Auto
Michelin a redeschis ��i fabrica din Prahova. Ce m��suri a luat compania în unit����ile din ��ar�� Francezii de la Michelin au anun��at c�� au reluat produc��ia ��i la uzina de la Flore��ti, dup�� ce pe 8 ��i 21 aprilie au reluat produc��ia la cele dou�� fabrici din Zal��u. În unit����ile companiei, angaja��ilor li se ia temperatura, primesc m����ti ��i dezinfectan��i, iar cantinele r��mân închise. În acest context, masa angaja��ilor const�� în hran�� rece ��i este servit�� în zone special amenajate unde se poate men��ine o distan��are de 2 metri între persoane.
Veniturile companiilor din industria auto ar putea sc��dea cu 40% din cauza crizei - analiz�� ���O analiz�� efectuat�� de Boston Consulting Group asupra mai multor companii din acest sector din România arat�� un impact poten��ial foarte mare: într-un scenariu sever veniturile ar sc��dea chiar ��i cu 40%. Companiile din domeniul auto (produc��tori de echipamente originale/OEM-uri, furnizori, dealeri) sunt mult mai bine pozi��ionate acum decât au fost în criza din 2008-2009, deoarece ��i-au îmbun��t����it fluxul de numerar, au m��rit capacitatea de utilizare, ��i-au schimbat portofoliile de produse pentru a r��spunde cererii cump��r��torilor ��i au instituit o disciplin�� mai mare prin stimulente de vânzare cu am��nuntul.
Dacia produce la dou�� treimi din capacitate. Când se apropie de maxim ��i ce ar putea urma Dacia a reluat produc��ia de ma��ini pe 4 mai, a ajuns acum s�� produc�� la 67% din capacitate, iar în dou�� s��pt��mâni se va ajunge la 85% din capacitate, a spus ��eful companiei, Christophe Dridi. Nu se ��tie când va ajunge uzina la 100% capacitate, totul depinzând de cererea din cele mai mari pie��e din Occident ��i de modul în care aceste ����ri vor relaxa restric��iile, a mai spus el. Dridi spune c�� a cerut autorit����ilor m��suri suplimentare de sus��inere a activit����ii ��i de p��strare a locurilor de munc�� ��i dup�� perioada de ��omaj tehnic.
Pia��a auto din Rusia a avut un aprilie negru Vânz��rile de ma��ini noi din Rusia au sc��zut cu 72,4% în aprilie, comparativ cu un an mai devreme, a declarat mar��i Association of European Businesses (AEB), pe fondul epidemiei de coronavirus a încetinit produc��ia ��i a oprit opera��iunile dealerilor, anun���� Reuters.
Ma��inile diesel au sc��zut la sub 30% cot�� de pia���� în UE. Electricele au fost marile câ��tig��toare, dar cota lor de pia���� r��mâne sc��zut�� În primele trei luni din an toate pie��ele au sc��zut, mai ales c�� în martie vânz��rile de ma��ini noi s-au pr��bu��it, îns�� datele ACEA indic�� o sc��dere de 33% atât la diesel, cât ��i la benzin��, ��i o dublare a vânz��rilor de ma��ini electrice înc��rcabile la priz��. La capitolul ma��ini pur-electrice, în România s-au înmatriculat 271 în trei luni, cu 27% mai mult decât în primul sfert din 2019. În Germania s-au înmatriculat îns�� 26.000 de ma��ini 100% electrice.
Produc��ia auto la Dacia ��i Ford a sc��zut cu 63% în martie ��i aprilie În perioada martie - aprilie au fost produse în România un num��r de 32.033 autoturisme, o sc��dere de 63% fa���� de perioada similar�� din 2019. Din 19 martie ��i pân�� pe 4 mai uzinele nu au produs ma��ini, din cauza pandemiei. În cele dou�� luni din 2019 fuseser�� produse 86.000 de ma��ini, dar acum, Dacia a produs 18.448 unit����i la Mioveni ��i 13.585 ma��ini au fost produse de Ford Craiova, arat�� datele ACAROM.
Ce se schimb�� la fabricile Bosch din România - Se instaleaz�� separatoare, angaja��ii sunt sf��tui��i s�� evite lifturile, la cantin�� sunt mult mai pu��ini oameni simultan Bosch, companie cu 8.000 de angaja��i pe plan local, a luat o serie de m��suri pentru a proteja angaja��ii împotriva infec��iei cu noul coronavirus. Cei care pot, vor lucra în continuare de acas��, a fost adoptat ��i orarul de munc�� flexibil, iar la birouri se va p��stra distan��a de 1,5 metri între persoane, au spus cei de la Bosch, într-un r��spuns pentru HotNews.ro. În spa��iile comune vor fi puse separatoare ��i un num��r mult mai mic de oameni vor avea acces simultan într-un spa��iu. Lifturile vor putea fi folosite de maxim dou�� persoane în acela��i timp, dar angaja��ii sunt sf��tui��i s�� le evite.
Pia��a auto din România în aprilie 2020, minus 50%, din cauza COVID-19 Înmatricul��rile de ma��ini noi au suferit o lovitur�� puternic�� în Aprilie 2020, fa���� de aceea��i lun�� a anului 2019, declinul fiind de 50,28%. S-au înmatriculat 4.321 automobile noi în Aprilie 2020, fa���� de 8.691 unit����i în Aprilie 2019. În jude��e precum Boto��ani (BT), Hunedoara (HD) ��i Suceava n-a fost înmatriculat�� nicio ma��in�� nou�� în luna Aprilie 2020, iar în Ialomi��a un singur automobil nou. Toate acestea sunt efecte directe ale pandemiei COVID-19.
VIDEO ���Test Drive Skoda Superb iV, primul hibrid plug-n al Skoda Skoda Superb iV este versiunea plug-in hybrid a berlinei vârf de gam�� oferit�� de marca ceh�� Skoda. Modelul Superb a fost mereu renumit pentru spa��iul s��u interior generos ��i pentru ��inuta de drum precis�� ��i confortabil��. Acum are un nou as în mânec��: hibridul. Poate parcurge în mod pur electric pân�� la 55 km, adic�� suficient pentru navet�� dac�� la capetele c��l��toriilor se afl�� o priz��. Orice priz��, fiindc�� înc��rcarea este limitat�� la 3,6 kW (ca la aproape orice automobil plug-in hybrid).
Anvelopele de iarn�� pentru majoritatea ����rilor europene sunt mai greu de f��cut decât cele nordice, spune Nokian Anvelopele de iarn�� proiectate pentru majoritatea ����rilor din Europa sunt mai greu de realizat decât „anvelopele nordice”, create pentru ����rile care au parte de z��pad�� ��i temperaturi negative jum��tate de an sau chiar mai mult, spune Nokian. Acest lucru se întâmpl�� din cauza faptului c�� o anvelop�� de iarn�� pentru iernile moderate din Europa trebuie s�� r��spund�� unor cerin��e de aderen���� mai variate – de la drumuri uscate ��i temperaturi negative, la drumuri umede aflate la limita înghe��ului, zloat��, z��pad�� ��i ghea����.
Justi��ia francez�� ordon�� Renault s�� suspende activitatea la o uzin�� pe care abia o redeschisese Justi��ia francez�� a ordonat Renault s�� opreasc�� activitatea la uzina din Sandouville unde produc��ia fusese reluat�� pe 28 aprilie. Motivarea justi��iei este c�� nu au fost luate suficiente m��suri de protec��ie contra Covid-19, scrie AFP. Compania va face apel.
VIDEO Ford spune c�� a produs 16.000 de viziere la uzina din Craiova ��i a��teapt�� aprobarea de a dona o parte institu��iilor publice Fabrica Ford Craiova, care a reluat luni produc��ia, etapizat, într-un singur schimb de lucru, a produs 16.000 de viziere pentru angaja��i ��i pentru dealeri ��i vrea s�� ��i doneze din acestea, a spus Ian Pearson, ��eful Ford România. Uzina a fost vizitat�� joi de premierul Orban care a felicitat compania ”pentru c�� a avut solu��ii originale de protejare a angaja��ilor”.
Germania: Vânz��rile Dacia au sc��zut cu peste 56% în aprilie Vânz��rile de autoturisme în Germania au sc��zut cu 61,1% în aprilie, la 120.840 de unit����i, în timp ce Dacia a raportat un declin de 56,3%, la 3.057 vehicule, arat�� datele Autorit����ii Federale din domeniul Transporturilor (KBA), citeaz�� Agerpres.În UE s-au produs cu 2,3 milioane mai pu��ine ma��ini din cauza crizei Covid. Ce ����ri au fost cel mai afectate ��i cât au stat în medie închise uzinele peste tot în Europa
BMW amân�� cu un an deschiderea uzinei din Ungaria Din cauza problemelor financiare generate de criza Covid-19, BMW amân�� cu un an deschiderea uzinei din Ungaria pentru care fusese ales ora��ul Debrecen (Debre��in), situat la 80 km de grani��a cu România. Uzina ar fi trebuit s�� fie gata în 2023, dar termenul se va muta cu un an. Lucr��rile ar fi trebuit s�� înceap�� în aceast�� prim��var�� la uzina de un miliard de euro. Num��rul de angaja��i va ajunge la 1.000 ��i produc��ia anual�� va fi de 150.000 ma��ini/an.
În UE s-au produs cu 2,3 milioane mai pu��ine ma��ini din cauza crizei Covid. Ce ����ri au fost cel mai afectate ��i cât au stat în medie închise uzinele peste tot în Europa Pân�� acum, uzinele auto din UE au produs cu 2,3 milioane de ma��ini mai pu��in din cauza crizei noului coronavirus, dar num��rul total va fi mult mai mare fiindc�� unele uzine nu s-au deschis, iar cele deschise ruleaz�� la capacitate mai mic��. Datele ACEA arat�� c��, în medie, închiderile au durat 29 de zile lucr��toare, dar au fost ��i ����ri unde avem o medie de 36 de zile, dar ��i o ��ar�� cu 15 zile. În România datele arat�� c�� uzinele Dacia ��i Ford au stat închise 31 de zile lucr��toare ��i au produs cu 68.000 mai pu��ine ma��ini decât într-un an normal
Aprilie a fost cea mai slab�� lun�� din ultimii 74 de ani pentru pia��a auto britanic��. Sc��derea a fost de 97% Luna trecut�� a fost cea mai slab�� pentru pia��a auto britanic�� din 1946 pân�� în prezent, totalul fiind de 4.321 ma��ini noi, fa���� de 161.000 în aprilie anul trecut. Totalul nu este o surpriz��, dat fiind c�� economia aproape s-a oprit din cauza carantinei, dar num��rul este uimitor de mic pentru o ��ar�� în care se vând anual peste 2 milioane de ma��ini noi.
���Istoricul de daune al majorit����ii vehiculelor înmatriculate în România poate fi aflat online printr-o aplica��ie lansat�� de Registrul Auto Român Registrul Auto Român (RAR) a lansat mar��i o aplica��ie, numit�� Istoric vehicul, prin care po��i afla online istoricul de daune al vehiculelor înmatriculate în România. Aplica��ia con��ine informa��ii despre majoritatea vehiculelor care au fost înregistrate oficial cu avarii, la societ����ile de asigur��ri. Pentru a accesa aplica��ia, trebuie s�� introduci seria de caroserie/sa��iu a vehiculului ��i o adres�� de e-mail valid��, iar dac�� pentru acel vehicul exist�� disponibil un istoric de daune, acesta poate fi primit pe email, dup�� achitarea unui tarif de 35 de lei.
Cum arat�� parcul auto - Sub o zecime dintre ma��ini sunt Euro 6, mai mult de o treime sunt Euro 1, 2 ��i non-Euro În parcul auto na��ional erau peste 7 milione de autoturisme, dintre care cele mai multe erau Euro 3, mai mult de o treime, arat�� datele INS. Num��rul de mopede ��i motociclete înscrise în circula��ie trece de 150.000, iar cel al microbuzelor ��i autobuzelor este de 50.000, arat�� datele Institutului Na��ional de Statistic��.
VIDEO ���Test Drive Renault Clio V, cu motorul TCe 100 care se fabric�� ��i în România Renault Clio V marcheaz�� trecerea m��rcii franceze Renault la o nou�� genera��ie de automobile. Tot a��a cum Clio IV a reprezentat rena��terea m��rcii, Clio V este un fel de port-drapel al nout����ilor de la Renault pentru deceniul 2020-2030. Am testat o variant�� popular�� a noului Clio: 1.0 TCe 100, cu transmisie manual�� cu 5 trepte. Am preg��tit test drive Renault Clio ��i specifica��ii în acest articol.
VIDEO Cum arat�� uzina Dacia dup�� reluarea produc��iei. La uzina de Vehicule se lucreaz�� în dou�� schimburi, iar de pe 11 mai vor fi trei schimburi Dacia a reluat luni ��i produc��ia de Vehicule, dar cu numeroase m��suri de distan��are social��. Angaja��ilor li se ia temperatura, primesc zilnic un set de patru m����ti ��i o pereche de m��nu��i, iar în microbuze, jum��tate dintre locuri sunt goale. Prin hale au fost trasate marcaje pentru ca oamenii s�� ia contact cât mai pu��in ��i s-au pus panuri desp��r��itoare de plexiglas la cantin�� ��i la toalete.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by