BĂNCI
���Business report: Trei luni pân�� la liberalizarea pie��ei de energie electric��. Ce trebuie s�� ��ti��i acum. Statul care înghea���� salariile bugetarilor în 2021. 10 motive pentru care, ca p��rinte, nu doresc ca aloca��iile copiilor s�� fie majorate Bugetul la zi: 27% din cheltuielile statului au fost sus��inute, în primele opt luni din an, din împrumuturi ��� Trei luni pân�� la liberalizarea pie��ei de energie electric��. Ce trebuie s�� ��ti��i acum ��� Taiwanul, stat-model în pandemie, înghea���� salariile bugetarilor în 2021 ��� 10 motive pentru care, în calitate de p��rinte, nu doresc ca aloca��iile copiilor s�� fie majorate ��� Primarii-surpriz��: trec lejer testul IQ. Dar cel al caracterului? ��� Completarea stagiului la pensie: Mecanismul de "cump��rare de vechime" nu te ajut�� s�� te pensionezi mai repede ���. Efectele întârzierilor justi��iei. Piedone, de la dosarul Colectiv la Prim��ria Sector 5 ��� Miza pe IT&C – studiu de caz, Ia��i.
Operatorul român Blue Air desfasoara un program pentru promovarea atrac��iilor turistice din ��ar�� Blue Air î��i propune s�� promoveze c��l��toriile în ��ar�� ��i s�� încurajeze atât descoperirea ��i redescoperirea atrac��iilor turistice ��i tradi��iilor locale, cât ��i valorificarea poten��ialului cultural ��i economic al fiec��rei destina��ii în parte, mizând pe conexiuni rapide ��i accesibile. Pre��urile zborurilor pe rutele interne Blue Air pornesc de la 9.99 euro pe segment, iar durata zborului este de 55 minute.
Cum te po��i îmbog����i renun��ând la vicii, folosind a 8-a minune a lumii. Cazul dependentului de tutun, alcool ��i b��uturi carbogazoase ��tim c�� fum��torii sau cei care consum�� alcool sunt con��tien��i c�� dac�� ar pune banii pe aceste vicii deoparte ar strânge sume frumu��ele. Am zis totu��i s�� vedem cât s-ar strânge dac�� am folosi dobânda compus��, considerat�� a 8-a minune a lumii (adic�� acumularea dobânzii la dobând��), presupunând c�� acei bani sunt investi��i în continuare. Scriem acest text nu pentru a-i face con��tien��i pe unii sau pe al��ii, ci doar din curiozitate pentru a vedea rezultatele
���Business report: ������Milioane de români pl��tesc asigur��ri, majoritatea obliga��i. Cât ne cost�� lipsa infrastructurii. Este inevitabil�� pr��bu��irea lumii în care tr��im? ���Milioane de români pl��tesc asigur��ri, majoritatea obliga��i ��� D��ianu: Leul pierde teren pentru c�� este un fin seismograf ��� Pân�� mâine trebuie publicate listele cu salariile bugetarilor, atât online, cât ��i la sediile institu��iilor ��� „Strânge bani albi pentru zile negre”, un proverb care poate fi aplicat ��i statelor ��� Gaura din buget a ajuns la 5,18% din PIB ��� Primul mesaj extern pentru Nicu��or Dan vine din Polonia ��� Cât ne cost�� lipsa infrastructurii ��� ANRE: Solicitan��ii de gaze trebuie racorda��i în cel mult 180 de zile ��� Este inevitabil�� pr��bu��irea lumii în care tr��im? ��� Economic vorbind, ”scorul” alegerilor locale ar putea fi: Dreapta contra Stânga, 8 la 3
Deficit bugetar de 5,18%, la finalul lunii august România a înregistrat un deficit bugetar de 5,18% din PIB, în primele 8 luni din acest an, mai mult decât dublu comparativ cu perioada similar�� din 2019, respectiv de 2,07%, reiese din datele Ministerului Finan��elor Publice (MFP). Ca sum��, deficitul este de 54,77 miliarde lei (21,9 miliarde în 2019). Conform MFP, mai mult de jum��tate este rezultat din m��surile de combatere a crizei cauzate de epidemia COVID-19.
Aprecierea monedei euro este îngrijor��toare (membru al Consiliului guvernatorilor BCE) Recenta apreciere a monedei euro este îngrijor��toare ��i va justifica o reac��ie din partea B��ncii Centrale Europene, dac�� va duce infla��ia departe de obiectivul ��int�� al BCE, a afirmat Ignazio Visco, membru al Consiliului guvernatorilor BCE, transmite Reuters, citat de Agerpres. Acesta a dezmin��it c�� oficialii BCE sunt diviza��i în problema aprecierii euro ��i a precizat c�� opiniile sale sunt similare cu cele ale Consiliului guvernatorilor BCE.
UPDATE Pie��ele financiare au încorporat rezultatul votului de duminic��. Bursa a deschis pe verde, cursul leului s-a apreciat Fiind alegeri locale, rezultatul acestora influen��eaz�� mai pu��in pie��ele financiare decât o fac cele parlamentare, explic�� pentru HotNews.ro Adrian Codirla��u, pre��edintele CFA Society. ���”Alegerile locale au impact asupra comunitatilor locale. Prin urmare, rezultatele acestora au impact redus asupra politicii economice generale, care depinde de decizii luate la nivel central. Singurul canal de transmisie catre pietele financiare ar fi prin intermediul anticipatiilor, avand in vederea apropierea alegerilor parlamentare”, spune Codirla��u. ”Nu ne asteptam la vreo reactie pe piata valutara si cea e titlurilor de stat in urma alegerilor locale avand in vedere ca rezultatul acestora pare sa fi fost in linie cu sondajele disponibile public in perioada electorala”, crede ��i economistul ��ef al BCR, Ciprian Dasc��lu.
13 noi modific��ri fiscale care te-ar putea afecta: de la TVA-ul la vânzarea unui apartament, leasing ��i cupoane valorice, la preciz��ri privind aplicarea TVA redus�� la restaurante ��i c��r��i - proiect Pe zona fiscalit����ii, anul acesta a fost unul plin, din cauza efectelor pandemiei, iar noi m��suri continu�� s�� apar��. Un nou proiect de Hot��râre realizat de Ministerul Finan��elor vine cu unele modific��ri, iar în multe cazuri cu anumite corel��ri. Domeniile vizate sunt diverse, pornind de la vânzarea apartamentelor ��i continuând cu faptul c�� pe zona leasingului avansul va fi considerat rat��, la TVA redus�� la restaurante ��i c��r��i se fac unele preciz��ri, fiind modificate articolele respective din Codul fiscal. Mai jos ave��i principalele nout����i din proiect.
Comisia European�� va face apel la decizia privind taxele datorate de Apple Irlandei Lupta dintre Comisia European�� ��i Apple privind taxele datorate de gigantul tech Irlandei nu s-a încheiat înc��, transmite CNBC.
ANAF: Termenul limit�� de depunere a notific��rii privind inten��ia de a beneficia de restructurarea obliga��iilor bugetare restante este data de 30 septembrie Termenul limit�� de depunere a notific��rii, prin care se manifest�� inten��ia de a beneficia de m��sura de restructurare a obliga��iilor bugetare restante, este data de 30 septembrie 2020, reaminte��te ANAF într-un comunicat transmis vineri. Se încadreaz�� la aceast�� facilitate to��i contribuabilii care înregistreaz�� obliga��ii bugetare restante la data de 31.07.2020 ��i care doresc s�� î��i restructureze aceste obliga��ii bugetare potrivit prevederilor Cap.I din Ordonan��a Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilit����i fiscale, cu modific��rile ��i complet��rile ulterioare, având îns�� sarcina s�� notifice organul fiscal competent cu privire la aceast�� inten��ie.
Estim��rile anali��tilor financiari: curs euro de 4,86 lei, impactul crizei se va întinde pân�� în vara viitoare ��i revenire în form�� de "radical" Cursul euro ar putea ajunge la 4,88 lei în urm��toarele 6 luni ��i la 4,97 lei într-un an, cred 90% din anali��tii financiar-bancari reuni��i în cadrul Asocia��iei Chartered Financial Analyst (CFA) România. Estim��rile lor au variat între 4,85 ��i 5,15 lei pentru un euro, arat�� rezultatele unui sondaj publicat vineri. De men��ionat c�� peste 73% anticipeaza majorarea primei de risc (masurata prin CD) a Romaniei in urmatoarele 12 luni.
Românii î��i pot "cump��ra" vechime ca s�� ias�� la pensie. Noile reglement��ri, aprobate de guvern Dup�� mai multe rânduri de discu��ii, Guvernul a aprobat în ��edin��a de joi proiectul de OUG privind unele m��suri din domeniul pensiilor publice. Potrivit proiectului, persoanele care nu îndeplinesc condi��ia stagiului de cotizare pentru a accede la pensia pentru limit�� de vârst�� sau anticipat��, s�� contribuie la sistem prin plata contribu��iilor de asigur��ri sociale, pe o perioad�� de 6 ani anterioar�� datei încheierii contractului de asigurare social��. UPDATE Ionel Danc��, purt��torul de cuvânt al Guvernului, a spus c�� este o modalitate prin care persoanele care nu au stagiu complet "pot cump��ra vechime".
Coronavirus: Al 11-lea vaccin, produs de Novavax, intr�� în faza a treia a testelor clinice Compania american�� de biotehnologie a anun��at joi c�� a început în Regatul Unit un test clinic de ultim�� faz�� al vaccinului s��u experimental împotriva COVID-19, noteaz�� AFP, citat de Agerpres. Testul vizeaz�� s�� includ�� 10.000 de participan��i între 18 ��i 84 de ani. "Din cauza actualului nivelul ridicat de transmisie a SARS-CoV-2 ��i dat fiind c�� va continua probabil s�� fie ridicat în Regatul Unit, suntem optimi��ti c�� testul clinic va beneficia de o recrutare rapid�� ��i în scurt timp va produce rezultate despre eficien��a" vaccinului de la Novavax, a declarat într-un comunicat directorul de cercetare ��i dezvoltare al companiei, Gregory Glenn.
���Business report: ������Un downgrade ar spulbera cursul de schimb. Dezvoltatorii imobiliari nu vad cu ochi buni ca Nicusor Dan sa fie primar. Kurzarbeit: Primii pa��i pentru aplicarea mecanismului Un downgrade ar spulbera cursul de schimb. Altfel, euro nu va s��ri de 4,9 lei pân�� la sfâr��itul anului ��� Cristian Pirvulescu: Dezvoltatorii imobiliari nu vad cu ochi buni ca Nicusor Dan sa fie primar general. I-ar incomoda ��� Nicolae D��nil��: „30 de ani de provoc��ri ��i reforme în sistemul bancar din România“ ��� Poate România intra acum în ERM2, antecamera spre euro? Categoric NU! ��� Spitalele: mulse de administra��iile locale, dar în responsabilitatea administra��iei centrale ��� Ce crede doamna Maria, în vârst�� de 89 de ani, despre cre��terea punctului de pensie cu 40% ��� Schema de ajutor pentru companiile mari, opera��ional�� s��pt��mâna viitoare ��� Kurzarbeit: Primii pa��i pentru aplicarea mecanismului - documente de întocmit
Euro trece de 4,87 lei pe fondul populismului PSD care a impus prin lege cre��teri nesus��inute ale pensiilor Cursul euro calculat în fiecare zi la prânz de c��tre BNR pe baza mediei tranzac��iilor din pia���� a trecut joi de 4,87 lei. Deprecierea leului este o consecin���� direct�� a legii privind cre��terea pensiilor cu 40%, procent care nu poate fi sus��inut economic. Dac�� agen��iile de rating vor trece la downgradarea ratingului suveran, tot din cauza populismului PSD, leul se va deprecia ��i mai tare, în ciuda eforturilor BNR de a ��ine sub control viteza cu care are loc derapajul monedei na��ionale.
Cristian Popa, BNR: La fiecare sut�� de lei încasat��, Statul se împrumut�� înc�� 34 de lei. Dac�� ar fi banii t��i ��i ai câ��tiga 100 de lei, cheltuind 134 de lei lun�� de lun��, cât ai putea continua?/ Cre��terea pensiilor va retrograda ratingul suveran ”Scriam acum cateva s��pt��mâni c�� ne juc��m cu focul. Acum cred c�� este deja fum ��i începe s�� se vad�� frac��ra focului ��i m�� refer la deficitul public. Spun asta pentru c�� este de datoria mea s�� o spun, pentru c�� mandatul îmi permite ��i îmi cere s�� fiu independent ��i s�� ap��r stabilitatea pie��elor financiare. Cred c�� deficitul este elefantul din camera cu por��elanuri în aceast�� perioad��. Intrarea în plat�� a pensiilor crescute cu 40% ��i a altor cheltuieli f��r�� sus��inere bugetar�� ar duce la un deficit de 11%, un record absolut ��i care este complet nesustenabil”, a spus joi Cristian Popa, membru în Consiliul de Administra��ie al BNR, la conferin��a online a Asocia��iei Administratorilor de Fonduri.
De ce merg duminic�� s�� votez la alegerile locale 2020? Cum r��spund oamenii de afaceri din consultan����, auto, transporturi ��i food Pentru a concura într-o pia���� cu adev��rat liber��, firmele au nevoie de eficien����. Iar eficien��a apare într-un ora�� modern, cu trafic ��i timp de deplasare decent, parc��ri, digitalizarea administra��iei publice, ap�� cald��, spitale etc. A��a motiveaz�� unii oameni de afaceri motivul pentru care alegerile locale conteaz�� enorm pentru businessul lor. Al��ii aduc alte argumente: ”Orice investitor evalueaz�� deciziile de investi��ii în func��ie de deschiderea autorit����ilor c��tre business si de buna administrare a ora��ului. Nu pot s�� uit de frustr��rile pe care le-am avut in negocierile cu aeroporturile din tara (in subordinea consiliilor jude��ene), de celebra taxa de lini��te a lui Mazare”, spune într-o discu��ie cu HotNews un alt antreprenor. Vezi în articol cum au r��spuns oamenii de afaceri la dou�� întreb��ri adresate de HotNews: Dac�� vor merge la vot ��i de ce conteaz�� alegerile locale pentru afacerile pe care le au.
Cum s-a mi��cat economia în luna august. Tranzac��iile imobiliare au luat un serios avânt, urmate de construc��ii. Marii perdan��i r��mân cei din domeniul spectacolelor ��i agricultur�� Agricultura, s��n��tatea ��i transporturile sunt sectoarele economice care s-au contractat cel mai puternic în augustfa���� de iulie, afacerile sc��zând cu 46% în agricultur��, cu 21% în s��n��tate ��i cu 19% în cazul transportatorilor, arat�� datele Barometrului SmartBill. Conform datelor din Barometru, doar dou�� sectoare au fost pe plus în august (comparativ cu iulie): Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport (care include închirierile ��i leasingul) ��i Activitati de spectacole, culturale si recreative.
���Business report: România import�� un milion de tone de o��el-beton, adic�� 100% din necesar. Controale Inspec��ia Muncii: Ce aspecte vor viza inspectorii. Se câ��tig�� mai bine la stat decât la privat. Cum echilibr��m balan��a? Boom-ul construc��iilor în România face s�� duduie fabricile vecinilor: import��m un milion de tone de o��el-beton, adic�� 100% din necesar ��� Steven van Groningen se retrage din func��iile de��inute în cadrul Fondului Proprietatea ��� Controale Inspec��ia Muncii: Ce aspecte vor viza inspectorii în ultimul trimestru din 2020 ��� De ce plang romanii dupa majorarea pensiilor cu 40% ��� Este foarte pu��in probabil ca licita��ia pentru 5G s�� aib�� loc în acest an ��� ÎPS Teodosie, într-o reclam�� a unui local privat care organizeaz�� parastase: ”E mare lucru s�� ai unde s�� faci pomana în tihn��”��� ��� România are nevoie de o viziune de ��ar��. Cum o putem avea? ��� Cum v��d anali��tii BNR în oglind�� criza din 2008 ��i pe cea de acum ��� România, paradoxul Europei: Se câ��tig�� mai bine la stat decât la privat. Cum echilibr��m balan��a? ��� Ar deschide ��ampania managerii de bani români la apari��ia vaccinului COVID-19?
Faimoasa disciplin�� bugetar�� german�� s-a spulberat în fa��a coronavirusului / Restric��iile constitu��ionale asupra îndator��rii, suspendate pentru al doilea an la rând Germania pl��nuie��te s�� împrumute 96,2 miliarde de euro anul viitor pentru a scoate cea mai mare economie european�� din criza generat�� de pandemia de COVID-19, relateaz�� AFP ��i Bloomberg.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by