AGRICULTURA
Cosmic Crisp, noul soi de m��r în care s-au investit zeci de milioane de dolari ��i care promite a fi un succes mondial: Î��i men��ine calit����ile, este p��strat la rece, între 10 ��i 12 luni Atunci când auzi c�� o nou�� varietate de m��r este lansat�� cu o campanie de marketing de mai multe milioane de dolari, este posibil s�� te întrebi dac�� ai auzit bine sau dac��, de fapt, nu este vorba despre un nou iPhone de la Apple, compania ce are ca sigl�� acest fruct. Dar nu. Este vorba chiar despre un m��r care va ajunge în rafturile supermarketurilor americane la începutul lui 2020, relateaz�� BBC Mundo, preluat de Agerpres.
Agribusiness: Nu da��i vina pe carne pentru înc��lzirea global�� Carnea ��i animalele din ferme sunt învinuite pe nedrept pentru criza climatic��, f��r�� a fi luate în considerare ��i beneficiile pe care le aduc societ����ii, afirm�� o nou�� campanie lansat�� de industria ��eptelului din Europa. Panourile din sta��iile de metrou de la Bruxelles ��i campania în mediile sociale #meatthefacts sunt finan��ate de European Livestock Voice, sus��inut�� de organiza��ii care îi reprezint�� pe fermierii din UE, pe produc��torii de foie gras ��i industria bl��nurilor ��i a pielii.
A��tept��ri optimiste privind culturile de toamn�� Valorile termice ale solului sunt, în general, favorabile cre��terii ��i dezvolt��rii culturilor de toamn�� îns��mân��ate pân�� în prezent. Administra��ia Na��ional�� de Meteorologie (ANM) apreciaz��, pe baza prognozei agrometeorologice pentru perioada 22 - 28 octombrie 2019, o evolu��ie normal�� în aproape toat�� ��ara pentru culturile de toamn�� - rapi����, orz ��i grâu, scrie fermierinromania.ro.
Comisia European��: UE poate extinde joi zonele de interzicere a comer��ului cu carne de porc din România Uniunea European�� ar putea extinde, în cadrul unui comitet de exper��i care va avea loc joi, zonele din România în care este interzis comer��ul cu carne de porc, pe fondul situa��iei tot mai îngrijor��toare a infec��iei cu pest�� porcin�� african��, a declarat, luni, o purt��toare de cuvânt a Comisiei Europene.
Seceta, pre��urile mici, lipsa spa��iilor de depozitare - probleme majore ale fermierilor români În ultimele decenii, s-a remarcat o tendin���� de cre��tere a produc��iei globale de cereale, în special a marilor culturi. Produc��ia mondial�� de grâu a crescut cu 23% în ultimii 15 ani, iar cea de porumb cu 57%. Consumul a urmat aceea��i tendin����, în general, îns�� s-a men��inut sub dinamica produc��iilor, cu excep��ia ultimilor doi ani la cultura de porumb, scrie fermierinromania.ro.
Turnurile de telefonie mobil�� pot prezice când vine ploaia Turnurile de telefonie mobil�� pot prezice când vine ploaia, spun exper��ii din industria telecom, ceea ce înseamn�� c�� pentru fermierii din ����rile în curs de dezvoltare precum India ��i Sri Lanka ar reprezenta un ajutor, scrie Reuters.
Lucian Buzdugan, director general Agricost: "Cea mai dificil�� provocare a acestui an agricol a fost seceta pedologic�� sever��" Speciali��tii din întreaga lume semnaleaz�� permanent efectele pe care vremea nefavorabil�� le are asupra culturilor agricole ��i avertizeaz�� fermierii pentru a ac��iona în vederea limit��rii pierderilor, informeaz�� fermierinromania.ro.
APIA a început s�� pl��teasc�� ajutorul de stat pentru motorin�� Agen��ia de Pl����i ��i Interven��ie pentru Agricultur�� (APIA), prin Centrele Jude��ene, anun���� c�� a început plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorin�� utilizat�� în agricultur��, aferent perioadei 01.04 - 30.06.2019 (trimestrul II/2019).
Bulgaria ��i alte 16 state vor men��inerea bugetului privind politica agricol�� a UE Fran��a, sus��inut�� de alte 16 ����ri, inclusiv Bulgaria, a reiterat la Luxemburg cererea de a men��ine bugetul Politicii Agricole Comune (PAC) dup�� 2020, relateaz�� AFP. Acest lucru vine cu câteva zile înainte ca liderii UE s�� dezbat�� bugetul multianual al Uniunii, potrivit Rador.
Agricultorii sus��in un fermier pentru func��ia de ministru al agriculturii Federa��ia Na��ional�� PRO AGRO a transmis o scrisoare de sus��inere a lui Emil Dumitru pentru func��ia de ministru al agriculturii. Scrisoarea este semnat�� de actualul pre��edinte al PRO AGRO, Ionel Arion, iar în document se aduc argumente care denot�� avantajele instal��rii unui fermier la conducerea ministerului pentru sectorul agricol din România, scrie fermierinromania.ro.
Petre Daea, despre pesta porcin��: Este suferin��a mea profesional�� Ministrul demis al Agriculturii, Petre Daea, a declarat, miercuri, c�� pesta porcin�� african�� este "suferin��a" sa ��i a fermierilor care au acoperit acest domeniu, iar m��surile luate pentru stingerea a 1.300 de focare, au costat mult ��ara, transmite Mediafax.
Agribusiness: O companie fintech nigerian�� cu finan��are de un miliard de euro va da credite agricultorilor ��i micilor companii est-europene ���Platforma de împrumuturi Lidya, finan��at�� de entit����i de capital de risc ca Omidyar Network ��i Alitheia Capital, va dirija un miliard de euro în urm��torii cinci ani spre mici întreprinderi incapabile s�� ob��in�� credite bancare. Compania va c��uta clien��i mai ales în agricultur��, farmaceutic�� ��i comer��. Pentru început va ��inti Polonia ��i Republica Ceh��, dup�� ce a dat mii de împrumuturi în Nigeria.
Cum schimb�� înc��lzirea global�� produc��ia de vin - Vi���� de vie în Norvegia ��i Patagonia, plant��ri la mare altitudine, vreme tot mai imprevizibil�� Înc��lzirea global�� afecteaz�� deja modul în care este cultivat�� vi��a de vie, tipul de vinuri produs în diverse regiuni ��i modul în care viile sunt plantate ��i îngrijite. În ultimii 30 de ani vremea s-a înc��lzit atât de mult încât se fac vinuri decente în regiuni precum Norvegia, Suedia, Belgia, Canada, Danemarca sau Patagonia. În regiunile sudice clima a devenit prea cald�� ��i viticultorii sunt for��a��i s�� schimbe soiurile cultivate, iar al��ii trebuie s�� cultive vi���� de vie la altitudini mari, pentru a profita de diferen��ele mari de temperatur�� dintre noapte ��i zi, arat�� o analiz�� a New York Times.
Valoarea produc��iei agricole a fost în anul 2018 de 86,35 miliarde lei Valoarea produc��iei agricole a fost în anul 2018 de 86,349 miliarde lei, cu valori mai mari înregistrate în regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est ��i Nord-Est, iar valori mai mici în regiunile de dezvoltare: Centru, Vest, Nord-Vest ��i Sud–Vest Oltenia, informeaz�� INS, preluat de Mediafax.
Ministerul Agriculturii propune un buget de 925 milioane lei pentru liceele agricole, în urm��torii patru ani Anul acesta, 58 de licee tehnologice cu profil preponderent agricol au trecut din subordinea Ministerului Educa��iei în cea a Ministerului Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale (MADR). În acela��i timp, MADR a înaintat guvernului un proiect de hot��râre pentru aprobarea sumelor care ar trebui eliberate c��tre liceele agricole, în vederea realiz��rii investi��iilor asumate prin actul normativ de preluare a acestor institu��ii de înv������mânt de c��tre Ministerul Agriculturii, scrie fermierinromania.ro.
Coreea de Sud trimite luneti��ti la grani��a cu Nordul pentru a elimina porcii cu pesta porcin�� african�� Coreea de sud va trimite luneti��ti militari ��i vân��tori civili la grani��a cu Coreea de Nord pentru a elimina porcii purt��tori de pesta porcin�� african��, scrie Bloomberg, citat de The Straits Times. Guvernul va folosi drone cu vedere termic�� pentru a c��uta porcii, conform Ministerului Agriculturii sud-coreean.
Sibiu: Autorit����ile sunt în alert�� dup�� ce a fost sacrificat un porc cu pest�� porcin�� Autorit����ile locale sunt în alert�� dup�� ce un laborator din Cluj-Napoca a confirmat joi c�� exist�� un focar de pest�� porcin�� în jude��ul Sibiu, în localitatea Colun, unde a fost sacrificat un porc bolnav, din a c��rui carne se pare c�� s-ar fi consumat deja, potrivit prefectului Maria Minea, transmite Agerpres.
Noul comisar european pentru agricultur��: „Europa pierde 1.000 de ferme în fiecare zi” Polonezul Janusz Wojciechowski va prelua de la Phil Hogan portofoliul agriculturii când noua Comisie European�� va fi confirmat�� de Parlamentul European ��i a fost audiat de ale��i înainte de numire. În alocu��iunea sa de deschidere, Wojciechowski s-a referit la dificult����ile întâmpinate de fermierii europeni, la problemele mediului, s��n��tatea animalelor, reînnoirea genera��iilor ��i Politica Agricol�� Comun�� (PAC).
Daea a f��cut "un calcul" s�� vad�� ce "salt" a avut ��ara: România are 200.000 de tractoare. Dac�� le punem unul dup�� altul, grani��a ����rii este înconjurat�� de 4 rânduri de tractoare România are 200.000 de tractoare, ceea ce înseamn�� c�� dac�� le punem unul dup�� altul, calculând lungimea, grani��a ����rii este înconjurat�� de 4 rânduri de tractoare, sus��ine ministrul Agriculturii, Petre Daea. El spune c�� a f��cut un calcul ca s�� vad�� ce salt s-a înregistrat în România din 1989 ��i pân�� acum.
Programul "Tomata" continu�� ��i în 2020 Produc��torii de tomate în spa��ii protejate vor beneficia de ajutor financiar ��i în anul 2020, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de c��tre Ministerul Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale (MADR). Suma pe care fiecare cultivator, care îndepline��te condi��iile, urmeaz�� s�� o primeasc�� este de 3. 000 de euro pe an la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de c��tre Banca Central�� European�� în data de 30 septembrie 2019.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by