Industrie Feroviara
Coreea de Nord ��i trenurile ei - O poveste cu dictatori, dezastre, diploma��ie ��i ”c��l��torii în timp” Probabil c�� în nicio alt�� ��ar�� trenurile nu sunt un simbol diplomatic atât de puternic precum în Coreea de Nord, fiindc�� au fost extrem de rare momentele când trenurile din Sud au avut acces în ��ara totalitar�� ��i acele momente au r��mas în istorie. Este celebru ��i trenul luxos folosit de dictatorii de la Phenian, iar diferen��a nu putea fi mai mare fa���� de trenurile obi��nuite ��i fa���� de re��eaua în care nu s-a investit mai nimic. În articol pute��i citi despre trenurile din ��ara super-izolat�� ��i despre proiectul nebunesc prin care Sudul ar putea s�� repare re��eaua feroviar�� din Nord.
Eurostar va instala un ”coridor biometric” pentru ca pasagerii s�� urce în tren f��r�� a mai ar��ta pa��aportul sau biletul Eurostar, compania care opereaz�� trenurile ce trec pe sub Canalul Mânecii, vrea s�� introduc�� din martie 2021 la gara St Pancras din Londra un ”coridor biometric” prin care pasagerii vor trece pentru a merge c��tre trenuri, f��r�� a mai fi nevoie s�� scoat�� pa��aportul sau s�� arate un bilet de hârtie cuiva. Ideea este controversat��, dar compania spune c�� pasagerii nu vor fi obliga��i s�� treac�� prin acel tunel dac�� nu vor dori, ci pot s�� ajung�� la tren ca ��i pân�� acum, scrie Financial Times.
Tunelul feroviar de 100 de km dintre Finlanda ��i Estonia ar putea fi gata chiar ��i cu ��apte ani mai târziu din cauza unor neîn��elegeri legate de traseu Finlanda ��i Estonia discut�� de ani buni pe tema construirii celui mai lung tunel feroviar din lume, unul de 100 km între Helsinki ��i Tallinn. Recent, consiliul municipal din Helsinki a votat îns�� pentru o rut�� diferit�� de cea a companiei dezvoltatoare care spune c�� a asigurat ��i finan��area proiectului. Dac�� ora��ele Helsinki ��i Tallinn vor ajunge s�� fie legate de un tunel feroviar, trenurile ar putea rula cu 250 km/h prin el ��i o c��l��torie ar costa 50 de euro la început. Cel mai optimist termen pentru finalizare este decembrie 2024, dar probabil c�� mai realist ar fi dup�� 2030...
CFR C��l��tori repune în circula��ie un nou ”calup” de trenuri ce fuseser�� suspendate în martie ���Din data de 15 iunie 2020, CFR C��l��tori repune în circula��ie în trafic intern alte trenuri a c��ror circula��ie a fost temporar suspendat�� începând cu lunile martie ��i aprilie 2020 cu respectarea m��surilor emise de autorit����i cu privire la virusul SARS-CoV-2. Printre trenuri se num��r�� ��i unele de lung parcurs precum Arad - Bucure��ti, Bra��ov - Cluj sau Bucure��ti - Timi��oara.
FOTO Calea ferat�� Gara de Nord - Aeroportul Otopeni, noi imagini cu proiectul care se apropie de finalizare Proiectul leg��turii feroviare între Gara de Nord ��i aeroportul Otopeni înainteaz�� ��i acest lucru se poate vedea de la o s��pt��mân�� la alta. Trenurile ar trebui s�� circule de la final de august, iar acum se lucreaz�� la unele pode��e, se monteaz�� restul ��inelor de cale ferat�� ��i se lucreaz�� la pasaje. În curând vor începe ��i lucr��rile pentru por��iunea de viaduct care va supratraversa DN 1, iar la gara de la aeroport s-au montat ��inele ��i s-au f��cut probe de func��ionare cu sc��rile rulante. Reamintim c�� în 2016 au început discu��iile despre o lucrare ce în ����rile serioase ar fi fost realizat�� mult mai rapid.
Italia completeaz�� lista ����rilor în care se vor testa trenuri cu hidrogen Alstom ��i o companie italian�� din domeniul energiei au semnat recent un contract pe o perioad�� de cinci ani pentru dezvoltarea trenurilor cu hidrogen în Italia. Dup�� încheierea primei faze dedicate studiilor de fezabilitate planificate în toamn��, contractul î��i propune s�� dezvolte, de la începutul anului 2021, proiecte de mobilitate feroviar��, care includ atât trenuri cu hidrogen ��i infrastructura tehnologic�� aferent��, precum ��i servicii de gestionare ��i mentenan����.
Pakistanul aprob�� o investi��ie de 7 miliarde dolari pentru modernizarea unei linii de cale ferat��. Banii vin de la chinezi Pakistanul ��i-a dat aprobarea pentru modernizarea uneia dintre cele mai importante linii ferate, cei 1.800 km dintre Karachi ��i Peshawar. Este parte a unui uria�� program de investi��ii finan��at de China, dar r��mâne de v��zut care vor fi condi��iile financiare. Pakistanul are ��i trenuri ce ruleaz�� cu peste 130 km/h, dar parcul de material rulant este învechit. ��ara este celebr�� ��i pentru accidentele grave: spre exemplu, la final de 2019 au murit 74 de oameni dup�� ce un tren a luat foc în mers de la o butelie unde s�� f��cea mâncare.
URSS, obiectiv 200 km/h - Ce s-a ales de îndr��zne��ul proiect al trenului sovietic de mare vitez�� În 1965 sovieticii au început s�� lucreze la un tren electric de mare vitez�� ��i s-au decis s�� fie mult mai modern decât restul trenurilor din uria��ul stat ��i s�� ruleze cu 200 km/h între Moscova ��i Leningrad (St Petersburg). Au fost ��i reu��ite inginere��ti, dar problemele sistemului sovietic s-au sim��it, iar num��rul de trenuri care au circulat nu a fost mare. În articol pute��i citi despre unul dintre cele mai îndr��zne��e proiecte feroviare din estul Europei ��i despre momentul în care aceste trenuri rapide au circulat între cele dou�� ora��e. Nu a fost vorba de trenuri ruse��ti, ci de unele occidentale.
CFR C��l��tori suplimenteaz�� capacitatea trenurilor spre litoralul M��rii Negre ��i Valea Prahovei, pentru acest sfâr��it de s��pt��mân�� ��i pentru ziua de luni Datorit�� solicit��rilor mai mari fa���� de weekend-urile precedente, CFR C��l��tori a anun��at c�� va introduce în compunerea trenurilor pentru aceste destina��ii mai multe vagoane, în limita parcului disponibil. Astfel trenurile spre/dinpre Constan��a sau spre/dinspre Bra��ov vor pleca din sta��ia de formare chiar ��i cu un num��r dublu de locuri. Supliment��rile sunt valabile ��i pentru ziua de luni, care este zi liber�� legal��.
Cu trenul la mare, în vremuri de distan��are - Cum se va c��l��tori c��tre litoral ��i cât va dura drumul CFR C��l��tori începe din 12 iunie s�� introduc�� trenurile sezoniere c��tre Litoral, dar situa��ia este una cu totul special��. Masca este obligatorie ��i va trebui respectat�� distan��a social��, dar va fi greu s�� se evite aglomera��ia, în condi��iile în care vagoanele sunt pu��ine. În plus, fiindc�� exist�� o mul��ime de restric��ii de vitez��, drumul va fi foarte lung, putând dura chiar ��i 19 ore (Satu Mare - Mangalia). Spre litoral au trenuri ��i operatorii priva��i Regio C��l��tori, Softrans ��i Astra Transcarpatic.
CFR C��l��tori repune în circula��ie trenurile suspendate, cu excep��ia celor de navet�� pentru elevi. Reguli: Masca de protec��ie este obligatorie CFR C��l��tori anun���� c�� repune în circula��ie, din 1 iunie, trenurile suspendate, cu excep��ia celor de navet�� pentru elevi. Pe toat�� perioada c��l��toriei, este obligatorie masca de protec��ie. CFR recomand�� plata cu cardul la ghi��eu ��i, în m��sura posibilit����ilor, cump��rarea biletelor online.
Un alt gigant are nevoie de ajutor - Cum vrea Germania s�� salveze Deutsche Bahn Deutsche Bahn, compania german�� feroviar�� cu afaceri anuale de 40 miliarde euro, ar putea avea nevoie de recapitalizare, va avea dreptul s�� acumuleze datorii maxime mai mari ��i va primi ajutoare de peste 6 miliarde euro. Compania a fost grav afectat�� de criza Covid-19 care a dus ��i la sc��deri de 85% a num��rului de c��l��tori pe anumite rute.
Cea mai important�� companie feroviar�� belgian�� se folose��te de senzori ��i de inteligen���� artificial�� pentru a se asigura c�� angaja��ii poart�� masca ��i stau distan��a��i Infrabel, gestionarul re��elei de infrastructur�� feroviar�� din Belgia, testeaz�� mai multe tehnologii pentru a se asigura c�� angaja��ii p��streaz�� distan��a social�� ��i poart�� m����tile de protec��ie, scrie Reuters. Infrabel are 11.000 de angaja��i ��i gestioneaz�� una dintre cele mai dense re��ele feroviare din lume.
C��ile ferate române: Zero interes pentru investi��ii, timp ��i bani pierdu��i Mari proiecte de investi��ii în infrastructura feroviar�� sunt întârziate cu anii, chiar cu zeci de ani, potrivit unei sinteze a unei ac��iuni de control la Compania Na��ional�� C��i Ferate- CFR. Corpul de control al prim-ministrului a constatat c�� nici pentru investi��ii din fonduri europene, adic�� bani gratis, nu se depun prea multe eforturi, existând riscul rezilierii contractelor de finan��are. Nu sunt repectate nici m��car termenele pentru depunerea unor hârtii. Vezi mari proiecte de investi��ii ��i problemele lor.
CFR SA anun���� închiderea, timp de trei zile, a traficului între Mogo��oaia ��i Balote��ti Compania CFR SA anun���� c�� de vineri pân�� luni traficul feroviar între Mogo��oaia ��i Balote��ti este închis pentru lucr��ri de repara��ii. În acest interval, firma care face lucr��rile va asigura transbordarea auto a c��l��torilor de pe rela��ia Bucure��ti-Urziceni, potrivit Mediafax.
Linia feroviar�� Budapesta-Belgrad: Ungaria secretizeaz�� detaliile contractului cu China Parlamentul ungar a votat mar��i secretizarea pentru zece ani a detaliilor unui contract de finan��are de c��tre China a liniei feroviare Budapesta-Belgrad, considerat�� drept cea mai important�� investi��ie de infrastructur�� realizat�� vreodat�� în Ungaria.
Cum se schimb�� g��rile din ��ar�� - Marcaje, afi��e, anun��uri audio, interdic��ii, amenzi În g��rile mari din România au fost trasate marcaje pentru ca oamenii care intr�� sau ies s�� nu încerce a respecta distan��area, doar o parte dintre scaunele de pe peroane pot fi folosite ��i au fost puse afi��e de informare privind obligativitatea purt��rii m����tii de protec��ie, anun���� CFR Infrastructur��. ”Tu decizi: 500 lei amend�� sau 3 lei masca de protec��ie”, este micul slogan al campaniei de informare.
Care sunt regulile c��l��toriei cu trenul - M����ti, stickere, distan��are, acces limitat la peroane Purtarea m����tii va fi obligatorie pentru accesul la bordul trenurilor ��i pe toat�� durata c��l��toriei iar ��eful de tren/conductorul are obliga��ia doar s�� vizualizeze biletul de c��l��tori, f��r�� s��-l ating��, potrivit regulilor în domeniul transportului feroviar stabilite printr-un ordin comun al mini��trilor Transporturilor ��i S��n��t����ii. Pe peron se va permite doar accesul celor care au bilet. Pentru sta��iile cu mai multe peroane comune se va evita alocarea acestora pentru dou�� trenuri (indiferent c�� pleac�� sau sosesc în gara) în acela��i interval de timp, pentru a evita aglomerarea, relateaz�� Agerpres.
Cum ar vrea trei mici ����ri s�� se conecteze cu re��eaua feroviar�� din UE - Un drum nea��teptat de lung Cele trei state baltice - Lituania, Letonia ��i Estonia - sunt membre ale UE din 2004, dar din punct de vedere al trenurilor, integrarea nu s-a produs. Cele trei ����ri au pu��ine linii de cale ferat��, ecartamentul este cel rusesc ��i, la capitolul transport în comun, autobuzul s-a dezvoltat mult în ultimele dou�� decenii. Dar în 2026, dup�� un proiect de 6 miliarde euro, ar trebui s�� fie gata linia ferat�� de aproape 900 km care s�� lege aceste trei ����ri de restul statelor UE. Cum de stau ����rile baltice atât de r��u ��i cât de complicat este drumul spre Rail Baltica pute��i citi în articol.
���FOTO Ce se schimb�� în Gara de Nord - Marcaje, restric��ii, anun��uri În Gara de Nord ��i în alte g��ri mai importante au fost trasate marcaje speciale pentru respectarea distan����rii sociale, atât în zonele caselor de bilete, cât ��i pe peroane sau pe holuri. Permanent vor fi transmise mesaje audio legate de obligativitatea purt��rii m����tii, iar agen��ii de paz�� îi vor aten��iona pe cei care nu o au sau pe cei care nu respect�� distan��a fa���� de al��i pasageri.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by