Industrie Feroviara
Trenurile din Bucure��ti spre Sofia, Istanbul ��i Salonic circul�� începând de ast��zi / Care este orarul acestora ��i cât dureaz�� c��l��toria Trenurile directe care vor lega Bucure��tiul de Sofia, Istanbul ��i Salonic vor circula începând de vineri ��i pân�� în luna octombrie. Trenurile spre Bulgaria ��i Turcia vor circula zilnic, în timp ce garnitura spre Grecia va circula o dat�� pe s��pt��mân��. În ceea ce prive��te durata de c��l��torie, pân�� la Salonic drumul dus va dura circa 18 ore, iar la întors 19 ore, spre Sofia în jur de 9 ore ��i 50 de minute, iar spre Istanbul, circa 19-21 de ore.
[P] Grupul GRAMPET - Grupul Feroviar Român ��i NMSC Kazmortransflot LLP semneaz�� un Memorandum de Colaborare Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Român (GFR) ��i NMSC Kazmortransflot LLP au semnat un Memorandum de Colaborare cu ocazia evenimentului Transport Logistics 2019 din München, care î��i propune s�� deschid�� o conexiune regulat�� între porturile Constan��a ��i Batumi.
���ANALIZ�� De ce au dec��zut trenurile române��ti de c��l��tori - O poveste lung�� plin�� de dezam��giri ��i de promisiuni neîndeplinite În 1985 num��rul c��l��toriilor efectuate pe calea ferat�� româneasc�� era de aproape ��apte ori mai mare decât acum ��i pu��ine domenii au fost atât de mult neglijate în ultimii 25 de ani, precum cel feroviar. În pu��ine domenii lucurile s-au degradat atât de mult ��i în pu��ine autorit����ile au promis atât de generos ��i au f��cut atât de pu��in. Acum 12 ani se vorbea despre o linie de mare vitez�� între Bucure��ti ��i Budapesta, dar în prezent, trenurile fac din Capital�� pân�� la Arad mai mult ca acum 80 de ani. În articol pute��i citi cum s-a ajuns ca românii s�� fug�� de trenuri, în timp ce al��i europeni merg cu pl��cere ��i sunt încânta��i de trenurile din ����rile lor.
Uzbekistanul a comandat noi trenuri de mare vitez�� C��ile ferate din Uzbekistan au comandat dou�� noi trenuri de mare vitez�� de la Talgo, ca parte a unui contract de 57 milioane euro. Trenurile vor atinge 250 km/h ��i vor circula din 2021. Uzbekistanul are 33 de milioane de locuitori, iar ��ara asiatic�� are pe teritoriul s��u dou�� superbe ora��e de pe Drumul M��t��sii: Samarkand ��i Buhara. ��ara este celebr�� ��i pentru dictatorul Karimov care a condus statul timp de 27 de ani, pân�� la moartea sa, în 2016.
Trenurile ar putea reveni între Bra��ov ��i Întorsura Buz��ului. Podul pr��bu��it anul trecut a fost inclus în programul de investi��ii Podul feroviar de la Budila, pr��bu��it anul trecut în august dup�� o viitur��, ar putea fi ref��cut ��i este inclus în programul de investi��ii al CFR Infrastructur�� pe acest an. Podul de peste râul T��rlung s-a pr��bu��it pe o lungime de 50-60 metri. Linia de cale ferat�� a fost dat�� în folosin���� în 1931 ��i peste 10 ani c��l��torii au fost transporta��i de operatorul privat Regiotrans (din decembrie anul trecut devenit Regio C��l��tori).
Când ar putea ajunge în ��ar�� primele trenuri electrice de care publicul c��l��tor are atât de mare nevoie Autoritatea pentru Reform�� Feroviar�� lansa în aprilie cea mai mare licita��ie din ultimii ani, prin care s-ar putea cump��ra maxim 80 de trenuri, cu cel mult un miliard de euro, sum�� ce include ��i mentenan��a. Urm��toarea dat�� important�� este 1 iulie, iar primele trenuri ar putea ajunge în cel mai bun caz la final de 2020, dar mai realist este termenul 2021. Nevoia de trenuri ��i vagoane este mare, iar c��l��torii vor sim��i ��i în aceast�� var�� cât de grea este c��l��toria cu trenul, mai ales c�� de la 15 iunie vor fi ”deta��ate” vagoane c��tre trenurile sezoniere spre Litoral, iar celelalte garnituri vor fi ��i mai scurte.
Danemarca a inaugurat prima linie de mare vitez��, dar câ��tigurile se vor vedea mai târziu ���Danemarca a inaugurat prima sa linie de cale ferat�� unde trenurile pot atinge 250 km/h, proiectul la care s-a lucrat nou�� ani având costuri de un miliard de euro. Linia are 60 km ��i într-o prim�� faz�� va duce la întârzieri mai mici ��i la posibilitatea ca pe ea s�� opereze mai multe trenuri simultan. Trenurile fac în prezent 45 de minute pe cei 65 km dintre Copenhaga ��i Ringsted ��i 58 km între capitala ��i Naestved (97 km). Timpul de parcurs se va reduce cu cinci minute pe primul tronson ��i cu nou�� minute pe cei 97 km.
���VIDEO Cum arat�� cele mai rapide trenuri de marf�� ��i ce ����ri stau cel mai bine La noi, din cauza infrastructurii, trenurile de marf�� ruleaz�� cu o vitez�� comercial�� de aproximativ 20 km/h, dar în alte ����ri diferen��ele sunt uria��e ��i trenuri de marf�� grele pot rula cu peste 120 km/h, în timp ce unele speciale pot atinge 250 km/h. În articol pute��i citi despre cele mai rapide trenuri de marf�� din lume ��i despre ����rile care iau în serios investi��iile în transportul rapid de marf�� pe calea ferat��.
Trenul Gara de Nord - Aeroport - A fost desemnat�� firma care va conecta aeroportul Otopeni la re��eaua feroviar�� Firma Arcada va conecta aeroportul Otopeni la re��eaua feroviar��, scrie publica��ia Club Feroviar. Câ��tig��toare a fost desemnat�� asocierea SC Arcada Company SA – SC ISPCF SA – DB Engineering & Consulting GMBH. CFR a trimis participan��ilor comunicarea privind desemnarea asocierii men��ionate drept câ��tig��toare, scrie publica��ia men��ionat��.
���VIDEO Cum arat�� trenul chinez Maglev care poate rula cu 600 km/h ��i care sunt planurile cu acest concept super-rapid China a prezentat un concept de tren cu levita��ie magnetic�� ce poate rula cu 600 km/h, dar pân�� la darea în folosin���� mai sunt multe etape de parcurs. China are deja o scurt�� linie unde trenurile Meglev pot prinde 431 km/h, dar decizia construirii unor noi linii va fi extrem de complicat��, fiindc�� se discut�� despre costuri uria��e chiar ��i pentru China care a investit sute de miliarde de dolari în trenuri ultra-rapide.
Cu trenul din Anglia pân�� în Coreea de Nord - Cât cost�� ��i cât dureaz�� una dintre cele mai excentrice excursii ���O agen��ie de turism din Marea Britanie propune un tur ie��it din comun care porne��te dintr-un mic or����el numit Wigan ��i ajunge, aproape o lun�� mai târziu, în capitala nord-coreean�� Phenian. Costul este de peste 3.000 de lire sterline ��i cei care se înscriu schimb�� aproape zece trenuri. Agen��ia Lupine Travel s-a specializat pe locuri ie��ite din comun ��i pe turism extrem ��i organizeaz�� excursii ��i în Transnistria, Eritrea, Sudan, Somaliland, Pakistan, Turkmenistan, Republica Centrafrican�� sau Arabia Saudit��.
Trenuri, investi��ii ��i geopolitic�� - Trebuie s�� privim cu fric�� sau cu speran���� ascensiunea economic�� a Chinei în Europa? China este prezent�� cu tot mai multe proiecte de investi��ii în Europa ��i acest lucru arat�� o mare schimbare geopolitic��. Unii spun c�� ascensiunea Chinei este un dezastru pentru Europa, în timp ce al��ii spun c�� este o ��ans�� f��r�� precedent. Din punct de vedere feroviar China este tot mai important�� pentru Europa: mii de trenuri de marf�� leag�� cele dou�� continente, iar companiile chineze deruleaz�� investi��ii în regiune. Într-o analiz�� publicat�� de ClubFeroviar se discut�� ascensiunea economic�� a Chinei ��i semnifica��iile acesteia asupra Europei.
Cehii se sf��tuiesc cu francezii de la SNCF pentru trenul de mare vitez�� Praga - Dresda ���Construc��ia liniei de mare vitez�� dintre Praga ��i Dresda nu va începe mai repede de ��ase ani, iar cel mai complicat segment este un tunel de 26 km la grani��a dintre Germania ��i Cehia. Compania ceh�� de infrastructur�� a semnat un parteneriat tehnic cu francezii de la SNCF Mobilités pentru standardele viitoarei linii. Între Praga ��i Dresda sunt 191 km ��i exist�� ��ase trenuri/zi pe sens, durata c��l��toriei fiind de dou�� ore ��i 11 minute. Dac�� se va construi linia de mare vitez��, timpul ar putea sc��dea la 52 de minute. Biletele cost�� între 20 ��i 37 de euro.
Calvarul c��l��toriei cu trenul în România - Câte restric��ii de vitez�� sunt ��i care sunt cele mai lente por��iuni, dar ��i pu��inele zone rapide Dup�� Pa��te ministrul Transporturilor a ”inspectat” calea ferat�� c��l��torind de la Bucure��ti la Constan��a, pe singura magistral�� unde viteza medie de circula��ie trece de 100 km/h. Traseul este unul cu totul atipic, fiindc�� pe majoritatea magistralelor sunt rare por��iunile unde trenurile ruleaz�� cu peste 80 km/h mai mult de câteva zeci de minute. În plus, cu trenurile Regio viteza medie este ��i de sub 30 km/h pe cele mai lente por��iuni. În articol pute��i vedea câte restric��ii de vitez�� sunt pe cele mai importante trasee, care este lungimea acestora ��i care este viteza medie a trenurilor, pe por��iuni.
Administra��ia Trump taie un miliard de dolari din bugetul trenului de mare vitez�� din California Administra��ia Trump a anun��at c�� anuleaz�� acordarea unui grant de 929 milioane dolari pentru proiectul de construc��ie a unui tren de mare vitez�� în California. SUA nu are trenuri de mare vitez�� ��i nici actualul plan, de a construi cale ferat�� super-rapid�� între San Francisco ��i Los Angeles, nu are ��anse s�� se concretizeze, fiindc�� ar costa peste 75 miliarde dolari.
Asocia��ia Pro Infrastructura calific�� drept ”promisiuni iresponsabile” declara��iile noului ��ef al CFR care spunea c�� viteza comercial�� a trenurilor poate fi crescut�� rapid de la 45 km/h, la 80 km/h Noul director general al CFR SA (Infrastructur��), Constantin Axinia, a declarat în pres�� c�� vrea s�� creasc�� imediat viteza medie comercial�� pe re��ea de la 45 km/h, cât este ast��zi, la 80 km/h, poate chiar pân�� la sfâr��itul anului curent. Astfel de declara��ii sunt ”minciuni si promisiuni iresponsabile”, scrie Asocia��ia Pro Infrastructura care explic�� faptul c�� sunt atât de multe restric��ii ��i liniile sunt deteriorate pe distan��e atât de mari, încât a��a ceva este imposibil.
���VIDEO FOTO Cum arat�� cele mai luxoase trenuri de noapte din Europa - Despre întârzieri, speran��e ��i confort În multe ����ri trenurile de noapte s-au desfiin��at, mai ales c�� cele de zi au devenit foarte rapide în Occident. R��mâne îns�� o ��ar�� unde trenurile de noapte luxoase au clien��i: Regatul Unit, iar acolo trenurile dintre Londra ��i Edinburgh au de pu��in timp vagoane noi la care ”compartimentul preziden��ial” poate costa ��i 400 de lire. În articol pute��i vedea cum arat�� trenurile ��i pute��i afla cum de au întârziat trei ore în prima zi.
Ungaria vrea s�� vad�� dac�� este viabil�� construc��ia unei linii de mare vitez�� Budapesta - Var��ovia Agen��ia de dezvoltare a infrastructurii din Ungaria a desemnat companiile care vor realiza studiul de fezebilitate pentru propusa cale ferat�� de mare vitez�� dintre Budapesta ��i Var��ovia. Între cele dou�� ora��e sunt 800 km ��i c��l��toria poate dura între 9 ore ��i jum��tate ��i 14 ore. O propunere este ��i construc��ia unor linii care s�� permit�� viteze de peste 300 km/h, dar probabil c�� proiectul ar costa enorm. O variant�� ar fi, cum au ar��tat consultan��i din Polonia, s�� se aleag�� un proiect mai ieftin care s�� scad�� îns�� timpii de parcurs la 5 ore - 5 ore 30 min.
VIDEO Japonia începe testele cu cel mai rapid tren Shinkansen de pân�� acum Japonia începe vineri testele cu cel mai nou tren de mare vitez�� Shinkansen, capabil de o vitez�� opera��ional�� de 360 km/h. Prima faz�� de testare se va încheia în 2021, iar trenurile numite Alfa-X ar trebui s�� devin�� opera��ionale abia în 2030. Japonia este prima ��ar�� care a introdus trenuri de mare vitez�� pe linii dedicate lor, în 1964, viteza primelor garnituri fiind 210 km/h.
CFR recomand�� studen��ilor s�� evite rutele spre Cluj ��i Ia��i în perioada vizitei Papei Francisc CFR C��l��tori a anun��at acum câteva zile c�� va pune trenuri mai lungi între 31 mai ��i 2 iunie în zonele vizitate de Papa Francisc, iar compania recomand�� studen��ilor ”s�� evite utilizarea celor mai solicitate trenuri pentru evenimentele religioase din ora��ele respective” (Cluj ��i Ia��i). Reamintim c�� studen��ii au gratuitate pe trenurile CFR, iar o cincime dintre biletele emise anul trecut au fost pentru studen��i. Marea problem�� este c�� CFR folose��te zilnic 800 de vagoane, de��i ar avea nevoie de cel pu��in 350 în plus.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by