Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea, in calitate de coordonator inter-regional, in parteneriat cu: Universitatea de Vest din Timisoara, Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor si Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica, in cadrul proiectului "Practica studentilor economisti. Parteneriat inter-regional pe piata muncii intre universitati si mediul de afaceri" (acronim PRACTeam), proiect cofinantat din Fondul Social European - "Investeste in oameni!", Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013; Axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii"; Domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa", Contract: POSDRU/90/2.1/S/64150, Valoarea totala a proiectului: 20.941.500 lei, Perioada de implementare: 01.10.2010 - 30.09.2013, Manager de proiect - Prof. univ. dr. Anca DODESCU, anunta:

PRACTeamFoto: www.practeam.ro

Activitatile si rezultatele previzionate in ultimul an de implementare al proiectului

In perioada octombrie 2012 - septembrie 2013, se vor implementa la nivelul celor trei parteneri ai proiectului, activitatile prevazute in ultimul an de implementare al proiectului. Principalele activitati previzionate a se desfasura sunt:

1. Managementul proiectului, Administrarea proiectului, Raportare periodica si finala;

2. Achizitionarea materialelor si serviciilor, Demararea si umarirea procedurilor de achizitii;

3. Promovare si vizibilitate, Asigurarea vizibilitatii proiectului, Organizarea unei conferinte de diseminare a rezultatelor proiectului;

4. Crearea, organizarea si functionarea PRACTeam Center;

5. Identificarea si selectia grupurilor tinta, Organizarea si desfasurarea Campaniei PRACTeam, Reinnoirea si incheierea de noi Acorduri de parteneriat, Planificarea si selectia grupurilor si subgrupurilor tinta;

6. Identificarea nevoilor, formarea tutorilor si pregatirea materialelor-suport pentru stagiile de pregatire practica, Workshop PRACTeam, Pregatirea activitatii de formare si formarea tutorilor pentru stagiile de pregatire practica a studentilor, Documentarea si elaborarea Ghidului de practica al studentului;

7. Pregatirea si desfasurarea stagiilor de pregatire practica, Parcurgerea modulului de orientare si consiliere in cariera, Repartizarea studentilor la unitatile de practica, Efectuarea stagiului de pregatire practica, Evaluarea studentilor;

8. Gala PRACTeam;

9. Pregatirea si desfasurarea stagiilor de internship, Semnarea Acordurilor de parteneriat cu organizatiile care ofera programe de internship studentilor, Realizarea de catre studenti a stagiilor de internship.

Dintre cele mai importante rezultate previzionate pentru a fi atinse in acest an de implementare a proiectului amintim:

-810 studenti care vor beneficia de un modul de pregatire practica particularizat, de testare aptitudinala pentru orientarea in cariera si de un modul de consiliere si orientare in cariera;

- 162 tutori de practica formati in vederea sprijinirii tranzitiei de la scoala la viata activa;

-90 acorduri de parteneriat incheiate intre universitati si organizatii, institutii, in vederea desfasurarii stagiilor de practica si internship;

- 1 modul de formare a tutorilor pentru stagiile de pregatire practica ale studentilor;

- 1 modul de consiliere si orientare in cariera pentru studentii economisti;

- 6 programe de pregatire practica particularizate pentru specializarile de licenta;

- 6 programe de pregatire practica particularizate pentru specializarile de master;

- 45 studenti care vor beneficia de consiliere pentru pregatirea aplicatiei la programe de internship;

- 30 studenti care vor beneficia de un program de internship la o firma din Romania;

- 3 dispecerate de practica PRACTeam Center;

- 1 Manual al tutorelui de practica - editia 2013, adresat organizatiilor care ofera programe de pregatire practica studentilor;

- 1 Ghid de practica - editia 2013, adresat studentilor de la licenta si masterat, pentru efectuarea stagiului de practica si intership;

- 1 Ghid de orientare in cariera - editia 2013 pentru studentii economisti;

- 1 conferinta de diseminare a rezultatelor proiectului;

- 3 Campanii PRACTeam de constientizare a oportunitatilor oferite studentilor de stagiile de pregatire practica;

- 3 Workshop-uri PRACTeam - "Identificarea nevoilor cu privire la stagiile de pregatire practica pentru studentii economisti";

- 1 Gala inter-regionala PRACTeam;

- 1 CD de diseminare a rezultatelor proiectului.

Pentru informatii suplimentare: www.practeam.ro

Contact: contact@practeam.ro