Industrie Feroviara
Joia viitoare ar trebui s�� înceap�� lucr��rile la una dintre liniile de cale ferat�� care au nevoie disperat�� de modernizare Asocierea Railworks va începe lucr��rile de modernizare a loturilor 1 ��i 3 din calea ferat�� Bra��ov-Sighi��oara s��pt��mâna viitoare, pe 16 aprilie, dup�� ce joi compania CFR SA a dat asocierii o în��tiin��are în acest sens. Contractul a fost semnat în luna martie, dup�� mul��i ani de dispute în justi��ie, scrie Club Feroviar. Cei 128 de km erau parcur��i în 100 de minute de cele mai rapide trenuri, dar timpul de c��l��torie este cu 60% mai mare în prezent.
���VIDEO India vrea s�� transforme 5.000 de vagoane de tren în ”spitale pe ro��i” ��i în centre de carantin�� C��ile Ferate Indiene, companie cu peste un milion de angaja��i, a produs pân�� acum peste 6 milioane de m����ti de produc��ie ��i 40.000 de litri de dezinfectant, dar a demarat o ac��iune ��i mai mare: s�� transforme cel pu��in 5.000 de vagoane într-un fel de spitale pe ro��i. În India peste 200 de oameni au murit din cauza infec��iilor cu COVID-19, dar se a��teapt�� o cre��tere puternic�� a num��rului de victime. Mul��i spun îns�� c��, dat fiind c�� vagoanele sunt vechi ��i temperaturile trec de 40 de grade în aceast�� perioad��, ��ederea în aceste vagoane va fi extrem de nepl��cut��.
VIDEO Primele trenuri au plecat din Wuhan, dup�� mai bine de 70 de zile de carantin�� Wuhan, ora��ul de 11 milioane de oameni unde a început pandemia de Covid-19, a ridicat o parte dintre restric��ii ��i trenurile au plecat miercuri diminea��a, dup�� mai bine de dou�� luni de carantin�� total��. De la Wuhan la Beijing sunt 1.230 km ��i trenurile de mare vitez�� fac 4 ore ��i 20 de minute. De la Wuhan la Shenzen sunt 1.070 km ��i trenurile fac 4 ore ��i jum��tate. Între Shanghai ��i Wuhan sunt 827 km ��i c��l��toria dureaz�� sub 4 ore.
Spania ��i cum au schimbat trenurile de mare vitez�� ��ara - Un exemplu despre cum oamenii renun���� la avion când c��ile ferate exceleaz�� Un exemplu arat�� cât de mult conteaz�� trenurile de mare vitez�� în Spania, fiindc�� de la Barcelona la Malaga sunt 1.130 km, iar c��l��toria dureaz�� sub ��ase ore. Spre compara��ie, la noi trenurile sezoniere Satu Mare - Mangalia fac cam 20 de ore pe 950 km. Spania are cea mai mare re��ea european�� de trenuri de mare vitez��, a investit peste 50 de miliarde euro în construc��ia ei ��i mul��i au spus c�� a fost risip�� de bani. Dar Spania are acele trenuri ��i oamenii le folosesc, iar cum au schimbat ele ��ara ��i leg��turile dintre regiuni pute��i citi în articol.
Înc�� o încercare - A fost lansat�� licita��ia public�� pentru achizi��ia a 20 de trenuri electrice, contract de maximum 3,7 miliarde lei A fost lansat�� procedura de atribuire în vederea achizi��iei unui num��r de 20 de rame electrice destinate serviciilor feroviare de transport c��l��tori pe rutele inter-regionale, valoarea estimat�� fiind cuprins�� între 1.31 miliarde lei ��i 3.71 miliarde lei, f��r�� TVA, anun���� Autoritatea pentru Reform�� feroviar��. ARF are în derulare în prezent o alt�� licita��ie de achiz��ie a 20 pân�� la 40 de rame electrice regionale, licita��ia care este în prezent blocat�� aproape total ca urmare a contesta��iilor depuse de participan��i.
CFR C��l��tori anuleaz�� o serie de trenuri în zona Suceava, altele au traseul scurtat Ca urmare a instituirii carantinei în zona Suceava, CFR C��l��tori anun���� anularea a aproximativ 20 de trenuri, în timp ce trenurile de lung parcurs au traseul scurtat. Zilnic circul�� spre Suceava, din marile ora��e (Bucure��ti, Timi��oara, Cluj Napoca, Gala��i) un num��r de 7 trenuri de lung parcurs, pe sens. Astfel anumite trenuri care aveau ca sta��ie final�� Suceava, vor opri în sta��ii care preced zona carantinat��, iar altele vor fi rerutate sau suspendate pe durata instituirii carantinei.
Grupul GRAMPET lanseaz�� Trenul Solidarit����ii Române��ti În contextul pandemiei de Coronavirus, Grupul GRAMPET anun���� proiectul Trenul Solidarit����ii Române��ti, mobilizând transportul feroviar pentru companiile române��ti care realizeaz�� importuri de materiale ��i echipamente medicale din China.
Înc�� un semn c�� î��i revine China - Primele trenuri de marf�� au plecat din Wuhan c��tre Europa Dup�� mai bine de dou�� luni de pauz�� primele trenuri de marf�� au plecat din Wuhan c��tre Europa, diversele produse urmând a ajunge în dou�� s��pt��mâni în Germania, Polonia, Ungaria ��i Cehia, scrie railfreight.com. Anual peste 5.000 de trenuri transport�� marf�� din China c��tre mai mult de 15 ����ri europene ��i 400 dintre trenuri pleac�� din provincia Hubei.
Cum au construit elve��ienii cel mai lung tunel din lume ��i uimitoarea re��ea feroviar�� subteran�� din Alpi Elve��ienii au investit mult în trenuri ��i în tuneluri lungi care au fost terminate la timp ��i f��r�� dep����irea bugetului ini��ial, lucru rar în domeniu. Cel mai lung tunel din lume a fost terminat în 2016, are 57 de km ��i cele mai rapide trenuri îl str��bat în doar 20 de minute. Elve��ia face tuneluri care bat recorduri înc�� de acum aproape 150 de ani, dar nu se opre��te aici, iar în articol pute��i citi nu doar cum a fost construit uria��ul tunel Gotthard Base, dar ��i cum vrea ”��ara cantoanelor” s�� mute pe tren marfa transportat�� cu sute de mii de camioane.
VIDEO Fran��a a modificat un TGV pentru a transporta pacien��i din regiunile grav afectate de epidemie, c��tre cele unde mai este loc în spitale Fran��a a demarat joi diminea���� o opera��iune special�� prin care un tren de mare vitez�� de pasageri a fost transformat în câteva ore în tren sanitar ��i transport�� pacien��i de la Strasbourg c��tre zone din vest unde spitalele sunt mai libere, scrie AFP. Francezii spun c�� este primul tren european de mare vitez�� care este transformat în tren sanitar. Trenul este format din cinci vagoane ��i în fiecare sunt patru pacien��i.
Coronavirus - India suspend�� toate trenurile de pasageri de pe uria��a sa re��ea India a decis suspendarea circula��iei tuturor trenurilor de pasageri cel pu��in pân�� la 31 martie, pentru a împiedica r��spândirea coronavirusului. În India sunt 425 de cazuri de infectare ��i opt oameni au murit, dar ��ara a f��cut extrem de pu��ine teste. În celebra grip�� spaniol�� de la 1918 au murit 18 milioane de locuitori ai Indiei, iar c��ile ferate au contribuit mult la dezastru, prin propagarea virusului.
Guvernul britanic preia controlul asupra transportului feroviar Guvernul britanic a anun��at luni c�� va prelua, temporar, controlul asupra liniilor feroviare pentru a evita falimentul operatorilor feroviari priva��i, dup�� o c��dere de 70% a num��rului de pasageri din cauza pandemiei de coronavirus, informeaz�� AFP ��i Reuters, citate de Agerpres. Ministerul Transporturilor a informat c�� va suspenda contractele de franciz�� încheiate cu operatorii priva��i care î��i împart exploatarea re��elelor feroviare din Marea Britanie. Pentru o perioad�� de cel pu��in ��ase luni, Guvernul britanic va prelua asupra sa toate costurile ��i veniturile asociate cu exploatarea liniilor feroviare.
CFR C��l��tori suspend�� temporar circula��ia unor trenuri de noapte CFR C��l��tori suspend�� temporar circula��ia unor trenuri de noapte ��i garniturile conexe acestora, în trafic intern, începând de luni 23 martie pân�� pe data de 17 aprilie, cu posibilitatea de prelungire, potrivit Mediafax.
Shinkansen - De ce au construit japonezii prima linie feroviar�� de mare vitez�� ��i cum a dovedit ea c�� trenurile au super - viitor Trenurile japoneze de mare vitez�� sunt celebre pentru punctualitate, pentru cur����enie, pentru design ��i pentru modul cum au dovedit c�� trenurile pot reveni la mod�� ��i pot schimba o ��ar��. La doar 15 ani dup�� al Doilea R��zboi Mondial Japonia începea s�� construiasc�� prima linie adev��rat�� de mare vitez��, între Tokyo ��i Osaka. Trenurile începeau s�� circule cu nou�� zile înainte de Jocurile Olimpice de Iarn��, iar Tokyo va fi ��i anul acesta gazd��, dac�� epidemia de coronavirus nu va aduce amânarea. În articol pute��i citi cum a construit Japonia aceast�� linie ��i care sunt planurile pentru sistemul ce a devenit legendar pentru cum trenurile sosesc la secund��.
Traficul feroviar interna��ional este aproape total blocat în Europa. În unele locuri sunt suspendate ��i toate trenurile interne ���Din cauza pericolului infect��rii cu coronavirus aproape toate trenurile interna��ionale de lung parcurs de pe continent au fost anulate, mai ales în Europa central�� unde câteva ����ri au închis complet grani��ele pentru cet����enii str��ini. La început de martie au început s�� fie suspendate trenurile interna��ionale ce ajungeau în Italia, au urmat apoi cele din ����ri precum Cehia ��i Ungaria, dar ��i trenurile de lung�� distan���� ce pornesc din Rusia. Recent, Ucraina a suspendat nu doar trenurile interna��ionale, ci ��i tot traficul intern de pasageri.
Euro 2020 - Amânarea poate fi ��ansa României s�� termine construc��ia liniei de tren Gara de Nord - Aeroport pân�� la începerea competi��iei Pân�� la Campionatul European de Fotbal probabil chiar va fi gata linia de tren Gara de Nord - Aeroport Henri Coand��, mai ales c�� din cauza coronavirusului, Euro 2020 va deveni Euro 2021 ��i se va ��ine în iunie anul viitor. Putem spera ca trenurile s�� circule din var�� sau din toamna acestui an, iar pân�� la Euro se va fi definitivat programul complet de circula��ie ��i toate sta��iile ar trebui s�� fie gata.
Mai multe trenuri de marf�� sunt blocate la grani����. Transportatorii cer redeschiderea a dou�� puncte esen��iale de frontier�� În momentul de fa���� sunt mai multe marfare blocate la grani����, din cauza deciziei autorit����ilor de a închide mai multe puncte de trecere a frontierei, dintre care dou�� sunt vitale pentru transportul feroviar de m��rfuri, scrie Club Feroviar. Transportatorii priva��i cer redeschiderea punctelor Stamora Moravi��a ��i Valea lui Mihai ��i spun c�� este nevoie de solu��ii pentru a asigura libera circula��ie a mecanicilor de locomotiv�� ��i a personalului de tren în trafic interna��ional.
CFR C��l��tori suspend�� temporar aproape toate trenurile interna��ionale În vederea combaterii r��spândirii infec��iei cu Covid-19, coroborat ��i cu deciziile administra��iilor feroviare din ����rile vecine, CFR C��l��tori suspend�� temporar circula��ia unor trenuri în trafic interna��ional spre ��i dinspre Ungaria, Bulgaria, Moldova ��i Ucraina. R��mân în circula��ie cele mai importante trenuri interna��ionale de la noi: Bucure��ti - Budapesta (472/3 ��i Bucure��ti - Viena 346/7.
Cum vrea Cehia s�� intre în clubul select al ����rilor în care trenurile circul�� cu 200 km/h Cehia are multe lucruri pe care noi nu le avem la capitolul c��i ferate: o gar�� modern�� în capital��, trenuri Pendolino, por��iuni extinse cu viteze de peste 150 km/h ��i proiecte de modernizare care chiar s-au realizat. Cehia a crescut vitezele pe câteva magistrale în ultimii 10 ani, a modernizat ��i liniile din jurul capitalei, are leg��turi interna��ionale bune ��i acum caut�� solu��ii pentru a duce viteza spre 200 km/h pe câteva por��iuni. În articol pute��i citi ��i despre planurile pentru construc��ia unor linii de mare vitez�� într-o ��ar�� care a f��cut multe progrese.
Coronavirus - Austria suspend�� toate trenurile spre ��i dinspre Italia Austria ��i Italia sunt printre ����rile europene cu cele mai bune leg��turi feroviare, dar de miercuri nu mai circul�� niciunul din zecile de trenuri dintre cele dou�� state. Cele de lung�� distan���� spre Milano sau Vene��ia nu mai circul�� deja de câteva zile, dar regionalele de scurt�� distan���� sunt ��i ele suspendate. Printre cele mai populare rute feroviare dintre cele dou�� ����ri se num��r�� Innsbruck - Bolzano ��i Klagenfurt - Udine. În Austria au fost înregistrate 206 cazuri de infectare cu coronavirus.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by