AGRICULTURA
8,19 milioane de euro de la UE pentru desp��gubirea românilor afecta��i de inunda��ii în 2018. Raportul liberalului Siegfried Mure��an, adoptat de Parlamentul European Plenul Parlamentului European a aprobat, cu 645 de voturi pentru, raportul deputatului Siegfried Mure��an (PPE/PNL) privind alocarea a 8,19 milioane de euro pentru desp��gubiri în urma inunda��iilor care au afectat nord-estul României în vara anului 2018.
��tef��nescu (ANCPI): Procentul suprafe��ei agricole care nu face obiectul programului na��ional de cadastru este în prezent mai mic de 13% Num��rul imobilelor înregistrate gratuit prin Programul na��ional de cadastru ��i carte funciar�� ��i num��rul contractelor de prest��ri servicii de cadastru general încheiate de prim��rii au crescut semnificativ în ultimii patru ani, în prezent 69 de unit����i administrativ-teritoriale fiind cadastrate în propor��ie de 100%, a declarat, într-un interviu acordat Agerpres, Radu-Codru�� ��tef��nescu, pre��edinte-director general al Agen��iei Na��ionale de Cadastru ��i Publicitate Imobiliar�� (ANCPI).
România r��mâne lider în UE, cu 1,5 milioane tone de grâu livrate la export în valoare de 260 de milioane de euro România r��mâne lider în Uniunea European�� la exportul de grâu dup�� primele 10 s��pt��mâni din anul de marketing 2019/2020, cu peste 1,5 milioane tone livrate în spa��iul extracomunitar, conform datelor colectate de Comisia European��. Aceast�� cantitate reprezint�� 34% din grâul exportat de statele membre UE în perioada 1 iulie – 8 septembrie a.c. ��i aproximativ 42% din volumul livrat de România în zona non-UE în anul de marketing 2018/2019 , scrie fermierinromania.ro.
��ocul viitorului în agricultur�� Studiile de specialitate, observatorii pie��ei muncii ��i ai evolu��iei rapide a tehnologiei arat�� c�� în anul 2030, adic�� peste doar 11 ani, 85% din meseriile care vor exista vor fi cu totul noi. Multe dintre activit����ile pe care oamenii le desf����oar�� ast��zi, în special cele repetitive, care necesit�� efort fizic, risc ��i precizie, vor fi preluate de robo��i aproape total în viitorul apropiat, avertizeaz�� INACO, iar aceast�� opinie este împ��rt����it�� ��i de al��i observatori care au analizat dinamica noilor tehnologii, scrie fermierinromania.ro.
Vlad Liv��daru, ��ef de ferm�� agricol��: "Lucrez într-o companie care ofer�� foarte multe oportunit����i profesionale, iar eu, cu foarte mult�� munc�� ��i dedica��ie, doresc s�� profit de acest lucru" Studiile de specialitate, dedica��ia ��i un mediu de lucru care încurajeaz�� perfec��ionarea continu�� sunt cheile pentru construirea unei cariere de succes în domeniul agricol. Tân��rul inginer Vlad Liv��daru a ajuns ��ef de ferm�� la Agricost Braila, dup�� trei ani de la terminarea facult����ii. Ast��zi, coordoneaz�� lucr��rile de pe mai mult de 1.000 de hectare de teren agricol. Povestea lui a început când înc�� se afla „pe b��ncile ��colii”.
Tehnologia de ultim�� genera��ie aplicat�� în agricultura performant�� PANTHEON, un proiect italian finan��at din fonduri europene, dezvolt�� un nou sistem de control ��i dobândire a datelor de supraveghere (SCADA) pentru cultivarea cu precizie a livezilor de alune. Acest sistem este format din drone ��i robo��i de teren alimenta��i cu energie solar��, care colecteaz�� date ��i efectueaz�� opera��iuni agricole f��r�� a fi nevoie de un operator. Toate informa��iile sunt colectate de o unitate central��, care efectueaz�� ac��iuni automate (de exemplu, controlul irig��rii) pe baza datelor primite, scrie perol.ro.
An bun pentru cultivatorii de cartofi din Harghita. Cât este recolta medie pe hectar ��i ce pre�� are la produc��tori Produc��ia medie de cartofi ob��inut�� în Harghita este una bun��, în ciuda faptului c�� produc��torii s-au luptat cu vremea nefavorabil�� ��i cu atacul de man��, dar exist�� diferen��e mari de recolt�� între parcele, în func��ie de zon��, soi, tehnologia folosit�� sau cantitatea de precipita��ii c��zut��, transmite Agerpres.
Cum sunt atra��i tinerii c��tre agricultur�� Media de vârst�� a fermierilor din Uniunea Europeana este în continu�� cre��tere, ajungând în prezent la 51,4 ani. România nu face excep��ie de la regul�� ��i raporteaz�� c�� peste 50% din agricultori au vârste de peste 55 de ani, scrie fermierinromania.ro. Îmb��trânirea demografic�� a sectorului agricol este una din cauzele majore de îngrijorare la nivelul UE. În contextul ie��irii Marii Britanii din Uniune ��i, prin urmare a unui buget restrâns pentru urmatoarea perioad��, statele membre se confrunt�� cu g��sirea de noi solu��ii pentru a atrage tinerii c��tre agricultur��.
Spania ��i România, ����rile din UE cu cele mai multe nereguli în utilizarea fondurilor regionale ��i agricole Spania a fost ��ara Uniunii Europene care a acumulat cele mai multe nereguli în utilizarea fondurilor europene regionale ��i agricole între 2014 ��i 2018, cu un total de 10.995 de cazuri, reprezentând 22% din totalul celor identifica��i în blocul comunitar, potrivit unui raport publicat mar��i de OLAF, potrivit Rador care citeaz�� Tele Cinco. La o distan���� mare, pe locul doi se situeaz�� România cu 5.563 de situa��ii.
Peste 1.100 de focare de pest�� porcin�� în 316 localit����i din 25 de jude��e Peste 300 de localit����i din 25 de jude��e se confrunt�� cu pesta porcin��, fiind identificate pete 1.100 de focare Cele mai multe focare active sunt în jude��ele Teleorman (291), Giurgiu (182) ��i Dolj (163).
��tirile ProTV: Suma uria���� câ��tigat�� de un fermier care cre��te râme. Cum i-a venit ideea Pescuitul devine profitabil pentru cei care au afaceri în domeniu, chiar dac�� la noi se produc doar momeli. În Bac��u, de pild��, exist�� un automat pentru râme.
Schimburile comerciale dintre România ��i Emiratele Arabe Unite, în cre��tere Emiratele Arabe Unite (EAU) reprezint�� pentru România unul dintre cei mai importan��i parteneri comerciali, dar ��i cu poten��ial investi��ional, din zona Golfului, volumul schimburilor comerciale bilaterale atingând valoarea de 151,26 milioane dolari în prima jum��tate a acestui an, conform datelor furnizate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comer�� ��i Antreprenoriat (MECMA), scrie editiadedimineata.ro.
Exporturile de grâu ale UE s-au intensificat în ultima s��pt��mân��. România, lider în continuare pe pia��a Uniunii Exporturile de grâu ale Uniunii Europene au continuat s�� se intensifice în ultima s��pt��mân��, ceea ce duce totalul pentru perioada 1 iulie - 2 septembrie la 3,9 milioane de tone, cu 20% mai mult decât în intervalul similar al anului trecut, arat�� datele publicate de Comisia European��, potrivit platformei de informa��ii S&P Global Platts, citat�� de Agerpres.
Bloomberg: Fermierii europeni s-au s��turat de rapi����, din cauza d��un��torilor care le m��nânc�� recoltele Fermierul britanic Charles Matts tocmai a terminat de strâns cea mai proast�� recolt�� de rapi���� din via��a sa, într-un moment în care pre��urile mari ar fi f��cut ideal�� vânzarea acestei produc��ii, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.
Comisia European�� finan��eaz�� distribuirea de lapte, fructe ��i legume c��tre ��colarii din UE. Câ��i bani sunt aloca��i României Odat�� cu începutul unui nou an ��colar, programul Uniunii Europene de încurajare a consumului de fructe, legume ��i lapte în ��coli va fi reluat în ����rile UE care particip�� la el în anul ��colar 2019 - 2020, informeaz�� un comunicat al executivului comunitar, citat de Agerpres.
Produc��ii record de porumb cu o tehnologie inovativ�� Anul acesta, în Insula Mare a Br��ilei, compania Agricost a testat o nou�� tehnologie de îns��mân��are a hibrizilor de porumb care, potrivit opiniei speciali��tilor, în urma rezultatelor încurajatoare, va fi extins��. Este vorba despre sem��natul în p��trat, informeaz�� fermierinromania.ro.
Fonduri europene de 2,7 miliarde euro pentru agricultur�� ��i dezvoltare rural�� Valoarea total�� a fondurilor europene pe care România le-a primit în anul 2019 pentru agricultur�� ��i dezvoltare rural�� se ridic�� la aproximativ 2,70 miliarde euro, sum�� care include pl����ile directe ��i investi��iile realizate prin programul de dezvoltare rural��, potrivit unui comunicat publicat, în data de 27 august, de Ministerul Agriculturii ��i Dezvolt��rii Rurale (MADR). Aproximativ 1,7 miliarde euro au fost deconta��i de c��tre Comisia European�� c��tre România în data de 26 august 2019, aceast�� sum�� reprezentând ramburs��ri din Fondul European pentru Agricultur�� ��i Dezvoltare Rural�� (FEADR), adic�� bani aloca��i pentru finan��area proiectelor de investi��ii.
Statele membre UE au aprobat m��surile de sprijin propuse de Comisie pentru combaterea secetei Statele membre ale Uniunii Europene au aprobat miercuri o serie de m��suri de sprijin propuse de Comisie pentru a atenua dificult����ile financiare cu care se confrunt�� fermierii din cauza condi��iilor meteorologice ��i pentru a cre��te disponibilitatea hranei pentru animale, informeaz�� Executivul comunitar, potrivit Agerpres.
Investi��ii în sisteme de iriga��ii ��i s��lcii energetice Schimb��rile climatice, tot mai accentuate în România, influen��eaz�� politica de investi��ii a fermierilor. Agricost Br��ila are ca obiectiv eficientizarea produc��iilor ob��inute în noile condi��ii climatice, extrem de volatile. În paralel cu activitatea de cercetare desf����urat�� la ferma Gemenele, Agricost va dezvolta sistemul de iriga��ii ��i o re��ea de planta��ii de s��lcii energetice cu dublu rol, de a asigura perdele de protec��ie pentru culturile agricole, pe de o parte, ��i de a ob��ine materie prim�� energetic��, pe de alt�� parte, potrivit fermierinromania.ro.
În agricultura româneasc�� se pot ob��ine salarii ca în IT ��tia��i c�� salariul unui angajat român din agricultur�� poate ajunge la nivelul venitului unui IT-ist? Un tractorist preg��tit s�� lucreze cu ma��inile agricole specifice noii tehnologii poate primi, lunar, 2.000 de euro. Adic�� de cinci ori mai mult decât salariul minim brut pe economie sau de dou�� ori mai mult decât salariul mediu brut, scrie fermierinromania.ro.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by