Producătorii de tomate în spații protejate vor beneficia de ajutor financiar și în anul 2020, potrivit unui proiect supus dezbaterii publice de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Suma pe care fiecare cultivator, care îndeplinește condițiile, urmează să o primească este de 3. 000 de euro pe an la cursul de schimb de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2019, notează fermierinromania.ro.

HotNews.roFoto: Hotnews

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de maximum 284.974 mii lei, reprezentând echivalentul în lei al sumei de maximum 60.000 mii euro. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dispune măsurile necesare în vederea implementării ajutorului de minimis cu încadrare în prevederile bugetare aprobate pe anul 2020 în bugetul ministerului. Beneficiarii acestui sprijin financiar sunt: producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător valabil până la data plăţii ajutorului de stat, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit și producătorii agricoli persoane juridice.

O suprafață de teren cultivată cu tomate în spații protejate poate face obiectul schemei de ajutor de minimis o singură dată pe an. Pentru a fi eligibili la aplicarea schemei de ajutor la cultura de tomate, solicitantii trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate: să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spații protejate de minimum 1.000 mp, să obțină o producție de minimum 2 kg tomate/mp, să fie înregistrati în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu tomate în spaţiile protejate în anul de cerere și să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind valorificarea producției.

Prin proiectul de act normativ se prevede interdicția acordării ajutorului de minims solicitanților a căror suprafață de culturi de tomate în spații protejate este obținută prin divizarea unei suprafețe cu spații protejate existentă la data intrării în vigoare a actului normativ, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeței, cu excepția succesiunilor și a contractelor de vânzare. Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Pentru a obținere ajutorul de minimis, solicitanții înregistrați în Registrul unic pentru accesarea Programului de susținere a produsului tomate în spații protejate au obligația să depună la direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București documente justificative care să ateste comercializarea producției de tomate obținute din spațiile protejate, până la data de 27 decembrie 2020, inclusiv.

Consumul de tomate în România: 38,4 kg pe cap de locuitor

Datele MADR arată că în urma implementarii Programului, în anul 2018 s-a realizat o productie de tomate de 884.751 tone, rezultand o creștere a productiei totale de tomate cu 41 % fată de producția anului 2016. Totodată, balanța comercială a anilor 2017 și 2018 a evidențiat faptul că au scăzut importurile de tomate în perioadele reci ale anului, respectiv ianuarie - aprilie și decembrie, însă s-a constatat că în continuare este nevoie de o cantitate sporită de tomate proaspete pe piată în lunile critice: ianuarie, februarie, martie, aprilie și decembrie.

Pentru comercializarea în comun a producției de tomate realizate precum și pentru asigurarea unui venit constant, în perioada 2017-2018 au fost constituite 36 de cooperative pentru sectorul legumicol în judetele Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Constanta, Ialomita, Teleorman, Bacau, Bihor, Cluj, Covasna, Mures, Neamt, Suceava, Vrancea și Ilfov. De asemenea, au fost recunoscute de MADR 4 grupuri de producători in judetele Bihor, Hunedoara, Ilfov și Giurgiu. Județele unde s-au înregistrat cei mai multi beneficiari sunt: Olt, Galați, Giurgiu, Dolj, Buzău, Teleorman și Ilfov, corespunzătoare Regiunilor Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia și Sud-Est.

La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul a 158,5 kg, din care tomate 38,4 kg, ceea ce reprezintă 24,22 % din consumul total de legume.