Propunere legislativa a unui membru CNA: Furnizorii de servicii TV sa contribuie cu 5% din veniturile anuale intr-un Fond de sprijinire a principalelor posturi TV private

de Adrian Vasilache     HotNews.ro
Marţi, 14 aprilie 2015, 12:00 Economie | Media & Publicitate


Valentin Jucan
Foto: AGERPRES
Valentin Jucan, membru in Consiliul National al Audiovizualului, a transmis marti catre Presedintie si Guvern o scrisoare deschisa cu un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru infiintarea unui Fond audiovizual prin intermediul caruia sa se asigure un sprijin financiar pentru cele mai importante posturi TV private. Masura este motivata de scaderea drastica a sumelor obtinute de catre principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum si de faptul ca furnizorii TV obtin venituri importante prin retransmisia gratuita a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie. Furnizorii de servicii TV ar trebui sa contribuie cu 5% din veniturile anuale la acest Fond, in caz contrar urmand sa primeasca amenzi intre 50.000 lei si 100.000 lei.

 • "Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contributii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, precum si din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea avizelor de retransmisie", se arata in proiectul de Ordonanta de Urgenta.

Cand si unde vor plati furnizorii de servicii TV contribuatia de 5% catre Fondul Audiovizual:


 • (1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice sunt obligati sa transmita, pana la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsa  intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.    
 • (2) Pe baza datelor transmise potrivit dispozitiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice vor depune la Consiliul National al Audiovizualului, intr-un cont special deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, pana la data de 30 iunie, contributia de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune catre utilizatorii finali.

In cazul virarii cu intarziere a sumelor datorate Fondului, CNA va percepe dobanzi si penalitati de intarziere si poate aplica si proceduri de executare silita

 • "-Pentru virarea cu intarziere a sumelor ce constituie contributia la Fondul audiovizual,  de catre distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, Consiliul va percepe dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
 • -Pentru urmarirea si realizarea incasarii contributiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare". 

Redam mai jos integral Scrisoarea deschisa si Proiectul de Ordonanta de Urgenta transmise catre Presedintele si Premierul Romaniei de catre membrul CNA:


SCRISOARE DESCHISA

Domnului Klaus Werner IOHANNIS, Presedintele Romaniei

Domnului Victor PONTA, Prim-ministru

Bucuresti, 14 Aprilie 2015

Stimati domni,

Am convingerea ca aveti toate datele referitoare la situatia financiara in care se afla majoritatea televiziunilor importante din Romania, fie ele generaliste sau axate pe stiri si dezbateri.

Din punct de vedere legislativ sau a politicilor fiscale, dezvoltarea audiovizualului din Romania nu a beneficiat niciodata de sprijinul necesar din partea Executivului sau a Legislativului. Aceasta lipsa de viziune si de reactie la aglomerarea spatiului in care televiziunile isi desfasoara activitatea ne pozitioneaza acum in situatia de a constata incapacitatea acestora de a mai functiona in spiritul a ceea ce inseamna presa independenta. Piata de publicitate sufera transformari majore, o parte importanta fiind transferata in mediul on-line. Veniturile televiziunilor sunt tot mai mici iar goana dupa rating/venituri creeaza programe care exhiba lipsa de moralitate si decenta. Informarea corecta a publicului este, de prea mult timp, o norma aplicata in functie de disponibilitatea "sursei" de finantare a postului de televiziune.

Insolventa si falimentul unor televiziuni importante nu pot fi abordate precum iesirea de pe piata a unor firme nesemnificative.

Consider ca, deja, timpul se scurge in defavoarea posturilor de televiziune, existand riscul sa ajungem in situatia unui colaps audiovizual, incununat si de un faliment al postului public de televiziune - TVR.
In aceste conditii, proiectele majore ale Romaniei si dezbaterile publice necesare pentru consolidarea constiintei colective in legatura cu reformarea statului vor fi fundamental afectate.
In calitate de garant al interesului public, membru al Consiliului National al Audiovizualului, va propun un prim pas in sprijinul televiziunilor din Romania, inainte ca acestea sa dispara sau sa isi piarda definitiv increderea publicului. Proiectul de Ordonanta de urgenta pe care il supun atentiei domniilor voastre reprezinta sprijinul asteptat de televiziuni.

Pentru alinierea Romaniei la normele Uniunii Europene, in sprijinul programului de trecere a televiziunilor la digitalizare, Guvernul va adopta o Ordonanta in care textul pe care vi-l propun poate fi inclus.

Dumneavoastra, domnule Prim-ministru, puteti face primul pas spre salvarea televiziunilor.

Cu siguranta acestea vor reveni la normalitate, decenta, respect pentru public, iar taxele si impozitele pe care acestea le datoreaza statului vor putea fi achitate.

Valentin-Alexandru JUCAN

MEMBRU IN
CONSILIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI
PROIECT


ORDONANTA DE URGENTA

pentru modificarea si completarea Legii audiovizualului nr 504/2002, cu modificarile si completarile ulterioare


    In temeiul art. 115 alin. 4 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta Ordonanta de urgenta.

    Art. I
    Legea audiovizualului nr. 5004/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa articolul 17, alineatul (4), se introduc doua noi alineate (41) si (42), cu urmatorul continut:
    (41)
    Consiliul va urmari si va asigura incasarea resurselor financiare din care se constituie Fondul audiovizual, precum si distribuirea acestora catre posturile de televiziune, potrivit dispozitiilor art. 216 din prezenta lege.
    (42)
    Consiliul este autorizat sa stabileasca, prin decizie, procedura de incasare a resurselor financiare ale Fondului audiovizual si de distribuire a acestora catre beneficiari.
    2. Dupa articolul 20, se introduc trei noi articole, cu urmatorul continut:
    Art. 211
    Pentru asigurarea libertatii de informare, a diversitatii de opinie si a pluralismului in domeniul serviciilor de televiziune, precum si pentru sustinerea programelor de educativ-culturale, se instituie Fondul audiovizual.
    Art. 212
     (1) Fondul audiovizual se constituie prin colectarea, anuala, a unei contributii de 5% din veniturile realizate de distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, precum si din taxele percepute de Consiliu pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea avizelor de retransmisie.
    (2) Cuantumul taxelor prevazute la alin. 1 se stabileste prin Hotarare de Guvern la propunerea Consiliului; taxele pot fi reactualizate anual.
    Art. 213
    (1) Distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice sunt obligati sa transmita, pana la data de 31 mai a anului curent, pentru perioada cuprinsa  intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului precedent, datele oficiale privind veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune furnizate utilizatorilor finali.    
   
    (2) Pe baza datelor transmise potrivit dispozitiilor alineatului 1, distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice vor depune la Consiliul National al Audiovizualului, intr-un cont special deschis la trezoreria Municipiului Bucuresti, pana la data de 30 iunie, contributia de 5% din veniturile realizate prin retransmisia programelor de televiziune catre utilizatorii finali.
   
    Art. 214
    (1) Sumele datorate pentru contributia prevazuta de dispozitiile art. 212  alin. 1 reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil.
    (2) Contributiile prevazute la alin. 1 se aplica asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugata aferenta.
   
    Art. 215
    (1) Pentru virarea cu intarziere a sumelor ce constituie contributia la Fondul audiovizual,  de catre distribuitorii care retransmit servicii de programe de televiziune prin retele de comunicatii electronice, Consiliul va percepe dobanzi si penalitati de intarziere, in conformitate cu prevederile legale privind regimul impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat.
    (2) Pentru urmarirea si realizarea incasarii contributiilor datorare Fondului audiovizual, Consiliul este autorizat sa aplice procedurile de executare silita, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare. 
    (3) Dobanzile si penalitatile de intarziere, incasate in conformitate cu dispozitiile alin. 1, constituie surse la Fondul audiovizual si se utilizeaza potrivit prevederilor art. 216.
     Art. 216
    Sumele colectate in Fondul audiovizual vor fi virate, in mod egal, prin decizie a Consiliului, in contul si in beneficiul posturilor private de televiziune care furnizeaza servicii de programe cu caracter generalist, ori de stiri, informatii si dezbaterii, declarate libere la retransmisie, fara conditionari tehnice sau financiare si care se bucura de un interes public semnificativ, fiind situate pe primele 10 pozitii ocupate in lista must carry, stabilita potrivit dispozitiilor art. 82 din prezenta lege, de catre televiziunile cu caracter generalist, ori de cele de stiri si dezbaterii.
    3. Dupa articolul 91, se introduce un nou articol, 911 cu urmatorul continut:
    Art. 911
    Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 50.000 lei si 100.000 lei nerespectarea de catre furnizorii de servicii de retransmisie a programelor de televiziune a obligatiilor ce le revin potrivit dispozitiilor art. 213.


NOTA DE FUNDAMENTARE

    Potrivit articolului 31 alineatul 2 din Constitutia Romaniei, autoritatile publice sunt obligate sa asigure informarea corecta a cetatenilor asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes personal.
    In acelasi timp, alineatul 4 al aceluiasi articol, precum si Legea audiovizualului nr. 504/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, obliga mijloacele de informare in masa, publice si private, sa asigure informarea corecta a opiniei publice.
    Pe de alta parte, pentru garantarea si exercitarea efectiva a libertatii de exprimare, ca drept fundamental si caracteristica esentiala a existentei si funtionarii democratice a societatii romanesti, posturile private de televiziune au un rol important. Spre deosebire, insa, de serviciile publice de televiziune, a caror functionare este asigurata prin colectarea, potrivit legii, a taxei Radio ¬ TV, precum si prin alocatii financiare asigurate de la bugetul de stat,  posturile de televiziune cu capital privat isi asigura sursele de finantare din difuzarea, in limitele legale, a comunicarilor comerciale audiovizuale, indeosebi a publicitatii.
    In ultimii ani, pe fondul crizei economice, piata de publicitate a cunoscut scaderi considerabile si, in acelasi timp, numarul radiodifuzarilor a crescut semnificativ, ceea ce a generat diminuarea drastica a sumelor obtinute din difuzarea publicitatii de catre radiodifuzorii privati, cu consecinte ce pot genera intrarea in insolventa sau chiar lichidarea activitatii societatilor comerciale titulare de licente audiovizuale.
    La nivel european, precum si in Romania, posturile private de televiziune au un rol public major pentru democratie - in special prin asigurarea libertatii de informare, a diversitatii de opinie si a pluralismului, precum si pentru educatie, cultura si divertisment.
    Programele furnizate de posturile private de televiziune ajung la cunostinta si in atentia publicului indeosebi prin retransmisia programelor audiovizuale de catre furnizorii de asemenea servicii, prin intermediul retelelor de comunicatii electronice, inclusiv a celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio. Potrivit datelor statistice furnizate de Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), numarul abonatilor la serviciile de retransmisie a programelor audiovizuale este de peste 6 milioane de gospodarii,  numarul abonatilor fiind in crestere, indeosebi  la serviciile furnizate prin intermediul retelelor de cablu si la retelele satelit de tip DTH (direct to home). Rata de acoperire, la nivelul gospodariilor populatiei, prin retelele de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este de peste 85%.
    Corelativ cu dezvoltarea retelelor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale, cele mai importante dintre posturile private de televiziune, cu caracter generalist ori cu specific de stiri, informatii si dezbateri, s-au declarat, in conformitate cu dispozitiile Legii audiovizualului si ale Directivei europene privind 'serviciul universal', libere la retransmisie, fara conditionari tehnice sau financiare, ceea ce da posibilitatea operatorilor economici care asigura serviciile de retransmisie sa preia si sa retransmita catre cetateni, in mod gratuit, continutul programelor difuzate de televiziunile private incluse,  potrivit legii, in lista 'must carry'.

    Avand in vedere scaderea drastica a sumelor obtinute de catre principalele posturi de televiziuni, din difuzarea de publicitate, precum si faptul ca furnizorii de servicii de retransmisie obtin venituri importante prin retransmisia gratuita a programelor televiziunilor private ce s-au declarat libere la retransmisie, prin prevederile prezentei Ordonante de urgenta, care completeaza dispozitiile Legii audiovizualului, se instituie Fondul audiovizual prin intermediul caruia sa se asigure un sprijin financiar pentru acele televiziuni cu capital privat care se bucura, in randul telespectatorilor de interes si audienta importante.
    Resursele ce vor constitui Fondul audiovizual sunt constituite dintr-o contributie anuala de 5% din veniturile realizate de furnizorii de retele publice de comunicatii electronice care retransmit servicii de programe de televiziune prin intermediul acestor retele, precum si din instituirea unor taxe ce urmeaza a fi percepute de Consiliul National al Audiovizualului pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii licentelor audiovizuale si eliberarea licentelor de retransmisie.
    In legatura cu instituirea taxelor percepute de Consiliul National al Audiovizualului (C.N.A.) este important de precizat faptul ca, in cele mai multe dintre tarile membre ale Uniunii Europene, autoritatile din domeniul audiovizualului percep taxe pentru eliberarea licentelor audiovizuale, prelungirea valabilitatii acestora, ori pentru eliberarea licentelor de retransmisie. Instituirea acestor taxe nu este in contradictie cu prevederile Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european si a Consiliului (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale). Cuantumul acestor taxe urmeaza sa fie stabilit prin Hotarare de Guvern, la propunerea CNA.
    Totodata, instituirea contributiei de 5% in sarcina furnizorilor de servicii de retransmisie a programelor de televiziune este insotita de doua prevederi stimulative potrivit carora :
    - sumele datorare pentru contributie reprezinta cheltuiala deductibila la calculul profitului impozabil;
    - contributia se aplica asupra totalului veniturilor realizate din care s-a dedus taxa pe valoarea adaugata, aferenta.
    Tinand cont de prevederile articolelor 107-109 din Tratatul privind Uniunea Europeana si Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene (Sectiunea 2- Ajutoarele de stat), instituirea Fondului audiovizual este compatibila cu piata interna a Uniunii, deoarece:
    -   potrivit Directivei 2010/13/UE a Parlamentului european si a Consiliului (din 10 martie 20101), privind coordonarea anumitor dispozitii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative in cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale) ¬serviciile mass-media audiovizuale sunt, in egala masura, servicii culturale si servicii economice¬, iar importanta lor pentru societatile democratice este in crestere, in special prin asigurarea libertatii de informare a diversitatii de opinie si a pluralismului, precum si pentru educatie si cultura;
    - articolul 107 alin. (3) din Tratatul privind Uniunea Europeana prevede faptul ca, pot fi considerate ¬compatibile cu piata interna¬ ¬ajutoarele destinate sa promoveze cultura si conservarea patrimoniului in cazul in care acestea nu modifica in mod nefavorabil conditiile schimburilor comerciale si de concurenta in Uniune, intr-o masura care contravine interesului comun¬.
Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

4379 vizualizari

 • +21 (23 voturi)    
  intradevar (Marţi, 14 aprilie 2015, 11:37)

  CRMS [utilizator]

  Intradevar A3 este un promotor al culturii si merita sprijinita din tot sufletul !
  Nea Jucan este un "acoperit"
  • +8 (10 voturi)    
   cata hartie igenica e necesara (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:51)

   un domn [utilizator] i-a raspuns lui CRMS

   pentru guristii de la latrina 3 ?
  • +7 (7 voturi)    
   sa ma astepte, ma incalt si vin sa-i sprijin!!!!!! (Marţi, 14 aprilie 2015, 14:01)

   linarel [utilizator] i-a raspuns lui CRMS

   ...
 • +23 (23 voturi)    
  Poftim? (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:19)

  JustinCase [utilizator]

  De ce sa platesc taxa pentru "televiziunile" private? Unde ati mai auzit asa enormitate? Asta e cretin cumva, sau ce? Demisia imediat pentru astfel de ineptii! Nu merge afacerea? Faliment, inchideti sandramaua si sa vina altcineva! Cand veti fi in stare sa faceti programe de calitate si nu pitipoance, guta, salami, cronica accidentelor rutiere, a nevestelor batute de betivi si a babelor violate, propaganda ieftina, gargara non-stop, reality "show"-uri regizate? Hai sictir!
  • -11 (11 voturi)    
   ideea face sens... (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:52)

   demaGOGU [utilizator] i-a raspuns lui JustinCase

   ...daca nu doresti sa fi manipulat de mogulii media ar trebui sa achiti taxa ptr televiziunea privata/publica

   si sa decizi continutul.
  • +8 (8 voturi)    
   Credeam ca e invers (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:05)

   sile [anonim] i-a raspuns lui JustinCase

   Am crezut ca propune ca televiziunile sa plateasca furnizorii pentru tranimitere, cum se face in tarile normale.
   Dar nu, el propune sa mia infiintam un fond pe care sa-l administreze statul.
   • +1 (1 vot)    
    Sa platim ce-i gratis (Marţi, 14 aprilie 2015, 23:19)

    CristiC. [utilizator] i-a raspuns lui sile

    Super idee. Un sprijin social pentru televiziunile care s-au declarat libere la retransmisie. Pai le-a pus cineva sa se declare libere mai Jucane? I-a pus cineva pe actionari sa piarda bani?

    Ori e alta miscare facuta pentru Antena 3? Care a incercat sa devina televiziune cu taxa, ca Pro TV, dar a vazut ca i-ar cam scoate toti decat sa le dea bani. Si atunci au ramas liberi si acum incearca sa-si scoat bani pe partea cealalta. Miscare tipic voiculesciana.

    Ca sa nu mai spun ca e cam neconstitutionala propunerea asta. Cu ce sunt mai presus posturile libere din Romania decat alea din Franta sau Italia? De ce la astea sa dai bani si la alea nu?
 • +20 (20 voturi)    
  Ce aberatie (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:21)

  Iulian [anonim]

  Daca acel post TV vrea bani atunci n-are decat sa se scoata din must carry.
 • +15 (15 voturi)    
  noaptea mintii (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:30)

  Inuka [utilizator]

  Individul asta cred ca a picat in cap, ca altfel nu se explica aberatia asta legislativa.
  Adica companiile private sunt obligate sa cedeze 5% din venituri!?, nu din profit, ci din venituri pentru finantarea altor firme private. Si motivul e ca firmele respective nu se mai descurca financiar!!!
  Pai dac firmele de cablu nu se vor mai descurca financiar si o sa treaca pe pierderi dupa cedarea a 5% din venituri (cam cat isi imagineaza Jucan ca e profitul raportat la venituri pentru furnizorii CATV?) pe cine o sa mai impozitam ca sa supravietuiasca si firmele astea?
  Si toate astea in timp ce CNA nu mai functioneaza de ani de zile si tolereaza inclacari ale legii de catre posturile tv cu limbaj suburban, linsaj tv, depasiri flagrante ale reclamelor peste durata permisa si multe altele pe care ar trebui sa le observe si care sunt tolerate fara jena.
  Iar daca furnizorii CATV decid sa scoata din grila posturile astea "principale" beneficiare ale noii taxe ce vor mai face? Cam care mai e logica cu transmiterea "gratuita si neconditionata" de conditii tehnice.
  Probabil ca individul asta crede ca furnizorii CATV vor inghiti aberatia asta si vor transfera taxa in abonamentul tv ca sa fie platita de prostime. Si iata cum ajungem finantatoriii Intactului, Primatv sau Kanal D.
 • +12 (14 voturi)    
  Ba stai in banca ta. (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:31)

  vodatepes [utilizator]

  Cine e domnul? Până să fie propus în CNA de către grupul PDL din Senat, Valentin Alexandru Jucan a lucrat, timp de un an, ca subordonat al Elenei Udrea la Ministerul Dezvoltării Regionale și Tursimului, fiind consilier al unuia dintre secretarii de stat. Unde a dat Udrea bani? La B1.Deci cine se plage ca e in cadere libera ? B1 Nu mai zilele trecute niste realizatori au fost pusi pe liber? Unde? la B1. Deci domnul vrea cu bani altora sa mentina posturile falimentare de partid.
 • +6 (8 voturi)    
  Interventia ticaloasa a statului (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:51)

  opo [anonim]

  Ce tupeu au aia care reprezinta statul sa intervina in relatiile economice si contractuale dintre agentii economici. Iti mai zic si ca asa trebuie si altfel nu e bine sau nici macar nu se poate. Comunismul n-a apus!
 • +9 (9 voturi)    
  a baut prea mult de pasti ? (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:51)

  Cristian [anonim]

  1. nu e de ajuns ca suntem obligati sa sustinem tvr-ul ? acum mai trebuie sa sutinem si tv private ? sigur cei 5% o sa fie pasati la consumatorii finali
  2. in primele 10 must carry sunt cele 3 antene. chiar nu am de gand sa le ajut financiar
  3. faptul ca primesc bani degeaba nu insemna automat ca o sa creasca calitatea programelor ( vezi tvr-ul)
 • +3 (7 voturi)    
  CNA si CNCD (Marţi, 14 aprilie 2015, 12:57)

  OporotodicKrotine [anonim]

  Institutiile de cenzura CNA si CNCD trebuie desfiintate, in conformitate cu Constitutia care interzice orice tip de cenzura.
 • +6 (6 voturi)    
  uite omul nou (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:00)

  victor L [utilizator]

  ivit si prin rasadire.
  dle Jucan, o intrebare simpla si nevinovata: ce ati consumat de Paste?
  Apoi, dece apelati la Presedintie? are presedintele atributii in domeniul care va cazut cu tronc sa-l reformati?
  In teleg apelul catre plagiatorul national.
 • +5 (5 voturi)    
  O mare aberatie (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:22)

  Ted [anonim]

  O propunere la fel de aberanta precum timbrul cultural.
  Este un non-sens economic ca unii agenti economici sa fie fortati sa sustina / finanteze alti agenti economici doar pe justificarea ca unii sunt loviti de situatie. Si daca maine se inverseaza situatia (economic e foarte posibil) ce facem, inversam legea? Si apoi ce facem, analizam situatia si schimbam iar la fiecare 3 luni?
  O astfel de propunere este O MARE ABERATIE !

  Dle Jucan, aveam o alta impresie despre dvs, dar acum mi-am schimbat-o complet. Se pare ca, desi sunteti contra dnei Georgescu, lucrul in apropierea dansei v-a afectat grav.
  • -2 (2 voturi)    
   o la la (Marţi, 14 aprilie 2015, 14:55)

   demaGOGU [utilizator] i-a raspuns lui Ted

   ca si in cazul cartilor, distribuitorii (de continut) refuza sa sustina fin. producatorii (de continut)

   probabil se doreste distrugerea creatiei de carte si tv din Ro(atat cat mai exista)
   • +3 (3 voturi)    
    sustinere (Marţi, 14 aprilie 2015, 15:07)

    Liviu OvidiuBadean1 [anonim] i-a raspuns lui demaGOGU

    sustinerea trebuie facuta prin contracte si prin reclame, nu prin spoliere si extorcare
   • +4 (4 voturi)    
    Care TV? alea pline de subcultura? (Marţi, 14 aprilie 2015, 15:42)

    IancuJianu [utilizator] i-a raspuns lui demaGOGU

    Si care carte? cele din Rahova?
 • +6 (6 voturi)    
  TV s-au imultit ca mustele ! (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:25)

  andreesanu [utilizator]

  Un rahat cu mot ! si roiuri de muste tot asa si TV si jurnalistii pe cate o stire sau un zvon .
  De cand se bat cur in cur TV,calitatea programelor a coborit la nivelul mahalalei,stirile sunt bombe cu rahat !
  Care mai de care scula de TV nu-i decit vro paparuda scoasa in fata pe post de vip dar nu-i decit o fufa data jos din patul cuiva.
  Salarii nesimtite la toate mangafalele mai mari ca salariu de ministru.Pina si portarii la TV astea de rahat au salarii mai mari decit profesorii sau medicii !!!.
  Daca intra in faliment 80% din TV nu-i nici o paguba in ciuperci !,poate se mai curata mulea de jigodii.
 • +4 (4 voturi)    
  Am si eu o propunere (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:34)

  munuc [utilizator]

  Sa se limiteze cheltuielile TVR - institutie publica - la cat pot fi acoperite din bani publici fara efort. Adica fara taxe si reclame comerciale. Daca se poate doar ca televiziune de stiri si ceva programe documentare, cultural-stiintifice e super ok. Asta e obligatia statului. Divertismentul, distractiile sportive si alte asemenea sunt de apanajul televiziunilor private. Care stiu si se pot finanta fara sa bage cu de-a sila mana-n buzunarul cetateanului. Ce spuneti? De cand sa fie asta? De ieri.
 • +5 (5 voturi)    
  Comentariu sters de utilizator (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:36)

  [anonim]

  • +1 (1 vot)    
   nu fascism, comunism (Marţi, 14 aprilie 2015, 14:07)

   minos [utilizator] i-a raspuns lui

   nu fascism, pt ca in fascism exista proprietate privata. este vorba de comunism.
 • +7 (7 voturi)    
  RUSINE! (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:39)

  dinu [anonim]

  Din iunie trebuie sa intre in functiune Free To Air DVB-T2. In mod sigur renunt la cablu, daca trebuie sa mai platesc in plus 5%.

  Nu-nteleg asemenea gandire.

  Cred ca suntem prea cumsecade, noi astia prosti si multi.
  • 0 (0 voturi)    
   cerere elastica (Marţi, 14 aprilie 2015, 17:03)

   demaGOGU [utilizator] i-a raspuns lui dinu

   cei 5% nu pot fi trecuti usor la consumator si vor fi suportati de distribuitorii de cablu din profituri generoase, de atfel)

   ma astept insa la o reactie f. agresiva a cablistilor peste cea a Humanitas&Co.
 • +11 (11 voturi)    
  Aceeați măsură se se aplice (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:54)

  hsl [utilizator]

  și pentru:
  șoferi - principalii șoferi să primească 5% din veniturile companiilor pertroliere.
  profesori - principalii profesori să priemască 5% din veniturile înregistrate de cei care le-au fost elevi.
  medicii - principalii medici să primească 5% din veniturile pacienților lor.
  măturătorii - principalii măturători să primească 5% din veniturile persoanelor cărora le mătură orașele.
  oamenii de bun-simt - principalii oameni de bun-simț să primească 5% din veniturile imbecililor care vin cu astfel de propuneri idioate.
 • +3 (3 voturi)    
  Jucan (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:56)

  nimrod [utilizator]

  Sa te tavalesti de ras, nu alta! Noroc ca am iesit din Postul Mare...
 • +8 (8 voturi)    
  Taxe private! (Marţi, 14 aprilie 2015, 13:58)

  EuSiCuMine [utilizator]

  Adica se doreste instituirea unei taxe private/intre privati (!?!?) pentru televiziuni care apoi pot sa face ce manipulare si ce magarii vor ele! Nu prea cred! Omul asta are mintea tare odihnita!
 • +1 (1 vot)    
  acesta e nebun ? (Marţi, 14 aprilie 2015, 17:38)

  kkciosuldelahamangia [utilizator]

  ne intoarcem la economia socialista !?
 • 0 (0 voturi)    
  Ultimul racnet in materie de ciordeala: (Marţi, 14 aprilie 2015, 18:35)

  newlook [utilizator]

  Ultimul racnet in materie de ciordeala: sa pui statul sa ciordeasca pentru tine !

  Ma rog, asta e putin extraterestru, crede ca ar avea aceleasi drepturi cu bancherii....hehehe!
 • +1 (1 vot)    
  Astia . . . (Marţi, 14 aprilie 2015, 19:02)

  Vali Cel Batran [utilizator]

  . . .comunism in sange. Sa luam de la cei bogati si sa dam la cei saraci.Asta e noua generatie de politicieni? Vai de mama tarii asta cu asemenea fartangai la conducere!
 • 0 (0 voturi)    
  Not a penny (Miercuri, 15 aprilie 2015, 10:09)

  Ralu Pilif [anonim]

  Jucane, n-ai vrea tu ca banii astia, cota de 5 %, sa ii dea CNA-ul din bugetul lui, ori din cota de amenzi platite de televiziuni si cablisti – atentie, platite, nu aplicate de CNA, pentru ca la capitolul incasari stati foarte prost! Nu de alta, dar CNA-ul este o institutie cam inutila in Romania.

  Si ghici cine va fi cel mai mare beneficiar al acestei legi (daca se va aproba, bineinteles, deoarece pare a fi ajutor de stat)?
  Dar care va fi firma de cablu care va plati cel mai mult?
  Ai ghicit, deoarece Pro TV nu este eligibil, Intact va castiga marea majoritate a acestor sume, iar RDS va fi cel care va plati cel mai mult.
  Altfel spus, nu le-a mers cu negocierea, a picat si santaju’, las’ ca va obliga CNA-u' sa dati bani pentru trustu’ lu’ Felix.
 • 0 (0 voturi)    
  Economia de piata socialista (Miercuri, 15 aprilie 2015, 16:24)

  Cetateanul X [anonim]

  Sunt foarte multi romanii care si-au pierdut locul de munca in urma unor politici economice de, zica-se, adaptare a fortei de munca a Romaniei la rigorile economiei de piata... Mai ales cei din industrie, pentru ca, nu-i asa?, "avem o industrie bazata pe fiare vechi, tehnologii neperformante, bla, bla, bla". A existat vreo clipa intentia vreunui ales de a proteja forta de munca superior calificata, asa incat Romania sa profite in era economiei de piata? NU! Politica romaneasca si-a batut joc si i-a alungat din tara exact de cei mai rasariti, ca sa domine semidoctii, semianalfabetii care sa voteze dupa cum media de la noi a slujit politicul. Si atunci, de ce sa nu dispara televiziuni si sa le dam o sansa? Intr-o economie de piata doar unii trebuie sa se adapteze si altii sa fie protejati? I-a imiedicat cineva pe diriguitorii televiziunilor sa spuna lucrurilor pe nume, sa promoveze valori autentice si nu silicoane? Ajutand mijloacele de idobitocire in masa, dupa ce ai alungat din tara valorile, este ca si cand ai arunca ciocolata si ai linge ambalajul! O astfel de masura v-a duce Romania intr-un abis din care va fi imposibil de recuperat!


Abonare la comentarii cu RSS

ESRI

Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by