BANI EUROPENI
Fonduri europene 2019: Câte 500.000 - 3,5 milioane Euro pentru mici firme IT. Când se depun proiectele. Descarc�� Ghidul solicitantului Microîntreprinderile ��i firmele mici ��i mijlocii (IMM) din domeniul tehnologiei informa��iei (IT) pot ob��ine fonduri nerambursabile de câte 500.000 de euro - 3,5 milioane de euro fiecare, printr-o nou�� linie de finan��are european��, pentru care s-a anun��at perioada de înscrieri.
Fonduri europene: 25 milioane Euro, realoca��i pentru proiecte IT Comisarul european pentru politic�� regional��, Corina Cre��u, a aprobat joi, modificarea Programului Opera��ional Competitivitate (POC) 2014-2020 al României. Modific��rile vizeaz�� adaptarea la evolu��iile din domeniului IT, acordarea unui sprijin crescut firmelor mici ��i mijlocii (IMM) din acest domeniu, precum ��i actualizarea strategiei pentru investi��iile în domeniul cercet��rii, a informat Comisia European�� într-un comuncat remis StartupCafe.ro.
#EuroIMPACT Mihaela Toader, secretar de stat MFE: Povara cea mai mare pentru beneficiarii de fonduri europene nu a fost atât birocra��ia, cât neclaritatea unor documente Mai mult sprijin ��i mai mult�� îndrumare pentru fiecare beneficiar, pentru a restabili încrederea între cei care acord�� finan����rile ��i cei care le transpun în proiecte – aceasta este prioritatea anun��at�� de Mihaela Toader, secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene, într-un interviu pentru StartupCafe. Oficialul MFE - care a participat recent la conferin��a despre fonduri europene EuroIMPACT - a mai vorbit ��i despre cauzele mi��c��rii greoaie a proiectelor de infrastructur�� ��i perspectivele de a atrage bani europeni dup�� 2020.
Sistemul electronic de fonduri UE intr�� în mentenan���� Firmele, organiza��iile non-gvernamentale ��i ceilal��i beneficiari de fonduri europene ar putea avea probleme în accesarea sistemului electronic de gestionare SMIS 2014, care intr�� dou�� zile în mentenan����.
Comisarul UE Cre��u, îngrijorat�� de întârzieri în proiectul laserului de la M��gurele: Evita��i o situa��ie care ar afecta inclusiv credibilitatea ��i reputa��ia cercet��torilor! Comisarul european pentru politic�� regional��, Corina Cre��u, l-a primit joi, la Bruxelles, pe ministrul cercet��rii ��i inov��rii, Nicolae Hurduc, oficialul UE fiind îngririjorat de întârzieri în continuarea proiectului laserului de la M��gurele.
8 startup-uri IT române��ti finan��ate cu 25.000 euro fiecare Techcelerator, acceleratorul din România care sprijin�� financiar startup-urile de tehnologie prin intermediul partenerului s��u GapMinder, a finalizat selec��ia celor mai bune aplica��ii pentru a doua rund�� a programului. Acestea vor beneficia de mentorat intensiv pentru dezvoltarea businessului pentru o perioad�� de 10 s��pt��mâni, dar ��i de investi��ii de 25.000 euro, fiecare, din partea fondului de capital de risc GapMinder, cofinan��at cu fonduri europene prin Programul Opera��ional pentru Competitivitate.
Parlamentul European cere majorarea bugetului UE pentru programul de inovare Orizont Parlamentul European a adoptat, mar��i, la Strasbourg, noul buget multianual (MFF) al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027, cerând suplimentarea unor investi��ii, printre care ��i cele din programul Orizont, prin care se finan��eaz�� proiecte inovatoare inclusiv cele realizate de c��tre startupuri.
���VIDEO Idee de afacere: Gr��dini ��i sere de legume pe acoperi��, la ora�� Or����enii încep s��-��i asigure legume ��i zarzavaturi proaspete printr-o practic�� tot mai la mod��: ferme urbane moderne. La Bruxelles, un antreprenor ��i-a deschis ser��, cresc��torie de pe��te ��i gr��din�� pe acoperi��ul unei pie��e amenajate cu fonduri europene.
���VIDEO POR 2.2. IMM: S-a anun��at când se lanseaz�� fondurile UE de max. 5 milioane euro pentru afaceri mici ��i mijlocii. Posibil�� reducere de prag Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a anun��at vineri perioada aproximativ�� în care va fi lansat�� linia de finan��are POR 2.2. IMM, prin care firmele mici ��i mijlocii vor putea ob��ine fonduri nermbursabile de maximum 5 milioane de euro pentru investi��ii, în anumite condi��ii. Ea a spus c��, dac�� i se va cere în consult��ri, va reduce ��i pragul minim pentru valoarea proiectelor, astfel încât micile afaceri s�� poat�� avea acces mai u��or la finan��are.
Corina Cre��u o contrazice pe Rovana Plumb: Studiul de fezabilitate a costat 1,8 milioane de euro, nu 120 de milioane de euro Comisarul European pentru Politic�� regional��, social-democrata Corina Cre��u, o contrazice pe colega ei de partid, ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, în leg��tur�� cu costurile studiilor de fezabilitate pentru proiectele celor 3 spitale regionale, care ar urma s�� fie construite la Cluj-Napoca, Ia��i ��i Craiova, din fonduri europene.
Om de afaceri: Dac�� vrei s�� fii angajat, pleci în str��in��tate, dac�� vrei s�� fii antreprenor, r��mâi în România! TOP Doing Business România a coborât 7 locuri în topul mondial al u��urin��ei cu care se fac afaceri, Doing Business 2019, îns�� un antreprenor român îi îndeamn�� pe tineri s�� r��mân�� în ��ar�� dac�� vor s�� devin�� patroni, pentru c�� aici sunt înc�� multe ni��e de pia���� neexploatate.
#EuroIMPACT Cum ajung panourile publicitare mari gen��i ��i mape pentru conferin����. Raluca Ouriaghli: "În România nu avem fabrici unde s�� ardem policlorura de vinil"

Economia circular�� implic�� resurse care pot fi refolosite, reciclate, reparate în aproape orice ciclu de via����, iar cantitatea de de��euri este astfel redus�� la minimum, a fost una din concluziile atelierului "Contribu��ia politicii de coeziune la cre��terea locurilor de munc�� în România-economia circular��", din cadrul evenimentului EuroImpact, organizat la Bucure��ti de Institutul European din Romania în parteneriat cu Hotnews.ro – StartupCafe.ro.
Rovana Plumb, despre finan��area a trei spitale regionale: Se vor finaliza din fonduri europene etapizat/ Nu excludem ��i finan����ri ��i în parteneriat public privat Cele trei spitale regionale de la Ia��i, Craiova ��i Cluj "se vor finaliza din fonduri europene etapizat", a declarat mar��i ministrul fondurilor europene Rovana Plumb, în cadrul unei conferin��e comune cu comisarul european Corina Cre��u. Rovana Plumb a mai spus c�� România este preg��tit�� s�� transmit�� Uniunii Europene studiile de fezabilitate aferente celor trei spitale regionale. Reamintim c�� Executivul a transmis luni printr-un comunicat de pres�� c�� au fost identificate solu��ii de finan��are a acelor spitale, îns�� nu a precizat ��i care sunt acestea.
VIDEO Aeroportul Otopeni se va extinde cu un nou terminal, dar trenul direct ��i viitoarea Magistral�� 6 de metrou nu vor ajunge pân�� acolo. Cum explic�� autorit����ile Aeroportul Interna��ional „Henri Coand��” se va extinde cu un nou terminal în zona de est al actualului aeroport, un proiect care va costa peste un miliard de euro dup�� cum a fost aprobat recent de Guvern. Noul terminal va fi unul modular, va avea 25 de noi por��i de îmbarcare, noi c��i de rulare ��i 56 de locuri de parcare pentru aeronave. Cu toate acestea, noul terminal nu va fi legat la noua cale ferat�� pe care Ministerul Transporturilor vrea s�� o termine în urm��torii ani, dar nici la viitoarea Magistral�� 6 de metrou de 1 miliard de euro. „Nu este o problem�� asta, am clarificat acest aspect ��i cu Comisia European��”, a precizat un oficial de la Transporturi care a explicat ��i cum se va face transferul pasagerilor între cele dou�� terminale.
VIDEO Leg��tura Capitalei cu Aeroportul Otopeni: De ce se justific�� Magistrala 6 de metrou care va costa un miliard de euro, dac�� se face ��i tren direct de zece ori mai ieftin? Aeroportul interna��ional „Henri Coand��” din Otopeni ar urma s�� fie legat în anii urm��tori cu o linie de cale ferat�� direct cu Gara de Nord din Capital��, un proiect despre care Ministerul Transporturilor estimeaz�� c�� va costa sub 100 de milioane de euro. În paralel, îns��, autorit����ile vor s�� fac�� ��i Magistrala 6 de metrou c��tre Aeroport, un megaproiect de peste 1 miliard de euro. Pentru M6, Ministerul Transporturilor vrea s�� ob��in�� finan��are nerabursabil�� de la Comisia European�� care s-a ar��tat ini��ial reticent�� fa���� de acest proiect, dar apoi l-ar fi aprobat. Vezi cum explic�� reprezenta��ii de la Transporturi strategia de a merge cu cele dou�� proiecte în paralel.R��spunde în articol la sondajul HotNews.ro: Ce tip de transport în comun e necesar pe ruta Bucure��ti-Otopeni?
VIDEO Metroul din Drumul Taberei ar trebui s�� fie gata la anul, dar autorit����ile deja pornesc continuarea Magistralei 5 pân�� la Iancului: „Ne-am propus s�� fie gata la final de 2024” Metroul din Drumul Taberei ar trebui s�� fie pus în circula��ie începând cu anul urm��tor, dar autorit����ile sunt reticente s�� dea un termen pentru c�� întreg proiectul st�� într-o licita��ie blocat�� de contesta��ii pentru sistemele de siguran���� ��i automatizare. „Dac�� mâine se semneaz�� acest contract, în nou�� luni se poate circula”, a declarat Constantin Must����ea, director în cadrul Metrorex, la conferin��a EuroIMPACT organizat�� de Institutul European din Romania în parteneriat cu HotNews.ro - StartupCafe.ro. Oficialul Metrorex a dat detalii ��i despre continuarea proiectului M5 c��tre Pia��a Iancului.
���VIDEO #EuroIMPACT Antreprenor IT, despre fondurile UE: Ne-a fost foarte fric��, dar beneficiile sunt gigantice Un antreprenor român din zona tehnologiei informa��iei (IT), care a ob��inut o finan��are nerambursabil�� de 1 milion de euro din fonduri europene ��i de la stat pentru un sistem de automatizare a ac��unilor repetitive din procesele de creare a site-urilor sau a altor aplica��ii digitale, m��rturise��te c�� la început i-a fost „foarte fric��” de birocra��ie, dar apoi s-a dovedit c�� „beneficiile sunt absolut gigantice”.
VIDEO #���EuroIMPACT. Peste 2.000 de cercet��tori din toat�� lumea au aplicat pentru un post la Laserul de la M��gurele. Doar 10% au fost ale��i / Nicolae Zamfir, director: „În urm��toarele luni încep experimentele de la puteri mai mici” Laserul de la M��gurele a atras pân�� acum peste 200 de cercet��tori ��tiin��ifici din toat�� lumea ��i 100 de firme care vor s�� colaboreze cu ELI-NP. Dintre cei angaja��i pân�� acum peste 50 sunt cercet��tori români care s-au întors din str��in��tate special pentru acest proiect.
#EuroIMPACT Corina Cre��u despre absorb��ia fondurilor europene: "Îmi e fric�� s�� nu repet��m gre��elile din trecut" Comisarul european pentru policiti europene, Corina Cre��u, a declarat în cadrul evenimentului EuroIMPACT, organizat la Bucure��ti de Institutul European din Romania în parteneriat cu Hotnews.ro – StartupCafe.ro, c�� este dispus�� s�� schimbe programele opera��ionale astfel încât România s�� poate absorbi mai multe fonduri europene.
Discu��ii între Viorica D��ncil�� ��i Corina Cre��u pe tema construirii spitalelor regionale: Guvernul sus��ine c�� au fost identificate solu��ii de finan��are, îns�� nu precizeaz�� ��i care sunt acestea Premierul Viorica D��ncil�� a avut luni o întrevedere cu Corina Cre��u, comisarul european pentru politici regionale, un subiect de discu��ie fiind construirea a trei spitale regionale. "Cei doi oficiali au discutat despre posibilit����ile de finan��are existente ��i au identificat solu��ii de realizare a acestor spitale", arat�� Guvernul printr-un comunicat de pres��, f��r�� a preciza, îns��, ��i care sunt solu��iile identificate.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by