbuibaţi. Deci capitalism anti-umanist tipic.
   • 0 (2 voturi)    
    Capitalism "anti-umanist"? (Luni, 22 octombrie 2012, 14:05)

    Trojan.H [utilizator] i-a raspuns lui donjoe

    Comunism umanist?
 • +5 (5 voturi)    
  Ziarul Financiar... (Duminică, 21 octombrie 2012, 23:26)

  Xorciser [utilizator]

  A avut in 2010 niste analize mult mai simple, dar care ofera informatie mai buna despre salariile de la stat:

  http://www.zf.ro/eveniment/secretele-bugetului-260-000-de-paznici-consuma-40-din-fondul-public-de-salarii-cum-comentati-6125333

  In cazul statului este relevanta informatia despre fondul de salarii- care include si sporurile etc.- si cea despre numarul de salariati. De acolo se poate calcula foarte usor care este salariul mediu.
 • +5 (5 voturi)    
  textul e foarte ok (Luni, 22 octombrie 2012, 6:17)

  Marcel Ionascu [anonim]

  ...si necesar pe deasupra. Articolul recomandat mai sus din ZF se refera doar la bugetari. Popa a facut o comparatie Stat-Privat, ceea ce e altceva. Tot respectul pentru munca si calcule. E nevoie de asemenea analize.
  • -2 (6 voturi)    
   corect, dar.... (Luni, 22 octombrie 2012, 10:22)

   Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui Marcel Ionascu

   Nu zice nimeni ca articolul nu e necesar, dar concluziile din acest articol nu mi se par corecte- in principal pentru ca se bazeaza pe datele INS care se refera doar la "salariul de baza" (fara sporuri, indemnizatii, bonusuri samd).

   Articolul din ZF e doar unul dintr-o serie mai lunga in care sunt comparate salariile la stat si in domeniul privat.

   Eu de exemplu nu sunt de acord cu concluzia din titlu: "In Regiile Autonome, media salariala depaseste cu 40 la % media pe tara". Este total incorect!

   ZF a calculat salariul din regiile autonome e DUBLU fata de media salariala nationala- pe baza fondului de salarii raportat la numarul de salariati:

   http://www.zf.ro/eveniment/statul-ar-economisi-800-de-milioane-de-euro-daca-ar-reduce-cu-25-salariile-angajatilor-din-companiile-sale-care-oricum-sunt-duble-fata-de-media-economiei-unde-se-duc-miliardele-statului-6107057/

   Eu unul sunt de acord cu concluziile ZF, metoda de calcul mi se pare mai buna- se ia fondul de salarii si se imparte la nr de salariati.
 • -5 (7 voturi)    
  Atata vreme cat Guvernul Ponta... (Luni, 22 octombrie 2012, 10:23)

  jeanjk [utilizator]

  Atata vreme cat Guvernul Ponta nu creste salariul minim pe economie nu se rezolva nimic pentru salariatii bugetari si privati, dar e importanta si pentru pentru pensionari cresterea salariului minim pe economie la un nivel de 350 Euro, daca vrem sa aderam rapid la Zona Euro, conform primei proiectii a BNR-ului la 1 ianuarie 2015, desigur si preturile si tarifele nu trebuie majorate aiurea pentru consumatorii casnici si industriali la un nivel insuportabil pentru acestia.
 • 0 (4 voturi)    
  felicitari pentru analiza hotnews (Luni, 22 octombrie 2012, 11:58)

  dandra [utilizator]

  pot fi considerat off topic, dar va recomand sa faceti si o analiza cu privire la cat plateste statul pentru un detinut. Am vazut azi dimineata o stire in care se preciza ca statul cheltuie lunar pentru un detinut 2300 RON pe luna, cu mancare, imbracaminte si analize medicale anuale. Destul de mult, aproape ca iesi mai bine daca este in inchisoare si nu angajat la stat sau privat:) multumesc
 • +1 (3 voturi)    
  La Monitorul Oficial?? (Luni, 22 octombrie 2012, 14:40)

  CMOFRM [utilizator]

  Da, as dori o analiza pertinenta, mai atenta. In primul rand, trebuie stiut ca salariul mediu pe regiile autonome este facut impreuna cu salariile directorilor, sefilor, care se pot ridica la 60-120 milioane/individ. Deci un salariat, care munceste, nu da cu pixul ca un sef sau director, abia daca ia 15 milioane (fara alte adaosuri). Deci daca se fura sau se iau bani foarte multi, acestia nu se iau de masa care efectiv munceste, ci de 5, 7 oameni numiti in functii-cheie (directori, sefi) care invart bani de ordinul sutelor de milioane. Rog o analiza individuala si la Regia Monitorul Oficial.
 • -2 (2 voturi)    
  In tarile civilizate e altfel! (Luni, 22 octombrie 2012, 18:01)

  iosiP [utilizator]

  Angajatii la stat primesc, in medie, salarii mai mici decat cei din sectorul privat (pentru activitati echivalente, desigur). In schimb, au locuri de munca mai stabile si mai multe beneficii colaterale.
  Altfel spus, daca crezi ca faci fata stresului si esti un bun profesionist, te angajezi "la privat"; in schimb, daca esti mai adormit de felul tau (sau ai alte prioritati) cauti o slujba calduta la stat.

  Numai la noi e invers, ca politicienii s-au prins de mult de unde le vin voturile... nu de alta dar pe "privati" nu-i pot obliga sa creasca salariile in schimb "la stat" fac ce doresc, ca doar nu dau din banii lor ci din ai nostri!
  • +1 (3 voturi)    
   nu prea (Luni, 22 octombrie 2012, 23:45)

   Xorciser [utilizator] i-a raspuns lui iosiP

   In toate tarile civilizate salariul mediu la stat e mai mare decat cel in domeniul privat.

   Nu pentru ca un sofer la stat ar fi platit mai bine decat la privat (ca la noi), ci pentru ca la stat sunt majoritari angajatii "gulere albe"... la privat nu e chiar asa.
   • 0 (0 voturi)    
    Gresesti! (Marţi, 23 octombrie 2012, 16:21)

    iosiP [utilizator] i-a raspuns lui Xorciser

    Am precizat in comentariul meu (sters de catre "destepti") ca ma refer la POZITII ECHIVALENTE.
    Altfel spus, sofer la stat vs. sofer la privat, specialist IT la stat vs. specialist IT la privat etc.

    Deci nu compar soferii cu economistii...


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by