Fondul Proprietatea critică intenția unor deputați de a majora tarifele pe apa uzinată pe care Hidroelectrica trebuie să le plătească. Potrivit unor amendamente depuse la un proiect de lege, aflat acum în dezbatere în Camera Deputaților, tarifele vor fi stabilite la un nivel fix de 33 lei/MWh, ceea ce ar însemna o creștere cu 55%. Amendamentele au fost depuse de Virgil Popescu, deputat PNL și ministru al energiei, și Tánczos Barna, senator UDMR. Amendamentele au fost aprobate.

HidroelectricaFoto: AGERPRES

Este vorba despree proiectul de lege PL-x 97/2021 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea anumitor acte normative și stabilirea măsurilor în domeniul agriculturii. Camera Deputaților, unde se află acum pentru dezbatere, este camera decizională. Proiectul a ajuns în comisia pentru agricultură, unde a primit raport favorabil cu amendamente admise.

Un amendament prevede aplicarea unui tarif fix raportat la MWh produs, indiferent de puterea instalată a unității de producție. Un alt amendament prevede ca acest tarif fix să fie de 33 lei/MWh. Fondul Proprietatea, în calitate de acționar al Hidroelectrica, nu este de acord cu tariful de 33 lei/MWh, susținând că această sumă reprezintă o creștere de peste 55%, având în vedere că în ultimii 5 ani compania a plătit o taxă echivalentă cu aproximativ 21 RON / MWh produs.

Pe de altă parte, Fondul salută introducerea unui tarif fix bazat pe energia electrică produsă, care este "un mecanism mai transparent, și neutru din punct de vedere tehnologic, pentru a determina contribuțiile datorate ANAR și nu necesită ca Hidroelectrica să instaleze echipamente de măsurare a apei".

"Cu toate acestea, suntem profund îngrijorați de nivelul propus al taxei, care generează costuri suplimentare arbitrare și nejustificate pentru companie, întrucât taxa pe apă plătită de Hidroelectrica va crește de la aproximativ 350 milioane RON la aproape 528 milioane RON într-un an hidrologic mediu. Considerăm că este o creștere inutilă și nerezonabilă, favorizând pe nedrept o altă instituție de stat, mai ales că serviciile de gestiune a apei furnizate de ANAR nu s-au îmbunătățit și, prin urmare, nu justifică o creștere a acestei taxe. Această majorare reprezintă un regres în ceea ce privește rentabilitatea Hidroelectrica și transmite un mesaj negativ investitorilor din sectorul energetic românesc. Solicităm Camerei Deputaților să nu aprobe nivelul propus al taxei pe apă și să permită analizarea în continuare a nivelului potrivit al acesteia”, a declarat Johan Meyer, CEO al Franklin Templeton București și Manager de Portofoliu al Fondului Proprietatea.

Potrivit Fondului Proprietatea, contribuțiile aferente apei uzinate plătite de Hidroelectrica în 2018 și 2019 au reprezentat 48,1%, respectiv 45,4% din veniturile curente ale ANAR și au reprezentat 74,2%2, respectiv, 55,7% din cheltuielile salariale plătite angajaților ANAR, având în vedere că acestea sunt în continuă creștere.

În plus față de taxa pe apă, activitatea Hidroelectrica este împovărată de mai multe proiecte de investiții istorice aflate în derulare, al căror scop principal este gestionarea rațională și sigură a resurselor de apă, în timp ce componenta de producere a energiei electrice este relativ minoră, mai afirmă Fondul Proprietatea. Multe dintre aceste investiții istorice, care oferă în esență un serviciu public, au aparținut de-a lungul timpului ANAR. În ceea ce privește aceste investiții în esență publice, la sfârșitul anului 2019, Hidroelectrica a trebuit să recunoască ajustări negative de valoare în valoare totală de peste 3,2 miliarde RON, susține Hidroelectrica.

Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) percepe lunar o taxă de apă centralelor hidroelectrice pentru apa utilizată. Deși centrale hidroelectrice nu consumă apa, folosindu-se doar de tranzitul ei pentru a produce electricitate, producătorii din astfel de unități sunt oblligați să plătească apa ca și atunci când ar consuma-o.

Hidroelectrica este cel mai mare contribuitor la impozitul pe apa ANAR, deoarece reprezintă aproximativ 99% din energia electrică generată în România.