ASIGURARI
Pre��urile RCA ar putea cre��te în urm��toarele ��ase luni: Noile tarife de referin���� sunt semnificativ mai mari, cu excep��ia ma��inilor cu capacitate mare ASF a afi��at miercuri noile tarife de referin���� RCA, la care se vor raporta asigur��torii atunci când vor face noile pre��uri pentru poli��ele RCA, acestea fiind semnificativ mai mari decât cele stabilite în luna octombrie 2018. Spre exemplu, ��oferii cu vârste între 31-40 de ani care de��in autoturisme cu o capacitate cilindric�� de 1401-1600 cmc au pl��tit în a doua jum��tate a anului trecut o prim�� medie RCA de 625 de lei, cu 13% mai pu��in decât tariful de referin���� care era pân�� acum 716 lei. Noul tarif de referin���� anun��at azi de ASF a crescut la 908 lei.
Teodorovici: Joi o s�� am o discu��ie cu cei de la Pilonul II. Sper s�� ajungem la un consens Ministrul Finan��elor Publice, Eugen Teodorovici, se va întâlni joi cu administratorii fondurilor de pensii administrate privat, Pilonul II, conform propriilor afirma��ii, potrivit Mediafax. Dou�� probleme au fost ridicate de administratorii fondurilor Pilon II: m��rimea capitalului, respectiv majorarea contribu��iei la capital care trebuie s�� fie f��cut�� în acest an; perioada de un an în care trebuie s�� fie f��cut�� aceast�� majorare.
���DOCUMENT Cum a motivat CCR respingerea sesiz��rilor privind neconstitu��ionalitatea numirii unor membri ai noii conduceri ASF 'Experien��a de cadru didactic în domeniul studiilor economice' a lui Leonardo Badea, numit pre��edinte al ASF, ��i a Aurei Socol, numit�� membru neexecutiv în ASF, 'constituie deopotriv�� experien���� în domeniul financiar în sensul textului constitu��ional de referin����.", arat�� Curtea Constitu��ional�� în motivarea deciziei de a respinge sesiz��rile USR ��i PNL privind neconstitu��ionalitatea numirii acestora la conducerea Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF) pe motiv c�� nu ar avea experien��a profesional�� cerut�� de lege. Vezi în articol ��i motivele pentru care CCR a respins sesiz��rile PNL ��i USR cu privire la al��i trei membri ai noii conduceri ASF
Germanii de la Gothaer revin cu privire la prezen��a viitoare pe pia��a asigur��rilor din România: Dezvolt��m un plan de afaceri pe 3 ani pentru a ajunge pe profit Grupul german Gothaer a revenit cu preciz��ri joi, 14 martie, în leg��tur�� cu prezen��a viitoare a companiei pe pia��a de asigur��ri din România, unde de��ine o cot�� de pia���� de 1,93%. "Dup�� 2 luni de analiz�� atent�� ��i modific��ri în cadrul conducerii companiei", Gothaer precizeaz�� c�� 'dezvolt�� în prezent un nou model de afaceri mai durabil ��i un plan de afaceri pe 3 ani', al c��rui obiectiv este trecerea pe profit. Preciz��rile vin dup�� ce la sfâr��itul anului trecut, grupul anun��a c�� ��i-a revizuit în detaliu activit����ile din Europa de Est ��i a decis s�� î��i concentreze resursele pe pia��a german��.
���DOCUMENT Procedura de încetare a pl����ii contribu��iilor la Pilonul II de pensii a intrat în vigoare: Ce risc�� cei care aleg s�� contribuie numai în sistemul public de pensii Românii care au cotizat cel pu��in 5 ani la Pilonul II de pensii pot de acum s�� cear�� încetarea pl����ii contribu��iilor la acest sistem, potrivit normei ASF care a intrat în vigoare mar��i, 12 martie, odat�� cu publicarea în Monitorul Oficial. Cererea de retragere se face c��tre compania care le gestioneaz�� pensiile private ��i va avea efect chiar din luna în care a fost depus��. În cazul celor care aleg asta, procentul de 3,75% din cota de 25% de CAS, care se ducea în contul pensiei private, se va v��rsa în sistemul public de pensii.Vezi în articol care este procedura de încetare a pl����ii contribu��iilor la Pilonul II ��i ce risc�� cei care aleg asta.
OFICIAL Grupul Euroins din Bulgaria cump��r�� subsidiarele asigur��torului ERGO din România, Cehia ��i Belarus Grupul Euroins Insurance din Bulgaria (EIG), unul dintre cele mai mari grupuri de asigur��ri din regiunea CEE/SEE/CIS, de��inut de Eurohold Bulgaria, a convenit s�� preia patru companii de asigur��ri de��inute de asigur��torul german Ergo din trei ����ri europene – România, Cehia ��i Belarus, a anun��at joi grupul, confirmând informa��iile publicate în premier�� miercuri de HotNews.ro. Vezi în articol detaliile tranzac��iei.
Allianz-��iriac Pensii Private, care gestioneaz�� pensiile private a 1,6 milioane de români, are un nou director general Noul director general al Allianz-��iriac Pensii Private este Virgiliu Ichim, acesta fiind avizat miercuri, 6 martie, de Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF), a anun��at miercuri compania aflat�� pe locul doi în pia��a pensiilor private din Pilonul II în func��ie de num��rul de participan��i. Vezi în articol care este experien��a acestuia ��i ce alt�� propunere a mai fost luat�� în calcul pentru acest post.
���EXCLUSIV Tranzac��ie în asigur��ri: Bulgarii care de��in Euroins vor prelua opera��iunile Ergo din România Bulgarii de la Eurohold, care de��in Euroins, al ��aselea mare asigur��tor din pia����, vor prelua opera��iunile de asigur��ri generale ��i de via���� ale grupului german Ergo pe pia��a din România, au declarat pentru HotNews.ro mai multe surse apropiate tranzac��iei. Un anun�� va fi f��cut cel mai probabil joi. Euroins a ie��it din redresare financiar�� în 2017, dup�� ce a adus 300 milioane lei la capitalul social. Ergo, asigur��tor german care este controlat de unul dintre cei mai mari reasigur��tori din lume, Munich Re, se afl�� pe locul 4 pe pia��a asigur��rilor de via���� din ��ar��.
Ce spun ac��ionarii administratorilor din Pilonul II de pensii, dup�� discu��iile cu Vâlcov, Teodorovici ��i T��riceanu: Sper��m ca dialogul s�� continue ��i s�� duc�� la modificarea OUG 114 pe baze fundamentate economic Ac��ionarii administratorilor de Pilon II au transmis mar��i la Bucure��ti c�� dintre toate prevederile OUG 114, noile cerin��e de capital de cca. 800 de milioane de euro pun o povar�� imens��, nejustificat�� ��i nesustenabil�� asupra industriei ��i au solicitat argumentat reconsiderarea cerin��elor suplimentare de capital pe baze economice sustenabile, prin consult��ri tehnice reale între industrie ��i autorit����i, se arat�� într-un comunicat transmis mar��i seara de APAPR, asocia��ia care reprezint�� to��i cei ��apte administratori de pensii private din România.Vezi în articol cu ce oficiali au discutat ac��ionarii din Pilonul II ��i ce s-a stabilit cu ocazia acestui prim dialog.
Discu��ii între ministrul Teodorovici ��i administratorii de pensii private pe tema efectelor OUG 114 asupra pilonului II: Ce au spus pân�� acum toate cele 7 companii privind posibila retragere din pia���� Cei ��apte administratori de fonduri de pensii private din România discut�� la aceast�� ora la Guvern cu Ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici, pe tema efectelor OUG 114 asupra viitorului Pilonului II de pensii, potrivit surselor HotNews.ro. Potrivit B1 TV, la discu��ii ar participa ��i Darius Vâlcov, consilierul premierului D��ncil��. Cea mai grav�� problem�� reclamat�� de cele companiile care gestioneaz�� pensiile private ale 7,2 milioane de români o reprezint�� cerin��ele uria��e de capital - ar trebui s�� aduc�� 800 milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jum��tate pân�� la data de 30 iunie.Vezi în articol ce au declarat pentru HotNews.ro fiecare din cei 7 administratori de pensii private întreba��i despre o posibil�� ie��ire din România, dac�� cerin��ele de capital OUG 114 nu vor fi modificate.UPDATE Ministrul Teodorovici, pentru Profit.ro: "Cotele de majorare a capitalului social impuse fondurilor de pensii private obligatorii (Pilonul II) prezente pe pia��a din România sunt negociabile în m��sura în care administratorii acestora vor ajunge la o în��elegere cu Guvernul privind sprijinirea investi��iilor sale prioritare, precum cele din s��n��tate, energie, infrastructur�� ��i dezvoltarea întreprinderilor mici ��i mijlocii".
UPDATE Ce spun Generali Pensii ��i Allianz-��iriac Pensii, companii care gestioneaz�� pensiile private ale peste 2,2 milioane de români, despre scenariul retragerii din Pilonul II Generali Pensii, companie care gestioneaz�� pensiile private a peste 730.000 de români, precizeaz�� c�� ��i în varianta r��mânerii definitive a prevederilor OUG 114, mai sunt clarific��ri de adus pe partea de legisla��ie secundar��. "Se iau în calcul, în mod evident, toate scenariile. Îns��, pân�� când situa��ia nu este clar��, nu putem vorbi de o decizie", au precizat pentru HotNews.ro reprezentan��ii companiei, întreba��i dac�� iau în calcul retragerea de pe pia��a din România. ��i Allianz-��iriac Pensii Private spune c�� toate scenariile sunt în analiz��. 'Ca urmare a contribu��iilor a peste 1,6 milioane participanti, gestionam peste 2 miliarde euro active din care peste 300 milioane euro ca urmare a investi��iilor.
Raportul de ��ar�� al CE: Comisia European�� vorbe��te despre 'ie��irea probabil�� de pe pia����' a unor fonduri de pensii din Pilonul II din cauza OUG 114 Comisia European�� avertizeaz�� în raportul de ��ar�� c�� "modific��rile aduse (n.a de OUG 114/2018) fac ca mediul de lucru pentru administratorii fondurilor de pensii s�� fie foarte imprevizibil, le afecteaz�� rezultatele financiare ��i sporesc probabilitatea de ie��ire a acestora de pe pia����." "Ie��irea probabil�� de pe pia���� a unor fonduri de pensii din cauza m��surilor recent adoptate ar putea priva economia româneasc�� de o poten��ial�� surs�� de finan��are pentru investi��ii, limitând astfel dezvoltarea în continuare a pie��ei de capital, care, în prezent, este mai curând mic�� ��i nedezvoltat��", aten��ioneaz�� Executivul European.
ASF a adoptat procedura care permite încetarea pl����ii contribu��iilor la Pilonul II de pensii ��i transferul în sistemul public de pensii Românii care au cotizat cel pu��in 5 ani la Pilonul II de pensii ��i vor s�� înceteze plata acestor contribu��ii pentru a-��i transfera integral contribu��iile în sistemul public de pensii vor putea face acest lucru. Autoritatea de Supraveghere Financiar�� (ASF) a adoptat miercuri norma care stabile��te procedura exact��. Fondurile de��inute pân�� la data transferului în sistemul public de pensii vor r��mâne în contul personal al participantului pân�� la deschiderea dreptului la pensia privat��.
Reac��ia administratorilor de pensii private la acuza��iile lui Vâlcov ��i Teodorovici: Randamentul investi��iilor a sc��zut în premier�� la sfâr��itul lui 2018, tocmai din cauza OUG 114 Câ��tigul net ob��inut de companiile care gestioneaz�� cele 10,2 miliarde de euro pentru cei peste 7 milioane de români care contribuie la Pilonul II de pensii a fost de peste 1,5 miliarde de euro, la finele anului 2018, sum�� care este net�� de toate comisioanele de administrare percepute, a precizat mar��i Asocia��ia care reprezint�� cei 7 administratori de pensii private din România. Acuza��i de Darius Vâlcov ��i de Eugen Teodorovici c�� în ultimii doi ani ar fi ob��inut randamente sub infla��ie, administratorii spun c�� 2018 a fost singurul an de la înfiin��area Pilonului II când randamentul a fost sub rata infla��iei, unul din principalele motive fiind tocmai OUG 114.
���ANALIZ�� Efectele OUG 114 asupra Pilonului II de pensii: Pia��a fierbe, ASF tace ��i execut�� Pia��a pensiilor private fierbe de 2 luni de zile de la aprobarea OUG 114, care impune administratorilor de pensii private s�� aduc�� 800 milioane de euro la capitalul social în acest an, din care jum��tate pân�� la data de 30 iunie. "Guvernul a pus o bomb�� cu ceas pentru Pilonul II, prin aceste cerin��e absurde, iar ceasul arat�� maxim 6 luni", spuneau înc�� din decembrie 2018 administratorii. Economistul ��ef al BNR, Valentin Lazea, declar�� acum c�� administratorii se gândesc s�� se retrag�� din România, în timp ce Darius Vâlcov ��i Eugen Teodorovici sus��in c�� fondurile de pensii nu ar fi investitori ��i c�� au randamente sub infla��ie, în defavoarea participan��ilor. Ce spune ASF, arbitrul pie��ei de capital ��i pensii private? No comment!
Radu Cr��ciun, despre efectele OUG 114 asupra Pilonului II de pensii: Unii ac��ionari nu ��i-au recuperat nici investi��ia ini��ial��. Decizia este dac�� s�� mai continue sau nu "OUG 114 schimb�� fundamental regulile jocului dup�� care oper��m. La nivelul industriei capitalul social trebuie m��rit de 11 ori fa���� de cel existent, dar sunt unii administratori care trebuie s��-��i majoreze capitalul de 20 sau chiar de 22 de ori, ceea ce este nemaiîntânit", a declarat luni seara la DIGI 24, Radu Cr��ciun, pre��edintele APAPR, asocia��ie care reprezint�� to��i cei 7 administratori de fonduri de pensii private din România. "Ac��ionarii sunt în fa��a unei situa��ii extrem de delicate prin care li se cere s�� aduc�� mai mult capital, dar f��r�� ca acest capital s�� produc�� venituri. Decizia este dac�� mai merit�� s�� continue sau nu, în condi��iile în care unii dintre ei nici m��car nu ��i-au recuperat investi��ia ini��ial��.", a spus acesta.Vezi în articol care ar fi efectele asupra clien��ilor dac�� vor fi administratori care ies din pia����.
Reac��ia Asocia��iei administratorilor de pensii private despre o posibil�� ie��ire a unor companii de pe pia��a din România "Deciziile strategice de ie��ire sau r��mânere pe pia���� din România nu fac obiectul discu��iilor în cadrul Asocia��iei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), ci sunt luate în mod individual, independent, de c��tre fiecare administrator în parte", au precizat pentru HotNews.ro, oficialii Asocia��iei. Contactat de HotNews.ro, Radu Cr��ciun, pre��edinte al APAPR ��i director general al BCR Pensii, a spus c�� o astfel decizie este individual�� ��i confiden��ial�� ��i a dat detalii despre efectele OUG 114 ��i reac��ia clien��ilor în cadrul companiei pe care o conduce.
Efectele Ordonan��ei l��comiei asupra NN Pensii, firma care gestioneaz�� pensiile private ale 1,98 milioane de români: Ce întreab�� clien��ii ��i analiza pe care o fac acum ac��ionarii "Prevederile OUG 114 aduc schimb��ri semnificative în arhitectura sistemului de pensii private, în special cea legat�� de cre��terea capitalului social. Astfel de poten��iale investi��ii ale NN necesit�� aprobarea din partea investitorilor no��tri ��i presupun o justificare clar�� din punct de vedere al randamentului acestei investi��ii. Prin urmare, analiz��m ��i evaluam cu seriozitate impactul", declarat pentru HotNews.ro Andreea Pipernea, directorul general al NN Pensii, cel mai mare administrator de pensii private obligatorii din România.Vezi în articol ce informa��ii au solicitat pân�� acum clien��ii ��i suma pe care ar trebui s�� o aduc�� la capitalul social NN Pensii pân�� 30 iunie 2019.
���ANALIZ�� Pr��pastia în care vom fi liberi s�� ne arunc��m: Ce risc�� românii care renun���� la Pilonul II ��i se transfer�� în sistemul public de pensii Sistemul public de pensii (Pilonul I), bazat pe solidaritatea între genera��ii ��i în care actualii angaja��i pl��tesc pentru pensionarii de acum, nu mai este sustenabil pe termen lung. Sunt tot mai pu��ini angaja��i care sus��in persoanele ie��ite la pensie. Reducerea natalit����ii concomitent cu îmb��trânirea popula��iei este bomba cu ceas care a determinat foarte multe ����ri, printre care ��i România, s�� introduc�� pilonul II de pensii ��i s�� tot creasc�� vârsta de pensionare. Ad��uga��i emigra��ia ��i lipsa educa��iei financiare ��i ve��i avea tabloul perfect al unei pr��p��stii în care actuala Guvernare PSD-ALDE te îndeamn�� s�� te arunci.Vezi în articol discu��iile aprinse care se poart�� acum pentru salvarea Pilonului II ��i avertismentul preg��tit de Comisia European�� în raportul de ��ar��.
Attila Korodi, lider UDMR: Ne îngrijoreaz�� complica��iile create de OUG 114 ��i imediat dup�� adoptarea bugetului vom face propria analiz�� tehnic��, inclusiv pe pilonul II de pensii "Ne îngrijoreaz�� complica��iile create de OUG 114 ��i, imediat ce va fi adoptat bugetul, vom face propria analiz�� tehnic�� pe fiecare element al acestei ordonan��e, inclusiv prevederile legate de Pilonul II de pensii, a declarat miercuri pentru HotNews.ro Attila Korodi, liderul grupului UDMR de la Camera Deputa��ilor. "În dezbaterile anterioare, UDMR nu a sus��inut renun��area la Pilonul II de pensii. Acum s-a introdus situa��ia în care voluntar se poate face trecerea la sistemul public de pensii. Vom analiza efectele ��i vom avea propria pozi��ionare", a spus liderul UDMR.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...





Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by