BĂNCI
���DOCUMENT În aten��ia contabililor: Proiect de ordin al ministrului Teodorovici cu privire la ���raportarea semestrial�� Ministerul Finan��elor Publice (MFP) a pus în dezbatere un proiect de ordin al ministrului Eugen Teodorovici care prive��te, printre altele, ��i situa��iile financiare interimare. Este vorba despre "Sistemul de raportare contabil�� la 30 iunie 2019 a operatorilor economici".
Investitorii str��ini sun�� la institu��iile române��ti: Vorbi��i englez��?/ R��spuns: Nu!/ Li se închide telefonul Poten��ialul de cre��tere al României este foarte mare, iar din punctul de vedere al raportului cu media UE suntem la 62% ca nivel de trai, a declarat Ionu�� Simion, pre��edintele Camerei de Comer�� Americane în România (AmCham Romania), într-o conferin���� de pres��. Potrivit acestuia, pentru a putea s�� ajungem la 80% avem nevoie de investi��ii semnificative în toate domeniile, iar asta înseamn�� business.
Simion (AmCham): Mediul de afaceri nu sus��ine amnistii fiscale decât dac�� au sens economic, nu pentru oportuni��ti O amnistie fiscal�� creeaz�� un dezechilibru major ��i încurajeaz�� un comportament nes��n��tos, sus��ine Ionu�� Simion, pre��edintele Camerei de Comer�� American�� în România (AmCham Romania).
Calitatea de membru al UE, unul dintre principalele avantaje competitive ale României pentru investitorii americani (sondaj) Anul 2018 din punct de vedere al performantelor companiilor a fost v��zut ca un an bun ��i foarte bun de c��tre investitorii americani, reiese dintr-un sondaj realizat de AmCham România.
���DOCUMENT Noua variant�� a proiectului pentru reglementarea Bolt, Uber ��i Clever Autorit����ile au modificat proiectul ini��ial care reglementeaz�� aplica��iile Uber, Bolt ��i Clever. Aceast�� variant�� va fi discutat�� în ��edin��a de guvern de ast��zi (joi- 20 iunie) într-o prim�� lectur��. Potrivit noului proiect consultat de HotNews.ro, transportul alternativ de persoane se poate efectua numai prin intermediul unei platforme digitale avizate tehnic de c��tre Ministerul Comunica��iilor ��i Societ����ii Informa��ionale.
Profesor Harvard: ���Percep��ia oamenilor e foarte diferit�� de realitate. Sondajele arat�� c�� în Damemarca, boga��ii cred c�� vecinii lor sunt mai boga��i decât sunt, iar cei s��raci cred c�� vecinii lor sunt ��i mai s��raci. Despre lupta cu populi��mul Modul în care sunt gândite ��i apoi comunicate politicile publice ��i în special cele economice trebuie s�� se schimbe, crede Stefanie Stantcheva, profesor la Harvard, premiata cu titlul de cel mai bun tân��r economist al anului 2019 de c��tre Cercul Economi��tilor. Într-o conferin���� ��inut�� în aceste zile la Bruxelles Economic Forum, ea a vorbit despre necesitatea ca Guvernele s�� fac�� sondaje riguroase, dup�� toate regulile ��tiin��ifice, care s�� le aduc�� informa��ii directe despre ceea ce a��teapt�� oamenii. ”Exist�� deja un grup de oameni care pretind c�� fac asta ��i care pretind c�� ofer�� solu��ii: ace��tia sunt politicienii populi��ti. Aici putem noi interveni pentru a combate populismul: venind cu rigoarea informa��iilor ��i cu solu��ii corecte”, mai spune Stantcheva.
Financial report Imobiliar: boom-ul post-criz�� se apropie de sfâr��it. De ce controalele fiscale aduc tot mai pu��ini bani. Moartea nedreapt�� a lui Mohamed Morsi demonstreaz�� cât de mult a regresat Egiptul Financial Times: Imobiliar: boom-ul post-criz�� se apropie de sfâr��it.��� Les Echos: De ce controalele fiscale aduc tot mai pu��ini bani. ��� The Washington Post: Moartea nedreapt�� a lui Mohamed Morsi demonstreaz�� cât de mult a regresat Egiptul (editorial) ��� Le Monde: Afacerea ascult��rii telefoanelor: Nicolas Sarkozy va fi judecat pentru corup��ie.
Ministrul Finan��elor sus��ine c�� sunt bani pentru majorarea punctului de pensie la 1 septembrie Banii necesari pentru majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie sunt prin��i în buget, a declarat miercuri ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici, întrebat despre amânarea dezbaterilor pe Legea pensiilor. Reamintim c�� Legea pensiilor, o prioritate declarat�� a PSD, a fost respins�� de Senat, prima camer�� sesizat��.���
Eugen Teodorovici: Guvernul va aproba scoaterea V��mii din subordinea ANAF în luna iulie/ Sunt "voci" din interiorul ��i exteriorul sistemului care nu doresc schimbarea Actul normativ privind scoaterea V��mii din subordinea Agen��iei Na��ionale de Administrare Fiscal�� (ANAF) va fi supus dezbaterii publice în luna iunie, iar în iulie va fi adoptat, a declarat, miercuri, ministrul Finan��elor, Eugen Teodorovici. Acesta a mai spus c�� exist�� "voci" atât din interior cât ��i din exteriorul sistemului care nu doresc "ruperea de ANAF", pentru a sl��bi sistemul vamal din România.
Avantajele fiscale ale cooperativei agricole sau ale membrilor cooperatori. În doar 4 întreb��ri ��i r��spunsuri În luna ianuarie 2019, prin Legea nr. 21/2019 au fost modificate ��i reglementate facilit����ile fiscale de care beneficiaz�� o cooperativa agricol��, respectiv membrii cooperatori. Cooperativele agricole ��i cooperatorii beneficiaz�� de câteva facilit����i fiscale, printre care scutire la plat�� a impozitului pe profit pentru 5 ani de la înfiin��are pentru cooperativele ce au ca obiect de activitate produc��ia agricol�� care produce material genetic sau o activitate de cre��tere sau reproduc��ie. Pentru celelalte cooperative scutirea de la plata impozitului pe profit pentru 5 ani se face în limita unei cifre de afaceri anuale de 3.000.000 euro.
������SONDAJ Ce viitor vede��i pentru Libra, criptomoneda preg��tit�� de Facebook? ���Criptomoneda preg��tit�� de Facebook, Libra, ar urma s�� ofere un nou mod de plat��, în afara circuitelor bancare tradi��ionale, începând cu anul viitor. Proiectul d�� fiori reci unor state ��i a stârnit temeri c�� va fi bulversat sistemul financiar mondial.Sondaj HotNews.ro: Ce viitor vede��i pentru Libra, criptomoneda preg��tit�� de Facebook?
Biri��, despre proiectul CNSP de informatizare a ANAF: Deci vom pl��ti taxe pentru a pl��ti taxe? Autorit����ile vor s�� informatizeze ANAF prin parteneriat public-privat cu 150 milioane euro, potrivit unui proiect al Comisiei Na��ionale de Strategie ��i Progoz��, publicat la finalul lunii mai, dar care acum lipse��te de pe site-ul institu��iei. HotNews.ro a mai scris despre acesta aici. Prezent la un eveniment organizat de cursdeguvernare.ro, Gabriel Biri��, specialist în fiscalitate, a precizat c�� informatizarea ANAF este doar o poveste, iar cineva nu vrea s�� se întâmple acest lucru.
Andrei (MCSI): Unor func��ionari le este greu s�� acceseze un buton în dreapta sus, dac�� 20 de ani l-au avut în dreapta jos. Un IT-st la MCSI câ��tig�� 1.600 lei ���Cea mai mare problem�� în implementarea proiectelor IT este resursa uman��, sus��ine Ionu�� Valeriu Andrei Valeriu, secretar de stat în Ministerul Comunica��iilor ��i Societ����ii Informa��ionale (MCSI), precizând c�� angaja��ii din institu��ie sunt pl��ti��i prost.
DOCUMENT Declara��ia unic�� pe format hârtie. Cum arat�� formularul Declara��ia unic�� privind impozitul pe venit ��i contribu��iile sociale datorate de persoanele fizice nu mai este obligatoriu s�� se depun�� prin mijloace electronice de transmitere la distan����, ci se poate depune ��i în format hârtie, la registratura organului fiscal competent sau prin po��t��, cu confirmare de primire, potrivit unui proiect de Ordin al ANAF. Astfel, prin acest document se propune modelul ��i con��inutul formularului.
Is��rescu: Indiferent de scenariile posibile, chibzuit e s��-��i pui casa în ordine înainte s�� vin�� furtuna! Trei reguli generale esen��iale Men��inerea sub control a dezechilibrelor este singura modalitate prin care economiile ����rilor din estul ��i centrul Europei vor putea face fa���� oric��ror ��ocuri nefavorabile puternice, a spus guvernatorul BNR Mugur Is��rescu la conferin��a BCE - Resilience to global headwinds. Permite��i-mi s�� formulez trei reguli generale care sunt esen��iale pentru a fi preg��tit în aceste situa��ii. În primul rând, indiferent de scenariile posibile, este chibzuit s��-��i pui casa în ordine înainte s�� vin�� furtuna.
La CES, ca la teatru. Piesa: "O comedie cu Ordonan��e" Lumea este a��teptat�� în sal��. În 10 minute începe spectacolul. În curtea sediului Consiliului Economic ��i Social (CES) nu mai este loc. E plin�� de ma��ini. Au venit aproape to��i membrii Plenului. La intrare, în stânga este o mas�� pe care sunt a��ezate sticle de ap�� plat��, ce��ti ��i un termos ce con��ine cafea. Pe dup�� mas��, în partea stâng��, se intr�� în sala de plen. Scaunele sunt ro��ii, ca la cinema, cu m��su��a pe care î��i po��i pune cafeaua. Cu excep��ia câtorva scaune din spale s��lii, restul sunt ocupate de membrii CES.
N-ai prea dori s��-��i vezi copilul ajuns buc��tar ori asistent social pentru persoane vârstnice? Un laureat al Nobelului pentru economie î��i recomand�� s�� nu iei înc�� decizia Am un amic al c��rui fiu de 18 ani e desenator de personaje pentru jocuri video. Omul are talent la desen iar o firm�� din Olanda nu doar c�� i-a f��cut contract de munc�� dar îi pl��te��te ��i o burs�� la o universitate de acolo. Cine se gândea acum 20 de ani la un asemenea job? Cert e c�� locurile de munc��-a��a cum eram obi��nui��i cu ele pân�� acum- se vor schimba radical, fie c�� r��mâne PSD, fie c�� vin la putere PNL sau USR sau alte partide. Tehnologiile au schimbat peisajul for��ei de munc�� de secole încoace, iar o asemenea schimbare se produce fix sub ochii no��tri. Modul în care guvernele pot asigura o trecere lin�� la ”noua” pia���� a muncii e explicat de laureatul Nobelului în ��tiin��e economice, Sir Christopher Pissaridis, care a abordat aceast�� tem�� mar��i dup�� amiaza la Bruxelles Economic Forum.
Proiectul a��teptat de modificare a OUG 114 care n-a v��zut, înc��, lumina Monitorului oficial. Pia��a înc�� este distorsionat�� pe zona construc��iilor ���Pe data de 23 mai Guvernul a anun��at public c�� a adoptat un proiect care aduce clarific��ri importante pe zona construc��iilor. Era, de fapt, un document care ar fi rezolvat problemele create de Ordonan��a l��comiei. De jum��tate de an companiile de pe pia��a construc��iilor cer modificarea legisla��iei din cauza distorsiunilor produse de OUG 114 (Ordonan��a l��comiei). Acele prevederi au fost f��cute pentru un grup de firme care s-au întâlnit cu reprezentan��ii Guvernului, a��a c�� restul pie��ei nu s-a putut bucura de facilit����i: adic�� neplata contribu��iei la Pilonul II pentru angaja��i, scutire la impozitul pe venit ��i la s��n��tate pentru salariile între 3.000 – 30.000 lei.
Is��rescu a plecat joi la întâlnirea Comisiei Trilaterale de la Paris Guvernatorul BNR ���Mugur Is��rescu s-a deplasat joi la Paris pentru a participa la întâlnirea Comisiei Trilaterale, care are loc în perioada 14-16 iunie la Paris. Is��rescu este ��i membru al comitetului executiv al Trilateralei (vezi aici lista membrilor). Trilaterala, considerat�� drept una dintre cele mai discrete ��i influente societ����i de lobby, a fost înfiin��at�� în 1973 la ini��iativa liderilor grupului Bilderberg ��i Consiliului pentru Relatii Externe din SUA, calitatea de membru dobândindu-se prin invita��ie. Reamintim c�� în octombrie 2013 una dintre reuniunile Grupului Bilderberg a avut loc la Bucure��ti, în prezen��a ��efului acestui grup, vicontele Etienne Davignon. Din România mai fac parte din Trilateral�� Liviu Tudor (proprietarul Genesis Property) ��i Radu R��svan, CEO-ul UniCredit Bank.
Hot��rârea de alocare a 650 milioane lei pentru restituirea taxei auto, în Monitorul Oficial Bugetul Ministerului Mediului pe anul 2018 a fost suplimentat cu 650 milioane lei pentru restituirea taxei auto, reiese din Hot��rârea publicat��, vineri, în Monitorul Oficial. Proiectul a fost adoptat miercuri de Guvern, iar HotNews.ro a scris aici.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version