COMPANII
Reac��ia Consiliul Concuren��ei asupra raportului privind ROBOR: Con��ine inexactit����i, informa��iile sunt scoase din context, concluziile au fost stabilite de senatorul Zamfir chiar înainte de a demara ancheta Concluziile raportului Comisiei Parlamentare, care ar ar��ta manipularea ROBOR, au fost stabilite de senatorul Daniel Zamfir chiar înainte de a demara ancheta, înc�� din decembrie acesta solicitând demiterea pre��edintelui institu��iei, consider�� Consiliul Concuren��ei. Autoritatea de Concuren���� a reac��ionat dur asupra acuza��iilor lansate de senatorul Daniel Zamfir. Acesta a cerut demiterea pre��edintelui Consiliului Concuren��ei, dup�� ce a prezentat un raport care ar ar��ta c�� ROBOR a fost manipulat.
UPDATE Samsung amân�� lansarea smartphone-ului Galaxy Fold Primul produc��tor de smartphones din lume, Samsung, a anun��at luni amânarea lans��rii telefonului pliabil Galaxy Fold, dup�� ce mai mul��i ziari��ti americani s-au plâns de probleme grave la ecrane, scrie AFP.
Firmele ar putea fi obligate s��-��i fac�� asigur��ri de r��spundere profesional�� pentru insolven����, dizolvare, lichidare ��i radiere judiciar�� Firmele ar putea fi obligate s�� încheie anual o asigurare de r��spundere profesional�� pentru insolven����, dizolvare, lichidare ��i radiere judiciar��, potrivit unui proiect de lege privind registrul comer��ului, lansat în dezbatere public�� de Ministerul Justi��iei.
Greva de la Electrolux Satu Mare: O caravan�� a sindicali��tilor a pornit spre Ambasada Suediei din Bucure��ti O caravan�� a muncitorilor de la fabrica Electrolux din Satu Mare, afla��i în cea de-a opta s��pt��mân�� de grev��, a pornit luni spre Ambasada Suediei din Bucure��ti pentru a protesta fa���� de modul în care sunt trata��i angaja��ii, urmând s�� opreasc�� în fa��a mai multe magazine care vând produsele companiei, transmite Agerpres.
Guvernul D��ncil�� vrea s�� fac�� pod peste Dun��re la Zimnicea, Teleorman, în parteneriat public-privat/ A fost aprobat memorandum Guvernul a aprobat în ��edin��a de joi un Memorandum privind construirea unui pod peste Dun��re între Zimnicea - Svishtov. Guvernul sus��ine c�� podul se va corela cu o autostrad�� care va trece pe lâng�� Alexandria. În acest moment, ar fi nevoie de mai multe poduri peste Dun��re, unul foarte de necesar fiind la C��l��ra��i. Cu toate acestea a fost ales ca prioritate un pod în Teleorman, jude��ul din care provin ��eful PSD ��i premierul.
Cartel Alfa împarte bani grevi��tilor de la Electrolux: ”V�� rug��m frumos, mai rezista��i. E p��cat ca imediat dup�� opt s��pt��mâni s�� renun����m” Conducerea Sindicatului Cartel Alfa Satu Mare, la care este afiliat Sindicatul Samus al celor peste 400 de grevi��ti de la fabrica Electrolux, împarte zilnic bani pentru sus��inerea acestora, banii provenind din dona��ii ale membrilor de sindicat ��i filialelor din întreaga ��ar��, a anun��at, joi, liderul sindical Sorin Faur, citat de Agerpres.
Comisia European�� a aprobat oferta f��cut�� de Liberty pentru achizi��ionarea combinatelor de��inute de ArcelorMittal/ Planurile noului proprietar Comisia European�� a aprobat achizi��ionarea de c��tre grupul britanic Liberty a combinatelor siderurgice de��inute de ArcelorMittal în Uniunea European��, printre care ��i cel de la Gala��i. Anul trecut, în toamn��, Liberty a anun��at aceast�� tranzac��ie, îns�� era nevoie de aprobarea Comisiei. GFG Alliance, grupul din care face parte Liberty, inten��ioneaz�� s�� integreze mai multe afaceri din domeniul o��elului într-o singur�� entitate global��.
Clever, r��spuns la protestele taximetri��tilor: 70% dintre ��oferii de taxi folosesc aplica��iile de mobil Peste 70% dintre ��oferii de taxi folosesc aplica��iile de mobil pentru a prelua comenzi, spune compania de profil Clever ca r��spuns la protestele COTAR.
UE aprob�� noi reguli pentru practicile comerciale de pe platformele online Parlamentul European a aprobat ast��zi noul regulament privind pia��a unic�� digital��, care aduce noi reguli pentru comercian��ii care vând online prin intermediul pie��elor de comer�� electronic, hotelurile care utilizeaz�� platforme de rezervare a caz��rii sau dezvoltatorii de aplica��ii.
Ce vor angajatorii de la angaja��i: Topul preocup��rilor patronilor români Principala preocupare a angajatorilor români este legat�� de men��inerea nivelului expertizei angaja��ilor în vederea ob��inerii rezultatelor de business vizate, aceasta fiind posibil�� prin înv����area pe tot parcursul vie��ii, arat�� studiul Global Human Capital Trends 2019, realizat de Deloitte.
Povestea unei afaceri cu înghe��at�� italian��, cu vânz��ri de peste 4 milioane Euro pe an O afacere cu înghe��at��, creat�� dup�� model italian, face în România peste 4 milioane de euro pe an. Povestea ei a început cu cinci ani în urm��, când un antreprenor cu experien���� în domeniu Horeca ajungea la Rimini pentru un curs de gelatier.
ROMATSA ��i IATA vor dezvolta Strategia Spa��iului Aerian pentru România IATA, organiza��ia interna��ional�� care reune��te companiile aeriene, ��i ROMATSA, furnizorul na��ional de servicii de naviga��ie aerian��, au anun��at vineri c�� vor lucra împreun�� pentru a elabora ��i implementa o Strategie Na��ional�� pentru Spa��iul Aerian, în condi��iile în care cererea pasagerilor pentru transportul aerian a crescut în România cu peste 76% în ultimii 5 ani ��i este preconizat s�� mai adauge înc�� 55% cre��tere în urm��toarele dou�� decenii.
Calendar ANAF: În aprilie, contribuabilii pot participa la sesiuni de asisten���� fiscal�� Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� organizeaz�� în întreaga ��ar��, în luna aprilie, 133 de întâlniri cu contribuabilii. Dintre acestea, 16 sunt organizate în colaborare cu organisme profesionale ��i alte institu��ii publice. Principala tem�� abordat�� de speciali��tii ANAF va fi "Spa��iul Privat Virtual- avantajele utiliz��rii".
Semne de îngrijorare. O parte dintre investitorii str��ini în România se a��teapt�� la sc��derea veniturilor ��i a investi��iilor Cele mai recente rezultate ale indicelui percep��iei membrilor Consiliului Investitorilor Str��ini (FIC) despre mediul de afaceri aduce câteva semne importante de îngrijorare ��i las�� deschis�� întrebarea dac�� ceea ce vedem acum este o tendin���� care se va accentua sau doar ni��te semnale trec��toare, se arat�� într-un comunicat al FIC, care prezint�� un sondaj realizat în luna martie 2019.
Reac��ia Ryanair dup�� ce a refuzat îmbarcarea unui refugiat pentru un zbor spre Dublin Ryanair ��i-a cerut scuze pentru c�� a nu a l��sat un refugiat s�� urce la bordul unui avion spre Irlanda din Norvegia, în ciuda faptului c�� b��rbatul avea documentele de c��l��torie necesare, scrie CNN.
ANAF va intensifica verific��rile modului de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic Inspectorii Direc��iei Generale Antifraud�� Fiscal�� din cadrul ANAF continu�� verificarea modului în care operatorii economici respect�� obliga��ia legal�� de dotare cu aparate de marcat cu jurnal electronic. Dac�� de la 1 mai 2019 inspectorii antifraud�� vor constata înc��lcarea obliga��iei de dotare cu noile case de marcat cu jurnal electronic, vor aplica amend�� de la 8.000 lei la 10.000 lei ��i vor suspenda activitatea economic�� în punctul de lucru al operatorului economic pân�� la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal ��i prezentarea dovezii de plat�� a amenzii, cu excep��ia situa��iilor în care se constat�� c�� operatorul economic a comandat deja necesarul de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic ��i a solicitat instalarea acestora.
Directorul general al Loteriei Române, Ovidiu Portariuc, a demisionat Directorul general al Companiei Na��ionale Loteria Român��, Ovidiu Portariuc, a demisionat, miercuri, din func��ie, mandatul fiind depus în fa��a membrilor Consiliului de Administra��ie al companiei, informeaz�� Agerpres. "Din motive strict personale, nu mai pot continua în aceast�� pozi��ie", a declarat Ovidiu Portariuc, pentru Agerpres. S��pt��mâna trecut��, Guvernul a aprobat un proiect de OUG care prevede ca Loteria Român�� s�� poat�� face parte din viitorul fond suveran de dezvoltare ��i investi��ii.
Consumul de bere în România: 85 de litri pe cap de locuitor în 2018. Berea f��r�� alcool cre��te cu 30%, iar berea la PET scade pentru prima dat�� sub 50% din pia��a local�� Pia��a berii în România a înregistrat în 2018 o cre��tere de 3% în ceea ce prive��te volumul, iar consumul de bere pe cap de locuitor a fost de 85 de litri, cu trei mai mult decât anul precedent, potrivit Asocia��iei Berarii României. O cre��tere spectaculoas��, de circa 30%, a avut-o berea f��r�� alcool, iar berea îmbuteliat�� la PET a înregistrat un nou an pe minus ��i a sc��zut pentru prima oar�� sub 50% din pia��a local��. Per total, în România, produc��ia de bere este în propor��ie de 97% produc��ie local��, iar Berarii României sus��in c�� industria berii înseamn�� peste 85.000 de locuri de munc��, direct ��i indirect, iar membrii asocia��iei au contribuit la bugetul statului cu 255 de milioane de euro pe anul trecut.
[P] Fortech a lansat un centru opera��ional în Bra��ov Fortech, o companie de software outsourcing cu sediul central în Cluj-Napoca ��i-a extins activitatea în Bra��ov. Dup�� Ia��i ��i Oradea, Bra��ov este al patrulea birou regional pe care compania l-a deschis în ultimii 3 ani. Acesta este amplasat în Coresi Business Park, Bra��ov.
Taximetri��tii atac�� din nou aplica��iile gen Uber Reprezentan��i ai firmelor de taxi atac�� din nou aplica��iile de ridesharing, ca Uber sau Bolt (fosta Taxify), ��i cer guvernan��ilor s�� nu adopte acte normative care s�� reglementeze serviciile de transport prin aceste aplica��ii.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version