FINANŢE
Taxa digital�� se apropie de consensul global ��i ar putea întruni acordul pân�� la finalul anului viitor. Impactul va fi pentru multe companii, nu doar digitale Dac�� propunerile recent înaintate de Organiza��ia pentru Cooperare ��i Dezvoltare Economic�� (OCDE) vor fi adoptate anul viitor, a��a cum se anticipeaz��, regulile globale de impozitare a profiturilor ar putea suferi cea mai mare schimbare din ultimul secol. Prin documentul privind abordarea unificat��, OCDE î��i dore��te s�� dea o solu��ie multilateral�� de impozitare a profiturilor. Actualele reguli nu se mai potrivesc cu modelele de afaceri generate de economia digital�� ��i fac posibil�� neimpozitarea sau impozitarea redus�� în anumite ����ri.
Fed Reserve reduce u��or dobânda de interven��ie, pentru a treia oar�� în acest an Fed Reserve rBanca central�� american�� a redus din nou u��or, pentru a treia oar�� în acest an, dobânzile de interven��ie, în efortul de a sus��ine cre��terea american��, scrie AFP.educe u��or dobânda de interven��ie, pentru a treia oar�� în acest an
FMI va examina riscul climatic pe pie��ele financiare Fondul Monetar Interna��ional examineaz�� impactul climei pe pie��ele financiare mondiale ��i dac�� este corect evaluat pre��ul pie��ei, a anun��at ��eful diviziei pie��elor creditorilor la nivel mondial.
Programul economic al lui Klaus Iohannis: Bugete responsabile, colectare mai bun�� a veniturilor, sprijin pentru industriile competitive ��i reforme institu��ionale O Românie competitiv�� într-o Europ�� a valorilor democratice, o ��ar�� care asigur�� prosperitatea ��i garanteaz�� siguran��a tuturor cet����enilor s��i, unde Statul func��ioneaz�� pentru cet����ean, Guvernul lucreaz�� cu responsabilitate pentru dezvoltarea ����rii, Parlamentul legifereaz�� bine ��i eficient, iar Pre��edintele î��i îndepline��te atribu��iile constitu��ionale. Acesta este proiectul electoral al pre��edintelui în exerci��iu, Klaus Iohannis. Vezi în text ce cuprinde partea economic�� a ofertei electorale a lui Iohannis.
Inspec��ia de mediu: Cum ar trebui preg��tit�� ��i cum se aplic�� noile prevederi legale în aceast�� materie Odat�� cu apari��ia celor mai recente acte normative privind taxele ��i contribu��iile la Fondul pentru Mediu, legisla��ia româneasc�� în materie este aproape în linie cu principiile europene privind gestionarea de��eurilor, parte a conceptului deja cunoscut de economie circular��. De-acum, este de a��teptat ca autorit����ile de mediu s�� monitorizeze prin demararea unor inspec��ii implementarea noilor prevederi.
Ce pot face organiza��iile pentru a avea o politic�� de GDPR eficient�� Sanc��iunile aplicate de Autoritatea Na��ional�� de Supraveghere a Prelucr��rii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) creeaz�� impresia c�� organiza��iile au implementat formal cerin��ele Regulamentului General privind protec��ia Datelor (GDPR), f��r�� s�� testeze eficien��a procedurilor interne adoptate. Posibil ca în unele cazuri personalul s�� fi fost instruit superficial, într-un limbaj excesiv de tehnic ��i neadaptat activit����ii concrete. Care sunt pa��ii de urmat, pentru ca m��surile de implementare GDPR s�� fie eficiente?
Aproape 40% dintre emigran��ii români au studii superioare (raport ������Banca Mondial��) Migra��ia d�� na��tere unor preocup��ri legate de "exodul creierelor", al mâinii de lucru calificate din ����rile de origine, deoarece persoanele cu un nivel superior de educa��ie tind s�� emigreze mai des în cadrul regiunii. Persoanele absolvente de înv������mânt superior reprezint�� aproape 40% din popula��iile de emigran��i din România, Republica Moldova, Albania, Macedonia de Nord, Republica Kârgâzstan, Kazahstan ��i Tadjikistan, se arat�� într-un raport publicat miercuri de Banca Mondial�� (BM) ��i citat de Agerpres.
Modificarea legii Offshore, mai bine mai târziu decât niciodat�� La aproape un an de la adoptarea în Parlament a Legii Offshore, Ministerul Energiei public�� o propunere de modificare a acesteia ce con��ine "un set de amendamente menit s�� adapteze cadrul legal existent la specificul proiectelor petroliere offshore", dup�� cum argumenteaz�� expunerea de motive. Care sunt aceste ”amendamente”? "Adapteaz��" ele, cu adev��rat, legisla��ia la specificul proiectelor offshore?
Umbra neagr�� a recesiunii peste economia german�� Comenzile din industria produc��toare de ma��ini din Germania au sc��zut dramatic în luna august. Astfel, industria-cheie a Germaniei a înregistrat o sc��dere a comenzilor pentru a noua lun�� consecutiv. În compara��ie cu aceea��i perioad�� a anului trecut, s-a înregistrat un minus de 17%, dup�� cum a comunicat vineri, la Frankfurt, Federa��ia Produc��torilor de Ma��ini ��i Instala��ii. Semnalele unei recesiuni în Republica Federal�� sunt tot mai vizibile.
SUA: ��omajul scade în septembrie la 3,5%, cel mai redus nivel din decembrie 1969 Crearea de locuri de munc�� în Statele Unite a r��mas solid�� în septembrie iar num��rul înregistrat în august a fost revizuit în sc��dere puternic��, permi��ând reducerea ratei ��omajului la 3,5%, cel mai mic nivel din decembrie 1969, a anun��at vineri administra��ia Trump, citat�� de AFP.
Opinie: Drago�� P��troi: ���Medierea fiscal�� ��i facilit����ile fiscale privind obliga��iile bugetare restante: o alt�� formalitate sau un pas înainte? Pentru început, s�� spunem c�� procedura medierii fiscale a fost introdus�� conceptual prin Legea nr. 30, la începutul anului 2019, prin modificarea ��i completarea în consecin���� a codului de procedur�� fiscal��. Ulterior, procedur�� efectiv�� de opera��ionalizare în practic�� a acesteia a întârziat nepermis de mult, fiind reglementat�� doar ulterior, prin Ordinul ANAF nr. 1757 din 28 Iunie 2019, publicat în Monitorul oficial nr. 0549 abia în 04 iulie 2019.
Noile reguli de TVA se vor aplica de la 1 ianuarie 2020. Ce au de f��cut operatorii economici în timpul r��mas? Operatorii economici români ar trebui s�� î��i reanalizeze rela��iile cu furnizorii ��i clien��ii din Uniunea European�� pentru categoriile de opera��iuni al c��ror regim de TVA va fi modificat începând cu 1 ianuarie 2020, ca urmare a aplic��rii directivei europene privind "remediile rapide".
Operatorii economici stabili��i în ����ri din afara UE vor avea interzis la exporturi din România Defini��ia exportatorului, care exclude operatorii economici stabili��i în ����ri din afara Uniunii Europene, produce efecte în România chiar ��i în cazul reprezent��rii indirecte, odat�� cu publicarea în Monitorul Oficial a unui Ordin ANAF. Cele mai afectate vor fi companiile ce activeaz��, spre exemplu, în agricultur�� sau industrie alimentar��, dar, odat�� cu Brexit-ul, impactul va fi resim��it ��i de firmele din Marea Britanie, care nu vor mai fi stabilite pe teritoriul Uniunii. Ce este de f��cut?
Un nou mecanism legal atac�� frontal problema dublei impozit��ri. Implica��ii pentru companii Multina��ionalele, alte întreprinderi sau persoanele fizice care au o disput�� cu autorit����ile fiscale române referitoare la o decizie de impunere ce genereaz�� o dubl�� impozitare au, de-acum, la îndemân�� un nou instrument juridic de rezolvare amiabil�� a disputelor fiscale care implic�� autorit����ile fiscale din toate statele membre ale Uniunii Europene.
Studiu: Profitul mediu al celor peste 500.000 de microîntreprinderi din România este de aproximativ 52.000 de lei În 2018 activau în România 524.900 de microîntreprinderi, cu 2,5% mai multe fa���� de anul precedent, care au realizat o cifr�� de afaceri total�� de 129 miliarde lei ��i un profit de 27,5 miliarde lei (21% din cifra de afaceri ��i o medie de 52.390 lei per companie), arat�� un studiu al Instant Factoring, citat de Mediafax.
Adev��ratul pericol din proiectul privind pedeapsa cu închisoarea pentru impozitele re��inute la surs��: Poate conduce la incriminarea oric��rei simple gre��eli de aplicare a legii fiscale Proiectul legislativ care propune pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 6 ani pentru persoanele care cauzeaz�� statului prejudicii prin nere��inerea sau neîncasarea, re��inerea ��i neplata, respectiv încasarea ��i neplata în cel mult 30 de zile de la termenul scadent a unor impozite ��i contribu��ii supuse regimului re��inerii la surs�� reprezint�� o reluare a unei ini��iative similare din anul 2017. Acum, ca ��i atunci, proiectul este prezentat ca o reintroducere a unei infrac��iuni care a existat anterior declar��rii neconstitu��ionale, fiind reglementat�� de art.6 din Legea evaziunii fiscale nr.241/2005.
Fed reduce dobânda de interven��ie cu un sfert de punct, spre nemul��umirea lui Donald Trump Banca central�� american�� (Fed) a anun��at miercuri o reducere modest�� a dobânzilor de interven��ie, cu un sfert de punct (0,25%), a doua în dou�� luni, spre nemul��umirea pre��edintelui Donald Trump, scrie AFP.
Barna: Guvernul are obliga��ia s�� fac�� rectificare bugetar�� de 8 miliarde lei pentru anul curent Dan Barna a declarat c�� Viorica D��ncil�� face în continuare „eforturi jenante” pentru a ascunde rezultatele dezastruoase ale guvern��rii. Pre��edintele USR a ad��ugat c�� Executivul trebuie s�� vin�� cu o rectificare bugetar�� de 8 mililarde de lei pentru acest an, potrivit Mediafax.
Olanda se preg��te��te s�� renun��e la una din principalele facilit����i fiscale pentru multina��ionale Cu ocazia revenirii din vacan��a parlamentar��, guvernul olandez se preg��te��te s�� pun�� cap��t marilor facilit����i pentru multina��ionale: executivul urmeaz�� s�� prezinte mar��i o modificare legislativ�� privind impozitarea profiturilor, pentru a corecta imaginea de paradis fiscal pentru marile grupuri, scrie AFP.
FMI: Tarifele vamale ar putea reduce nivelul PIB-ului global cu 0,8% în 2020 Tarifele vamale impuse sau anun��ate de SUA ��i China ar putea t��ia 0,8% din PIB-ul global în 2020 ��i ar putea provoca pierderi suplimentare în urm��torii ani, a avertizat joi Fondul Monetar Interna��ional (FMI), potrivit Agerpres.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by