Industrie Feroviara
Studen��ii î��i vor putea rezerva online c��l��toria cu trenul, promite CFR C��l��tori Conducerea CFR C��l��tori a anun��at c�� a luat m��suri pentru a facilita studen��ilor emiterea legitima��iilor de c��l��torie online ��i prin automatele de vânzare. Astfel se va reduce timpul de a��teptare la casele de bilete, iar modalitatea de rezervare a locului va deveni mult mai facil�� pentru studen��i. Inten��ia CFR C��l��tori este ca m��sura de emitere online a legitima��iilor de c��l��torie pentru studen��i s�� poat�� fi aplicat�� la începerea anului universitar.
De ce podul Calafat - Vidin este un dezastru feroviar Sunt mai multe exemple europene ce arat�� c�� deschiderea unui pod între dou�� ����ri schimb�� mult regiunea, creeaz�� locuri de munc�� ��i ajut�� turismul. Nu s-a întâmplat asta ��i în cazul ora��elor Calafat ��i Vidin între care în 2013 s-a deschis un pod rutier ce include ��i o cale ferat��. În prezent, un singur tren de pasageri pe sens trece pe pod ��i multe lucruri au r��mas neterminate în regiunea dun��rean��. Ambele ora��e sunt în declin, românii ��i bulgarii au avut multe neîn��elegeri, nu sunt prea dornici s�� colaboreze, iar infrastructura din regiunea podului este slab dezvoltat��, atât la nord, cât ��i la sud de Dun��re. Podul Noua Europa nu a adus ��i o nou�� prosperitate, iar în articol pute��i citi de ce.
FOTO Trenul Gara de Nord - Aeroport, aproape de final - Nu s-a dat un termen oficial de deschidere, dar putem spera c�� trenurile vor începe s�� circule pân�� la final de an Stadiul fizic de execu��ie al lucr��rilor este de 97% la linia de tren dintre Gara de Nord ��i Aeroportul Otopeni, a anun��at CFR Infrastructur��, care nu a dat un termen exact despre când vor circula trenurile. Totu��i, mai sunt ceva lucr��ri de executat ��i pare greu de crezut c�� vom putea circula mai repede de jum��tatea lui noiembrie, de��i mai probabil�� este luna decembrie.
Cât de rapide vor fi cele mai iu��i trenuri ��i de ce NU vom vedea prea multe care s�� ruleze cu peste 350 km/h Câteva ����ri mari, în frunte cu China, au construit re��ele întinse de trenuri de mare vitez�� ��i cele mai rapide ruleaz�� cu peste 300 km/h pe unele por��iuni. De��i un tren maglev de test a dep����it chiar ��i 600 km/h ��i de��i apar din când în când ��tiri despre trenuri de pasageri ce vor rula cu peste 400 km/h, astfel de viteze vor r��mâne extraordinar de rare. Trenurile de super-vitez�� creeaz�� ��i probleme, nu doar rezolv�� unele, iar în articol pute��i citi care sunt aceste probleme ��i de ce nu ar trebui s�� ne a��tept��m la trenuri ��i mai rapide decât cele din prezent.
VIDEO În Elve��ia a fost inaugurat unul dintre cele mai lungi tuneluri feroviare din Europa În Elve��ia a fost inaugurat tunelul Ceneri, al treilea dintr-un proiect gigantic care a fost gândit s�� transforme pentru totdeauna modul în care se circul�� prin Alpi. Elve��ia a inaugurat în 2007 tunelul Lotschberg de 35 km, iar în 2016 a fost dat circula��iei ��i cel mai lung tunel din lume, Gothard Base (57 km). Proiectul numit Nouvelle Ligne Ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) î��i propune s�� fluidizeze traficul de marf�� pe axa Rotterdam - Genova.
Ploie��ti - Sl��nic ar putea deveni urm��torul tronson pe care trenul va pierde lupta cu microbuzul Compania privat�� care opereaz�� trenurile dintre Ploie��ti ��i Sl��nic spune c�� trenurile pe aceast�� rut�� de 44 km vor avea întârzieri de 40 de minute din cauza restric��iilor de vitez�� introduse luni. Din cauza acestei m��suri, compania nu mai poate circula cu toate trenurile din grafic ��i a anulat dou�� trenuri luni ��i ��ase trenuri mar��i. Cele mai rapide trenuri f��ceau o or�� ��i 15 minute între Ploie��ti Sud ��i Sl��nic, cu 12 opriri intermediare. Dac�� întârzierile vor persista, trenul nu va mai fi viabil pentru naveti��ti. Între cele dou�� localit����i circulau zilnic între 8 ��i 10 trenuri pe sens.
Fran��a: Sute de pasageri ��i-au petrecut noaptea în tren, din cauza unor probleme tehnice grave ���În Fran��a, mai multe trenuri, inclusiv TGV-uri, au sta��ionat chiar ��i peste 12 ore din cauza unor probleme la re��eaua de contact în zona Bordeaux ��i c��tre grani��a spaniol��. Ministrul Transporturilor din Fran��a a spus c�� pasagerii afecta��i vor fi desp��gubi��i cu sume ce vor fi de trei ori contravaloarea biletului. Problemele au afectat 60 km de linie de contact, iar circula��ia va fi reluat�� complet mar��i diminea����.
CFR C��l��tori anun���� c�� repune în circula��ie câteva zeci de trenuri pentru transportul elevilor ��i pentru al��i naveti��ti care merg la munc�� Odat�� cu începerea noului an ��colar la data 14 septembrie 2020, CFR C��l��tori va reintroduce în circula��ie trenurile de navet�� destinate elevilor pentru a facilita transportul acestora spre ��coli ��i licee. Compania anun���� ��i c�� repune în circula��ie o serie de trenuri utile pentru cei care î��i reiau activitatea dup�� perioada concediilor de var��. Cele mai multe sunt trenuri Regio cu rute de sub 50 km, dar sunt ��i câteva trenuri IR cu parcurs mai lung de 100 km. Trenurile au fost suspendate în prim��vara, la începutul pandemiei.
Japonezii folosesc trenurile super - rapide ��i pentru a transporta cantit����i mari de pe��te proasp��t În Japonia se fac în aceste zile teste pentru a se vedea dac�� este rentabil�� transportarea unor cantit����i mari de pe��te cu trenurile de mare vitez�� Shinkansen. Pe��tele pescuit diminea��a ajunge la prânz în restaurantele din Tokyo, iar compania feroviar�� sper�� s��-��i creasc�� veniturile, în condi��iile în care num��rul de pasageri a sc��zut drastic din cauza Covid 19.
La Budapesta se va construi un tunel feroviar pe sub Dun��re De mai bine de un deceniu se vorbe��te despre nevoia construirii unui tunel feroviar pe sub Dun��re la Budapesta, pentru ca tot mai mul��i oameni s�� foloseasc�� trenul. Ei bine, Comisia European�� a acordat ����rii vecine un grant pentru realizarea studiului de fezabilitate referitor la construc��ia unui tunel între dou�� dintre g��rile importante ale capitalei ungare.
Ludovic Orban: Calea ferat�� pan-european�� Constan��a - Curtici, modernizat�� pân�� la jum��tatea anului 2023 Premierul Ludovic Orban a declarat, sâmb��t��, c�� infrastructura feroviar�� de pe coridorul pan-european Constan��a - Curtici va fi modernizat�� pân�� la jum��tatea anului 2023, cu excep��ia tronsonului Predeal - Bra��ov, care "este dificil de realizat", transmite Agerpres.
Reduce��i tarifele pentru ca lumea s�� revin�� la tren! - Un apel aproape disperat din Marea Britanie Tot mai multe voci cer, în Regatul Unit, ca biletele ��i abonamentele de tren s�� aib�� pre��uri mai mici, fiindc�� altfel num��rul de pasgeri va r��mâne extrem de redus, scrie The Guardian. În prezent, num��rul de c��l��tori este la mai pu��in de un sfert din cât era înainte de pandemie ��i se cer m��suri similare celor aplicate în sectorul restaurantelor pentru a-i încuraja pe oameni s�� revin�� la tren. UK, Norvegia, Austria ��i Olanda au printre cele mai scumpe bilete de tren din Europa, în timp ce în Belarus, Ucraina ��i Albania sunt cele mai ieftine.
Simplon, un tunel de legend�� - O poveste cu temperaturi mari, viziune, curaj ��i...James Bond Timp de mai bine de 70 de ani a fost cel mai lung tunel de cale ferat�� ��i înc�� de la început a schimbat modul în care se c��l��torea în Alpi ��i a ajutat enorm turismul. Tunelul Simplon de la grani��a dintre Elve��ia ��i Italia, a fost construit repede pentru vremea aceea, de��i au fost dificult����i, iar utilajele hidraulice de foraj erau cele mai moderne pentru vremea aceea. Tunelul apare ��i într-un roman cu James Bond, iar despre cum a fost construit ��i cât de important este pute��i citi în articol.
China vrea s�� dubleze pân�� în 2035 lungimea re��elei de c��i ferate de mare vitez�� China a anun��at un plan pe termen lung ce prevede construirea a peste 55.000 km de cale ferat�� în urm��torii 15 ani, dintre care dou�� treimi vor fi linii de mare vitez��. China vrea ca absolut toate ora��ele de peste 200.000 de locuitori s�� aib�� cale ferat�� ��i toate cele de peste 500.000 s�� fie incluse în re��eaua de mare vitez��.
Elve��ia va inaugura în decembrie unul dintre cele mai lungi tunele europene Elve��ia va inaugura în decembrie tunelul Ceneri, de 15,4 km, la care lucr��rile au început acum 14 ani. Costurile trec de 2,5 miliarde dolari ��i cele mai rapide trenuri de test au rulat cu 275 km/h prin tunel. Ceneri Base este parte a unui sistem mai mare de tunele alpine care s�� reduc�� nu doar timpii de parcurs, dar ��i cantitatea de m��rfuri transportate pe ��osele.
Semmering - Cum au construit austriecii acum 165 de ani prima cale ferat�� montan�� adev��rat�� În 1854 s-a petrecut un eveniment extrem de important: a fost inaugurat în Austria unul dintre cele mai grele proiecte de inginerie de la acel moment: calea ferat�� Semmering, construit�� atât de bine încât este folosit�� ��i în prezent de trenurile de lung parcurs. În articol pute��i citi despre cum s-a realizat aceast�� cale ferat�� legendar�� înscris�� în patrimoniul UNESCO, dar ��i despre tunelul nou care o va înlocui par��ial peste aproape un deceniu.
Bode, despre ��eful de tren care îndemna c��l��torii s�� nu poarte masc��: Un astfel de individ nu are ce c��uta într-un loc de munc�� în care s�� rela��ioneze cu al��i oameni Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, luni sear��, la Realitatea Plus, c�� Poli��ia Transporturi s-a autosesizat ��i l-a invitat, mar��i, la sediul institu��iei pe controlorul dintr-un tren CFR care îi îndemna pe c��l��tori s�� nu respecte obliga��ia privind purtarea m����tii de protec��ie.
Zece puncte slabe ale re��elei feroviare române��ti ��i locuri unde trenurile pierd ”lupta” în fa��a transportului rutier Când este vorba de c��i ferate, moderniz��m prea încet ��i prea pu��in, iar vitezele sunt de multe ori sub 50 km/h. Multe sunt zonele cu probleme pe re��eaua româneasc��, fie c�� vorbim de magistrale unde timpii de parcurs au sc��zut cu peste 25% în dou�� decenii, fie de ora��e apropiate între care trenul ar fi avut mare succes, dac�� s-ar fi dorit. La Gr��di��tea podul este c��zut de 15 ani, la Calafat exist�� pod c��tre Vidin, dar linia este atât de lent�� c��tre frontier��, încât trenul nu are cum s�� fie atr��g��tor. În articol pute��i citi despre punctele slabe din re��eaua feroviar�� româneasc�� ��i despre uria��ele costuri de reparare.
Fran��a anun���� lansarea mai multor ”autostr��zi feroviare” pentru a muta pe tren cât mai mult�� marf�� transportat�� în prezent pe ��osele ���Fran��a a anun��at un plan de propor��ii pentru lansarea unor a��a numite ”autostr��zi feroviare”, ca parte a unui plan prin care s�� fie mutate pe trenurile de marf�� cât mai multe dintre m��rfurile care acum sunt duse cu TIR-urile. În Fran��a, 45% dintre m��rfuri erau transportate cu trenul în 1974, acum media este de 9%, mult sub cea european�� de 18%.
���VIDEO Trenul Gara de Nord - Aeroport. A început construc��ia viaductului de peste DN1 ���În noaptea de mar��i spre miercuri au început lucr��rile de construire a viaductului de peste DN1 ce va fi parte a c��ii ferate de la Gara de Nord la Aeroportul Henri Coand��. Lucr��rile vor dura pân�� în a doua decad�� din august ��i traficul rutier va fi restric��ionat pe o singur�� band�� pe fiecare sens de circula��ie, între orele 00.00 - 04.00 în zilele de 23, 29 ��i 30 iulie ��i 5, 6, 12 ��i 13 august. Trenul ar trebui s�� circule la final de august ��i c��l��toria ar trebui s�� dureze 21 de minute.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by