BĂNCI
Financial report Bomba cu ceas demografic�� a Europei. R��zboi comercial: consecin��e politice înc�� incerte pentru Trump. Iranul înc�� nu a r��zbunat moartea lui Soleimani The Financial Times: Bomba cu ceas demografic�� a Europei. Europa se confrunt�� cu o criz�� demografic��, una care i-ar putea lovi cre��terea economic�� ��i finan��ele publice ��� Les Echos: R��zboi comercial: consecin��e politice înc�� incerte pentru Trump ��� The Atlantic: Iranul înc�� nu a r��zbunat moartea lui Soleimani. Uciderea lui Qassem Soleimani a reprezentat o imens�� lovitur�� dat�� ambi��iilor regionale ale Iranului. În riposta sa, ��ara ar putea reveni la vechile sale obiceiuri ��� ��tiri pe scurt.
Cum a f��cut Guvernul PNL rost de bani la finalul anului trecut: din rezervele BNR ���Guvernatorul B��ncii Na��ionale a României (BNR) a avut o declara��ie interesant�� în conferin��a de pres�� de s��pt��mâna trecut��. El a spus, referindu-se la bugetul de stat pe anul 2019, c�� a conlucrat cu Guvernul pentru a nu exploda nici cursul ��i nici dobânzile. Pe lâng�� împrumuturile, în plus, pe care le-a f��cut ministerul Finan��elor, s-a mai întâmplat un fenomen.
Florin Cî��u, la conferin��ele Euromoney (Viena): Ne-am asigurat c�� sectorul privat nu va fi pedepsit. Prioritatea este s�� ar��t��m c�� suntem un guvern responsabil ”Bugetul pentru 2020 a fost unul dificil. Am mo��tenit o pozi��ie „neclar��”. Ne-am asigurat c�� sectorul privat nu va fi pedepsit. Pentru 2020, prioritatea este s�� ar��t��m c�� suntem un guvern responsabil”, a spus ministrul Finan��elor Florin Cî��u, mar��i la conferin��a Euromoney care are loc azi ��i mâine la Viena. Cî��u a participat în aceast�� diminea���� la un panel al��turi de ministrul bulgar adjunct al Finan��elor Marinela Patrova, secretarul de stat Gabor Gion din Ministerul maghiar de Finan��e ��i Nina Angelovska, reprezentanta Macedoniei de Nord.
Infla��ia a urcat în decembrie la 4%, dar ar putea coborî la 3% în primul trimestru (anali��ti) Dup�� ce a ajuns la 4% (ritm anual) în decembrie, infla��ia ar putea s�� scad�� pân�� la 3% în primul trimestru din 2020, arat�� un raport destinat investitorilor publicat mar��i diminea��a de economi��tii BCR. ”Presiunile din partea ofertei venite din partea noilor niveluri ale accizelor la tutun, carburan��i auto ��i produse energetice vor fi limitate odat�� cu recenta eliminare a accizei suplimentare la combustibilii auto de 7 euro cen��i/litru”, arat�� raportul citat.
Gheorghe Pecingin��, numit secretar de stat la Ministerul Finan��elor. Avocat, 39 de ani, el a trecut pe la 5 forma��iuni politice Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Gheorghe Pecingin�� (39 de ani) în func��ia de secretar de stat la Ministerul Finan��elor Publice (MFP), conform unei decizii publicate în Monitorul Oficial.
Aloca��iile pentru copii cresc cu 5,7 lei Aloca��iile pentru copii cresc cu 3,8%, având în vedere datele publicate de Institutul Na��ional de Statistic�� (INS), asta în condi��iile în care în noiembrie 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial un act normativ care prevede cre��terea aloca��iilor cu rata medie anual�� a infla��iei. Astfel, în februarie copiii vor lua banii pe ianuarie cu 5,7 lei în plus, respectiv cu 11,4 lei.
Câ��i bani vor împrumuta Finan��ele în 2020. Vor s�� ia 6 miliarde euro de pe pia��a extern�� (OFICIAL) În anul 2020 necesarul brut de finan��are la nivel guvernamental este de circa 86,9 miliarde lei, determinat de nivelul previzionat al deficitului bugetar, de 3,6% din PIB (40,6 miliarde lei), precum ��i de volumul datoriei de refinan��at în anul 2020, în sum�� de 46,3 miliarde lei, se arat�� într-un document publicat de Ministerul Finan��elor Publice (MFP). Cu alte cuvinte, atât trebuie s�� împrumute statul în 2020: aproape 87 miliarde lei.
România a avut al treilea mare deficit de cont curent din UE în toamna lui 2019 ����rile membre UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al treilea al anului trecut au fost Marea Britanie (23,9 miliarde euro), Fran��a (4,1 miliarde euro) ��i România (3,6 miliarde euro), potrivit datelor publicate luni de Eurostat ��i citate de Agerpres. Conform acestor date, în perioada iulie-septembrie 2019, un num��r de 17 state membre UE au înregistrat un excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (63,2 miliarde euro), Olanda (19,3 miliarde euro) ��i Italia (17,3 miliarde euro), în timp ce alte 10 state membre, printre care ��i România, au înregistrat deficit de cont curent iar un singur stat membru a avut contul curent în echilibru.
Importurile masive au dus deficitul balan��ei comerciale la aproape 10 miliarde de euro. În lipsa reformelor, corec��iile ar putea veni prin infla��ie sau curs În primele 11 luni din anul trecut contul curent al balan��ei de pl����i a înregistrat un deficit de 9,92 miliarde euro, comparativ cu 8,2 miliarde euro în perioada ianuarie - noiembrie 2018, arat�� datele publicate luni de Banca Na��ional��.
Ciprian Dasc��lu, fostul economist ��ef al ING a fost recrutat de BCR Banca Comercial�� Român�� va avea un nou Economist ��ef ��i Director de Cercetare, Ciprian Dasc��lu, acesta urmând s�� preia noua func��ie începând cu 15 ianuarie. Dasc��lu va prelua func��ia ocupat�� de Horia Braun-Erdei, care preluase pre��edin��ia executiv�� a Erste Asset Management Romania. Dasc��lu (40 de ani), vine din pozi��ia de economist ��ef al ING, anterior el ocupând mai multe pozi��ii în bankingul românesc: economist în Direc��ia de Politici Monetare a BNR, Senior Trader la Millennium Bank, Market Business Manager în cadrul Unicredit Tiriac Bank.
Germania a încheiat 2019 cu un surplus bugetar de dou�� cifre În pofida cre��terii economice modeste, Guvernul german a încheiat anul 2019 cu un surplus bugetar de dou�� cifre, potrivit unui articol publicat luni în cotidianul Sueddeutsche Zeitung, citând surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Este pentru a treia oar�� dup�� 2015 când Guvernul federal german înregistreaz�� un surplus bugetar de dou�� cifre. Precedentul record în materie de surplus bugetar este de 12,1 miliarde euro ��i a fost înregistrat în 2015.
���Fiscalitate 2020 Modific��rile fiscale dup�� adoptarea recentei OUG, plus cele intrate în vigoare de la 1 ianuarie A��a cum am promis pe data de 3 ianuarie, având în vedere c�� s-a adoptat recent Ordonan��a de urgen���� care modific��, printre altele, prevederile din „Ordonan��a l��comiei”, am revenit cu acel text actualizat. Poate c�� una dintre cele mai importante prevederi se refer�� la punctul de amend�� de circula��ie. Ini��ial, la începutul anului acesta crescuse la 223 lei, pentru c�� Legea pe care Guvernul ��i-a asumat r��spunderea a fost atacat�� la CCR de PSD. Între timp, Guvernul a adoptat acea OUG cu o parte mare dintre m��surile pe care ��i-a asumat r��spunderea (documentul a fost publicat în Monitorul oficial s��pt��mâna trecut��). Printre acestea se num��r�� ��i punctul de amend�� la 145 lei. Deci, amenzile au revenit la nivelul de anul trecut.
Salaria��ii din construc��ii ��i asimila��ii acestora au avut cele mai mari cre��teri ale salariului net în ultimul an Dac�� tragem linie ��i m��sur��m cre��terea salariilor din intervalul noiembrie 2018-noiembrie 2019, cele mai mari cre��teri le-au avut lucr��torii din construc��ii ��i asimila��ii acestora. Cei care lucreaz�� în activitatea de sfarâmare a rocilor (aceste produse fiind apoi utilizate în construc��ii sau în produc��ia de materiale - argila, gips, calcar etc.) ��i-au v��zut salariile m��rite cu peste 47% în ritm anual. Constructorii au ��i ei salarii nete mai mari tot cu peste 47%, iar pe locul al treilea sunt angaja��ii din ”Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”, care include fabricarea sticlei, a articolelor din ceramic�� ��i a pietrei brute.
���Financial report Nissan urgenteaz�� divor��ul de Renault. Elve��ia, factor de mediere între Washington ��i Teheran. Problemele industriei pâinii din Serbia Financial Times: Nissan urgenteaz�� aplicarea planului privind un poten��ial divor�� de Renault. Planurile includ separarea complet�� a celor doi produc��tori dar ��i modific��ri ale componen��ei consiliului de administra��ie al Nissan ��� Le Temps: Elve��ia, factor de mediere între Washington ��i Teheran. Rolul de curea de transmisie al Elve��iei este analizat în detaliu de presa american�� ��� Politika (Serbia): De ce fr��mânt��m pâinea în str��in��tate? Importul de pâine, surplusul de produc��ie de pe pia���� ��i inexisten��a unei camere de comer�� a produc��torilor - principalele probleme ale domeniului panifica��iei �����tiri pe scurt.
Fitch a confirmat ratingurile municipiului Bucure��ti la „BBB minus”, cu perspectiv�� stabil�� Fitch Ratings a confirmat vineri ratingurile pentru creditele pe termen lung în valut�� ��i moned�� local�� ale municipiului Bucure��ti la „BBB minus”, perspectiva asociat�� fiind stabil��, informeaz�� un comunicat al agen��iei de evaluare financiar��. De asemenea, Fitch a confirmat calificativul pe termen scurt la „F3”.
Cristian P��un (ASE): 6 motive pentru care Pilonul 1 este nesustenabil ��i 10 m��suri pentru a nu risca falimentul na��ional Blocul Na��ional Sindical gre��e��te când arat�� c�� nu este de acord cu majorarea contribu��iilor la Pilonul 2 de pensii, reiese din declara��iile lui Cristian P��un, profesor la Academia de Studii Economice (ASE) ��i consilier onorific al premierului Ludovic Orban. Potrivit acestuia, Pilonul 1 este tot mai nesustenabil. De asemenea, el a dat ��i 10 m��suri care ar trebui aplicate de urgen���� pentru a "nu risca falimentul na��ional".
O treime din banii câ��tiga��i în toamn�� de o familie s-au dus pe mâncare ��i b��utur��, arat�� Statistica. Pentru educa��ie s-au cheltuit sub 4 lei În trimestrul al III-lea din 2019, veniturile totale ale popula��iei (medii lunare/ familie) au fost de 4.872 lei, în timp ce cheltuielile au fost de 4.200 de lei în medie, arat�� datele transmise vineri de Institutul Na��ional de Statistic��. Luate individual (medii/persoan��), veniturile au fost de 1.889 lei/persoan�� iar cheltuielile de 1.630 de lei.
Dac�� se taie 2.000 de posturi la ANAF, vor mai r��mâne de ocupat înc�� 1.500. Probabil se vor mai face angaj��ri Num��rul maxim de posturi în cadrul ANAF este de 27.582 persoane, conform unei Hot��râri de Guvern publicate joi în Monitorul Oficial. Aceasta face parte din documentul privind organizarea Ministerului Finan��elor Publice. Practic, e acela��i num��r ca într-o alt�� hot��râre publicat�� în martie 2018 sau în organigrama ANAF din februarie 2019. Documentul din februarie mai spune c�� erau vacante la acea dat�� peste 3.500 de posturi. Probabil acela��i num��r este ��i acum, având în vedere declara��iile ministrului de resort.
De ce e în România ultimilor 20 de ani ��omajul mai mare în rândul b��rba��ilor, de��i înainte somajul feminin domina pia��a. O scurt�� explica��ie a unui specialist pe pia��a muncii Pân�� prin anii 2000, ��omajul în rândul femeilor îl dep����ea pe cel al b��rba��ilor. Imediat dup�� Revolu��ie, ��omajul masculin era la jum��tatea celui feminin. De prin anii 2000, lucrurile s-au inversat. B��rba��ii ��omeri sunt mai numero��i decât femeile. Când vine vorba despre explica��ii, mul��i sociologi dau din umeri, spunând c�� poate num��rul ridicat al femeilor casnice care nu sunt incluse în defini��ia acceptat�� de Biroul Interna��ional al Muncii privind ��omerii ar putea fi de vin��. O fi ��i asta. Dar C��t��lin Ghin��raru, expertul României pe lâng�� CEDEFOP, a explicat cel mai bine aceast�� paradigm��.
Îl va încurca cre��terea pre��ului la petrol pe Is��rescu în lupta cu infla��ia? Cum vede economistul ��ef al BRD conflictul SUA-Iran, evolu��ia pre��ului petrolului ��i posibile solu��ii pentru România ���Una din componentele din calcului infla��iei este pre��ul produselor petroliere. Când acesta urc��, antreneaz�� scumpiri în lan��. Combustibili mai scumpi înseamn�� transport mai scump, pre�� mai mare la poarta supermarketului, pre�� mai mare la raft, adic�� bani mai mul��i pe acelea��i produse. Când BNR a publicat Raportul pe infla��ie, conflictul Iran- SUA nu ap��ruse, iar prognozele privind ��i��eiul ar��tau un pre�� în sc��dere. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Pre��ul a crescut, iar o cre��tere a infla��iei, poate duce la cre��terea dobânzii-cheie de c��tre BNR, ceea ce ar duce la scumpirea creditului etc etc. HotNews.ro a discutat despre conflictul din zon�� ��i posibilele solu��ii pentru România cu Florian Libocor, economistul ��ef al BRD.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by