BĂNCI
Cele mai falsificate bancnote din România, anul trecut Falsurile de bancnote române��ti expertizate la BNR au totalizat 5.902 buc����i, anul trecut, în cre��tere cu 1.137 buc����i (+24 la sut�� fa���� de anul 2017), se arat�� în raportul anual al B��ncii Na��ionale a României.
Afacerile în România: 0,2% din firme realizeaz�� 50% din totalul veniturilor companiilor din ��ar�� În România sunt aproximativ 500.000 de firme active, iar, dintre acestea, 1.000 de firme realizeaz�� jum��tate dintre veniturile totale ale companiilor din ��ar��, sunt anali��tii financiari-bancari.
Facebook: Criptomoneda Libra nu vrea s�� concureze cu banii statelor Viitoarea criptomoned�� Libra nu va fi lansat�� înainte s�� primeasc�� toate aprob��rile ��i s�� elimine îngrijor��rile ��i nu inten��ioneaz�� s�� intre în competi��ie cu monedele suverane, a declarat, luni, un director din Facebook, compania care a ini��iat proiectul viitoarei monede virtuale.
BT introduce posibilitatea de transfer de bani prin aplica��iile de mesagerie ale re��elelor de socializare Banca Transilvania aduce în România Social Banking Solution, facilitate dezvoltat�� de compania PayKey (Israel), desemnat�� Best FinTech 2018 la Efma-Capgemini Best FinTech Award. Cele dou�� companii ofer�� clien��ilor o solu��ie de social banking pentru a trimite ��i primi bani, respectiv pentru a verifica banii din cont folosind butonul BT Pay din tastatura telefonului. Clien��ii care au smartphone cu Android vor avea tastatura BT Pay, iar cei cu iPhone, extensia BT Pay.
ANAF anun���� c�� în iunie a îndeplinit programul de colectare stabilit prin Legea bugetului Agen��ia Na��ionalã de Administrare Fiscalã a colectat venituri bugetare în sumã de 23,10 miliarde de lei, în iunie, ��i s-a îndeplinit programul de colectare stabilit prin legile bugetare anuale, respectiv Legea bugetului de stat nr. 50/2019 ��i Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat nr. 47/2019, se arat�� într-un comunicat al institu��iei.
Deficitul de cont curent a crescut cu 32,6%, în primele 5 luni. Investi��iile str��ine directe au sc��zut cu 10% Contul curent al balan��ei de pl����i a înregistrat un deficit de peste 3,4 miliarde euro, în primele cinci luni din acest an, în cre��tere cu 32,6% comparativ cu perioada similar�� din 2018, se arat�� într-un comunicat de pres�� al B��ncii Na��ionale a României (BNR).
Iancu Guda (AAFBR): Companiile mari încearc�� s��-��i ia banii din pia���� Companiile mari au sc��zut semnificativ investi��iile în anul 2018 – astfel, ponderea activelor imobiliate (ma��ini, echipamente, construc��ii, utilaje, investi��ii financiare pe termen lung, licen��e, brevente, aplica��ii software etc.) în total active a sc��zut la doar 52%, minimul ultimului deceniu, reiese dintr-o analiz�� realizat�� de Iancu Guda, pre��edinte al Asocia��iei Anali��tilor Financiar-Bancari din România (AAFBR).
Cât ar fi fost deficitul bugetar în 2018 dac�� statul rambursa TVA-ul la timp ��i cum se întâmpl�� Senatorul PNL Florin Cî��u a publicat s��pt��mâna trecut�� o pagin�� a unui document european din care reiese c�� statul s-a încadrat în ��inta de deficit bugetar datorit�� amân��rii ramburs��rilor de TVA c��tre firme. De altfel, conform speciali��tilor în fiscalitate cu care am discutat, se întâmpl�� frecvent acest lucru. Ei spun c�� ANAF are un plan de încas��ri. Pentru a se încadra în ��int�� la finalul lunii sau trimestrului, nu va face decontarea c��tre firme în timp util. A��teapt�� ca pe hârtie situa��ia s�� arate bine, iar a doua sau a treia zi dup�� raportare face decont��rile. Astfel, situa��ia prezentat�� de Finan��e privind deficitul bugetar arat�� mai bine decât e în realitate.
��efii de la Deutsche Bank probau costume de 1.800 de dolari când au concediat 18.000 de angaja��i Christian Sewing, CEO-ul Deutsche Bank, sus��ine c�� a mustrat mai mul��i directori din cadrul b��ncii, pentru c�� ��i-au comandat costume în valoare de 1.800 de dolari duminica trecut��, atunci când banca a anun��at c�� va disponibiliza 18.000 de oameni din filiale ale b��ncii germane din New York, London ��i Tokyo, relateaz�� Mediafax.
Infla��ia pe în��elesul tuturor. ��i-a crescut salariul cu cel pu��in 3% de la începutul anului? Nu? Nasol! Dac�� ��tii ce este infla��ia, nu mai citi acest text. Te vei plictisi. Îl scriu pentru c�� am v��zut mereu în discursul public cum se laud�� politicienii ��i simpatizan��ii acestora cu infla��ia atunci când aceasta este în sc��dere, chiar ��i insesizabil. Este prezentat�� fals, ca ��i cum scad pre��urile. Vedem în pres�� titluri de genul: „Veste bun�� pentru to��i românii!”. O fi bun�� vestea, nu o fi bun��? Hai c�� e la mijloc, pân�� la urm��.
Exper��ii în achizi��ii publice din administra��ie nu prea sunt exper��i. Ei trebuie preg��ti��i. Bogdan Pu��ca�� (ANAP): Vrem s�� facem o profesie în sine În momentul de fa����, o persoan�� devine expert în achizi��i publice dup�� un curs de 40 de ore ��i apoi gre��e��te de trei ori pân�� nimere��te cum s�� fac�� o licita��ie, sus��ine Bogdan Pu��ca��, pre��edintele Agen��iei Na��ionale pentru Achizi��ii Publice.
���DOCUMENT Finan��ele vor s�� înfiin��eze Autoritatea Vamal�� Român��, în subordinea MFP. La nivelul ANAF se reduce num��rul de vicepre��edin��i de la 4 la 2 Ministerul Finantelor Publice a elaborat un proiect de act normativ care prevede înfiin��area Autorit����ii Vamale Române, ca institu��ie de specialitate a administra��iei publice centrale în domeniul vamal, cu personalitate juridic��, se arat�� într-un comunicat de pres�� al institu��iei.
Poate e SF, dar putem dena��ionaliza banii. Utopia lui Hayek poate deveni realitate. Moneda Facebook se apropie mult de idee Ar trebui s�� emit�� monede ��i entit����ile private. Nu m�� refer aici neap��rat la criptomonede, ci la bani în sensul pe care îl ��tim cu to��ii. De ce trebuie s�� fie monopolul statului emiterea de moned�� ��i s�� nu alegem noi ce e mai bun? E adev��rat c�� s-au dezvoltat în ultimii ani aceste criptomonede, dar volatilitatea le face nefolositoare pentru scopul pe care îl voi descrie în urm��toarele rânduri. Acestea ar trebui s�� aib�� în spate un activ. Dac�� nu au, dup�� p��rerea mea, valoarea e zero. Ce a scris Friedrich Hayek în „Dena��ionalizarea banilor” ��i mi se p��rea o utopie acum mul��i ani, azi pare realizabil.
Un IFN ofer�� o reducere de 10 puncte procentuale la dobând�� clien��ilor care ��tiu s�� r��spund�� la 4 întreb��ri de educa��ie financiar�� Cuno��tin��ele financiare le pot aduce clien��ilor care solicit�� pân�� în 6 august un împrumut la Provident o reducere de 10 puncte procentuale la dobând��, indiferent de suma împrumutat�� sau perioada de creditare. Pentru a putea primi reducerea de dobând��, clien��ii trebuie s�� r��spund�� corect la 4 întreb��ri din domeniul financiar ��i s�� îndeplineasc�� condi��iile normale de eligibilitate pentru un împrumut. Întreb��rile au fost dezvoltate împreun�� cu exper��ii Finzoom ��i validate de c��tre Asocia��ia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF) ��i au un grad de dificultate sc��zut spre mediu. Institu��ia respinge circa 7 din 10 dintre solicit��rile de împrumut pe care le prime��te, iar cea mai mare parte a veniturilor reprezentan��ilor lor de vânz��ri vine din ceea ce încaseaz��, nu din ce vând.
Noul mecanism pentru automatizarea înfiin����rii ��i ridic��rii popririlor (ANAF ��i MFP) Ministerul Finan��elor Publice ��i ANAF propun un nou mecanism pentru automatizarea înfiin��ãrii ��i ridicãrii popririlor bancare de cãtre organele fiscale, în limita sumelor înscrise în actele de executare silitã, se arat�� într-un comunicat de pres�� al MFP.
Cele 6 reguli ale unuia dintre cele mai discrete comitete din Banca Na��ional��- Comitetul de Administrare a Rezervelor Interna��ionale. Cum au reu��it cei 11 s�� fac�� un profit record pentru BNR în 2018 Sunt 11, to��i numi��i de Guvernator. ��edin��ele lor nu dureaz�� mai mult de un ceas, iar opera��iunile pe care le fac nu utilizeaz�� instrumente derivate. Ei formeaz�� unul dintre cele mai discrete comitete din BNR- Comitetul de Administrare a Rezervelor Interna��ionale. Pe scurt, CARI. Cei 11 au reu��it s�� duc�� profitul BNR pe 2018 la peste 1,18 miliarde de lei. În banc��, angaja��ii le spun celor 11 ”brilian��ii”, termen utilizat ��i de Guvernatorul Is��rescu miercuri, atunci când s-a referit la ei.
Cu banii afla��i în afara sistemului bancar s-ar putea înfiin��a înc�� aproape 2.000 de b��nci În anul 2018, valoarea numerarului aflat în afara sistemului bancar s-a majorat cu 7,1% (pân�� la 72,25 miliarde de lei la finele anului), se arat�� în Raportul Anual publicat miercuri de Banca Na��ional��. Întrucât, potrivit Regulamentului 5/2013 (art. 249, b��ncile, persoane juridice române, trebuie s�� dispun�� la momentul autoriz��rii de un nivel al capitalului ini��ial de minimum 37 milioane lei, înseamn�� c�� banii afla��i în afara sistemului bancar ar ajunge pentru înfiin��area a aproape 2000 de noi institu��ii de credit.
Programul "Cornul ��i laptele" ar putea fi înlocuit de "Mas�� cald�� în ��coli". Teodorovici: E un set de m��suri ce trebuie discutat M��surile sociale precum "Cornul ��i Laptele" vor fi analizate în Guvern ��i în Coali��ie pentru a vedea dac�� ��i-au realizat scopul, sus��ine ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici.
Teodorovici mai vrea s�� împrumute anul acesta de pe pie��ele externe. Sus��ine c�� Is��rescu i-a spus: "Foarte bun�� ie��irea pe 30 de ani. Super!" România trebuie comparat�� cu alte ����ri din regiune în privin��a costurilor la care se împrumut�� de pe pie��ele externe, sus��ine ministrul Finan��elor Publice, Eugen Teodorovici, precizând c�� trebuie comparate "mere cu mere". El a f��cut referire la împrumuturile de mar��i de 2 miliarde euro.
DOCUMENT Comisia European��: Pre��urile cresc, leul scade, economia cre��te în România Comisia European�� ��i-a revizuit în sus estimarea de cre��tere economic�� pentru România, pe anul 2019, îns�� avertizeaz�� asupra scumpirilor din ��ar�� ��i a devaloriz��rii leului, potrivit Prognozei economice de var�� emise miercuri.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version