ENERGIE
Niculae Havrile��, Ministerul Energiei: OUG 114 a fost solicitat�� de cei care câ��tig�� din ea/ În energie, marii câ��tig��tori sunt furnizorii de pe pia��a reglementat�� Furnizorii care livreaz�� energie ��i gaze consumatorilor casnici sunt marii câ��tig��tori ai OUG 114/2018. "Ordonan��a a fost solicitat�� de cei care câ��tig�� din ea", a declarat, joi, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei ��i fost pre��edinte al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Energie (ANRE), potrivit Agerpres. Reamintim c�� OUG 114/2018 privind suprataxarea mediului de afaceri prevede, printre altele, revenirea consumatorilor casnici pe pia��a reglementat�� ��i înghe��area pre��urilor la gaze ��i energie electric��.
Statele Unite vor face totul pentru a opri proiectul gazoductului Nord Stream 2 (Mike Pompeo) Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat mar��i seara, la Var��ovia, c�� Statele Unite vor face tot ce le st�� în putere pentru a stopa proiectul gazoductului Nord Stream 2 care ar urma s�� lege Rusia de Germania, scrie AFP.
Compromis UE: Proiectul gazoductului Nord Stream 2 va continua, îns�� cu respectarea unor reglement��ri europene mai stricte Statele membre UE au încheiat, mar��i seara, un acord provizoriu cu Parlamentul European ��i Comisia European�� pentru reglementarea gazoductului Nord Stream 2, construit în prezent între Rusia ��i Germania, au declarat miercuri pentru DPA surse din cadrul delega��iei germane, potrivit Agerpres. În principiu, acordul nu blocheaz�� controversatul proiect, poate doar îl întârzie pu��in. În schimb, prevede introducerea unor noi norme astfel încât principiile europene s�� fie respectate inclusiv în cazul proiectului rusesc. Acordul este v��zut ca un compromis.
Ministrul Energiei are o „idee în premier�� în lume”: Vrem s�� acumul��m energie electric�� în depozitele de gaze Ministerul Energiei inten��ioneaz�� s�� dezvolte un proiect de acumulare de energie electric�� în depozitele de gaze, idee care nu a mai fost introdus�� pân�� acum în lume, a declarat mar��i ministrul Energiei, Anton Anton, în timpul audierilor pentru bugetul Ministerului Energiei din cadrul comisiilor reunite de buget-finan��e din Parlament.
Germania face un mare pas c��tre gazul american lichefiat / Diplomat european: SUA au f��cut o presiune enorm�� în ultimele zile pentru a împiedica Nord Stream 2 Dup�� criticile puternice ale Statelor Unite legate de gazoductul rusesc Nord Stream 2, Germania a promis mar��i s�� importe, începând cu anii urm��tori, gaz natural lichefiat din America ��i s�� construiasc�� infrastructura corespunz��toare, scrie AFP.
Autoritatea pentru reglementare în energie: Distribuitorii de energie ��i-au propus investi��ii de 1,6 miliarde lei în 2019 Cei opt operatori de distribu��ie a energiei electrice concesionari în România ��i-au asumat pentru 2019 investi��ii de circa 1,6 miliarde lei, planurile de lucr��ri fiind transmise c��tre Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Vezi în text cât ��i-a propus fiecare distribuitor s�� investeasc��.
UPDATE Berlinul ��i Parisul au ajuns la un foarte interesant compromis în disputa privind gazoductul Nord Stream / Guvernul României: Pre��edin��ia României la Consiliul UE a ob��inut mandat pentru ini��ierea negocierilor pe revizuirea Directivei privind gazele naturale În disputa asupra conductei de gaz din Marea Baltic��, Nord Stream 2, Germania ��i Fran��a au ajuns la un compromis, relateaz�� prima televiziune german��, ARD, pe pagina sa online. Pre��edin��ia României la Consiliul Uniunii Europene a înregistrat ast��zi "un progres remarcabil" ob��inând mandatul pentru ini��ierea negocierilor cu Parlamentul European pe unul dintre cele mai sensibile ��i mai importante dosare legislative ale agendei europene - revizuirea Directivei privind Gazele Naturale. Demersul ini��iat de Pre��edin��ia României la Consiliul Uniunii Europene a beneficiat de o larg�� sus��inere din partea statelor membre, a transmis Guvernul.
Fran��a anun���� c�� sus��ine o directiv�� care ar complica proiectului gazoductului ruso-german Nord Stream 2 / Merkel admite c�� exist�� o dimensiune "politic��" a dosarului Fran��a va sus��ine o directiv�� european�� care va complica, dac�� va fi adoptat��, proiectul gazoductului ruso-german Nord Stream 2, a anun��at joi ministerul francez al Afacerilor Externe, ad��ugând astfel noi tensiuni diplomatice legate de acest dosar foarte controversat, scrie AFP.
Noi membri în Consiliul de Administra��ie al Electrica: Unul dintre ei este Niculae Havrile��, fostul ��ef al ANRE Adunarea General�� Ordinar�� a Ac��ionarilor Electrica SA a ales, joi, trei noi membri în Consiliul de Administra��ie, pentru ocuparea posturilor vacante de administratori. Noii membri ai Consiliului de Administra��ie al Electrica sunt: Radu Mircea Florescu, Drago�� Andrei ��i Niculae Havrile��, fost ��ef al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).
Consiliul Concuren��ei a autorizat preluarea de c��tre Mazarine Energy a noi z��c��minte de ��i��ei ��i gaze de la OMV Petrom Consiliul Concuren��ei a autorizat tranzac��ia prin care Mazarine Energy România SRL preia noi câmpuri petrolifere apar��inând OMV Petrom SA. În septembrie, OMV Petrom a anun��at c�� a încheiat un acord privind transferul licen��elor pentru nou�� z��c��minte onshore de ��i��ei ��i gaze din România c��tre Mazarine Energy Romania.
Black Sea Oil & Gas anun���� c�� a aprobat investi��ia de 400 mil. dolari de la Marea Neagr��. Decizia a fost luat�� pornind de la premisa c�� se va renun��a la noile taxe ��i la orice restric��ii Black Sea Oil & Gas anun���� c�� a aprobat investi��ia de 400 milioane de dolari în proiectul Midia , îns�� spune c�� este nevoie de renun��area la noile taxe ��i de eliminarea restric��iilor de pe pia���� pentru ca proiectul s�� fie viabil ��i pentru a fi dezvoltate ��i alte proiecte în Marea Neagr��. Anun��ul vine la doar o zi dup�� ce OMV Petrom a spus c�� ”mediul legislativ nu ofer�� premisele necesare pentru o decizie de investi��ie în valoare de câteva miliarde”.
ANRE a aprobat blocarea timp de trei ani a pre��ului la energie furnizat consumatorilor casnici Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, miercuri, metodologia de stabilire a tarifelor reglementate ��i a pre��urilor aplicate de furnizorii de ultim�� instan���� clien��ilor finali. Potrivit metodologiei, timp de trei ani, tarifele aplicate de furnizorii de ultim�� instan���� (Enel, CEZ, E.On, Electrica) nu vor cre��te.
Fondul Proprietatea, despre cât de d��un��toare sunt deciziile autorit����ilor: Pre��ul energiei pe pia��a liber�� va cre��te/ Consumatorii casnici vor fi afecta��i de scumpiri la diferite produse/ Companiile de stat vor avea pierderi de sute de milioane de lei Fondul Proprietatea î��i exprim�� îngrijorarea major�� cu privire la impactul foarte d��un��tor asupra companiilor ��i investi��iilor din sectorul energetic, a securit����ii energetice a României ��i, în final, a consumatorilor, dac�� se va implementa un Ordin al Autorit����ii Na��ionale pentru Reglementarea Energiei (ANRE) prin care produc��torii de energie sunt obliga��i s�� vând�� la pre��uri mici.
Hidroelectrica are un nou Consiliu de Supraveghere, cu mandat de patru ani Ac��ionarii Hidroelectrica au decis în ��edin��a de mar��i numirea unui nou Consiliu de Supraveghere al companiei, în baza OUG 109/2011 privind guvernan��a corporativ��. Cei ��apte membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea un mandat de patru ani. Vezi în text cine sunt.
Hidroelectrica: Obligarea produc��torilor de a vinde energie cu un profit de maxim 5%, în regim reglementat, este neconstitu��ional��, ilegal�� ��i încalc�� directivele europene Ordinul Autorit����ii Na��ionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), care prevede c�� produc��torii trebuie s�� vând�� energie c��tre popula��ie la un pre�� reglementat care s�� le asigure un profit de maxim 5% din suma costurilor justificate, îngr��de��te libert����ile constitu��ionale de exercitare a activit����ii economice, fiind înc��lcat�� Constitu��ia României, consider�� Hidroelectrica, una dintre cele mai afectate companii. De asemenea, încalc�� legisla��ia na��ional��, dar ��i directivele europene.
Indicatorii de profitabilitate ai companiei de stat Nuclearelectrica se vor reduce de peste ��ase ori din cauza obliga��iei de a vinde la pre��uri reglementate Indicatorii de profitabilitate ai Nuclearelectrica vor sc��dea de peste ��ase ori prin vânzarea energiei electrice la pre��uri reglementate, potrivit Agerpres care citeaz�� un document al Autorit����ii Na��ionale de Reglementare (ANRE). Reducerea indicatorilor de profitabilitate ar afecta investi��ii importante precum retehnologizarea Unit����ii 1 de la Cernavod��.
Dumitru Chis��li����, expert în domeniul gazelor: Normele de aplicare a OUG 114/2014 în privin��a vânz��rilor de gaze sunt ilegale, inaplicabile ��i neopera��ionale Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a publicat un proiect de norme de aplicare a articolelor din OUG 114/2018 referitoare la vânz��rile de gaze. Despre acest proiect, Dumitru Chis��li����, expert în domeniul energiei, spune c�� este f��cut într-un mod amatoristic, iar aplicarea acestuia ar putea determina dezechilibre pentru componenta de gaze din produc��ia intern��. Reamintim c�� OUG 118/2018 oblig�� Romgaz ��i OMV Petrom s�� vând�� gaze din produc��ia intern��, în perioada 1 aprilie 2019-28 februarie 2022, cu un pre�� plafonat la 68 lei/MWh.
Pre��ul energiei din România este cel mai mic din regiune, duminic��, îns�� importurile continu�� Energia electric�� pe pia��a spot din România este, duminic��, cea mai ieftin�� dintre ����rile din regiune cu care ��ara noastr�� este cuplat��, îns�� importurile continu��, potrivit datelor OPCOM ��i Transelectrica, analizate de Agerpres.
Re��elele de transport gaze ungar�� ��i sloven�� vor fi interconectate pentru ca Ungaria s�� importe GNL din Italia Ungaria ��i Slovenia au formulat o ofert�� comun�� pentru a beneficia de finan��are european�� pentru interconectarea re��elelor lor de transport a gazelor naturale, astfel încât Ungaria s�� poat�� importa gaze naturale lichefiate (GNL) din Italia, a anun��at sâmb��t�� ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, citat de agen��ia MTI, transmite Agerpres.
Ministerul Energiei a autorizat începerea produc��iei de gaze din Marea Neagr��, îns�� niciun operator nu a luat pân�� acum decizia final�� de investi��ie Ministerul Energiei a anun��at vineri c�� d�� und�� verde proiectelor petroliere din Marea Neagr��. Culmea este c�� pân�� acum nicio companie petrolier�� nu a anun��at c�� a luat decizia final�� de investi��ie în Marea Neagr��. Dimpotriv��, deciziile finale au fost amânate în contextul ultimelor modific��ri legislative f��cute, pentru a analiza impactul acestora.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version