Despre impozitul specific aplicabil din 2017. Prezentare, exemple si observatii

de Cornel Grama     HotNews.ro
Marţi, 11 octombrie 2016, 8:24 Economie | Finanţe & Bănci


Cornel Grama, consultant fiscal
Foto: Hotnews
Recent Presedintele a promulgat legea privind impozitul specific (Legea 170/2016) ce se va aplica de la 1 ianuarie 2017 pentru  anumite categorii de activitati economice incadrate in cateva coduri CAEN precizate chiar in primul articol al legii. De retinut ca nu se aplica acest impozit specific daca societatea respectiva nu are in obiectul principal si nici in secundar niciunul din codurile CAEN de la art 1 (vezi mai jos). Simpla existenta a acestor coduri in actul constitutiv al firmei nu este de ajuns pentru aplicarea acestui impozit.


 
Art1.
-    5510-"Hoteluri si alte facilitati de cazare similare"
-    5520-"Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata"
-    5530-"Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere"
-    5590 -"Alte servicii de cazare"
-    5610-"Restaurante"
-    5621-"Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente"
-    5629-"Alte servicii de alimentatie n.c.a."
-    5630-"Baruri si alte activitati de servire a bauturilor".

Textul legii 170/2016 promulgat il avem aici , iar proiectul il puteti citi aici.

In preambulul legii avem cateva definitii cu care opereaza aceasta lege , cele mai relevante fiind urmatoarele :
1 ) impozitul specific anual - impozitul datorat de contribuabilii care au inscrisa ca activitate principala sau secundara activitatea corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art.1;

2 ) complex hotelier - structura de primire turistica cu functiuni de cazare care pentru obtinerea certificatului de clasificare include in perimetrul ei alte activitati, dar cel putin una clasificata ca impusa aferenta codurilor CAEN 5610 si/sau 5630, si indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) sunt exploatate de aceeasi persoana juridica romana; (ii) inregistreaza distinct in evidenta contabila operatiunile efectuate; (iii) nu include activitatile aferente codurilor CAEN 5621 si 5629 ;

3.) suprafata utila comerciala/de servire  pentru codurile CAEN 5610 - "Restaurante" si 5630 - "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor" - suma suprafetelor saloanelor, teraselor si gradinilor de vara, conform certificatului de clasificare/autorizatie;

4 ) suprafata utila de desfasurare a activitatii specifice codurilor  CAEN 5621 - "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 - "Alte servicii de alimentatie n.c.a." - suprafata totala construita, conform certificatului de clasificare/autorizatiei;

5 ) unitate - locatia unde se desfasoara activitatea economica si care este infiintata, inregistrata si functioneaza in conformitate cu legislatia Romaniei.

Sunt obligate la plata impozitului specific unor activitati, denumit in continuare impozit specific persoanele juridice romane care la data de 31 decembrie a anului precedent au indeplinit, cumulativ, urmatoarele  conditii de la art 3 :

Art.3. :       
a) aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la art. 1;
 b) nu se afla in lichidare, potrivit legii.

Prin urmare nu se aplica acest impozit specific daca societatea respectiva nu are in obiectul principal si nici in secundar niciunul din codurile CAEN de la art 1 de mai sus. Simpla existenta a acestor coduri in actul constitutiv al firmei nu este de ajuns pentru aplicarea acestui impozit.

De asemenea persoanele juridice romane nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul urmator anului in care nu mai indeplinesc una dintre cele doua  conditiil de mai sus ,  cu exceptiile prevazute de prezenta lege.
Contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN.
Contribuabilii care desfasoara mai multe activitati cu codurile CAEN prevazute la art.1, cu exceptia celor care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier, determina impozitul specific prin insumarea impozitului stabilit potrivit art.6, pentru fiecare activitate desfasurata .
 • Impozitul specific calculat pentru restaurante (CAEN 5610) , catering( CAEN 5621)  sau alte servicii de alimentatie publica (CAEN 5629)
(1)    Impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5610 "Restaurante", 5621 "Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente", 5629 "Alte servicii de alimentatie n.c.a." se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa  nr. 1 si anume:
 
Impozit specific anual/unitate = k*(x+y*q)*z, unde: 
k - 1400, valoarea impozitului standard (lei)
x - variabila in functie de rangul localitatii  ( rezultata din Anexa 1)            
y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii                     z - coeficient de sezonalitate ( rezultata din anexa 1)               
q = 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic unitate - locatie de desfasurare a activitatilor

Observatie :
1. Pentru urmatoarele categorii de activitati, aferente codului CAEN 5610:
a) vanzatori ambulanti la tonete de inghetata
b) carucioare mobile care vand mancare
 c) prepararea hranei la standuri din piete
impozitul specific anual/unitate este in suma de 1500 lei.

Vom lua un exemplu pentru a intelege mai bine calculele comparativ un restaurant dintr-o comuna si unul dintr-un oras ( Cluj zona C ) in suprafata de 100 mp si vom determina impozitul de platit anual pentru fiecare caz in parte. 
Tinand cont de anexa 1 vom avea :
Restaurant ( comuna) : Impozit anual : 1400 ( 3+21*0.9)*0.10 = 3.066 lei/an
Restaurant (Cluj)   :        Impozit anual : 1400 ( 13+21*0.9)*0.45 = 20.097  lei/an

Se observa ca sunt avantajate acele restaurante satelit pentru evenimente ( nunti , petereceri etc ) care de regula fiind de suprafete mai mari sunt construite in comunele limitrofe oraselor.

Incadrarea in zonele A , B , C sau D se va face in baza normelor metodologice de aplicare a legii care ar trebui sa apara in 90 zile de la publicarea acestei legi ( deci cam prin 10.01.2017 aproximativ insa dupa cum stim ca merg lucrurile sigur va fi amanat  termenul ).

 •  Impozitul specific anual calculat pentru baruri  (CAEN 5630) 

(2)    Impozitul specific anual corespunzator codului CAEN 5630 "Baruri si alte activitati de servire a bauturilor" se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr.2 si anume:

Impozit specific anual/unitate - k*(x + y *q)* z, unde:
k - 900, valoarea impozitului standard
x - variabila in functie de rangul localitatii  ( rezulta din anexa 2 )
y - variabila in functie de suprafata utila comerciala/de servire/de desfasurare a activitatii  (rezulta din anexa 2)       
z - coeficient de sezonalitate q - 0,9 si reprezinta coeficient de ajustare pentru spatiu tehnic
unitate = locatie de desfasurare a activitatilor

La fel vom lua un exemplu pentru a intelege mai bine calculele comparativ un club  dintr-o comuna si unul dintr-un oras ( Cluj zona C ) in suprafata de 100 mp si vom determina impozitul de platit anual pentru fiecare caz in parte. 

Tinand cont de anexa 1 vom avea :
Club ( comuna) : Impozit anual : 900( 0.4 +10*0.9)*0.15 = 1.269 lei/an
Club (Cluj)   :        Impozit anual : 900 (12 +10*0.9)*0.45 = 8.505   lei/an

 • Impozitul specific anual calculat pentru hoteluri  (CAEN 5510 ) , facilitati de cazare pt vacante si perioade scurte ( CAEN 5520 ) , parcuri rulote campinguri ( CAEN 5530) , alte servicii de cazare ( CAEN 5590)  

(3)    Impozitul specific anual corespunzator codurilor CAEN 5510 "Hoteluri si alte facilitati de cazare similare", 5520 "Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata", 5530 "Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere", 5590 "Alte servicii de cazare" se calculeaza, pe fiecare unitate, conform formulei stabilite in anexa nr. 3 si anume :

Impozit specific anual/unitate = k* nr. locuri de cazare, unde:
Impozit specific standard - k - LEI / loc cazare / an

La fel vom lua un exemplu pentru a intelege mai bine calculele comparativ un hotel  de 3 stele *** dintr-o comuna si unul dintr-un oras ( Cluj zona C ) avand un numar de 30 de locuri de cazare ( camere)  si vom determina impozitul de platit anual pentru fiecare caz in parte. 
Hotel  ( comuna) : Impozit anual : 67*30 = 2.010  lei/an
Hotel (Cluj)   :        Impozit anual : 308*30  = 9.240  lei/an

La fel se observa ca sunt avantajate acele hoteluri  construite in comunele limitrofe oraselor fata de cele existente in orase.
 
Observatie foarte importanta :
Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui hotel, hotel apartament, motel, pensiuni turistice, pensiuni turistice rurale, pensiuni turistice urbane, pensiuni agroturistice, apartamente de inchiriat, hotel tineret, bungalow-uri, vile, reprezentand structuri de primire turistica amenajate in cladiri sau in corpuri de cladiri, care pun la dispozitia turistilor spatii de cazare si spatii de alimentatie publica de tip restaurant, bar, toate aceste servicii specifice fiind activitati ale aceleiasi societati care desfasoara activitatea de cazare, nefacand obiectul inchirierii sau asocierii catre/cu alte societati, determina impozitul specific potrivit formulei stabilite in anexa nr. 3. 
( adica vor plati impozit DOAR pentru formula de cazare de la anexa 3 nu si pentru cea de la restaurant de la anexa 1 sau bar de la anexa 2 ).

In acest caz sunt foarte avantajate sub aspectul impozitarii acele hoteluri , pensiuni care ofera turistilor si retsurant si bar in cadrul aceluiasi complex hotelier , impozitarea nefacandu-se separat pentru fiecare activitate in parte.
Totusi contribuabilii care au mai multe unitati determina impozitul specific anual prin insumarea impozitului specific aferent fiecarei unitati, calculat conform formulei stabilite in anexa corespunzatoare codului CAEN, deci doar cand exista mai multe unitati distincte .

 • Reguli privind declararea si plata impozitului specific

Declararea si plata impozitului specific se efectueaza semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare. Suma de plata reprezinta o jumatate din impozitul specific annual stabilit.
Contribuabilii care au fost platitori de impozit specific in anul precedent si nu mai indeplinesc conditiile prevazute la art. 3, in anul urmator aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015 .
De asemenea contribuabilii care au fost platitori de impozit specific unor activitati si care anterior au realizat pierdere fiscala recupereaza pierderea din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 7 ani consecutivi, de la data la care au revenit la impozitarea pe profit . Pierderea fiscala se recupereaza in perioada cuprinsa intre data inregistrarii pierderii fiscale si limita celor  7 ani asa cum prevede Codul Fiscal.

Foarte important !
Art. 10. - (1) Contribuabilii care, in cursul anului, realizeaza venituri si din alte activitati in afara celor corespunzatoare codurilor CAEN prevazute la  art. 1, aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015,.
 (2) Contribuabilii care desfasoara activitati prin intermediul unui complex hotelier si realizeaza venituri din desfasurarea altor activitati, aplica sistemul de declarare si plata a impozitului pe profit prevazut de Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Veniturile din alte activitati luate in calcul sunt cele inregistrate pana la data de 31 decembrie a anului respectiv, inclusiv.

Cu alte cuvinte daca o firma are un hotel , bar sau restaurant dar are si un magazin de ex sau presteaza si niste servicii catre terti ( ex : reparatii etc ) atunci intreaga activitate a firmei este impozitata conform titlului II din Codul fiscal si anume platind impozit pe profit .
In acest caz nu se mai tine cont calculele impozitului specific din prezenta lege , intreaga activitate a firmei fiind supusa impozitului pe profit chiar daca avea statut de microintreprindere si platea impozitul reglementat de titlul  III - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor .

 • Termenele  de declarare  a mentiunilor , registrul de evidenta fiscala
(1) Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea impozitului specific anual, pana la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plateste impozitul specific.
(2) In cazul in care, la data de 31 decembrie inclusiv, conditiile prevazute la art. 3 nu mai sunt indeplinite, contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale iesirea din acest sistem de impunere, pana la data de  31 martie inclusiv a anului urmator.
( 3.)Persoanele juridice platitoare de impozit specific au obligatia sa intocmeasca registrul de evidenta fiscala, prevazut la art. 19 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in care inscriu elementele care sunt luate in calcul la stabilirea impozitului, cum ar fi:
-     tipurile de activitati desfasurate,
-    coeficientii si variabilele utilizate pentru fiecare activitate care intra sub incidenta impozitului specific ;
-    numarul de unitati ;
-    suprafetele de desfasurare a activitatilor precum si
-    amortizarea fiscala conform art 28 din Legea 227/2015
Pentru lamuririle altor aspecte de aplicare legii analizate , se mentioneaza ca in termen de 90 de zile de la data publicarii  in Monitorul Oficial al Romaniei,  se elaboreaza normele metodologice de aplicare, care se aproba prin ordin comun al  ministrului finantelor publice si  al ministrului economiei, comertului si relatiilor cu mediul de afaceri.
 si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest rticol apartin in exclusivitate autorului.

N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest articol apartin in exclusivitate autorului.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

64659 vizualizari

 • +1 (1 vot)    
  nu inteleg... (Marţi, 11 octombrie 2016, 10:08)

  diasporescu [utilizator]

  In lege scrie:
  "a) aveau inscrisa in actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principala sau secundara, una dintre activitatile corespunzatoare codurilor CAEN..."

  Totusi autorul articolului deduce:
  " Simpla existenta a acestor coduri in actul constitutiv al firmei nu este de ajuns pentru aplicarea acestui impozit."

  Din lege eu inteleg ca este de ajuns sa apara codurile in actul constitutiv!

  Unde ar mai trebui sa apara, pentru a se aplica impozitul?

  Multumesc pt clarificare!
  • 0 (0 voturi)    
   in lege scrie ... (Marţi, 11 octombrie 2016, 12:05)

   CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui diasporescu

   "ca activitate principala sau secundara " ori aceste coduri apar cand veti cere un certificat constator sa vedeti ce obiect principal aveti si care sunt cele secundare . Nu toate cele din statut ( acelea nu sunt secundare pana nu se activeaza )
   • +1 (1 vot)    
    solicitare clarificari (Marţi, 11 octombrie 2016, 15:58)

    bluehunt [utilizator] i-a raspuns lui CornelGrama1

    Textul din Legea nr. 170/2016 este: "[...] aveau înscrisă în actele constitutive, potrivit legii, ca activitate principală sau secundară, una dintre activităţile corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute la art. 1".

    De asemenea potrivit Legii nr. 31/1990 in actul constitutiv al firmei se inscriu codurile CAEN ce corespund:
    a) activitatii principale
    b) activitatilor secundare

    1. Din punctul dumneavoastra de vedere acele activitati ce corespund unor coduri CAEN "neactivate" ce reprezinta si cum se numesc ?
    2. Cum se face "activarea" activitatilor ?
    3. Atat timp cat Legea nr. 170/2016 stipuleaza in mod clar "au inscrise in actul constitutiv", care este baza legale a interpretarii dumneavoastra potrivit careia Legea nr. 170/2016 se aplica numai firmelor care au codurile CAEN "activate"
    • 0 (0 voturi)    
     va amintiti... (Marţi, 11 octombrie 2016, 20:24)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bluehunt

     cum se faceau firmele inainte ? Se treceau la in actul constitutiv ( statut) TOATE codurile existente in CAEN : de la productie pana la servicii de orice .
     Ce s-ar intampla acuma daca toate firmele care au un cod CAEN din cele 8 ar plati impozit specific asa din senin fara sa aiba nicio tangenta cu aceste domenii ?
     Deci printr-un rationament logic am concluzionat ca aceste coduri CAEN trebuie autorizate prin obtinerea unor autorizatii de functionare ( pt cazare de la ANT , pt resaturante , baruri de la alte DSP ..etc ) .
    • 0 (0 voturi)    
     va amintiti... (Marţi, 11 octombrie 2016, 20:24)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bluehunt

     cum se faceau firmele inainte ? Se treceau la in actul constitutiv ( statut) TOATE codurile existente in CAEN : de la productie pana la servicii de orice .
     Ce s-ar intampla acuma daca toate firmele care au un cod CAEN din cele 8 ar plati impozit specific asa din senin fara sa aiba nicio tangenta cu aceste domenii ?
     Deci printr-un rationament logic am concluzionat ca aceste coduri CAEN trebuie autorizate prin obtinerea unor autorizatii de functionare ( pt cazare de la ANT , pt resaturante , baruri de la alte DSP ..etc ) .
    • 0 (0 voturi)    
     va amintiti... (Marţi, 11 octombrie 2016, 20:24)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bluehunt

     cum se faceau firmele inainte ? Se treceau la in actul constitutiv ( statut) TOATE codurile existente in CAEN : de la productie pana la servicii de orice .
     Ce s-ar intampla acuma daca toate firmele care au un cod CAEN din cele 8 ar plati impozit specific asa din senin fara sa aiba nicio tangenta cu aceste domenii ?
     Deci printr-un rationament logic am concluzionat ca aceste coduri CAEN trebuie autorizate prin obtinerea unor autorizatii de functionare ( pt cazare de la ANT , pt resaturante , baruri de la alte DSP ..etc ) .
    • 0 (0 voturi)    
     va amintiti... (Marţi, 11 octombrie 2016, 20:24)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bluehunt

     cum se faceau firmele inainte ? Se treceau la in actul constitutiv ( statut) TOATE codurile existente in CAEN : de la productie pana la servicii de orice .
     Ce s-ar intampla acuma daca toate firmele care au un cod CAEN din cele 8 ar plati impozit specific asa din senin fara sa aiba nicio tangenta cu aceste domenii ?
     Deci printr-un rationament logic am concluzionat ca aceste coduri CAEN trebuie autorizate prin obtinerea unor autorizatii de functionare ( pt cazare de la ANT , pt resaturante , baruri de la alte DSP ..etc ) .
    • 0 (0 voturi)    
     va amintiti ... (Marţi, 11 octombrie 2016, 20:49)

     CornelGrama1 [anonim] i-a raspuns lui bluehunt

     ca inainte firmele se faceau cu toate codurile CAEN ( pagini intregi ) scrise la actul constitutiv ? De la productie de suruburi pana la servicii de infrumusetare . Ce s-ar intampla acum daca fiecare din firmele astea vor trebui sa plateasca impozit specific desi nu au nicio tangenta cu aceste activitati ( hotel , restaurant sau bar ) . ?
     Orice activitate trebuie autorizata printr-o declaratie data la ORC .
     Orice obiect aveti, fie principal sau secundar, daca nu este autorizat nu puteti sa-l desfasurati. Pentru obtinerea certificatului constatator de autorizare, in situatia in care aveti in actul constitutiv acel cod trebuie sa completati la registrul comertului o cerere de inregistrare-tipizata si declaratia model 2 sau model 3 dupa caz.
     Daca nu aveti in actul constitutiv acel cod, atunci trebuie sa faceti o hotarare sau un act aditional modificator prin care adaugati codul care va intereseaza, act constitutiv actualizat si completarea formularelor de mai sus - cererea de inregistrare si declaratia de autorizare.
     • 0 (0 voturi)    
      Interpretabil (Joi, 13 octombrie 2016, 14:22)

      HoriaDoroftei1 [anonim] i-a raspuns lui CornelGrama1

      Sunt de acord cu ce ati scris, insa pana nu apar norme nu puteti spune cu siguranta ca trebuie autorizate, legea spune cine are in actul constitutiv. Daca s-ar fi specificat " activitati principale sau secundare AUTORIZATE" atunci era in regula. Pana la aparitia unor norme consider ca singura solutie sigura este sa se modifice si actele constitutive ( modificari care costa timp si bani).
 • +1 (1 vot)    
  Teroare (Marţi, 11 octombrie 2016, 10:53)

  Fanel01 [utilizator]

  Una peste alta impozitul asta enorm o sa se simta tot in buzunarul romanului care vrea sa faca nunta la restaurant sau sa manance o ciorba !
 • 0 (0 voturi)    
  Ca o completare ... (Miercuri, 12 octombrie 2016, 1:16)

  CornelGrama1 [anonim]

  De asemenea în cuprinsul legii la definiții la început se face referire la niște autorizații care trebuie sa existe la determinarea suprafețelor în vederea calculării impozitului .
  "d) suprafaţa utilă comercială/de servire pentru
  codurile CAEN 5610 - „Restaurante” şi 5630 - „Baruri
  şi alte activităţi de servire a băuturilor” – suma
  suprafeţelor saloanelor, teraselor şi grădinilor de vară,
  conform certificatului de clasificare/autorizaţie;
  e) suprafaţa utilă de desfăşurare a activităţii
  specifice codurilor CAEN 5621 - „Activităţi de
  alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 - „Alte
  servicii de alimentaţie n.c.a.” – suprafaţa totală
  construită, conform certificatului de
  clasificare/autorizaţiei;"

  Iar pt codurile CAEN de hotel pensiune etc trebuie sa ai autorizație de la ANT.


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by