Industrie Feroviara
Transsiberianul - Cum a fost construit�� calea ferat�� de 9.200 km ��i ce spune ea despre ru��i ��i despre ��ara lor A fost probabil cea mai mare lucrare de infrastructur�� început�� în secolul 19 ��i obstacolele au fost redutabile, fie c�� este vorba de marile râuri ale Rusiei, de malurile pietroase ale lacului Baikal sau de permafrostul Siberiei. Pân�� ��i oameni din Italia au lucrat în estul îndep��rtat pentru o cale ferat�� care a contribuit la intrarea Rusiei într-un r��zboi pe care l-a pierdut, spre uimirea multora. În articol pute��i citi ��i despre cum este calea ferat�� Moscova - Vladivostok în prezent, cât cost�� biletele ��i ce ne spune acest uria�� traseu despre ru��i ��i despre felul lor de a gândi.
S-a lansat licita��ia pentru calea ferat�� c��tre viitorul aeroport de la Bra��ov care ar trebui s�� fie func��ional din 2021 CFR a publicat pe portalul SEAP anun��ul de licita��ie pentru elaborarea studiului de fezabilitate în vederea construirii leg��turii feroviare c��tre viitorul aeroport Interna��ional de la Ghimbav. Se dore��te legarea g��rii Bra��ov cu terminalul de la aeroportul Ghimbav, electrificarea liniei ��i construirea unei leg��turi cu linia Feldioara - Bod. Lucr��rile la aeroportul Bra��ov au început de câ��iva ani, dar au fost o serie de amân��ri, îns�� autorit����ile locale promit c�� în 2021 va fi func��ional ��i spun c�� au început discu��iile cu tour-operatorii.
CFR a semnat contractul de 3 miliarde lei pentru modernizarea a dou�� sec��iuni de pe tronsonul Bra��ov - Sighi��oara Compania Na��ional�� de C��i Ferate “CFR” SA ��i Asocierea RailWorks au semnat contractul, în valoare de 2,97 miliarde lei, f��r�� TVA, pentru modernizarea subsec��iunilor Bra��ov – Apa��a ��i Ca��a – Sighi��oara, aflate pe tronsonul Bra��ov - Sighi��oara. Semnarea vine dup�� mai mul��i ani de dispute ��i contesta��ii. Linia Bra��ov - Sighi��oara are mare nevoie de modernizare, vitezele medii fiind de sub 50 km/h.
CFR C��l��tori spune c�� num��rul de vagoane a crescut cu 31 luna trecut��. Compania promite c�� va ad��uga peste 120 de vagoane în lunile urm��toare Num��rul de vagoane pe care le utilizeaz�� CFR C��l��tori a ajuns la 881 în prezent, fiind cu 31 mai multe decât la final de ianuarie, când la conducerea companiei a venit Dan Costescu. Compania promite c�� va afi��a lunar num��rul de vagoane aflate în uz. Câteva lucruri s-au schimbat în bine de când la conducerea companiei a venit Dan Costescu, cele mai vizibile fiind supliment��rile cu vagoane, în week-end. R��mâne de v��zut dac�� lucrurile vor continua spre bine: un bilan�� va putea fi f��cut peste câteva luni.
Comisia European�� propune ca anul 2021 s�� fie Anul european al c��ilor ferate Comisia European�� a propus miercuri ca anul 2021 s�� fie Anul european al c��ilor ferate, pentru a sprijini realizarea obiectivelor ”Pactului ecologic european în domeniul transporturilor”. În 2021, o serie de evenimente, campanii ��i ini��iative vor promova transportul feroviar ca mod de transport durabil, inovator ��i sigur.
Austria va testa trenuri pe hidrogen Compania austriac�� feroviar�� OBB va testa dou�� rame multiple pe hidrogen, fiind semnat în acest scop un contract cu Alstom. Trenurile pe hidrogen au mai fost testate ��i în Olanda, dar mai ales în Germania unde vor fi utilizate flote mai mari ��i vor înlocui trenuri diesel.
������FOTO Cum se face accesul auto c��tre Aeroportul Otopeni dup�� ce o intrare din DN1 a fost închis�� pentru lucr��rile la trenul spre Gara de Nord De mar��i 3 martie accesul auto din DN1 spre Aeroportul Otopeni, din direc��ia Bucure��ti, a fost blocat timp de o lun�� pentru a se efectua lucr��rile la pasajul c��ii ferate spre Gara de Nord. Compania de Drumuri pune la dispozi��ie o schi���� care arat�� modul de desf����urare a traficului pe drumurile de acces c��tre aeroport ��i cum pot ��oferii care vin din Capital�� s�� ajung�� la terminale.
Canada ��i blocada - De ce transportul feroviar din a doua cea mai întins�� ��ar�� a lumii a fost paralizat aproape trei s��pt��mâni Canada are a cincea cea mai întins�� re��ea feroviar�� a lumii ��i în aproape toat�� luna februarie transportul de marf�� ��i de c��l��tori a fost paralizat pe o bun�� parte din re��ea din cauza protestelor împotriva unui proiect energetic. Lucrurile nu s-au rezolvat înc��, iar companiile feroviare au trimis oameni în ��omaj. În articol pute��i citi despre leg��tura dintre c��i ferate ��i resurse, despre un moment esen��ial din istoria Canadei ��i despre un prezent complicat în care echilibrul este greu de men��inut.
CFR Infrastructur�� a lansat dou�� licita��ii pentru servicii feroviare, în valoare de 55 milioane lei ���Compania Na��ional�� de C��i Ferate “CFR” SA a lansat în SICAP dou�� licita��ii cu o valoare financiar�� estimativ�� de 55 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate necesar implement��rii m��surilor de func��ionare a sistemului ERTMS ��i extinderea sistemului GSM-R pe sec��iunea de cale ferat�� Predeal-Bucure��ti-Constan��a ��i servicii de Consultan���� lucr��ri de construc��ii ��i instala��ii pe sec��iunea Bra��ov-Sighi��oara.
Indonezia: Criza coronavirusului blocheaz�� lucr��rile la prima linie feroviar�� de mare vitez�� Criza sanitar�� a coronavirusului se simte ��i în Indonezia unde au început s�� apar�� blocaje la ��antierul primei linii feroviare de mare vitez�� din ��ara cu peste 200 de milioane de oameni. Peste 2.000 de chinezi lucreaz�� pe ��antier, jum��tate dintre componente vin din China ��i mul��i dintre ��efi sunt chinezi, astfel c�� situa��ia din prezent va afecta termenul când calea ferat�� va fi gata. Problemele din China afecteaz�� multe dintre proiectele desf����urate de China în Asia, fiindc�� lan��ul de furnizori este în multe cazuri fisurat.
Noul director CFR C��l��tori sper�� s�� ob��in�� 250 milioane lei pentru un program de investi��ii numit ”CFR rena��te”. Ce s-ar putea schimba la una dintre cele mai criticate companii din ��ar�� Compania CFR C��l��tori are nevoie de 250 de milioane de lei pentru proiectul s��u de investi��ii "CFR rena��te", bani care vor ajuta la cre��terea parcului rulant cu 100 de vehicule, aici intrând atât locomotive, cât ��i automotoare ��i vagoane, a declarat, joi, directorul general al companiei, Dan Costescu, citat de Agerpres. Costescu este director de la final de ianuarie, iar de atunci unele lucruri s-au schimbat în bine, cel mai vizibil fiind faptul c�� în week-end sunt suplimentate cu vagoane trenurile pe cele mai populare rute. Costescu spune c�� la compania feroviar�� se vede o schimbare pozitiv�� de atitudine fa���� de c��l��tori ��i promite c�� lucrurile vor merge tot spre bine. Cert este c�� marele test începe în iunie, când vor intra în circula��ie trenurile sezoniere spre litoral.
SUA ar putea avea prima linie de tren de mare vitez��, în statul Texas. Spaniolii de la Renfe au anun��at un contract de 6 miliarde dolari Compania de stat Renfe din Spania a anun��at c�� a semnat un contract cu statul american Texas pentru a dezvolta o linie ferat�� de mare vitez��, prima de acest fel din SUA. Linia va avea 386 km ��i ar trebui s�� fie gata în 2026, trenurile urmând s�� fac�� 90 de minute. Despre trenuri de mare vitez�� se vorbe��te în SUA de cel pu��in 40 de ani, dar nu s-au construit din mai multe motive: costurile mari, distan��ele uria��e, popularitatea ma��inilor.
Daimler cere conexiuni feroviare c��tre fabrica din Sebe��. În anii trecu��i Dacia ��i Ford au implorat autorit����ile s�� modernizeze calea ferat��, dar f��r�� succes Martin Schulz, ��ef al Mercedes-Benz România spune c�� Daimler are nevoie de infrastructur�� feroviar�� pentru uzina din Sebe��, fiindc�� transmisiile produse acolo vor fi transportate pe tren iar compo­nentele necesare vor fi livrate tot cu trenul, scrie ZIarul Financiar. Sebe�� este la 230 km de Curtici dar, din cauza lucr��rilor de pe Coridorul IV, care nu se mai termin��, trenurile de persoane fac 5 ore, iar cele de marf��, mult mai mult.
Thailanda ��i controversatul tren de vitez�� ce ar trebui s�� fac�� leg��tura între trei aeroporturi - Speran��e mari, transparen���� redus�� Thailanda are o re��ea feroviar�� dezvoltat�� în compara��ie cu vecinii s��i, dar multe zone au nevoie de modernizare ��i nu pu��ine vagoane au peste 50 de ani vechime. În acest context, proiectul de peste 7 miliarde dolari pentru a construi 220 km de cale ferat�� de mare vitez�� a avut mul��i contestatari. În articol pute��i citi ce spun cei nemul��umi��i, cum circul�� trenurile thailandeze în prezent ��i ce ar putea schimba trenul de mare vitez��, dac�� va fi gata în câ��iva ani.
Euronews, despre cele mai proaste trenuri din Europa: România ��i Bulgaria se afl�� pe ultimele locuri Exist�� un sector din Europa în care pe brazda, acum decolorat��, a fostei Cortine de Fier, este s��pat un semn adânc între cele dou�� emisfere ale Vechiului Continent: calea ferat��. În unele ����ri, panoul cu orarul trenurilor este un adev��rat lux. În ����ri precum Bulgaria sau România, circul�� zilnic trenuri de mâna a doua sau a treia, aruncate la începutul anilor 2000 de c��ile ferate franceze, engleze, germane sau daneze.
ANPC a ”descoperit” ceea ce c��l��torii cu trenul ��tiu de mult timp - G��rile sunt murdare, în WC-uri miroase groaznic, peroanele sunt uneori în bezn�� ANPC a anun��at c�� timp de dou�� zile a f��cut controale în g��ri ��i a ”descoperit”condi��ii oribile în g��ri, scaunele fiind rupte, toaletele având miros pestilen��ial ��i alimentele erau vechi sau gre��it etichetate. Au fost verificate aproape 400 de firme care au activit����i comerciale în g��ri sau în apropierea acestora, iar la trei sferturi dintre agen��ii economici au fost g��site probleme. Dincolo de ”revela��iile” ANPC trebuie spus c�� ��i c��l��torii sunt de vin��, nu pu��ine fiind cazurile în care scaunele sunt vandalizate la câteva zile dup�� ce sunt puse pe peron. UPDATE În articol pute��i vedea punctele de vedere ale CFR SA ��i CFR C��l��tori.
Alstom confirm�� c�� este în discu��ii pentru a cump��ra unitatea produc��toare de trenuri a Bombardier Alstom confirm�� c�� este în discu��ii pentru a cump��ra divizia produc��toare de trenuri a companiei canadiene Bombardier Transport. Presa a scris c�� unitatea celor de la Bombardier este evaluat�� la 7 miliarde dolari. Dac�� business-ul se va concretiza, Alstom va putea concura mai eficient cu chinezii de la CRRC Corp Ltd, mai ales dup�� ce planurile francezilor de a fuziona cu Siemens au fost blocate anul trecut de autorit����ile europene de reglementare. Bombardier Transport are 40.600 de angaja��i în 27 de ����ri.
Cum a construit China linia ferat�� c��tre Tibet - Greut����i, controverse ��i minuni ale ingineriei la trenurile ce urc�� spre ”acoperi��ul lumii” China a construit în doar câ��iva ani calea ferat�� c��tre capitala tibetan�� Lhasa ��i a dovedit înc�� o dat�� c�� are for���� de munc�� aproape nelimitat�� ��i c�� poate g��si solu��ii tehnice ��i pentru terenul înghe��at de la peste 5.000 de metri altitudine. Mul��i spun c�� a fost cea mai complicat�� cale ferat�� construit�� vreodat��, iar chinezii spun c�� a contribuit mult la dezvoltarea regiunii. Al��ii atrag îns�� aten��ia c�� aceast�� cale ferat�� ajut�� Beijingul s��-��i înt��reasc�� domina��ia asupra Tibetului ��i s�� schimbe cu totul echilibrul demografic din provincia cunoscut�� ca ”acoperi��ul lumii”.
S-a reluat licita��ia pentru reconstruc��ia podului feroviar de la Gr��di��tea pe unde trenurile nu mai circul�� de aproape 15 ani CFR a publicat pe portalul SICAP un nou anun�� de participare pentru modernizarea liniei de cale ferar�� Bucure��ti - Giurgiu, cel mai important obiectiv fiind podul de la Gr��di��tea, pr��bu��it în 2005. Valoarea estimat�� a contractul este 458 milioane lei. Durata contractului este 91 luni, dintre care ��ase luni proiectare ��i 24 luni execu��ie lucr��ri. Podul feroviar de peste Arge��, de lâng�� localitatea Gr��di��tea, s-a pr��bu��it din cauza unor inunda��ii în 2005 ��i de atunci drumul dintre Bucure��ti ��i Giurgiu necesit�� un ocol prin Videle pentru cei care aleg trenul.
Alstom va livra 11 trenuri electrice cu baterii în Germania Alstom va construi, livra ��i între��ine, pân�� în 2023, unsprezece trenuri electrice cu baterii Coradia Continental pentru traficul regional pe ruta Leipzig - Chemnitz din Germania. Contractul valoreaz�� aproximativ 100 milioane euro. Pe ruta de 81 km trenurile fac în prezent între 58 ��i 65 de minute.

ESRI

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by