ASIGURARI
Surse: Deputatul PSD Marius Bota ar putea renun��a la func��ia de vicepre��edinte ASF, de��i a fost validat de Parlament / Marius Bota: "Nu fac nicio declara��ie. Mâine!" Deputatul PSD Marius Bota ar putea renun��a la func��ia de vicepre��edinte ASF responsabil pentru pia��a de capital, de��i a fost validat de Plenul Parlamentului, au declarat miercuri seara pentru HotNews.ro mai multe surse parlamentare. "Discu��ii despre posibila renun��are a acestuia la ocuparea func��iei de vicepre��edinte ASF au avut loc chiar azi, înainte de validarea din Plen", au precizat pentru HotNews.ro surse PSD. 'Î��i va da demisia dup�� publicarea hot��rârii de numire în Monitorul Oficial. Nu avea experien��a necesar�� ��i exista riscul s�� fie demis de Curtea Constitu��ional��. Bota nu a vrut s�� ri��te. Ar fi pierdut mandatul de deputat", sus��in alte surse parlamentare.Contactat miercuri seara de HotNews.ro, Marius Bota a spus: "Nu fac nicio declara��ie. Mâine!"
Cifre îngrijor��toare prezentate de Asocia��ia fondurilor de pensii private: Datoria implicit�� a sistemului public de pensii în România era de 275 de miliarde de euro în 2015, de aproape 4 ori mai mare decât datoria public�� a ����rii la acel moment Datoria implicit�� a sistemului public de pensii (PAYG) în România (n.a cât ar avea de pl��tit statul pentru toate drepturile de pensie acumulate în sistemul public de pensii, exceptând pensiile speciale) era de 275 de miliarde de euro în 2015 (sursa: INS), de aproape 4 ori mai mare decât datoria public�� a ����rii", se arat�� într-o prezentare sus��inut�� miercuri de Radu Cr��ciun, pre��edintele APAPR (asocia��ia administratorilor fondurilor de pensii private). "De atunci, pensiile publice au mai crescut cu 30%, iar acum se propune o dublare a lor pân�� în 2021 (prin noua lege a pensiilor)", aten��ioneaz�� Cr��ciun.
DOCUMENT Plenul Parlamentului a votat azi conducerea ASF: Leonardo Badea a fost votat pre��edinte al ASF cu 213 voturi pentru ��i 118 împotriv�� Leonardo Badea a fost validat azi în Plenul Parlamentului pentru func��ia de pre��edinte al Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� cu 213 voturi 'pentru' ��i 118 'împotriv��'. În afar�� de Badea, ��i ceilal��i 8 membri ai Consiliului ASF au fost valida��i de Plenul Parlamentului. Raportul privind avizul comun dat mar��i de comisiile de specialitate din Parlament pentru conducerea ASF a fost publicat ��i arat�� ce voturi au primit cei peste 30 de candida��i audia��i mar��i de Comisiile speciale din Parlament.Vezi în articol voturile primite de to��i cei 9 membri ai conducerii ASF în Plenul Parlamentului.
Ce pl����i a f��cut Biroul asigur��torilor auto în contul dosarelor de daun�� preluate de la Astra ��i Carpatica, societ����i în faliment: Peste 380,1 milioane de lei Ca urmare a falimentului celor dou�� societ����i, ASTRA ��i Carpatica, Biroul Asigur��torilor de Autovehicule din România – BAAR a pl��tit pân�� la data de 1 noiembrie 2018, desp��gubiri în sum�� total�� de 380,1 milioane lei (din care 167,6 milioane lei pentru ASTRA ��i 212,5 milioane lei pentru Carpatica), a anun��at ast��zi Biroul asigur��torilor auto. BAAR precizeaz�� c��, pe lâng�� aceste pl����i, mai are ��i alte dosare în lucru, în diferite stadii de solu��ionare, cu o rezerv�� total�� r��mas�� însumând 272.9 milioane lei (din care 119,5 milioane lei pentru ASTRA ��i 153,4 milioane lei pentru Carpatica).
UPDATE Leonardo Badea a fost votat pre��edinte al ASF / Viorel ��tefan a primit un singur vot pentru ��i 60 de ab��ineri Leonardo Badea a fost votat mar��i pentru func��ia de pre��edinte al Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF) cu 39 de voturi pentru, 21 voturi împotriv�� ��i 1 ab��inere. Principalul perdant este vicepremierul Viorel ��tefan, care a primit un singur vot pentru func��ia de pre��edinte al ASF ��i 60 de ab��ineri. Cei nou�� membri vota��i s�� conduc�� ASF sunt: Leonardo Badea (pre��edinte), Elena Doina Dasc��lu (prim-vicepre��edinte); Marius Bota (vicepre��edinte pia��a de capital); Cristian Ro��u (vicepre��edinte pia��a asigur��rilor); Dan Armeanu (vicepre��edinte pensii private); Joszef Birtalan (membru neexecutiv); Gabriel Gr��dinescu (membru neexecutiv); Aura Socol (membru neexecutiv); Ovidiu Wlassopol (membru neexecutiv).HotNews.ro a transmis LIVE TEXT audierea celor peste 30 de candida��i ��i votul din Parlament.
Statistici în premier��: Ce pl����i au f��cut fondurile de pensii private în 10 ani de la înfiin��are. Peste 48.000 de clien��i ��i beneficiari Pl����ile efectuate de fondurile de pensii private c��tre clien��i ��i beneficiari, de la lansarea sistemului, iunie 2008, pân�� la finele lunii septembrie 2018, au însumat peste 322 de milioane de lei, potrivit datelor prezentate joi de Asocia��ia pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) ��i citate de Mediafax.
���FOTOGALERIE/Surpriz�� în Parlament: Audierea celor 33 de candida��i ASF a fost amânat�� pentru mar��ea viitoare la solicitarea grupurilor PNL ��i UDMR, de��i mul��i candida��i erau prezen��i Audierea celor 33 de candida��i ASF a fost amânat�� pentru mar��ea viitoare la solicitarea grupurilor PNL ��i UDMR, care au în aceast�� perioad�� Congresul PPE, a anun��at mar��i Marius Bud��i, pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor, spre surprinderea unor parlamentari ��i a candida��ilor care veniser�� la audieri. Actualul pre��edinte ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, principalii candida��i sus��inu��i de PSD pentru func��ia de pre��edinte, nu au fost prezen��i. Grupurile parlamentare ale PSD vor decide tot s��pt��mâna vitoare pe cine dintre cei doi vor sus��ine pentru aceast�� func��ie, a spus Marius Bud��i.
LISTA FINAL�� 33 de candida��i, în cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul ASF, unde veniturile lunare ajung pân�� la 14.000 de euro / Ace��tia vor fi audia��i mâine în Parlament 33 de persoane ��i-au depus candidaturile pentru cele 9 posturi din Consiliul ASF, autoritate care reglementeaz�� pie��e de peste 20 miliarde de euro ��i în care ��efii au salarii nete de pân�� la 14.000 de euro, conform listei finale transmise HotNews.ro de Camera Deputa��ilor. Pân�� ast��zi, când a fost termenul limit�� de depunere a candidaturilor, se ��tia numai de 28 de candida��i. C��lin Rangu, director în ASF,  Alin Iacob, pre��edintele Asocia��iei utilizatorilor români de servicii Financiare (AURSF), Alexandru Isar, economist în banca Na��ional��, Dobrescu Clelia Daniela ��i Manca�� C��t��lin sunt cei 5 noi candida��i întra��i în cursa pentru conducerea ASF.Leonardo Badea a primit votul social-democra��iilor ��i va fi sus��inut pentru ��efia ASF, potrivit surselor Hotnews.roLiviu Dragnea: "Eu asear�� le-am spus colegilor mei, c�� îl sus��in pe Viorel ��tefan. Ast��zi, colegii din Comitetul Executiv Na��ional au ridicat o problem�� destul de delicat�� (..). Vom mai avea o discu��ie mâine diminea����. Singurul repro�� pe care i-l fac lui Viorel ��tefan este c�� nu a fost foarte hot��rât în ultimul an pe ce drum sau cale s�� mearg�� în carier��."
���Conflict în ASF, cu o zi înainte de audieri: Sindicatul cere conducerii plata primei anuale care este 100% din salariu pentru cei peste 500 de angaja��i / În ASF salariu mediu net este de 9.730 lei Sindicatul ASF îi cere actualului pre��edinte al autorit����ii, Leonardo Badea, s�� onoreze plata primei anuale prev��zute în Contractul Colectiv de Munc�� pentru to��i angaja��ii institu��iei ��i care potrivit unor documente verificate din mai multe surse de HotNews.ro este în cuantum de 100% din salariul brut lunar ��i/sau indemniza��ia brut�� lunar��. Salariul mediu net de baz�� în ASF a fost de 9.730 de lei în primele nou�� luni din acest an, autoritatea având peste 512 angaja��i la sfâr��itul anului trecut. Conflictul are loc cu o zi înainte de audierile din Parlament privind noua conducere ASF.
���DOCUMENT Salariul mediu net de baz�� în ASF a fost de 9.730 de lei, în primele nou�� luni din 2018/Cât au câ��tigat anul trecut actualii ��efi din ASF, al c��ror mandat expir�� azi Salariul mediu de baz�� al personalului angajat în ASF, calculat pe primele nou�� luni ale anului 2018, este de 9.730 lei net, se arat�� într-un r��spuns al Autorit����ii de supraveghere financiar�� c��tre un deputat PNL, care a încercat s�� afle ��i ce premii ��i bonifica��ii au cei nou�� membri ai conducerii ASF, al c��ror mandat expir�� ast��zi. Cum actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i prim-vicepre��edintele, Ovidiu Wlassopol, au preluat aceste func��ii abia în vara anului trecut, cele mai mari venituri pe tot anul 2017 le-a avut Cornel Coca Constantinescu, vicepre��edinte, responsabil asigur��ri: 737.361 lei, echivalentul a 13.350 euro pe lun��.Vezi în articol ce venituri au avut în 2017 fiecare din cei noua membri ai actualului Consiliu ASF
ASF a afi��at noile tarife de referin���� pentru poli��ele RCA: Pentru persoanele fizice, tariful mediu a crescut cu 4% pân�� la 790 lei Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anun��at azi noile tarife de referin���� RCA, un reper pentru consumatori în ceea ce prive��te pre��ul RCA. Tariful de referin���� mediu ponderat, în func��ie de num��rul de expuneri pe fiecare segment pentru persoane fizice, este de 790 lei, în cre��tere cu 4% fa���� de cel înregistrat în exerci��iul de calcul anterior, iar pentru persoane juridice este de 1.660 lei, în sc��dere cu 5% fa���� de cel înregistrat în exerci��iul de calcul anterior.
Vicepremierul Viorel ��tefan, întrebat dac�� va r��mâne în Guvern: Mi-am depus candidatura pentru func��ia de pre��edinte ASF ��i merg pe proiectul ��sta "Nu este o noutate c�� mi-am depus candidatura pentru pre��edin��ia Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF) ��i urmeaz�� acest proiect", a spus miercuri în Parlament vicepremierul Viorel ��tefan, întrebat dac�� va r��mâne în Guvern, informeaz�� Agerpres. El a men��ionat c�� dac�� nu va fi numit pre��edinte al ASF, r��mâne parlamentar. Întrebat dac�� a vorbit cu Liviu Dragnea despre aceast�� func��ie ��i dac�� acesta îl sus��ine, ��tefan a spus c�� are votul organiza��iei PSD din care face parte pentru candidatura de pre��edinte al ASF.
Pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor: To��i candida��ii la conducerea ASF vor fi cunoscu��i luni, 5 noiembrie. Pân�� acum, în curs��, au r��mas aceia��i 28 de candida��i Cei interesa��i s��-��i depun�� candidatura pentru conducerea ASF o pot face pân�� luni, 5 noiembrie, inclusiv, când este data limit��, iar pân�� la acest moment în curs�� au r��mas înscri��i cei 28 de candida��i, a declarat mar��i pentru HotNews.ro, Marius Bud��i (PSD), pre��edintele Comisiei de buget finan��e din Camera Deputa��ilor. Actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, sunt principalii candida��i sus��inu��i de PSD, pentru func��ia de pre��edinte al ASF. În afar�� de func��ia de pre��edinte mai sunt alte 8 posturi în Consiliul ASF, autoritate care reglementeaz�� pie��e de peste 20 de miliarde de euro ��i în care ��efii au venituri lunare de pân�� la 14.000 de euro.
Unicredit Bank ��i Allianz-��iriac Asigur��ri au încheiat un parteneriat pentru distribu��ia de asigur��ri pe pia��a din România Clien��ii persoane fizice ai UniCredit Bank vor putea achizi��iona, prin intermediul b��ncii, asigur��ri de locuin����, de s��n��tate ��i alte tipuri de asigur��ri generale, precum ��i asigur��ri de via���� de tip exclusiv protec��ie sau protec��ie ��i investi��ie furnizate de c��tre Allianz-��iriac Asigur��ri, au anun��at luni cele dou�� companii.
���DOCUMENTE 28 de candida��i în cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul ASF unde veniturile lunare ajung pân�� la 14.000 de euro: 28 de candida��i s-au înscris în cursa pentru cele 9 posturi din Consiliul Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF), autoritate care reglementeaz�� pie��e de zeci de miliarde de euro ��i în care ��efii au venituri lunare de pân�� la 14.000 de euro. Actualul pre��edinte al ASF, Leonardo Badea, ��i vicepremierul Viorel ��tefan, sunt principalii candida��i sus��inu��i de PSD, pentru func��ia de pre��edinte al ASF, pentru care s-au înscris al��i cinci candida��i. Au îns�� to��i ace��tia experien��a profesional�� de minim 9 ani în domeniul financiar a��a cum a fost definit�� de Curtea Constitu��ional�� în 2014, când numirile lui Victor Ciorbea ��i a lui Marian Sârbu în cadrul ASF au fost declarate neconstitu��ionale?Leonardo Badea, actualul pre��edinte ASF, se laud�� cu activitatea didactic��, de cercetare ��i cu c��r��ile publicate pe teme financiare: 238 de cit��ri în Google Scholar
UPDATE Ce nume sunt vehiculate pentru noua conducere ASF: Leonardo Badea ��i Viorel ��tefan ��i-ar dori func��ia de pre��edinte/ Cristian Ro��u ar candida pentru func��ia de vicepre��edinte la asigur��ri sau la pensii Actualul pre��edinte al Autorit����ii de Supraveghere Financiar�� (ASF), Leonardo Badea, dar ��i actualul vicepremier Viorel ��tefan ��i-ar dori func��ia de pre��edinte al Consiliului ASF, au precizat pentru HotNews.ro surse din industrie. PSD, partidul care de��ine 6 din cele 9 pozi��ii din Consiliul ASF, ar fi decis ca Leonardo Badea ��i Ovidiu Wlassopol s�� r��mân�� în noua arhitectur�� a Consiliului ASF. De asemenea, Cristian Ro��u, actualul director general al Fondului de Garantare a Asigura��ilor, ar candida pentru una din cele dou�� func��ii de vicepre��edinte ASF - la asigur��ri sau la pensiile private.UPDATE1 ��i Mircea Ursache, actualul vicepre��edinte ASF responsabil de pia��a de capital, ��i-ar fi depus candidatura pentru un nou mandatUPDATE2: În cursa pentru o pozi��ie în Consiliul ASF a intrat ��i prim-vicepre��edintele CEC Bank, Andrei Stamatian, fiul deputatului PNL de Cluj, Florin Stamatian, având sus��inerea PNL.UPDATE3 ��i Cornel Coca Constantinescu, actualul vicepre��edinte ASF pe sectorul asigur��rilor, ��i-a depus candidatura pentru un nou mandat pe aceea��i pozi��ie. Ion Giurescu, actualul vicepre��edinte responsabil de pia��a pensiilor private, ��i-a depus candidatura pentru o func��ie neexecutiv�� în Consiliul ASF. Peste 30 de candidaturi au fost depuse la Camera Deputa��ilor în lupta pentru cele 9 posturi din ASF, potrivit surselor HotNews.ro.
OFICIAL Cum a votat Consiliul ASF sanc��ionarea istoric�� a NN Pensii în data de 13 aprilie 2017 Componen��a Consiliului ASF la data sanc��ion��rii NN Pensii a fost: Mi��u Negri��oiu (pre��edinte), Cornel Coca Constantinescu (prim-vicepre��edinte), Mircea Ursache (vicepre��edinte), Ion Giurescu (vicepre��edinte), Gabriela Boca (membru neexecutiv), Gheorghe Marcu (membru neexecutiv, Albin Biro (membru neexecutiv) ��i Dan Armeanu (membru neexecutiv). Cinci dintre ace��tia au fost prezen��i la ��edin��a din data de 13 aprilie 2017 când s-a votat sanc��ionarea NN Pensii ��i propunerea de sanc��ionare a fost aprobat�� cu unanimitate de voturi, au precizat vineri pentru HotNews.ro oficialii ASF, f��r�� a nominaliza cei 5 membri care au participat la ��edin��a, în condi��iile în care voturile membrilor conducerii ASF sunt confiden��iale.
Începe b��t��lia politic�� pe controlul unor pie��e de zeci de miliarde de euro: PNL cheam�� la audieri actuala conducere ASF pe care o acuz�� de abuz în scandalul NN Pensii Senatorul PNL, Florin Cî��u, a anun��at azi c�� va chema la audieri actuala conducere a Autorit����ii de Suraveghere Financiar�� (ASF) "în leg��tur�� cu abuzul pe care l-a f��cut fa���� de un manager din sistemul privat de pensii." Acesta spune c�� mandatul Consiliului ASF expir�� ��i niciun membru al actualei conduceri nu ar trebui l��sat s��-��i continue mandatul pentru c�� ar r��spunde la comanda lui Liviu Dragnea. Declara��iile au loc în contextul în care mandatul actualei conduceri ASF, care supravegheaz�� pie��e de zeci de miliarde de euro, expir�� în data de 5 noiembrie, iar noii membri vor fi numi��i de Parlament.
Planurile Watford Insurance, cel mai nou juc��tor pe pia��a RCA din România: Cre��terea organic�� a afacerii ��i extinderea ��i c��tre alte linii de asigurare "Am decis s�� extindem activitatea Watford Insurance în România în urma unei evalu��ri atente a mediului de afaceri ��i a cadrului de reglementare ��i supraveghere. Watford Insurance func��ioneaz�� în pia��a Uniunii Europene începând din 2015, în principal în Irlanda ��i Marea Britanie, iar România este prima ��ar�� din Europa Central�� ��i de Est în care am decis s�� activ��m. Avem în plan generarea unei cre��teri organice a afacerii ��i o diversificare a portofoliului, prin produse adaptate nevoilor pie��ei ��i consumatorului român", a declarat miercuri Valandis Elpidorou, reprezentant Legal al Watford Insurance - Sucursala Bucure��ti.
E��ecul unei legi în cifre: Patru din cinci români ��tiu c�� sunt obliga��i s��-��i asigure locuin��ele împotriva dezastrelor naturale, dar numai 20% din locuin��e sunt asigurate 80% dintre români ��tiu c�� asigurarea locuin��ei împotriva dezastrelor naturale este obligatorie ��i 75% ��tiu c�� nu vor primi desp��gubiri de la bugetul de stat sau din cel local în cazul unor dezastre naturale, dac�� nu au încheiat o astfel de asigurare, arat�� un studiu realizat de IRES pentru Uniunea Asiguratorilor (UNSAR). Cu toate acestea, peste 80% din totalul locuin��elor din ��ar�� nu erau asigurate împotriva acestor dezastre la jum��tatea acestui an. Amintim c�� Guvernul a alocat în acest an 514,5 milioane de lei c��tre autorit����ile locale ��i centrale pentru înl��turarea efectelor calamit����ilor produse de inunda��ii ��i niciun primar nu a amendat pe cineva pân�� acum pentru lipsa unei astfel de poli��e.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by