ENERGIE
DOCUMENT Traseul conductei de gaze BRUA, pe masa europenilor. Fost ministru al energiei: Cred c�� BRUA se va face în forma sa ini��ial��, f��r�� ocolirea prin Slovacia Conducta BRUA, un proiect strategic pentru România, ar putea s�� revin�� la traseul s��u ini��ial, în ciuda opozi��iei vehemente a Ungariei, dac�� va fi aprobat, în perioada urm��toare, un proiect de decizie al Agen��iei Cooperarea Reglementatorilor de Energie din UE (ACER). De doi ani, Ungaria tot încearc�� s�� devieze traseul prin Slovacia ��i face mari presiuni în acest sens. Nu dore��te ca aceast�� conduct�� s�� traverseze teritoriul s��u pentru a ajunge direct în Austria.
Ioan Niculae, sup��rat c�� nu va mai primi gaze ieftine pentru combinatele lui prin OUG 114 Controversatul om de afaceri Ioan Niculae se arat�� revoltat c�� au fost anulate prevederile din OUG 114/2018 prin care erau oferite gaze la pre��ul plafonat de 68 lei/MWh c��tre combinatele InterAgro. "Înc�� o dat�� ne-am ar��tat nu numai la��itatea ca ��i clas�� politic�� ,,conduc��toare” ��i ca popor, str��inii înving întotdeauna, dar ��i totalul dezinteres pentru economia ��i industria româneasc��. Guvernul avea dreptul ��i obliga��ia de a da o astfel de lege pentru salvarea unei întregi ramuri industriale, pe timp limitat", spune Niculae, potrivit unui comunicat de pres��.
Hidroelectrica este în c��utare de directori Hidroelectrica anun���� declan��area procedurii de recrutare ��i selec��ie de candida��i pentru Directoratului s��u, conform prevederilor din OUG 109/2011 privind guvernan��a corporativ��. Directoratul este format din 5 membri. Vezi ce criterii trebuie s�� îndeplineasc�� cei care vor ajunge directori la Hidroelectrica.
PNL depune o mo��iune împotriva ministrului Anton: Guvernul PSD-ALDE blocheaz�� produc��ia na��ional�� de energie ��i d�� ��ara pe mâna ru��ilor PNL va depune miercuri, la Camera Deputa��ilor, o mo��iune simpl�� împotriva ministrului energiei Anton Anton, intitulat�� "S.O.S sectorul energetic! PSD ��i ALDE duc România în bezn��!". Prin aceast�� mo��iune, PNL atac�� dur ALDE ��i pe "adev��ratul ministru al energiei, Daniel Chi��oiu". Vezi textul mo��iunii ob��inut de HotNews.ro.
Servicii Energetice Muntenia SA iese din insolven���� Compania Electrica informeaz�� investitorii c�� filiala Servicii Energetice Muntenia SA iese din insolven����, în urma unei decizii a Tribunalului Bucure��ti. Societatea intrase în insolven���� pe 26 noiembrie 2014.
Posibil�� trucare a unor licita��ii organizate de Complexul Energetic Oltenia/ Consiliul Concuren��ei a declan��at o investiga��ie Consiliul Concuren��ei a declan��at o investiga��ie privind o posibil�� trucare a unor licita��ii organizate de Complexul Energetic Oltenia pentru achizi��ionarea de role ��i ghirlande de role pentru benzi transportoare de c��rbune, se arat�� într-un comunicat de pres��. Autoritatea de concuren���� suspecteaz�� c�� mai multe firme s-au în��eles s��-��i împart�� contractele.
Ministerul Energiei recunoa��te: Importurile de energie ar putea fi din ce în ce mai mari/ Ar putea fi cre��teri de pre��uri la electricitate, care se vor vedea în toat�� economia Furnizorii de energie ar putea s�� se îndrepte spre importuri, iar pre��ul electricit����ii furnizate în industrie ar putea cre��te, ceea ce ar duce la scumpiri în lan��, în întreaga economie. Acestea sunt efecte ale controversatei OUG 114 ��i ale metodologiilor elaborate în baza acesteia de c��tre reglementatorul din energiei. Interesant este c�� aceste concluzii apar��in Ministerului Energiei, unul dintre semnatarii OUG 114, ��i au fost transmise la solicitarea unui deputat PSD. Vezi ce scrie Ministerul Energiei.
Comisia European�� cere eliminarea pre��urilor reglementate la energie, dar cu protejarea consumatorilor vulnerabili / În România sunt proteja��i, la un loc, ��i cei boga��i, ��i cei s��raci Comisia European�� solicit�� statelor membre UE s�� renun��e la pre��urile reglementate, l��sând pia��a liber��, introducând în acela��i timp m��suri de protec��ie pentru consumatorii vulnerabili, adic�� a celor s��raci. În România, îns��, Guvernul a aprobat controversata OUG 114 care protejeaz��, în aceea��i m��sur��, ��i consumatorii vulnerabili, dar ��i pe cei cu venituri mari. Vezi ce spune comisarul european pentru Energie ��i Schimb��ri Climatice, Arias Miguel Canete.
Furnizorii de energie: De când a ap��rut OUG 114, ne aflam într-un context d��un��tor tuturor afacerilor din energie/ Pre��urile de pe pia��a liber�� ar putea ajunge mai bune decât pe pia��a reglementat�� Dup�� apari��ia controversatei OUG 114, vor exista furnizori care vor renun��a la clien��ii casnici ��i care, probabil, vor disp��rea din aceast�� pia����, consider�� Asocia��ia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER). Pe de alt�� parte, unii furnizori de energie vor fi ��i mai interesa��i s�� ofere pachete ��i servicii suplimentare clien��ilor casnici de pe pia��a liber��. Astfel, este posibil ca pia��a s�� evolueze, s�� se ofere pre��uri mai bune pe pia��a liber�� decât pe pia��a reglementat��, consider�� AFEER.
Anton: Programul acesta cu panourile fotovoltaice ��i cu prosumerul - probabil c�� m�� voi înscrie Ministrul Energiei, Anton Anton, a declart, luni, c�� inten��ioneaz�� s�� devin�� prosumer, deoarece are un acoperi�� orientat c��tre sud, astfel c�� este perfect pentru montarea panourilor solare, potrivit Mediafax. ���
Românii sunt cei mai interesa��i est-europeni de ma��inile electrice - Studiu Circa 36% dintre românii afla��i în c��utarea unei ma��ini noi ar opta pentru una electric��. Astfel, românii ar fi cei mai interesa��i est-europeni s�� cumpere ma��ini electrice, conform unui studiu realizat de E. ON ��i Kantar EMNID. În Ungaria, procentul este de 29%, iar în Cehia 11%.
Unii furnizori de gaze s-au trezit f��r�� contracte pe luna aprilie/ Acum trebuie s�� încheie unele noi Ultimele modific��ri la OUG 114/2018 au pus unii furnizori de gaze în situa��ia de a r��mâne f��r�� contractele încheiate în baza vechilor prevederi, potrivit unei în��tiin����ri transmise de produc��torul Romgaz c��tre ace��tia ��i analizate de HotNews.ro. În cazul în care furnizorul a pl��tit în avans cantit����ile contractate, Romgaz va restitui sumele în cel mai scurt timp. La fel ��i garan��iile.
Christina Verchere (OMV Petrom): Pentru un proiect offshore în Marea Neagr��, cerin��ele cheie nu sunt înc�� îndeplinite Christina Verchere, CEO al grupului petrolier OMV Petrom, al c��rui ac��ionar majoritar este grupul austriac OMV, a declarat pentru Reuters c��, pentru a investi într-un proiect offshore în Marea Neagr��, cerin��ele cheie nu sunt înc�� în vigoare, scrie Mediafax.
Ministrul Energiei: Plafonarea pre��urilor la gaze se va aplica doar pentru consumatorul casnic Guvernul a modificat OUG 114/2018 în a��a fel încât pre��ul gazelor la produc��tori s�� fie plafonat la 68 de lei pe MWh doar pentru consumatorii casnici ��i pentru CET-urile care livreaz�� energie termic�� popula��iei, a anun��at ministrul Energiei, Anton Anton, la sfâr��itul ��edin��ei de Guvern de vineri.
���Document Motivare foarte dur�� a Comisiei Europene pentru începerea infringementului pe gaze: Exist�� îndoieli c�� plafonarea pre��urilor va avea vreun efect benefic pentru consumatorii români Plafonarea pre��ului gazelor la 68 lei/MWh, prin OUG 114/2018, nu respect�� cerin��ele directivei europene privind gazele naturale ��i, prin urmare, încalc�� legisla��ia UE, este concluzia la care a ajuns Comisia European�� dup�� ce a examinat actul normativ ��i informa��iile furnizate de autorit����ile române. Astfel, pe 7 martie, Comisia a trimis Ministerului de Externe o scrisoare de punere în întârziere, acesta fiind primul pas în procedura de infringement. Comisia se teme c�� pia��a va fi denaturat�� pe termen mediu ��i lung, iar dezavantajele pentru consumatori vor dep����i cu mult presupusele avantaje pe termen scurt pentru furnizorii ��i clien��ii din România, se arat�� în documentul analizat de HotNews.ro.
O nou�� ordonan���� controversat��: Guvernul vrea s�� ��tearg�� datoriile la Fisc ale companiilor din energie/ Una dintre companii a primit deja un ajutor de stat ilegal Datoriile la bugetul de stat ale companiilor din energie vor fi ��terse, potrivit unui proiect de OUG pus în dezbatere public�� de Ministerul Energiei. Acesta prevede c�� vor fi stinse crean��ele fiscale administrate de Ministerul Finan��elor prin ANAF prin trecerea acelor companii în proprietatea public�� a statului ��i în administrarea Ministerului Energiei. Una dintre societ����i ar fi Complexul Energetic Hunedoara, care la sfâr��itul anului trecut avea datorii la bugetul de stat de circa 268 milioane de lei.
Haos pe pia��a gazelor din cauza OUG 114: Plafonarea pre��ului la 68 lei/MWh se amân�� cu o lun��/ Unii furnizori care au încheiat contracte, în baza vechilor prevederi, sunt bulversa��i ��i se tem c�� r��mân f��r�� gazele pl��tite deja O nou�� variant�� de proiect al Ministerului Finan��elor, care modific�� OUG 114/2018, prevede amânarea pân�� pe 1 mai a obliga��iei produc��torilor de a vinde gaze la pre��ul plafonat de 68 lei/MWh. Pân�� acum, OUG 114 impunea plafonarea începând cu 1 aprilie. Noul document a fost elaborat în cursul zilei de miercuri ��i a luat prin surprindere furnizorii de pe pia��a gazelor. Ace��tia sunt bulversa��i, mai ales c�� unii dintre ei au încheiat s�� deja contracte începând cu 1 aprilie, în baza vechilor prevederi. Se tem c�� aceste contracte ar putea deveni nule ��i, astfel, s�� r��mân�� f��r�� cantit����ile de gaze pentru care au ��i pl��tit deja.
Asocia��ia interna��ional�� a petroli��tilor, scrisoare c��tre Viorica D��ncil��: M��surile din OUG 114 împiedic�� România s�� devin�� al treilea produc��tor de gaze din Europa Asocia��ia Interna��ional�� a Produc��torilor de Petrol ��i Gaze a transmis, recent, o scrisoare prin care atrage aten��ia asupra efectelor negative ale prevederilor din controversata OUG 114/2018 asupra pie��ei gazelor din România. Potrivit asocia��iei, pia��a va fi perturbat�� din cauza acestor prevederi, iar încrederea investitorilor va sc��dea. Astfel, vor fi afectate viitoarele investi��ii în exploatarea gazelor, atât onshore, cât ��i offshore.
Controversatul gazoduct Nord Stream 2, criticat dur de SUA, va fi gata la sfâr��itul acestui an, asigur�� consor��iul condus de Gazprom Criticat intens de Statele Unite, Nord Stream 2, proiectul controversatului gazoduct dintre Rusia ��i Germania, va fi finalizat la sfâr��itul acestui an, a��a cum era prev��zut, asigur�� companiile implicate, în plin�� opera��iune de comunicare, scrie AFP.
R��zboiul de fa��ad�� dintre Guvern ��i unele multina��ionale: Noua Ordonan���� a Finan��elor cre��te profiturile distributorilor de energie ��i gaze/ Consumatorii vor pl��ti pentru ele Unul dintre cele mai des folosite mesaje de c��tre Coali��ia PSD- ALDE pentru justificarea controversatei OUG 114, pe partea de energie, a fost nevoia de protec��ie a consumatorilor fa���� de l��comia multina��ionalelor. Mesaj fals. În realitate, OUG 114 ajut�� foarte mult marii furnizori, în dauna produc��torilor, dar ��i a consumatorilor, mai ales a celor din industrie. Acum, noua ordonan���� de la Finan��e, care modific�� OUG 114, favorizeaz�� ��i mai mult acele companii, crescându-le profiturile nu doar pe partea de furnizare, ci ��i pe distribu��ie.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version