Industrie Feroviara
Cum merg trenurile de marf�� la noi ��i cum ne compar��m cu alte ����ri din regiune Trenurile de marf�� au o vitez�� comercial�� de numai 15-20 km/h în ��ar��, cu mult sub cele din Ungaria, Polonia sau Cehia, în timp ce cu Austria sau Germania nici nu ne putem compara. Trenurile locale de marf�� dep����esc abia în mod execep��ional 80 km/h ��i mul��i factori le încetinesc, de la controalele lungi din Curtici, pân�� la problemele logistice din portul Constan��a. În articol pute��i citi despre punctele cu probleme din re��eaua noastr�� ��i despre pu��inele zone rapide, dar ��i despre ����rile care au f��cut lucrurile cum trebuie.
Sectorul feroviar românesc are nevoie de investi��ii de peste 12 miliarde euro Ministerul Transporturilor a pus în dezbatere public�� Strategia feroviar�� 2019-2023, din care reiese c�� România are nevoie, în aceast�� perioad��, de investi��ii în valoare de 12,8 miliarde de euro. Banii ar urma s�� fie folosi��i pentru cre��terea competitivit����ii transportului feroviar pe pia��a intern��, dar ��i pentru integrarea în spa��iul feroviar unic european, scrie Club Feroviar.
���VIDEO Povestea super-locomotivei cu abur care a atins 203 km/h acum peste opt decenii O super-locomotiv�� albastr�� este una dintre minunile tehnicii din prima parte a secolului XX fiindc�� pe 3 iulie 1938 atingea 203 km/h. Cea mai rapid�� locomotiv�� cu abur a venit într-o perioad�� în care trenurile aveau concuren���� ��i trebuiau s�� fie tot mai rapide. Locomotiva Mallard arat�� spectaculos ��i recordul de vitez�� a fost o încercare plin�� de pericole ��i controverse.
C��ile ferate olandeze vor acorda desp��gubiri de zeci de milioane de euro victimelor Holocaustului Compania olandez�� a c��ilor ferate a anun��at miercuri c�� va acorda mai multe zeci de milioane de euro pentru desp��gubirea evreilor deporta��i c��tre taberele de concentrare naziste în timpul celui de-Al Doilea R��zboi Mondial, relateaz�� AFP, potrivit Agerpres.
Spania a inaugurat înc�� 122 km de linie de mare vitez�� c��tre unul dintre cele mai frumoase ora��e ale ����rii Granada, unul dintre cele mai vizitate ora��e spaniole, a intrat în re��eaua trenurilor de mare vitez�� dup�� ce mar��i a fost inaugurat�� o linie de 122 km c��tre acest ora��. Spania este ��ara european�� cu cea mai mare re��ea de trenuri de mare vitez��, peste 3.000 km.
[P] Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Român, finalist la Premiile Emerging Europe 2019 Strategia de dezvoltare regional�� ��i activitatea din 2018 au adus Grupul GRAMPET - Grup Feroviar Român pe lista finali��tilor la una dintre cele mai reprezentative competi��ii dedicate campionilor Europei emergente. Câ��tig��torii vor fi anun��ati în cadrul Galei de Premiere organizate la sediul BERD din Londra, pe 28 iunie.
Se modific�� cerin��ele uria��ei licita��ii pentru cump��rarea de trenuri electrice Cu mai pu��in de o lun�� înainte de termenul limit�� pentru depunerea ofertelor, Autoritatea de Reform�� Feroviar�� a adus modific��ri importante la cerin��ele care trebuie îndeplinite de competitori, scrie Club Feroviar. Modific��rile, survenite pe parcursul procedurii, pot fi oricând prilej pentru firmele participante s�� conteste licita��ia. Reamintim c�� Autoritatea pentru Reform�� Feroviar�� lansa în aprilie cea mai mare licita��ie din ultimii ani, prin care s-ar putea cump��ra maxim 80 de trenuri, cu cel mult un miliard de euro. Primele trenuri vor ajunge probabil în 2021.
Ce spune despre c��ile ferate lungul drum de 30 de ore al trenului Timi��oara - Mangalia Trenul Timi��oara - Mangalia a ajuns la destina��ie dup�� 30 de ore din cauza inunda��iilor din Mehedin��i ��i a ocolului uria�� pe care a trebuit s��-l fac�� pentru a evita zona. În articol pute��i vedea care a fost, pe etape, parcursul trenului ��i viteza medie pe segmente. Întâmplarea arat�� c�� este nevoie disperat�� de repara��ii, dar ��i c�� fenomenele meteo extreme au consecin��e dure.
Drumul Feroviar al M��t��sii - Cum au ajuns mii de trenuri de marf�� s�� transporte între China ��i Europa ma��ini, piese, laptop-uri, vin sau carne congelat�� Acum un mileniu negustorii transportau felurite m��rfuri în caravanele lor ce mergeau din Orient spre Europa ��i înapoi. În prezent, unul dintre drumurile moderne ale M��t��sii este un ”drum de fier” str��b��tut de câteva mii de trenuri de marf�� pe an, cele mai lungi având trasee de peste 13.000 km. Mai jos pute��i citi cum s-a ajuns aici, ce transport�� aceste trenuri ��i cât de mult s-a redus timpul de parcurs în doar câ��iva ani. În plus, pute��i afla de ce aceste trenuri sunt controversate ��i de ce ruta sudic��, pe care se afl�� ��i România, este utilizat�� foarte pu��in.
C��l��toria cu trenul între Timi��oara ��i Mangalia dureaz�� peste 30 de ore din cauza inunda��iilor ��i a unui mare ocol Trenul care a plecat duminic�� înainte de ora 18 din Timi��oara va ajunge mar��i la ora 1 noaptea la Mangalia, dup�� sta��ion��ri lungi ��i un mare ocol, ambele cauzate de inunda��iile grave de lâng�� Drobeta Turnu Severin. Mai multe trenuri s-au oprit ��i nu au avut cum s�� mai continue parcursul pe magistrala 900. Reamintim c�� duminic�� sear�� linia de cale ferat�� a fost acoperit�� de ape în zona macazelor la intrarea în sta��iile Balota ��i Pruni��or, dar ��i pe intervalul de sta��ii Pruni��or - Igiroasa. Situa��ia ar putea dura 2-3 zile.
Calea ferat�� Bra��ov - Sighi��oara - A fost atribuit contractul de 660 milioane euro pentru reabilitarea a dou�� sec��iuni Dup�� o întreag�� saraband�� de contest��ri în instan����, Compania Na��ional�� de C��i Ferate CFR SA a decis s�� atribuie consor��iului condus de Alstom contractul pentru calea ferat�� Bra��ov – Sighi��oara, loturile 1 ��i 3, scrie Club Feroviar. Este vorba de subsec��iunile: 1. Bra��ov – Apa��a ��i 3. Ca��a - Sighi��oara, în total 86 km.
Care este situa��ia pe ��antierele feroviare de dou�� miliarde euro din vestul ����rii Lucr��rile au avansat în ultimele luni pe ��antierele feroviare dintre Arad ��i Simeria, în unele locuri stadiul fizic dep����ind 25%, în condi��iile în care era si de sub 5% acum câteva luni, arat�� Asocia��ia Pro Infrastructura. În acest moment cele mai rapide trenuri fac peste trei ore pe cei 158 km dintre Arad ��i Simeria din cauza restric��iilor de vitez��, iar întârzierile apar des. Probabil c�� totul va fi gata în 2023.
S-a semnat un contract de dou�� miliarde de dolari pentru modernizarea unei sec��iuni a liniei de cale ferat�� Budapesta - Belgrad. Finan��area vine în mare parte din China ���Leg��tura feroviar�� dintre Budapesta ��i Belgrad are mare nevoie de modernizare ��i trenurile sunt mult mai lente decât acum 30-40 de ani. Recent, a fost semnat un contract pentru modernizarea unei sec��iuni din aceast�� linie, sec��iune de 150 km la care 85% dintre fonduri vor veni dintr-un împrumut de la banca EximBbank din China. Între cele dou�� capitale sunt 350 km, dar viteza medie de circula��ie este cam 40 km/h.
China restructureaz�� ��i redenume��te uria��a companie na��ional�� de c��i ferate China a anun��at c�� a redenumit ��i c�� va restructura compania na��ional�� de c��i ferate pentru a o face s�� func��ioneze mult mai sincronizat cu legile pie��ei, scrie Reuters. China Railway Corporation (CRC) este noul nume al companiei ce are aproximativ dou�� milioane de angaja��i.
��inele de cale ferat�� au început s�� fie montate pe cel mai controversat pod al Europei ���Ru��ii au anun��at c�� au montat pe primul fir ��inele de cale ferat�� pe podul de 19 km de peste strâmtoarea Kerci, podul care leag�� Rusia de Crimeea, pod de 3 miliarde de euro deschis cu mare fast de Putin, anul trecut. Construc��ia podului a fost intens criticat�� de Ucraina ��i de oficialii UE, în timp ce ru��ii au prezentat-o ca fiind o mare realizare.
Cu trenul c��tre serviciu ��i avantajele S-Bahn - De ce în România nu func��ioneaz�� un model care în alte ����ri europene este un succes În multe ����ri europene trenul este un mijloc excelent de deplasare în interiorul unui ora�� sau dintr-un ora�� mare în localit����ile mici din jur, unde lucreaz�� mii de oameni. La noi trenul este adesea folosit pe distan��e medii ��i lungi, dar durata c��l��toriei este mare ��i problemele abund��. Trenul este ��i în România folosit de mii de oameni ca mijloc de transport pentru a merge la serviciu, dar din mai multe motive acest lucru este complicat. În articol pute��i citi despre cum alte ����ri au reu��it s�� aduc�� trenul în ora�� ��i s��-l integreze cu metroul, tramvaiele ��i autobuzele.
Ministrul Transporturilor promite o mic�� modernizare la Gara de Nord înainte de Euro 2020 ��i una ”de amploare” mai încolo Ministrul Transporturilor, R��zvan Cuc, a declarat, vineri, în timpul unei vizite în jude��ul Arad, c�� lucr��ri de modernizare a G��rii de Nord din Bucure��ti vor fi executate înainte de începerea Campionatului European de Fotbal de anul viitor, iar ulterior obiectivul va fi supus unor lucr��ri mai ample, scrie Agerpres. Despre planuri mari de modernizare pentru Gara de Nord se vorbe��te de peste un deceniu, iar cele mai radicale proiecte se refer�� la mutarea g��rii, dar nu sunt chiar fezabile fiindc�� ar costa peste un miliard de euro.
Gr��di��tea - Noi promisiuni c�� podul feroviar pr��bu��it acum 14 ani va fi ref��cut Podul feroviar de peste Arge��, de lâng�� localitatea Gr��di��tea, s-a pr��bu��it din cauza unor inunda��ii în 2005 ��i de atunci drumul dintre Bucure��ti ��i Giurgiu necesit�� un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul. Acum, oficiali ai CFR promit din nou c�� podul va fi ref��cut ��i c�� documenta��ia de execu��ie este în faz�� de aprobare în sistemul de achizi��ii publice. Primul studiu de fezabilitate a fost realizat acum 11 ani, podul îns��, nu.
Liniile ferate bune din Europa Central�� permit c��l��toria cu peste 100 km/h de la Praga pân�� la grani��a dintre Polonia ��i Belarus În timp ce la noi sunt trasee de sute de kilometri pe care viteza medie a trenurilor este de sub 60 km/h, investi��iile realizate în ultimele dou�� decenii în Cehia ��i Polonia permit viteze medii de 100 km/h pe distan��e mari. De exemplu, o companie ceh�� va lansa trenuri directe între Praga ��i Terespol, un ora�� la grani��a polono-bielorus��, iar cei 960 km vor fi parcur��i în sub 9 ore ��i jum��tate. Terespol este un punct esen��ial pe harta feroviar�� a Europei, fiind unul dintre locurile unde mii de trenuri de marf�� din China intr�� în UE în fiecare an.
Cât de lung este drumul cu trenurile sezoniere c��tre Litoral Peste câteva zile încep s�� circule trenurile sezoniere pentru Constan��a ��i Mangalia, iar cei care vor c��l��tori cu ele trebuie s��-��i ia bilete cu mult timp înainte ��i s�� fie preg��ti��i pentru drumuri lungi ��i vagoane arhipline. Cea mai lung�� rut�� este cea de 947 km dintre Satu Mare ��i Mangalia, iar cel mai rapid tren este acela care face cinci ore între Bra��ov ��i Constan��a. Problematic�� este linia Mangalia - Constan��a, unde pe 43 de km unele trenuri fac ��i peste 85 de minute.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.

Aici puteti modifica setarile de Cookie

hosted by
powered by
developed by