​Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin direcțiile județene, nu a respectat prevederile Programului național de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, ca urmare a faptului că au fost achiziționate doar cinci din opt incineratoare mobile, a constatat Corpul de Control al premierului. Incineratoarele furnizate au fost aduse cu întârziere. În plus, au existat și sincope în utilizare.

HotNews.roFoto: Hotnews

Corpul de Control a verificat modalitățile de atribuire, încheiere și derulare a contractelor de achiziție a incineratoarelor mobile de către DSVSA Alba, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Satu Mare, Suceava și Timiș, precum și de asigurare a capacității operaționale a echipamentelor astfel achiziționate.

Corpul de Contro reclamăl lipsa unei strategii comune a ANSVSA, în sensul că aceasta nu a stabilit pentru opt DSVSA desemnate, achiziționarea incineratoarelor mobile pe semiremorcă autotractate/cu cap tractor, în mod unitar. Astfel, au fost achiziționate unele direcții județene au incineratoare de la aceeași firmă, BENTLEY INDUSTRY SRL, dar în condiții diferite.

În cazul DSVSA Satu Mare, conducerea ANSVSA a interzis achiziția autotractorului/capului tractor în condițiile în care, anterior, DSVSA Dolj și DSVSA Constanța au încheiat contracte de furnizare „Incinerator mobil cu cap tractor”, iar președintele ANSVSA, în calitate de emitent al Ordinului nr. 149/05.10.2018, avea obligativitatea de a verifica și, implicit, cunoaște achizițiile incineratoarelor mobile efectuate de DSVSA responsabile.

Deși valoarea estimată a investiției a fost stabilită și transmisă de ordonatorul principal de credite către DSVSA județene desemnate, trei dintre acestea, respectiv DSVSA Dolj, Constanța și Dâmbovița au achiziționat incineratoare mobile pe semiremorcă autotractate/cu cap tractor, în timp ce DSVSA Alba și Satu Mare au achiziționat doar incineratoare mobile montate pe semiremorcă.

Punerea în funcțiune a incineratorului necesită, printre altele, cap tractor cu șofer profesionist pentru transportul în și de la focarele PPA (locul de ardere), ceea ce presupune, în viitor, costuri suplimentare pentru transportul incineratorului (prin închirierea unui cap tractor), precum și intervenție desfășurată în zonele epidemiologice în funcție de disponibilitatea vehiculelor din parcul societăților de profil.

Prin adresa nr. 10685/26.08.2020, transmisă ca răspuns la Nota nr. 2838/13.08.2020 cuprinzând principalele concluzii rezultate în urma verificărilor, ANSVSA a notificat Corpul de Control cu privire la faptul că autoritatea „(...) a formulat plângere penală împotriva S.C. Bentley Industry S.R.L., prin care s-a constituit parte civilă pentru suma de 4.648.259 lei, reprezentând costul incineratoarelor achiziţionate de D.S.V.S.A. Constanţa, D.S.V.S.A. Dolj şi D.S.V.S.A. Dâmboviţa”.

Din documentele întocmite de societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, în baza Contractului de asistență nr. 05/01/09.01.2020, încheiat cu societatea OLSUIN SRL, precum și din corespondența dintre reprezentanții DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, pe de o parte, și cei ai societății anterior menționată pe de altă parte, rezultă faptul că, desfășurarea propriu-zisă a activității de neutralizare s-a realizat cu incidente în ceea ce privește funcționalitatea celor trei incineratoare de același tip (IncinerPro u6500)

  • blocarea/probleme la închiderea capacului, arderea cablurilor (DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj);
  • ruperea/fisurarea coastelor de la grătar (DSVSA Constanța, DSVSA Dâmbovița și DSVSA Dolj);
  • spargerea termocuplului de sus din camera principală (DSVSA Dolj);
  • spargerea termocuplului de la tunelul 4 (DSVSA Constanța).

DSVSA Dolj a incheiat contract cu BENTLEY INDUSTRY SRL de furnizare Incinerator mobil cu cap tractor, în valoare 1.367.100 lei, fără TVA. Incineratorul a fost furnizat de către BENTLEY INDUSTRY SRL, cu peste 3 luni față de termenul inițial impus prin contract, respectiv 08.03.2019. Recepția finală nu a fost efectuată în baza testării parametrilor avuți în vedere în cadrul documentației de atribuire (capacitate de încărcare, rată de ardere), ci doar a atestat existența componentelor aferente incineratorului mobil. De asemenea, la momentul recepției finale, pentru echipamentul de „ultimă generație” și complexitate (software de operare, sistem de monitorizare a incineratorului pe tabletă etc.) a fost instruit un singur angajat al DSVSA Dolj de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL.

DSVSA Constanța a încheiat cu a încheiat cu BENTLEY INDUSTRY SRL, la prețul de 1.349.000 lei, fără TVA. În cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de furnizare „incinerator mobil + cap tractor”, organizate de DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, pentru același tip de incinerator, societatea BENTLEY INDUSTRY SRL a ofertat indicatori diferiți (capacitatea de încărcare și rata de ardere). Termenul de livrare a incineratorului s-a prelungit până la data de 31.08.2019

DSVSA Alba a încheiat contract cu societatea BENTLEY INDUSTRY SRL, la prețul de 1.062.670 lei, cu TVA. Pentru echipamentul de „ultimă generație” și complexitate (software de operare, sistem de monitorizare a incineratorului pe tabletă etc.), societatea BENTLEY INDUSTRYSRL a instruit doar doi angajați ai DSVSA Alba. incineratorul IncinerPro u7000EV, achiziționat de către DSVSA Alba, nu a fost utilizat de la data punerii în funcțiune, respectiv 05.07.2019, până la data de 24.08.2020

DSVSA Dâmbovița și societatea BENTLEY INDUSTRY SRL au încheiat Contractul de furnizare incinerator mobil autotractat la prețul de 1.416.100 lei, cu TVA, având o durată de 3 luni (20.11.2019). Din conținutul adresei DSVSA Dâmbovița nr. 10159/26.05.2020 reiese că incineratorul mobil a fost utilizat la focarul PPA Bucovăț, județul Timiș, iar acesta nu atinge parametrii minimi de funcționare, în ceea ce privește rata de ardere.

DSVSA Satu Mare a încheiat cu BENTLEY INDUSTRY SRL un contract conform căruia, societatea se obliga ca în perioada 19.09.2019 – 19.12.2019, să livreze instituției echipamentul denumit „Incinerator mobil montat pe semiremorcă”, la prețul de 1.190.000 lei, fără TVA. Deși valoarea estimată a investiției a fost stabilită și transmisă de ordonatorul principal de credite1, fiind identică cu cea aprobată pentru DSVSA Dolj și DSVSA Constanța, reprezentanții DSVSA Satu Mare au solicitat în cadrul documentelor de atribuire doar incinerator montat pe semiremorcă, fără autotractor/cap tractor, ceea ce presupune, în viitor, costuri ulterioare pentru deplasarea echipamentului (închirierea unui vehicul de tractare).

DSVSA Timiș a încheiat cu societatea CALORIS GROUP SA, Contractul de furnizare incinerator mobil nr. 1851/2019, având termen de livrare 90 de zile, la prețul de 1.176.776,72 lei, cu TVA. Până la închiderea exercițiului financiar (n.n.-31.12.2019) echipamentul contractat nu a fost livrat, având în vedere data încheierii angajamentul legal (09.12.2019) și termenul de 90 de zile de livrare a incineratorului mobil prevăzut în contract, astfel că suma de 1.765.000 lei a fost virată la bugetul de stat.

În anul 2020, DSVSA Timiș a solicitat alocarea/suplimentarea fondurile necesare achiziției incineratorului mobil însă, ANSVSA nu a dat curs cererii datorită fondurilor insuficiente ce i–au fost repartizate în anul 2020 în buget de către Ministerul Finanțelor Publice pentru instituțiile subordonate (6.961 mii lei, față de 98.461 mii lei cât s-a solicitat), iar Contractul nr. 1851/2019 și-a încetat valabilitatea la data de 09.03.2020.

Prin adresa nr. 290/13.07.2020 , societatea CALORIS GROUP SA a solicitat DSVSA Timiș, plata sumei totale de 485.500 lei, cu TVA (suma de 80.900 lei, cu TVA reprezintă contravaloarea pieselor și materialelor achiziționate pentru fabricarea incineratorului, iar suma de 394.600 lei, cu TVA reprezintă manopera aferentă execuției pieselor ce intrau în componența incineratorului).

Existența litigiilor în contencios administrativ din anul 2019, ca urmare a contestațiilor depuse de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL în etapele de desfășurare a licitației, a condus la imposibilitatea încheierii de către DSVSA Timiș, întrun termen rezonabil, a contractului de furnizare. De asemenea, nealocarea resurselor bugetare în anul financiar 2020 a avut drept consecință imposibilitatea derulării Contractului de furnizare a incineratorului mobil nr. 1851/09.12.2019, în termenul de valabilitate a acestuia. Neexecutarea contractului anterior menționat poate genera prejudicii DSVSA Timiș, ca urmare a unor posibile sume aferente achiziției de materiale, manoperă, precum și eventuale daune interese care ar putea fi solicitate de către societatea CALORIS GROUP SA.

DSVSA Suceava a încheiat cu societatea BENTLEY INDUSTRY SRL un contract cu durata de valabilitate 19.12.2019 – 31.05.2020, având ca obiect furnizare incinerator mobil montat pe semiremorcă omologată RAR pentru circulația pe drumurile publice, pentru neutralizarea prin incinerare a deșeurilor de origine animală, la prețul de 1.095.000,00 lei, fără TVA (1.303.050,00 lei, cu TVA).

Până la închiderea exercițiului financiar (n.n.-31.12.2019), echipamentul contractat nu a fost livrat, întrucât data încheierii angajamentului legal a fost 19.12.2019, astfel că suma de 1.889.915,96 lei a fost virată la bugetul de stat.

În 2020, DSVSA Suceava a solicitat alocarea/suplimentarea fondurilor necesare achiziției incineratorului mobil însă, ANSVSA nu a dat curs cererii datorită fondurilor insuficiente ce i-au fost repartizate în anul 2020 în buget de Ministerul Finanțelor Publice pentru instituțiile subordonate (6.961 mii lei, față de 98.461 mii lei cât s-a solicitat), iar Contractul nr. 16679/19.12.2019 și-a încetat valabilitatea la data de 31.05.2020. în conținutul Contractului de furnizare nr. 16679/2019, încheiat la sfârșitul exercițiului financiar 2019 (n.n. 19.12.2019), nu a fost prevăzută vreo clauză cu privire la imposibilitatea alocării resursei bugetare necesare pentru anul 2020, în scopul achiziției incineratorului mobil.

De asemenea, nealocarea resurselor bugetare în anul financiar 2020 a avut drept consecință imposibilitatea derulării contractului, în termenul de valabilitate a acestuia. Neexecutarea contractului anterior menționat poate genera prejudicii DSVSA Suceava, ca urmare a unor posibile daune interese care ar putea fi solicitate de către societatea BENTLEY INDUSTRY SRL.

DSVSA Ilfov nu a achiziționat incineratorul mobil până la data prezentei, în condițiile în care, la nivelul Euroregiunii București-Ilfov (Municipiul București, Ilfov) au existat 20 de focare PPA confirmate în anul 2019.

Nota de informare a fost transmisă către Cabinetul Prim-ministrului, spre informare; Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, spre analiză și valorificare și Curtea de Conturi a României, spre informare.

Pentru mai multe amănunte, citește documentul Corpului de Control