BĂNCI
Românii din mediul urban ��i-au bugetat pentru s��rb��torile de iarn�� peste 1000 de lei, majoritatea dându-i pe alimente Conform datelor studiului „Cump��r��turile de S��rb��tori”, realizat de Mednet Marketing Research Center în mediul urban, bugetul alocat de S��rb��tori produselor alimentare (carne, cozonac etc.) este, în medie, 788,13 lei, iar pentru produse nealimentare (haine, înc��l����minte, cosmetice, ornamente etc.) 492,07 lei. În ceea ce prive��te Revelionul 2020, 82,8% dintre responden��i inten��ioneaz�� s��-l petreac�� în ��ar��, iar 3,0% vor pleca în str��in��tate.
Cî��u: ANAF va avea un departament independent populat cu statisticieni Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� (ANAF) va avea o structur�� schimbat��, iar în urm��toarele zile va fi prezentat��, sus��ine Florin Cî��u, ministrul Finan��elor Publice, într-o conferin���� organizat�� de ANAF.
Ce m��suri mai con��ine proiectul de lege al Guvernului, pe lâng�� modific��rile la OUG 114: de la înghe��area punctului de amend��, la PNDL sau înfiin��area unui Fond pentru prevenirea criminalit����ii (DOCUMENT) ���Proiectul de lege care aduce modific��ri la vestita Ordonan���� a l��comiei mai are ��i alte nout����i, pe lâng�� cele anun��ate de autorit����i la finalul ��edin��ei de Guvern de miercuri. Proiectul prevede modific��ri în zona PNDL, case de marcat electronice fiscale, bani din accize pentru un minister ��i altele pe care le amintim mai jos. De precizat c�� Executivul vrea s��-��i asume r��spunderea pe acest document.
Guvernul înfiin��eaz�� un nou fond, alimentat din banii confisca��i de stat Guvernul vrea s�� înfiin��eze, începând cu 1 ianuarie 2020, Fondul Na��ional pentru Prevenirea Criminalit����ii, care va fi administrat de Agen��ia Na��ional�� de Administrare a Bunurilor, se arat�� în proiectul de lege privind unele m��suri fiscal-bugetare, asupra c��ruia Executivul î��i va angaja r��spunderea. Fondul va fi alimentat din banii confisca��i de stat sau din sumele rezultate în urma valorific��rii bunurilor confiscate. Banii vor fi aloca��i anual unor ministere, urmând s�� fie folosi��i pentru educa��ie juridic��, prevenirea criminalit����ii ��i asisten��a victimelor. Vezi documentul ata��at.
Angaja��ii Consiliului Concuren��ei ��i Cur��ii de Conturi vor primi spor de 25% din salariul minim pentru condi��ii de munc�� v��t��m��toare- prevederi din legea pe care Guvernul î��i asum�� r��spunderea Pentru condi��ii de munc�� v��t��m��toare, personalului Consiliului Concuren��ei i se acord�� un spor de 25% din salariul de baz�� minim brut- pe ��ar�� garantat în plat�� în vigoare, corespunz��tor cu timpul efectiv lucrat în aceste condi��ii, se arat�� în proiectul de lege asupra privind unele m��suri fiscal-bugetare, asupra c��ruia Guvernul Orban î��i va asuma r��spunderea. Aceea��i prevedere este valabil�� ��i în cazul angaja��ilor Cur��ii de Conturi. Vezi documentul ata��at.
Coali��ia pentru Dezvoltarea României: ���Sc��derea TVA este riscant�� în contextul fiscal-bugetar actual O reducere a cotei de TVA de la 19% la 16% ��i a cotei de TVA pentru alimente de la 9% la 5%, în contextul fiscal-bugetar actual, ar contribui suplimentar la adâncirea dezechilibrelor, de aceast�� dat�� prin sc��derea încas��rilor, dincolo de cre��terea cheltuielilor în anul 2020, în linie cu legisla��ia deja adoptat��, se arat�� într-un comunicat transmis miercuri de Coali��ia pentru Dezvoltarea României, organiza��ie care reune��te investitorii str��ini ��i pe cei locali.
Se elimin�� acordul vecinilor pentru sediu de firm�� f��r�� activitate comercial�� / N��sui (USR): Proiectul de debirocratizare a procesului de înfiin��are de firme noi a devenit lege ”Ast��zi am ob��inut o victorie imens�� pentru antreprenorii din România. Am eliminat din birocra��ia pentru înfiin��area de firme. Primul proiect de lege scris împreun�� cu Cristina Prun��, tocmai a fost votat ��i a devenit lege”, scrie deputatul USR Claudiu N��sui pe contul s��u de Facebook. Proiectul elimin�� dou�� din hârtiile inutile din procesul înregistr��rii sediului social, elimin�� acordul vecinilor pentru a avea sediu social într-un apartament în care nu se desf����oar�� activitate comercial�� ��i limitarea românilor de a avea o singur�� firm�� în care s�� fie ac��ionari unici
Finan��ele au trimis Consiliului Fiscal date incomplete cu privire la bugetul pe 2020 Datele solicitate MFP sunt în continuare doar par��ial disponibile, o situa��ie inedit�� comparativ cu anii anteriori, în special în ceea ce prive��te lipsa anexei privind m��surile de politic�� fiscal-bugetar�� ��i evaluarea impactului acestora, sus��ine Consiliul Fiscal în opinia asupra Bugetului pe 2020.
Modific��rile la OUG 114: Op��iunea între Pilonul 1 ��i Pilonul 2- eliminat��, Fondul de Dezvoltare ��i Investi��ii- desfiin��at, plafonarea pre��urilor la energie- abrogat��, supratax��rile- scoase, indemniza��iile pentru func��ii de demnitate public��- înghe��ate, cumulul pensiei cu salariul- interzis Guvernul Orban a decis miercuri s��-��i angajeze r��spunderea pe un proiect de lege care corecteaz�� prevederile nocive din OUG 114/2018. În cursul zilei de miercuri, Guvernul a trimis o scrisoare c��tre conducerea celor dou�� camere ale Parlamentului, pentru a stabili ziua în care va fi angajat�� r��spunderea pe aceast�� lege, dar ��i pe Legea Bugetului. Noua lege nu prevede doar abrogarea unor prevederi din OUG 114, ci ��i unele m��suri noi, precum interzirea cumulului pensiei cu salariul.
Scade "sporul pentru condi��ii v��t��m��toare" pentru mul��i bugetari Sporul pe care îl primesc angaja��ii din sectorul bugetar pentru „condi��ii v��t��m��toare” a fost regândit, potrivit declara��iilor lui Ionel Danc��, ��eful cancelariei primului ministru. HotNews.ro a scris despre idee în aceast�� diminea����. Guvernul urmeaz�� ca pe acest proiect s��-��i asume r��spunderea în Parlament.
Florin Cî��u: Salariile profesorilor cu cre��terile de anul viitor, incluse în buget/ Dublarea aloca��iilor ar duce deficitul la 4,1 - 4,3% din PIB, dar ne vom încadra în 3,6% prin solu��ii Cred c�� vom avea surprize pl��cute, anul viitor, a declarat, miercuri, Florin Cî��u, ministrul Finan��elor Publice, dup�� ce Guvernul a decis s��-��i angajeze r��spunderea pe proiectul de buget pe 2020.
BNR: O apreciere a euro la 4,9 lei ar afecta 20% dintre exportatori ��i aproape un sfert dintre importatori O depreciere a monedei na��ionale pân�� la 4,9 lei fa���� de euro ar afecta activitatea a 20% dintre exportatori ��i a 23% dintre importatori, arat�� datele publicate miercuri de Banca Central��. Evolu��ia cursului de schimb al monedei na��ionale deja afecteaz�� activitatea a 42% dintre IMM-uri ��i 34% dintre corpora��ii, mai arat�� datele BNR.
O vulnerabilitate WhatsApp poate afecta utilizatorii grupurilor, blocheaz�� aplica��ia cu un mesaj Compania Check Point Research a descoperit o vulnerabilitate a programului de mesagerie WhatsApp, care permite unui atacator s�� blocheze, cu ajutorul unui singur mesaj, comunicarea între membrii unui grup de discu��ii, potrivit Mediafax. Pentru a redobândi controlul aplica��iei, utilizatorii ar trebui s�� o dezinstaleze ��i s�� o reinstaleze, apoi s�� ��tearg�� grupul care con��ine mesajul.
Bogdan Ionel Floricel, numit secretar general adjunct la ANAF Premierul Ludovic Orban l-a numit pe Bogdan Ionel Floricel, temporar, pe func��ia de secretar general adjunct la Agen��ia Na��ional�� de Administrare Fiscal�� (ANAF).
Cî��u, Finan��e: Sistemul de pensii are nevoie de o revizuire complet�� Sistemul de pensii de stat din România are nevoie de o revizuire complet��, bazat�� pe contribu��ii ��i fonduri private, pentru a deveni sustenabil, a declarat ministrul Finan��elor, Florin Cî��u, într-un interviu acordat Reuters ��i citat de Mediafax. România ��i-a revizuit sistemul de pensii din perioada comunist�� în 2008, iar guvernul liberal se confrunt�� cu o cre��tere masiv��, de 40%, a pensiilor de stat, din septembrie 2020, stabilit�� de precedentul guvern, m��sur�� care va dep����i limitele bugetare prev��zute de UE ��i ar putea antrena reduceri ale ratingului ����rii de c��tre agen��iile de rating.
VIDEO F��r�� precedent: Guvernul a decis s��-��i angajeze r��spunderea pe Legea Bugetului în Parlament Premierul Ludovic Orban a anun��at c�� Executivul î��i va angaja r��spunderea pe Legea Bugetului, fapt f��r�� precedent. Ludovic Orban a explicat c�� este foarte dificil ca "printr-o dezbatere normal��" în Parlament, legea bugetului s�� fie adoptat�� pân�� la finalul anului, a��a cum a programat Guvernul. Chiar dac�� î��i angajeaz�� Guvernul r��spunderea, parlamentarii vor avea ocazia s�� prezinte amendamente. De asemenea, Guvernul a decis s��-��i asume r��spunderea ��i pe o lege prin care s�� fie eliminate prevederile nocive din OUG 114/2018.
„Sporul pentru condi��ii v��t��m��toare”, primit de bugetari, s-ar putea reduce/ Varianta luat�� în calcul ���Autorit����ile lucreaz�� la reducerea „sporului pentru condi��ii v��t��m��toare” pe care îl primesc angaja��ii bugetari, potrivit unor surse guvernamentale. O variant�� luat�� în calcul este de 30% din salariul minim. Cu alte cuvinte, pentru mul��i reducerea va fi mare, având în vedere c�� acum iau 15% la nivelul salariului primit. Dac�� cineva are un salariu de 5.000 de lei, de exemplu, acum prime��te 750 lei.
INS: Avem 5,14 milioane de pensionari. Ace��tia au nivelul depresiei mai sc��zut decât bulgarii ��i sunt ��i mai credincio��i. Peste 50% dintre români cred c�� seniorii au prea mult�� putere politic�� Odat�� la fiecare 3 luni, doamna Angela î��i târ����te cu greu picioarele pân�� la farmacia aflat�� la dou�� str��zi distan���� pentru a-��i scoate medicamentele prescrise de medicul de familie. Costul s��n��t����ii e de peste 500 de lei la fiecare re��et��- o mic�� avere pentru ea, ��inând cont c�� Statul nu o recompenseaz�� pentru munca ei de-o via���� cu mai mult de 1400 de lei lunar- dar nu are încotro. Doamna Angela, la cei 73 de ani pe care îi are, este unul din cei 5,14 milioane de pensionari cât a num��rat miercuri Statistica na��ional��, a c��ror pensie medie este de 1 296 lei.
Cu ce se vor ocupa noii secretari de stat de la Finante. Despre Pan��uroiu circul�� o întrebare pe holurile institu��iei Premierul Ludovic Orban a numit recent doi secretari de stat la Ministerul Finan��elor, respectiv pe Mironel Pan��uroiu ��i pe Sebastian Ioan Burduja. Ace��tia ��i-au primit recent atribu��iile, respectiv domeniile de care se vor ocupa.
Fost�� colaboratoare a Securit����ii de la Finan��e, apropiat�� de Teodorovici, pleac�� la Curtea de Conturi/ Mai r��mân câ��iva apropia��i ai fostului ministru Claudia Florina Prisecaru, fost�� colaboratoare a Securit����ii în perioada comunist�� (conform unei decizii a Cur��ii de apel Bucure��ti, care nu e definitiv��), se va duce pe un post de director la Curtea de Conturi. Informa��ia a fost confirmat��, pentru HotNews.ro, ��i de ministrul Finan��elor, Florin Cî��u, care a spus c��, din ce ��tie el, a mers acolo prin deta��are.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by