BĂNCI
���30 de ani dup��. Datele care scot la iveal�� o realitate dramatic��: de ce suntem tot mai pu��ini / Profesorul Vasile Ghe����u: Contemplarea ��i inac��iunea nu ofer�� nici o ��ans�� de schimbare în bine Num��rul nou-n��scu��ilor a tot sc��zut din 1990 pân�� ast��zi. De��i au mai existat ani în care s-au înregistrat mici cre��teri, se observ��, totu��i, o tendin���� tot mai accentuat�� de sc��dere. Mai jos ave��i ��i un grafic care arat�� ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani. Pentru a în��elege fenomenele care au stat la baza acestui declin, HotNews.ro a discutat cu Vasile Ghe����u directorul Centrului de Cercet��ri Demografice ”Vladimir Trebici” al Academiei Române ��i profesor asociat la Facultatea de Sociologie a Universit����ii Bucure��ti. De asemenea, el a sugerat ��i calea g��sirii unor solu��ii pentru ce trebuie f��cut în continuare. Plin de incertitudine ��i necunoscut.
CASS 2020: Din ianuarie, cei f��r�� venituri vor pl��ti mai mult dac�� vor s�� se asigure op��ional la s��n��tate Ca urmare a cre��terii salariului minim brut de la 1 ianuarie, va cre��te automat ��i suma de bani pe care ar trebui s�� o pl��teasc�� la Fisc persoanele f��r�� venituri care vor s�� se asigure de bun��voie la s��n��tate, scrie avocat.net. Concret, asigurarea anual�� voluntar�� reprezint�� 10% din ��ase salarii minime brute. Cum salariul va cre��te la 2.230 de lei rezult�� c�� ��i valoarea de plat�� pentru asigurarea voluntar�� va cre��te automat.
Florin Cî��u, Finan��e: Dac�� reducerea TVA va fi legiferat��, deficitul bugetar urc�� la 5%. În zilele urm��toare, vor exista presiuni pe cursul valutar. O echip�� a FMI revine în ianuarie în România O echip�� de la Fondul Monetar Interna��ional va veni în România în ianuarie, va evalua modul de colectare, Codul fiscal ��i ne va da solu��ii, a declarat, mar��i seara, ministrul Finan��elor Publice, Florin Cî��u, la Digi 24. "Eu o s�� am o echip�� de la FMI care vine în România în ianuarie s�� se uite la Codul fiscal, la evaluarea modului în care noi colect��m", a afirmat Cî��u. Deficitul bugetar pentru anul viitor ar cre��te la 5% dac�� s-ar aplica m��surile votate mar��i de parlamentari referitoare la reducerea TVA ��i majorarea aloca��iilor pentru copii, a mai spus ministrul Finan��elor.
���Financial report E timpul s�� fac ni��te bani! Cariera în afaceri a lui Rudy Giuliani. Koch - Soros: alian��a a doi miliardari pe care totul pare s��-i opun��. Ce înseamn�� cea mai recent�� propunere a lui Johnson pentru Irlanda Financial Times: E timpul s�� fac ni��te bani! Cariera în afaceri a lui Rudy Giuliani ��� Le Point: Koch - Soros: alian��a a doi miliardari pe care totul pare s��-i opun�� unul altuia ��� The Irish Times: Ce înseamn�� cea mai recent�� propunere a lui Johnson pentru Irlanda ��i Brexit? ��� ��tiri pe scurt.
De ce schimb��rile climatice au devenit dintr-o dat�� o problem�� financiar��. ��i cum BNR a decis s�� deschid�� frontul de lupt�� împotriva acestora, aliniindu-se tendin��elor europene BNR a deschis miercuri un nou front de lupt��, cel cu schimb��rile climatice, aliniindu-se astfel tendin��ei b��ncilor centrale europene care au în��eles c�� schimb��rile climatice la care asist��m afecteaz�� direct stabilitatea financiar��. În prezentarea Raportului privind Stabilitatea, primul viceguvernator al BNR, Florin Georgescu, s-a referit la rolul important al riscului climatic în cazul României.
Cealalt�� fa���� a utiliz��rii cardului Revolut în România. Poate ANAF s��-��i blocheze contul? Revolut a fost lansat în România în mai 2018. Dup�� mai bine de un an ��i jum��tate de activitate, timp în care a câ��tigat utilizatori ��i notorietate, s-au strâns câteva întreb��ri importante de la utilizatori. Una dintre cele mai des întâlnite: ce ��tie ANAF despre banii din contul Revolut? O s�� încerc��m s�� r��spundem la aceast�� întrebare, dar ��i la altele, în articolul de fa����.
���Buget 2020 Multe ministere au bugete diminuate în 2020. Cine va primi mai mult ��i cine mai pu��in Ministerul Finan��elor Publice (MFP) a publicat bugetul pe 2020 care vine cu câteva surprize. Multe ministere vor primi mai pu��in bani decât au avut în 2019. Mai jos am luat în considerare alocarea de la buget, nu ��i veniturile proprii.
���BUGET 2020: Cre��tere economic�� de 4,1%, investi��ii de 4,5% din PIB, deficit de 3,58% Finan��ele au publicat în aceast�� diminea���� proiectul de buget pentru anul viitor, care prevede o cre��tere economic�� de 4,1% ��i un ritm mediu anual de 4,1% pe întreg orizontul 2021-2023, semnificativ mai mare comparativ cu cea estimat�� a fi înregistrat�� la nivelul ����rilor UE (1,2% la nivelul zonei euro ��i 1,4% pe total UE, estimat�� pentru anul 2020, conform prognozei de toamn�� a UE).Vezi aici proiectul Legii Bugetului pe 2020.
Financial report Bani, troli, pierdere de vreme: impactul social media asupra jobului. Bulgaria ar putea da în judecat�� Parlamentul European. Consum de "categoria a treia" în Grecia Financial Times: Bani, troli, pierdere de vreme: impactul social media asupra serviciului ��� Duma: Bulgaria ar putea da în judecat�� Parlamentul European din cauza Pachetului Mobilitate. Bulgaria va c��dea victim�� restric��iilor impuse transportatorilor ��� Naftemporiki: Consum de "categoria a treia" în Grecia. Chiar dac�� economia greac�� î��i revine, r��nile provocate de criz�� se vindec�� greu ��� ��tiri pe scurt din presa str��in�� despre cei 30 de ani care au trecut de la r��sturnarea dictaturii comuniste din ��ara noastr��.
Bank of China s-a lansat în România printr-o ceremonie g��zduit�� de Palatul Parlamentului, în prezen��a unor înal��i demnitari locali Luni dup�� amiaz�� au fost lansate oficial opera��iunile Bank of China în România, ceremonia având loc la Palatul Parlamentului în prezen��a ��efului Senatului, Teodor Mele��canu, a lui Antonel T��nase, secretarul general al Guvernului, a lui Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR. La lansarea opera��iunilor b��ncii au mai fost prezen��i Jiang Yu, ambasador extraordinar ��i plenipoten��iar al Republicii Populare Chineze în România ��i Liu Liange, pre��edintele Consiliului de Administra��ie al Bank of China.
Patroni IMM: Guvernul s�� finalizeze pl����ile c��tre firmele private Oamenii de afaceri din România au cerut noului Guvern s�� finalizeze în anul 2019 pl����ile c��tre firmele private, privind ramburs��rile de TVA ��i concediile medicale, a declarat, luni, un reprezentant al patronilor cu firme mici ��i mijlocii (IMM).
Moned�� cu tema 30 de ani de la Revolu��ia Român�� din Decembrie 1989, lansat�� de BNR în circula��ie B���anca Na��ional�� a României lanseaz�� în circula��ie, de luni, o moned�� din alam�� cu tema 30 de ani de la Revolu��ia Român�� din Decembrie 1989, precum ��i, în circuitul numismatic, monede din argint ��i alam�� pentru colec��ionare, conform unui comunicat al BNR, citat de Agerpres.
Începând de ast��zi, românii pot face pl����i transfrontaliere în euro mai ieftine Consumatorii ��i întreprinderile vor face economii datorit�� noilor norme ale UE privind pl����ile transfrontaliere, arat�� un comunicat al Comisiei Europene. Noile norme ale UE vor asigura faptul c�� pentru toate pl����ile transfrontaliere în euro efectuate în statele membre care nu fac parte din zona euro se vor percepe acelea��i comisioane ca cele aplicate pl����ilor interne. De exemplu, un român care decide s�� trimit�� euro în str��in��tate va pl��ti, de acum înainte, acela��i comision ca în cazul unui virament efectuat în lei în România.
Importurile mari au coborât gradul de acoperire a importurilor la 4,8 luni Deficitul c���ontului curent al balan��ei de pl����i a înregistrat un deficit de 9,2 miliarde de euro dup�� primele 10 luni din acest an, mai mare cu 1,7 miliarde de euro fa���� de primele 10 luni din anul trecut, arat�� datele furnizate luni de Banca Na��ional��. Vestea proast�� vine din importurile uria��e care au amplificat cu aproape 2,5 miliarde deficitul comercial, în timp ce balan��a serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 278 milioane euro.
Orban: CET-urile astea, de pe vremea lui Pazvante Chioru’, toac�� bani pe ma��ini ��i echipe de fotbal Anul acesta Autoritatea Na��ional�� de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a m��rit taxa pe cogenerare, care este resim��it�� de fiecare consumator, a declarat premierul Ludovic Orban, într-o conferin���� de pres��.
Orban: La cantitatea de gunoi care se ridic�� din Bucure��ti, în curând nu o s�� mai existe platforme unde s�� poat�� s�� fie depozitat gunoiul pentru procesare Înc�� nu reu��esc s�� în��eleg cu adev��rat ce se întâmpl�� în ceea ce prive��te sistemul de management al de��eurilor, a declarat premierul Ludovic Orban, precizând c�� “noi avem obiectiv, impus de UE, s�� proces��m 50% din de��eurile reciclabile”.
Perioada medie petrecut�� de angaja��i într-o companie este de 4 ani. Cei mai statornici sunt cei din genera��ia Y sau Millenials (n��scu��i între 1977–1994) Rata plec��rilor din ini��iativa angaja��ilor a fost de 18,7% în acest an, în cre��tere cu circa 5 puncte procentuale fa���� de 2017, potrivit studiului de analiz�� a eficien��ei capitalului uman, PwC Saratoga 2019. O tendin���� similar��, dar nu de aceea��i amploare, se observ�� în cazul încet��rii contractelor, în cre��tere cu peste 4 puncte procentuale fa���� de acum doi ani, pân�� la aproape 25% precum ��i al concedierilor, cu circa un punct procentual, pân�� la 4,3%.
Orban, despre casele de marcat: E un caz “��coal��”. I-am solicitat lui Cî��u s�� înceap�� procedurile pentru servere. Termen: mai-iunie Autorit����ile ar putea demara procedurile de achizi��ie a serverelor ��i softurilor ANAF în mai-iunie, pentru ca firmele care au achizi��ionat case de marcat cu jurnal electronic s�� se conecteze la ele, a anun��at, luni, premierul Ludovic Orban, într-o conferin���� de pres��.
Orban: S�� insufl��m copiilor no��tri curajul de a merge pe c��r��ri neb��tute, de a pune pe picioare afaceri Trebuie s��-i apreciem pe to��i aceia care reu��esc în business, a declarat premierul Ludovic Orban, precizând c�� ar trebui s��-i respect��m pe oamenii de afaceri, "s�� insufl��m copiilor no��tri curajul de a merge pe c��r��ri neb��tute, de a pune pe picioare afaceri, de a reu��i în domeniul economic".
Necesarul de finan��are a urcat cu 18 miliarde lei, anul acesta Dup�� ce a fost adoptat bugetul pe acest an în Parlament, necesarul de finan��are pentru acest an (adic�� refinan��area datoriei plus deficitul bugetar) a urcat la 72 miliarde lei, fiind inclus�� m��rirea aloca��iilor copiilor. Ulterior, un document publicat de Ministerul Finan��elor în octombrie ar��ta c�� acesta a crescut la 76 miliarde lei. Strategia Fiscal Bugetar�� publicat�� zilele trecute relev�� c��, odat�� cu m��rirea deficitului bugetar la 4,4% din PIB (la recenta rectificare era prev��zut 4,3%, dar au mai intervenit modific��ri), acesta ajunge la 90 miliarde lei.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by