AGRICULTURA
Programul "Tomata" continu�� ��i în 2020 Produc��torii de tomate în spa��ii protejate vor beneficia de ajutor financiar ��i în anul 2020, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de c��tre Ministerul Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale (MADR). Suma pe care fiecare cultivator, care îndepline��te condi��iile, urmeaz�� s�� o primeasc�� este de 3. 000 de euro pe an la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de c��tre Banca Central�� European�� în data de 30 septembrie 2019.
Produc��ia agricol�� european��. Cât produc, cât consum�� ��i unde vând statele membre Produc��ia de plante oleaginoase din Uniunea European�� (UE), de 29,9 milioane tone, este semnificativ mai mic�� decât cea de anul trecut ��i sub recoltele ultimilor ��apte ani, în principal, din cauza sc��derii produc��iei de rapi���� cu peste 3 milioane de tone. Aproape o treime din reducerea produc��iei de rapi���� a UE provine din sc��derea recoltei din România, care a coborât cu mai mult de 900.000 de tone în acest an fa���� de anul trecut, ajungând la aproximativ 680.000 de tone, aproape de nivelul din 2013, potrivit celor mai recente estim��ri, scrie fermierinromania.ro.
PSD propune ca v��n��toarea cormoranilor mari s�� fie permis�� / Ini��iatorii legii spun c�� ace��tia m��nânc�� 20.000 de tone de pe��te pe an Mai mul��i parlamentari din PSD au depus la Senat un proiect legislativ care prevede modificarea Legii vân��torii, astfel încât vân��toarea cormoranilor mari s�� fie permis��, anual, în perioada 1 septembrie-28 februarie, din cauza pagubelor provocate de c��tre ace��tia în sectorul piscicol, transmite Mediafax.
Petre Daea, la Foc��ani cu Marian Opri��an ��i ambasadorul rus Valeri Kuzmin. „Subven��iile APIA vor fi pl��tite la timp ��i în cuantum mai mare” Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat sâmb��t��, la Foc��ani, c�� subven��iile APIA vor fi pl��tite la timp ��i în cuantum de 70%, un procent mai mare decât de obicei, în acest sens fiind preg��ti��i în bugetul ministerului 1,4 miliarde de lei, transmite Agerpres.
Cârna��ii de Ple��coi, al ��aselea produs românesc recunoscut ��i protejat în UE Comisia European�� a aprobat înscrierea produsului românesc "Cârna��i de Ple��coi" în registrul produselor care beneficiaz�� de Indica��ie Geografic�� Protejat�� (IGP), informeaz�� executivul comunitar, citat de Agerpres.
Petre Daea: România î��i va p��stra primul loc în UE ��i în acest an la produc��iile de porumb ��i floarea soarelui România î��i va p��stra primul loc în Uniunea European�� ��i în acest an la produc��iile de porumb ��i floarea soarelui, în condi��iile în care suprafe��ele îns��mân��ate au fost mai mari decât în 2018, sus��ine ministrul Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale, Petre Daea.
3.000 de noi cursan��i în înv������mântul universitar agricol din Bucure��ti. La liceele agricole, a sc��zut cu 25% num��rul locurilor disponibile Universitatea de ��tiin��e Agronomice ��i Medicin�� Veterinar�� din Bucure��ti (USAMV) are, în anul ��colar 2019-2020, care tocmai a început, un num��r egal de studen��i cu cel de anul trecut. „Anul acesta, num��rul de studen��i a r��mas constant în compara��ie cu anul trecut. Consider��m c�� este un succes, pentru c�� tendin��a în mediul universitar este de sc��dere a num��rului de studen��i”, ne-a declarat R��zvan Teodorescu, prorector al USAMV Bucure��ti, scrie fermierinromania.ro.
Agribusiness: Cum a intrat o ferm�� acvaponic�� cu 400 de pe��ti japonezi în meniurile restaurantelor cu stele Michelin de la Roma La mic�� distan���� în sud-estul Romei, patru tineri întreprinz��tori deschid calea spre meniuri mai „verzi” în restaurantele din capitala Italiei – cu ajutorul a 400 de pe��ti koi. Grupul de prieteni deveni��i patroni ai afacerii sunt fondatorii lui The Circle Food & Energy Solutions, o ferm�� proiectat�� s�� produc�� alimente ��i energie în modul cel mai durabil ��i competitiv: prin acvaponie.
Ministrul Agriculturii: Am procesat în jur de 300.000 de dosare din aproape 900.000 pentru plata subven��iilor în avans Aproape 300.000 de dosare au fost procesate pân�� la ora actual��, dintr-un total de 900.000, pentru acordarea subven��iilor în avans în agricultur��, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, potrivit Agerpres.
Curmalul chinezesc, unul din cele peste 20 de soiuri exotice aclimatizate la D��buleni Curmalul chinezesc, unul din cele peste 20 de soiuri de fructe exotice aclimatizate la Sta��iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri (SCDCPN) D��buleni, a început în aceste zile s�� se coac��, iar cercet��torii de aici se întreab�� dac�� acesta ar putea fi pe viitor o solu��ie pentru valorificarea solurilor nisipoase din România care se întind pe o suprafa���� de peste 300.000 ha, relateaz�� Agerpres.
Florin Barbu (ANIF): Vom pune la dispozi��ia fermierilor sisteme de iriga��ii pe aproape 1,6 milioane de hectare, în 2020 Autorit����ile vor pune la dispozi��ia fermierilor, anul viitor, sisteme de iriga��ii pe aproape 1,6 milioane de hectare ��i 2.200 kilometri de canale cu ap��, dup�� reabilitarea f��cut�� în acest an de Agen��ia Na��ional�� de Îmbun��t����iri Funciare (ANIF), a declarat Florin Barbu, directorul general al institu��iei, într-un interviu acordat Agerpres.
Agribusiness: Pr��bu��irea anun��at�� a sectorului agricol zootehnic ��i a industriei aferente Din 2012 pân�� în 2023, costul în SUA al proteinelor provenite din carnea de vit�� ��i al celor produse de biotehnologia de precizie va ajunge la paritate, afirm�� RethinkX, un think-tank independent. Va fi un moment crucial dup�� care gradul de acceptare a alimentelor moderne va accelera rapid, falimentând practic industria animalier�� pân�� în 2030 ��i reducând-o în urm��torii cinci ani la 10% din dimensiunile actuale.
Daea, la Helsinki: România a aplicat ��i va continua s�� implementeze practici cu impact major pentru stocarea carbonului în sol România a aplicat ��i va continua s�� implementeze practici cu impact major pentru stocarea carbonului în sol, prin cre��terea suprafe��elor împ��durite, mai ales pe terenurile degradate, protejarea paji��tilor sensibile ��i prin men��inerea p����unilor permanente, a ar��tat ministrul Agriculturii, Petre Daea, în interven��ia sa la reuniunea informal�� a Consiliului Uniunii Europene (Agricultur�� ��i Pescuit) de la Helsinki, transmite Agerpres.
România a devenit principalul exportator de cereale din Uniunea European�� România export�� cele mai multe cereale dintre toate statele membre ale Uniunii Europene. De altfel, ��ara noastr�� se afl�� pe primul loc în ceea ce prive��te exportul de grâu ��i de porumb. Sezonul acesta România a reu��it s�� exporte mai mult decât Fran��a ��i Germania, ����ri ce au ocupat anul trecut primele dou�� locuri în rândul produc��torilor de cereale din Uniunea European��, potrivit Business Review.
Schimbarea legii vânz��rii terenurilor agricole, pe ultima sut�� de metri Comisia de agricultur�� a Camerei Deputa��ilor gr��be��te apari��ia noilor reglement��ri referitoare la vânzarea terenurilor, prin modificarea Legii nr. 17/2014 privind unele m��suri de reglementare a vânz��rii-cump��r��rii terenurilor agricole situate în extravilan. Conform declara��iei pre��edintelui comisiei de specialitate din Camera Deputa��ilor, deputatul Alexandru St��nescu, modific��rile sunt preg��tite de un an de zile, iar inten��ia comisiei este ca schimb��rile legislative s�� fie promovate în actuala sesiune parlamentar�� potrivit fermierinromania.ro
Ferme din Teleorman, 5 milioane Euro finan��are privat�� O firm�� din jude��ul Teleorman, care spune c�� gestioneaz�� mai multe ferme pe terenuri agricole de 2.800 de hectare, în principal în regim ecologic, a primit, luni, o investi��ie de 5 milioane de euro, potrivit unui comunicat transmis StartupCafe.ro.
Pre��edintele Academiei de ��tiin��e Agricole: De multe ori, eticheta în mari supermarketuri este pe un borcan cu miere fals��. Se cunoa��te dup�� culoare Eticheta din marile supermarketuri este pe un borcan cu miere fals��, de multe ori, a declarat, vineri, Valeriu Tab��r��, pre��edintele Academiei de ��tiin��e Agricole ��i Silvice "Gheorghe Ionescu-Sise��ti" (ASAS) ��i fost ministru al Agriculturii, în conferin��a de pres�� care a deschis edi��ia de toamn�� a Târgului Na��ional al Mierii, transmite Agerpres.
Buget de 15 milioane de euro pentru sesiunea 4 a programului de sprijin pentru crearea de suprafe��e împ��durite Persoanele interesate de schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împ��durire ��i crearea de suprafe��e împ��durite" pot depune, începând de luni, cereri de finan��are, informeaz�� joi Agen��ia de Pl����i ��i Interven��ie pentru Agricultur�� (APIA) într-un comunicat citat de Agerpres.
Dou�� miliarde de euro deficitul comer��ului cu produse alimentare ��i animale vii în rela��ia cu Uniunea European�� Produc��iile agricole interne sunt sus��inute cu fonduri europene, dar ��i cu sume în completare de la bugetul statului, iar beneficiarii principali ai pre��urilor sus��inute de subven��ii sunt procesatorii externi sau cresc��torii de animale din statele c��tre care sunt livrate cantit����i importante din culturile române��ti, adesea imediat dup�� recoltare, scrie fermierinromania.ro.
Directorii liceelor agricole din România, instrui��i de exper��i francezi în domeniu Directorii celor 58 de licee cu profil agricol coordonate de Ministerul Agriculturii ��i Dezvot��rii Rurale (MADR) se vor întâlni cu un grup de exper��i francezi, în cadrul unei sesiuni de instruire care vizeaz�� infrastructura ��i mecanismele necesare pentru organizarea unor stagii de practic�� de calitate pentru trei domenii: agronomie, zootehnie ��i industrie alimentar��, arata fermierinromania.ro.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by