Comisia Europeana a autorizat, sub rezerva unor condiții, ajutorul pentru formare in valoare de pana la 57 de milioane euro planificat de Romania in favoarea Ford. Ajutorul susține un program de formare a angajaților actuali și viitori de la fabrica din Craiova. Programul de formare se adreseaza unui numar total de 9.000 de angajați pe o perioada de cinci ani. Costul total al programului de formare este de aproximativ 185 de milioane euro, din care societatea urmeaza sa finanțeze aproximativ 128 de milioane euro, anunta un comunicat CE.

Comisia a constatat ca ajutorul este conform cu normele UE privind ajutoarele pentru formare deoarece vizeaza redresarea unei disfuncționalitați de piața verificate, respectiv investițiile insuficiente in formare, și deoarece este adecvat ca instrument de politica.

Ajutorul are un efect stimulativ demonstrat și se limiteaza valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formarii generale și respectiv 25% din costurile eligibile ale formarii specifice.

Ford Romania intenționeaza sa furnizeze formare extinsa și personalizata angajaților actuali și viitori ai fabricii de la Craiova. Pana la 9.000 de angajați vor beneficia de formare aprofundata in domenii diferite de cunoaștere, ca de exemplu securitate, limbi straine, informatica, bazele administrarii unei afaceri și competențe industriale generale. Societatea va finanța integral, din fonduri proprii, partea programului de formare care este legata direct de activitațile proprii de producție și de respectarea cerințelor de securitate la locul de munca care deriva din legislația UE și din legislația romaneasca. Ajutorul se acorda pentru partea programului de formare care vizeaza competențe suplimentare, aprofundate pentru angajații fabricii de la Craiova.

Pentru a limita efectele de denaturare ale ajutorului și pentru a consolida efectele pozitive ale desfașurarii formarii pentru angajații insași și pentru societate in ansamblu, Comisia a impus urmatoarele condiții pentru aplicarea masurii:

*- Ajutorul se platește in tranșe periodice, iar sumele vor corespunde cheltuielilor suportate efectiv;

*- Ford Romania SA va prezenta anual rapoarte autoritaților romane și Comisiei cu privire la formarea oferita și cheltuielile suportate;

*-Angajații fabricii de la Craiova vor primi certificate de participare in care se va specifica conținutul si durata formarii primite.