BĂNCI
Cei 9 membri propu��i pentru Consiliul de Administra��ie al BNR au fost vota��i mar��i în unanimitate de comisiile reunite de buget. Is��rescu: Nu cred c�� ne apropiem cu pa��i repezi de o criz��. Dup�� dou�� ore de audieri ��i întreb��ri din partea membrilor Comisiilor de specialitate din Parlament, cei 9 viitori membri ai Consiliului de Administra��ie au primit voturi favorabile în unanimitate. Cei nou�� sunt: guvernatorul Mugur Is��rescu, Florin Georgescu (PSD), Leonardo Badea (PSD), Gheorghe Gherghina (PSD), Dan Radu Ru��anu (ALDE), Cristi Popa (USR),Eugen Nicolaescu (PNL), Virgil Stoenescu (PNL) ��i Balint Csaba (UDMR). În discursul s��u, Guvernatorul a vorbit despre necesitatea reformelor structurale, a investi��iilor (mai ales în infrastructur��) ��i a detaliat câteva dintre atribu��iile BNR.
Cei cinci candida��i pentru Consiliul Fiscal au fost valida��i în unanimitate de comisiile reunite de buget din Parlament Cei cinci candida��i pentru Consiliul Fiscal au fost vota��i de c��tre comisiile reunite de buget din Parlament. Daniel D��ianu, George Georgescu, Bogdan-Octavian Cozmânc��, Georgiana Camelia Cre��an ��i Sebastian Bogdan C��praru sunt cei cinci candida��i care au fost valida��i mar��i. Fiecare din cei 5 a sus��inut timp de câteva minute o prezentare a activit����ii relevante, dup�� care s-a trecut la vot, lista celor 5 trecând cu unanimitate de voturi. Cei 5 urmeaz�� s�� fie valida��i miercuri de plenul Parlamentului.
���Mar��i vor fi audia��i în ��edin��a comun�� a comisiilor de buget din Camera Deputa��ilor ��i Senat candida��ii înscri��i pentru CA al BNR ��i pentru Consiliul Fiscal Mar��i, începând cu ora 10,30 vor fi audia��i în ��edin��a comun�� a comisiilor de buget din Camera Deputa��ilor ��i Senat candida��ii înscri��i pentru func��iile din conducerea Consiliului Fiscal, iar de la ora 11,30, candida��ii înscri��i în cursa pentru Consiliul de Administra��ie al B��ncii Na��ionale a Româ­niei. Potrivit ultimelor informa��ii, postul de Guvernator r��mâne alocat lui Mugur Is��rescu, cel care conduce de aproape 30 de ani politica monetar�� a României, iar pentru restul posturilor candideaz�� Florin Georgescu (PSD), Leonardo Badea (PSD), Gheorghe Gherghina (PSD), Dan Radu Ru��anu (ALDE), Cristi Popa (USR),Eugen Nicolaescu (PNL), Virgil Stoenescu (PNL) ��i Balint Csaba (UDMR).
Financial report Fiica ��i ginerele lui Trump au un rol tot mai mare în politica extern��. Doctoratul- o mi��care bun�� pentru carier��? ��oc termic asupra condi��iilor de lucru din Europa Financial Times: Fiica ��i ginerele pre��edintelui SUA cap��t�� un rol tot mai mare în politica extern��.��� A-��i lua titlul de doctor în ��tiin��e e o mi��care bun�� pentru cariera ta? ��� Le Soir: Nicolas Hulot: "Acordul cu Mercosur este la originea tuturor problemelor ecologice" ��� Le Temps: ��oc termic asupra condi��iilor de lucru din Europa
Deficit de 1,43% din PIB, la 5 luni, comparativ cu 0,83%, anul trecut. Veniturile nu fac fa���� cheltuielilor Ministerul Finan��elor Publice (MFP) a publicat execu��ia bugetar�� la 5 luni cu o întârziere de circa o s��pt��mân��. Aceasta arat�� un deficit bugetar de 1,43% din PIB, respectiv 14,7 miliarde de lei, fiind mai mare, în termeni nominali, cu 80,5%. A��a cum se ��tie, veniturile nu reu��esc s�� ��in�� pasul cu cheltuielile dar înc�� nu a venit luna septembrie, când vor cre��te pensiile cu 15%. Cumva amuzant, se laud�� cu o cre��tere a veniturilor ca procent din PIB, dar la cheltuieli Ministerul nu face un raport asem��n��tor. Le spunem noi: 12,6% din PIB, anul trecut la 5 luni ��i 13,4% acum (pe total cheltuieli). Fa���� de venituri, cre��terea e mult mai mare.
Liberalii au votat pentru sus��inerea actualilor membri din CA al BNR pentru înc�� un mandat Dup�� ce ini��ial, se vehiculase numele lui Ionu�� Dumitru ca viitor vice-guvernator sus��inut de PNL, partidul a votat luni la prânz pentru sus��inerea actualului viceguvernator Eugen Nicolaescu ��i a lui Stoenescu (post ne-executiv) în viitorul consiliu de administra��ie al BNR. Niciunul dintre cei doi nu au experien���� în finan��e publice, o eventual�� numire a lui Dumitru ar fi m��rit ponderea celor care ��tiu cu ce se m��nânc�� politica monetar�� în România.
PSD, prin Cristian Socol, anun���� o nou�� idee de salariu minim. Cineva a lipsit de la orele de matematic�� Partidul Social Democrat (PSD) anun����, pe site-ul propriu, noi m��suri fiscale care vor ap��rea de anul viitor, iar acolo este citat profesorul Cristian Socol, ideolog al PSD, cunoscut ca promoter al controversatei strategii wageledgrowth dar ��i contributor al Ordonan��ei l��comiei. Despre strategia wageledgrowth ��i pe ce se bazeaz��, adic�� pe nimic, HotNews.ro a mai scris aici.
Cum ne-ar putea afecta, economic vorbind, canicula. Cine pierde, cine câ��tig�� ��i ce arat�� calculele. Sunt aceste temperaturi neobi��nuite pentru România? În România, meteorologii au emis o informare privind temperaturi ridicate, între 35 ��i 37 de grade, luni ��i mar��i, când indicele de confort termic va dep����i pragul critic de 80 de unit����i. Fa���� de alte ����ri, noi suntem un caz fericit: termometrele au indicat circa 46 de grade Celsius în Fran��a - iar meteorologii avertizeaz�� c�� temperatura va mai urca. Ce înseamn�� asta pentru economie? Cine câ��tig�� ��i cine pierde de pe urma caniculei? ��i, mai ales, sunt aceste temperaturi ceva neobi��nuit pentru România?
Sindicali��tii din Agerpres se preg��tesc de grev�� ca urmare a diminu��rilor salariale Biroul Executiv Na��ional al Sindicatului Român al Jurnali��tilor MediaSind a decis convocarea Adun��rii Generale în sesiune extraordinar��, în data de 11 iulie 2019, pentru a analiza oportunitatea declan����rii unor ac��iuni greviste în Agen��ia Na��ional�� de Pres�� AGERPRES, se arat�� într-un comunicat de pres�� al MediaSind.
INS: ���În luna mai 2019, rata ��omajului a coborât u��or, la 3,9% Rata ��omajului în luna mai 2019 a sc��zut cu 0,1 puncte procentuale fa���� de cea înregistrat�� în luna precedent�� (4,0%), au transmis luni reprezentan��ii Institutului Na��ional de Statistic��. Rata ��omajului la b��rba��i a fost cu 0,9 puncte procentuale mai mare decât la femei. În termeni absolu��i, num��rul ��omerilor din luna mai a anului 2019 a fost de 351.000 de persoane, în sc��dere atât fa���� de luna precedent�� (354.000 persoane), cât ��i fa���� de aceea��i lun�� a anului anterior (390.000 persoane).
������Corporate Report: Lego ��i partenerii cump��r�� operatorul lui Legoland ��i Madame Tussauds cu 6 miliarde de dolari Uria��ul danez al juc��riilor ��i-a unit for��ele cu Blackstone Group ��i un fond de pensii canadian pentru achizi��ia operatorului britanic de parcuri tematice de distrac��ii Merlin Entertainment. Pe lâng�� Legoland, compania opereaz�� muzeul figurilor de cear�� Madame Tussauds, pe lâng�� Peppa Pig World ��i Coca Cola London Eye, celebra roat�� panoramic�� de pe malul drept al Tamisei.
Finan��ele vor s�� împrumute peste 4,2 miliarde lei, în iulie. Cea mai mare maturitate rezidual�� e de 12 ani Ministerul Finan��elor Publice (MFP) inten��ioneaz�� s�� împrumute 3,7 miliarde lei prin certificate de trezorerie cu discont ��i obliga��iuni de stat de tip benchmark, la care se pot ad��uga înca 510 milioane lei din aloc��rile sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive, se arat�� în prospect. Finan��ele au nevoie s�� împrumute în acest an 72 miliarde lei pentru a asigura necesarul de finan��are.
Horia Braun, BCR: ������Mirajul fort��re��ei “Zidurile acestea sunt impenetrabile!”. Cam asta credeau ap��r��torii cet����ii Troiei, precum ��i mul��i conduc��tori militari supraîncrez��tori de-a lungul istoriei, care mai târziu s-au trezit îns�� în genunchi în fa��a asediatorilor. Împrejmuirea cet����ii cu ziduri înalte ��i groase ofer�� într-adev��r o senza��ie de siguran����, dar chiar ��i cele mai înalte ��i mai groase ziduri nu pot garanta o siguran���� deplin��: la provocarea ridicat�� de cucerirea acestor ziduri vor r��spunde cuceritori din ce în ce mai îndr��zne��i, mai ingenio��i ��i mai bine preg��ti��i ��i prin prisma procesului de selec��ie natural��, pân�� la urm�� unul dintre ei va reu��i s�� ��i izbândeasc��. Fort��rea��a este a��adar un simbol al siguran��ei pentru locuitorii ei, dar ��i un miraj al securit����ii perfecte.
PSD îl va sus��ine pe actualul Guvernator BNR pentru un nou mandat "Nu a fost nimic tensionat" în ��edin��a PSD de vineri, propunerea partidului fiind aceea de a-l sus��ine pe Mugur Is��rescu pentru un nou mandat de guvernator, a declarat vineri ministrul Economiei, Nicolae B��d��l��u. Pre��edintele Senatului, C��lin Popescu-T��riceanu, confirmase miercuri c�� ��i ALDE sus��ine candidatura lui Mugur Is��rescu pentru un nou mandat de guvernator al BNR.
De��i economia cre��te puternic iar dobânzile sunt mici, investi��iile firmelor române��ti sunt printre cele mai mici din UE. De��i economia româneasc�� are printre cele mai mari rate de cre��tere, firmele locale investesc foarte pu��in sau deloc. Conform celui mai recent sondaj de Investi��ii al BEI (EIBIS 2018), suntem la coada statelor europene din acest punct de vedere. Mai pu��in de ��apte din zece firme (68%) au confirmat c�� au f��cut investi��ii în anul 2018, mult sub media UE ��i Europa Central�� ��i de Est (ECE), de 87% ��i respectiv de 79%. Aceast�� deficient�� de investi��ie a devenit persistent�� în ultimii trei ani, sugerând c�� în România ar exist�� factori structurali care impiedic�� apetitul companiilor de a investi ��i care scad gradul de antreprenoriat.
Meyer (Fondul Proprietatea), despre obliga��ia statului de a vinde pân�� la 8% din ac��iunile sale la Petrom: Este un co��mar. Dac�� se va întâmpla, vor fi ani de litigii, pentru c�� unii se vor sim��i în��ela��i Legisla��ia nu e clar�� cu privire la cine sunt beneficiarii ��i care este cu exactitate procentul de ac��iuni, în urma faptului c�� Guvernul a fost obligat de Instan��a Suprem�� s�� vând�� pân�� la 8% din ac��iunile Petrom c��tre salaria��i, la pre��ul de acum 15 ani, reiese din declara��iile lui Johan Meyer, CEO Franklin Templeton Investments ��i manager de Fond, Fondul Proprietatea.
UDMR vrea s�� trimit�� un analist de 32 de ani în Consiliul de Administra��ie al BNR UDMR îl propune pe Bálint Csaba, de profesie economist, în vârst�� de 32 de ani, drept membru în Consiliul de Administra��ie al B��ncii Na��ionale a României, informeaz�� Uniunea Democrat�� a Maghiarilor din România.
Procentual mai mult, practic mai pu��in. Modific��rile fiscale pentru ONG-uri din ultimii doi ani (studiu) Zonele s��race ale României ��i cele din mediul rural sau urban mic se caracterizeaz�� printr-un acces deficitar la serviciile sociale, atât la cele de prevenire, cât ��i la cele specializate, se arat�� într-un studiu al Federa��iei Organiza��iilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC. Practic, acesta este ��i motivul pentru care s��r��cia în România scade foarte greu. Astfel, rolul ONG-urilor este important. Totu��i, autorit����ile au avut “grij��” s�� ofere posibilitatea persoanelor fizice s�� doneze pân�� la 3,5% din impozitul pe venit pentru ONG-uri, dar a sc��zut impozitul pe venit, deci acestea nu s-au ales cu mare lucru.
Povestea amnistiei fiscale. De la ideea lui Dragnea, la ordinul lui Vâlcov executat de Teodorovici Se spune c�� fiecare om pe care îl întâlne��ti ��i fiecare experien���� pe care o tr��ie��ti, te transform��. Ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici, a colaborat destul de mult timp cu Liviu Dragnea ��i cu Darius Vâlcov, fostul consilier al premierului, cel care a desenat politica economic��. Amnistia fiscal��, cea prezentat�� zilele trecute, de unde a pornit? Reiau, practic, un material publicat de HotNews.ro în luna martie. Precizez c�� în acest timp am discutat cu multe asocia��ii de business s�� v��d cine î��i dore��te amnistia fiscal��. Nu i-am g��sit pe ce care ��i-o doresc. De companiile de stat ��tiam cu to��ii. Acolo e a��teptat�� de mult�� vreme.
Financial report Interviu cu Vladimir Putin: ”Ideologia liberal�� a devenit învechit��”. Falsa idee bun�� de a salva planeta: dieta vegan��. Portugalia, ��ara care lupt�� cel mai pu��in contra corup��iei. Ciudatul hobby al lui Boris Johnson Financial Times: Interviu cu Vladimir Putin: ”Ideologia liberal�� a devenit învechit��” ��� Les Echos: Falsa idee bun�� de a salva planeta: dieta vegan�� 100%��� El Mundo: Portugalia, ��ara din Europa care lupt�� cel mai pu��in contra corup��iei.��� Le Point: Ciudatul hobby al lui Boris Johnson las�� perplex�� Marea Britanie

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version