Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) organizează vineri, la Bucureşti, conferinţa la nivel înalt privind cercetarea agricolă, inovarea şi bioeconomia, desfăşurată în contextul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, potrivit unui comunicat al MADR citat de Agerpres. Ministrul de resort, Petre Daea, va deschide lucrările conferinţei, iar evenimentul va reuni decidenți din cadrul Comisiei Europene, reprezentanţi ai organizaţiei internaţionale a fermierilor COPA-COGECA, cadre universitare, antreprenori și experţi.

Petre DaeaFoto: Agerpres

Obiectivul major al 'Conferinţei la nivel înalt privind cercetarea agricolă - bază de dezvoltare a agriculturii europene, zonelor rurale şi a bioeconomiei' este conştientizarea potenţialului de dezvoltare pe care bioeconomia îl oferă printr-o intensificare durabilă şi circulară a producţiei primare, prin conversia fluxurilor de deşeuri în produse cu valoare adăugată. Totodată, se va evidenţia importanţa dezvoltării şi extinderii măsurilor bazate pe inovare, cercetare şi competenţe specifice bioeconomiei.

În cadrul conferinţei vor fi abordate teme precum bioeconomia ca mijloc de dezvoltare rurală, provocările privind cercetarea şi inovarea în agricultură şi bioeconomie în Europa Centrală şi de Est, soluţii privind punerea în aplicare a tehnologiilor inovatoare pentru producţia durabilă de alimente şi de biomasă, îmbunătăţirea Sistemului european de cunoştinţe şi inovare în agricultură (AKIS) în scopul furnizării de informaţii tehnice şi ştiinţifice la zi obţinute prin cercetare şi inovare, cât şi instrumente de finanţare şi mobilizare a investiţiilor în bioeconomie.

"Având în vedere provocările cu care se confruntă agricultura şi mediul, MADR îşi propune prin această conferinţă identificarea şi aplicarea unor soluţii viabile la nivelul statelor membre, în vederea protejării resurselor naturale care ar putea contribui la dezvoltarea unei agriculturi mai durabile, mai bine pregătite pentru viitor, cu accent special pe bioeconomie", se arată în comunicatul MADR. Evenimentul se va desfăşura la Palatul Parlamentului.