BĂNCI
Barometrul Frames: Economia, ca un castel de nisip. Investitorii dau un semnal de alarm�� privind infla��ia, cursul valutar ��i blocajul financiar Economia României, cu o cre��tere bazat�� în primul rând pe consum, arat�� precum un castel de nisip care poate fi spulberat, într-o clip��, de un singur val sau o adiere de vânt (de criz��), iar accentuarea infla��iei, perspectivele deprecierii monedei na��ionale ��i extinderea blocajului financiar sunt cele mai importante semnale de alarm�� trase de oamenii de afaceri chestiona��i de compania de consultan���� Frames, în cadrul ,,Barometrului privind starea economiei’’.
Mugur Isarescu, BNR: Îndatorarea ����rii arat�� bine, datoria NU a crescut ca pondere în PIB. Suntem la 35% datorie public�� în PIB, problema este ce anume facem cu banii împrumuta��i ”Asist��m la accentuarea dezechilibrului extern pe fondul absorb��iei interne dincolo de poten��ialul economiei. Cererea excedentar�� de consum a continuat s�� erodeze contul curent. Vedem o crestere economic�� robust��, în atenuare fa���� de maximul postcriz�� înregistrat în anul 2017, bazat�� în continuare pe consum”, a declarat miercuri Guvernatorul BNR Mugur Is��rescu, la lansarea Raportului Anual al B��ncii Centrale. HotNews.ro a transmis LIVE VIDEO conferin��a de pres�� ocazionat�� de prezentarea Raportului Anual al BNR.
INS: Din fiecare 100 de lei cheltui��i, 42 de lei s-au dus pe mâncare ��i b��utur��, 20 de lei pe facturi, 7 lei pe haine, 5 lei pe s��n��tate ��i doar 50 de bani pe educa��ie. Vezi pe ce ni se duc ��i restul banilor ��i cu cât r��mânem când tragem linie Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Na��ional de Statistic��, o familie din România a avut în primul trimestru un venit mediu lunar de 4.542 de lei, din care a cheltuit 3.834 de lei. Peste 40% din bani ni se duc pe mâncare ��i b��utur��, 20 de lei pe între��inerea locuin��ei, 7 lei lunar îi aloc��m hainelor ��i pantofilor, 7 lei îi cheltuim pe transport, 5 pe s��n��tate, 6 lei pe obiecte de mobilier. Cei mai pu��ini bani îi aloc��m Educa��iei, mai arat�� datele INS.
Infla��ia a coborât sub 4% în mai. Cartofii, fructele meridionale ��i legumele, în topul scumpirilor Infla��ia a coborât în mai la 3.8%, scumpiri mai importante fiind înregistrate la cartofi, citrice ��i fructe meridionale, dar ��i la serviciile telefonice, potrivit datelor transmise miercuri de Institutul Na��ional de Statistic��. Reamintim c�� BNR a majorat prognoza de infla��ie pentru 2019 cu 1,2 puncte procentuale de la 3% la 4,2%, iar prognoza pentru 2020 urc�� cu 0,2 puncte procentuale, la 3,3%. În conferin��a de pres�� de la lansarea celui mai recent Raport privind infla��ia, Is��rescu a atras aten��ia c�� scumpirile vin s�� corecteze dezechilibrele din economie ��i c�� acestea îi afecteaz�� în primul rând pe cei cu venituri mici.
Finan��ele au împrumutat 2 miliarde euro de pe pie��ele externe. Una dintre emisiuni are scaden��a în 2049 Dup�� ce a împrumutat în luna martie 3 miliarde euro de pe pie��ele externe, ast��zi – 9 iulie - Ministerul Finan��elor a ie��it cu dou�� emisiuni în valoare total�� de 2 miliarde euro, potrivit unu ordin al ministrului Eugen Teodorovici.
OUG-ul care corecta o ciud����enie din ANAF, înc�� neadoptat. În continuare, contesta��iile la adresa deciziilor ANAF sunt analizate tot de angaja��ii Fiscului Spre finalul primului trimestru din acest an, Ministerul Finan��elor Publice (MFP) a publicat un proiect de Ordonan���� de urgen���� care prevedea mutarea activit����ii de solu��ionare a contesta��iilor de la ANAF, la Finan��e, iar aceast�� idee a mul��umit pe toat�� lumea. Pân�� în acest moment, nu a intrat în vigoare.
Conciliator: B��ncile ar trebui s�� accepte c�� situa��ia financiar�� a clientului se poate schimba, a��a cum ��i clientul a acceptat regulile b��ncii la semnarea contractului. 4 sfaturi ale CSALB pentru consumatori ��i b��nci ”B��ncile ar trebui s�� accepte faptul c��, de-a lungul perioadei de derulare a contractului, situa��ia financiar�� a consumatorului se poate schimba! S�� accepte acest lucru în acela��i mod în care consumatorul a acceptat regulile b��ncii la semnarea contractului”, spune Ionu�� ��tefan, conciliator în cadrul Centrului de Solu��ionare Alternativ�� a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB). Institu��ia a lansat o campanie care popularizeaz�� în rândul consumatorilor ��i institu��iilor financiar-bancare metoda concilierii ��i rezolv��rii conflictelor în afara instan��elor de judecat��. O parte dintre membrii CSALB au f��cut câteva recomand��ri atât pentru clien��ii b��ncilor cât ��i pentru institu��iile de credit.
Doi de��in��tori ai certific��rii CFA vor face parte din Consiliul de Administra��ie al B��ncii Na��ionale Asocia��ia CFA România apreciaz�� noua componen���� a Consiliului de Administra��ie al B��ncii Na��ionale a României, recent numit�� de Parlamentul României, mai ales c�� doi dintre noii membri sunt de��in��tori ai certific��rii CFA (Chartered Financial Analyst) ��i membri ai Asocia��iei CFA România. „Este pentru prima data când doi dintre membrii C.A. al BNR sunt ��i de��in��tori ai certific��rii CFA ��i membri ai Asocia��iei CFA România. Cristian Popa ��i Csaba Balint sunt cei doi membri ai asocia��iei noastre care î��i vor începe mandatul în toamna acestui an. Dorim s�� ur��m succes tuturor membrilor Consiliului de Administra��ie al BNR ��i suntem siguri c�� deciziile ce vor fi luate de ace��tia vor fi în beneficiul dezvolt��rii economiei României ��i a societ����ii române��ti în ansamblu”, spune Adrian Codirla��u, pre��edintele Asocia��iei CFA România.
Financial report Povestea concedierilor de la Deutsche Bank. Planul împotriva penuriei de medicamente din Fran��a. Dezvoltarea economic�� schimb�� bolile chinezilor. 40% din noul guvern grec nu au mai f��cut politic�� pân�� acum Financial Times: Plicuri mari, albe, ochi înc��rca��i cu lacrimi, fe��e c��zute, bra��e pline de cutii ��i pungi- a��a ar��tau angaja��ii Deutsche Bank care î��i p��r��seau pentru ultima oar�� birourile. Ac��iunile Deutsche Bank scad cu 5% dup�� demararea planului de concedieri masive ��� Les Echos: Planul de lupt�� împotriva penuriei de medicamente ��� Il Giornale: De la ictus la infarct: dezvoltarea economic�� schimb�� bolile chinezilor ��� Kathimerini: 40% din membrii noului guvern grec nu au mai f��cut politic�� activ�� pân�� acum
Începând de mar��i, Consiliul de Administra��ie al BNR r��mâne în 8 oameni, dup�� plecarea lui D��ianu la Consiliul Fiscal Având în vedere numirea domnului Daniel D��ianu ca membru al Consiliul Fiscal, v�� aducem la cuno��tin���� retragerea domniei sale din calitatea de membru neexecutiv al CA al BNR începând cu data de 08.07.2019, arat�� un comunicat al B��ncii Centrale. Reamintim c�� din septembrie, un alt membru al CA, viceguvernatorul Liviu Voinea va p��r��si ��i el Consiliul de Administra��ie, urmând s��-��i preia postul la FMI.
România este singura ��ar�� din regiune membr�� a UE în care are loc intensificarea dezechilibrelor macroeconomice, celelalte ����ri luând m��suri pentru a evita derapajele (economist ��ef) ”România este singura ��ar�� din regiune membr�� a UE în care are loc intensificarea dezechilibrelor macroeconomice, celelalte ����ri luând m��suri pentru a evita derapajele interne ��i externe. Totodat��, se observ�� c��, din punct de vedere al mix-ului de politici economice în cele dou�� cicluri economice în România, cel pre- ��i post criz��, asist��m la ample reforme structurale în prima jum��tate a ciclului, urmat�� de aplicarea de m��suri fiscal-bugetare ��i de venituri pro-ciclice,care conduc la adâncirea deficitelor gemene ��i absen��a marjei de manevr�� a politicii economice la final de ciclu”, arat�� economistul ��ef al B��ncii Transilvania într-o analiz�� transmis�� luni în jurul prânzului.
Unul din cinci români a schimbat jobul cu unul mai prost pl��tit. Vezi care au fost motivele pentru o asemenea alegere Un român din cinci spune c�� a acceptat cel pu��in o dat�� de-a lungul carierei un job mai prost pl��tit, iar doi din cinci spun c�� ar fi dispu��i s�� accepte un job pe mai pu��ini bani în schimbul altor avantaje pe care le consider�� mai valoroase, arat�� datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare online BestJobs. Programul de lucru mai lejer ��i flexibil, al��turi de posibilitatea de a lucra de acas��, reprezint�� principalul motiv s�� dea jobul actual pe unul cu salariu mai mic pentru 22% dintre responden��ii dispu��i s�� accepte o astfel de schimbare.
Lira turceasc��, depreciere de 2% imediat dup�� demiterea guvernatorului Bancii Centrale de c��tre pre��edintele Erdogan Lira turceasc�� a început prost s��pt��mâna, depreciindu-se cu 2% fa���� de dolarul SUA, dup�� ce pre��edintele Recep Tayyip Erdogan l-a demis pe guvernator din cauza unei dispute privind ratele dobânzii practicate de Banca Central��, scrie Financial Times. De asemenea, randamentul obliga��iunilor denominate în dolari SUA, scadente în 2029, a crescut cu 30 puncte de baz��, pân�� la 7,28%, iar principalul indice al Bursei a sc��zut cu 1,5%.
Autoritatea de supraveghere privind protec��ia datelor personale a f��cut în ultimul an circa 1000 de investiga��ii, în urma c��rora a impus 57 de m��suri corective ��i 23 de avertismente (raport) În România, pân�� la 31 mai 2019, autoritatea de supraveghere în materia protec��iei datelor efectuase 981 de investiga��ii (496 de sesiz��ri ��i 485 sesiz��ri din oficiu) în urma c��rora a impus 57 de m��suri corective ��i 23 de avertismente, majoritatea investiga��iilor fiind înc�� în curs de finalizare. „În România a fost aplicat�� recent prima amend�� în leg��tur�� cu aplicarea GDPR, de aproximativ 130.000 de euro, unei institu��ii financiare. Asist��m la investiga��ii numeroase ��i diverse în toat�� Europa, în urma c��rora sunt aplicate noi sanc��iuni aproape în fiecare s��pt��mân�� în multe jurisdic��ii. Cea mai mare dintre acestea r��mâne amenda de 50 de milioane de euro impus�� Google în Fran��a”, spune Georgiana Singurel, Partener la Reff & Asocia��ii, societate membr�� a re��elei Deloitte Legal,care coordoneaz�� echipa dedicat�� proiectelor specifice în materia protec��iei datelor.
ANALIZ�� Unul din 3 români se simte nesigur în cartierul în care locuie��te, iar traficul constituie o problem�� pentru doi din 5 români/ Condi��iile de locuire inadecvat�� nu înregistreaz�� îmbun��t����iri semnificative Mai mult de o treime dintre românii vârstnici ��i dintre cei cu venituri mici se simt nesiguri în cartier, se arat�� într-un raport de cercetare privind calitatea locuirii din România. Traficul este cea mai important�� problem�� privind mediul din vecin��tatea locuin��ei, acesta constituind o problem�� pentru doi din 5 români, mai arat�� documentul. România are un model de locuire caracterizat de schimb��ri reduse pe parcursul vie��ii. Rata mare a propriet����ii asupra locuin��ei este înso��it��, îns��, de o calitate slab�� a locuirii: supraaglomerare, fond de locuin��e deteriorat, o propor��ie semnificativ�� a popula��iei supra-îndatorate cu cheltuieli de locuire. Condi��iile de locuire inadecvat�� stagneaz�� ��i nu înregistreaz�� o îmbun��t����ire semnificativ��, având peste 40% din popula��ie care se confrunt�� cu cel pu��in o problem�� de locuire inadecvat��.
Salariul mediu net la nivelul economiei a fost în luna mai de 3.101 lei, în sc��dere cu 14 lei Potrivit datelor publicate luni de Institutul Na��ional de Statistic��, salariul brut din luna mai a fost de 5.078 lei, iar cel net de 3.101 lei, cel net fiind cu 14 lei mai mic fa���� de salariul net din aprilie. Sc��derea vine din cauz�� c�� în aprilie au fost Pa��tele, iar angajatorii au acordat cu aceast�� ocazie diferite prime angaja��ilor. Valorile cele mai mari ale salariului mediu net s-au înregistrat în activit����i de servicii în tehnologia informa��iei (inclusiv activit����i de servicii informatice) (6946 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbr��c��minte (1782 lei). Doar în sectorul bugetar au fost cre��teri ale salariului fa���� de luna anterioar��: înv������mânt (+2,6%), administra��ie public�� (+1,4%), respectiv s��n��tate ��i asisten���� social�� (+0,5%).
������Corporate Report: UE cere ca vehiculele electrice s�� emit�� zgomote de motoare; Jeff Bezos va lansa sateli��i pentru internet în umbra lui Elon Musk Vehiculele electrice au fost l��udate ca parte din r��spunsul la criza climatic��, dar pentru unii oameni ele reprezint�� o nou�� surs�� de pericol. Pietonii pot avea dificult����i în a auzi venind t��cutele ma��ini electrice sau hibride, care reprezint�� un risc în special pentru cei orbi sau cu dificult����i de vedere. De luni 8 iulie, toate noile modele de vehicule electrice ��i hibride vândute în Uniunea European�� vor trebui echipate cu sisteme acustice ��� Într-o tentativ�� care-i va zbârli penele lui Elon Musk, Jeff Bezos depune aplica��ia pentru aprobarea lans��rii a 3.200 de sateli��i pe orbit�� joas��, conform unui raport Bloomberg. Proiectul „Kuiper” va costa miliarde de dolari, cu scopul de a oferi internet rapid ��i de band�� larg�� pentru mase – exact ce urm��re��te ��i Musk cu proiectul Starlink al companiei SpaceX.
Deutsche Bank va elimina 18.000 de posturi, într-un plan de restructurare de 7,4 miliarde de euro Deutsche Bank inten��ioneaz�� s�� reduc�� 18.000 de posturi, într-un plan de restructurare de 7,4 miliarde de euro, informeaz�� Reuters, citat�� de Mediafax.
Am mers ��i cu Uber, ��i cu Bolt ��i cu Yango. Pe fond, diferen��ele nu sunt atât de mari pe cât a��i crede... Sunt ru��i, tu e��ti chiar tâmpit? ��i-ai dat datele de card ru��ilor? Hahaha, e��ti deja mâncat, îmi spune prietenul meu care are cont Revolut de câteva luni. Revolut, din câte s-a scris prin fi��uici gen Financial Tomes, are oarce leg��turi cu Rusia lui Putin. În fine. Îmi dau datele cardului, bag data expir��rii ��i codul secret, sunt anun��at c�� va sosi un SMS, ��la chiar vine, dar deja sunt înrolat înainte s�� bag codul. Pot a��adar s�� merg în prima curs�� cu noul serviciu de ridesharing Yango. ��la al ru��ilor, ��in s�� precizez.
Românii cu amenzi nepl��tite vor avea dreptul la un mediator de la Fisc, iar executarea silit�� se suspend�� pân�� la finalul procedurii ANAF a publicat ���Ordinul care reglementeaz�� procedura de mediere între autoritatea fiscal�� ��i contribuabili, aceasta aplicându-se persoanelor pentru care a fost demarat�� procedura de executare silit��. Ace��tia au posibilitatea ca, în termen de 15 zile de la comunicarea soma��iei, s�� depun�� la organul fiscal competent o notificare privind inten��ia de mediere. Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal ��i debitor obliga��iile fiscale, amenzile de orice fel, precum ��i alte crean��e bugetare, specificate în soma��ie. Foarte important: de la data la care debitorul notific�� organului fiscal inten��ia de mediere, se suspend�� procedura de executare silit��.Vezi aici Ordinul Pre��edintelui ANAF cu privire la procedura de mediere.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version