Multe state au reușit în ultimii ani să facă plata taxelor mai simplă datorită tehnologiei. Fie că este vorba de metode de raportare și plată care ușurează viața contribuabililor, fie de monitorizare și control care eficientizează combaterea fraudei, digitalizarea administrației fiscale contribuie la o conformare fiscală mai bună și, implicit, la o colectare mai mare a taxelor. Deși au existat diferite inițiative de informatizare a activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), progresul este foarte lent, iar în acest timp sistemele au ajuns la suprasolicitare, majorând costurile atât pentru mediul privat, cât și pentru stat. Având în vedere că infrastructura informatică este depășită, întregul proces de colectare a impozitelor, de la simpla depunere a declarațiilor fiscale până la analizele de risc asupra contribuabililor și controalele fiscale, este ineficient, afectând colectarea veniturilor la bugetul statului. Prin urmare, există un impact în toată economia. Totuși, cum se măsoară performanța în administrare fiscală?

Daniel AnghelFoto: Pwc Romania

Un indicator de performanță a administrației fiscale, măsurat de Comisia Europeană, este cel privind gap-ul de TVA, adică diferența din TVA potențial de încasat la buget, estimată pe baza tuturor tranzacțiilor din economie, și cea efectiv încasată în conturile din trezoreria statului. În clasamentul Comisiei, România își păstrează de mulți ani locul fruntaș, având cel mai mare deficit de încasare a TVA. Mai mult de o treime din această taxă - însemnând 6,4 miliarde de euro -nu ajunge în bugetul României. Deși autoritățile au încercat să amelioreze colectarea și au luat diverse măsuri pentru combaterea evaziunii și a fraudei fiscale, un sondaj PwC România arăta, recent, că majoritatea companiilor consideră că principala consecință a acestor măsuri a fost creșterea birocrației și a costurilor suplimentare.

Recent, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat licitația pentru sistemul informatic SAF-T (Standard Audits Files for Tax), existând astfel premisa ca, din 2020, acest sistem să devină funcțional cel puțin pentru marii contribuabili. SAF-T este deja utilizat de mai multe state, un exemplu de bune practici fiind Polonia.

Polonia, exemplu de bune practici

Rezultatele implementării SAF-T în Polonia au fost peste așteptările inițiale în materia diminuării gap-ului de TVA, reușind o scădere rapidă a acestuia de la 24% la 14% în doi ani, din 2015 până în 2017. Însă Polonia a avut un plan amplu de reformă care a integrat SAF-T si s-a bazat pe trei piloni: legislație modernă, administrare fiscală eficientă și cooperare strânsă cu mediul de afaceri, conform raportului Reducerea decalajului de TVA: lecții din Polonia, realizat de Institutul Economic Polonez în acest an.

În domeniul legislației, Polonia a introdus, începând din 2015, o serie de soluții coordonate pentru combaterea fraudei fiscale. Pe lângă dezvoltarea instrumentelor legale utilizate de alte țări ale UE (mecanismul de taxare inversă, răspunderea solidară), care au un efect limitat, autoritățile poloneze au formulat și implementat soluții sistemice inovatoare. S-au introdus măsuri eficiente în zonele în care grupurile infracționale organizate implicate în frauda TVA sunt active (combustibili și transport) și s-au pus bazele legislative pentru sistemul SAF-T.

În administrarea fiscală, din 2017, a avut loc o reformă cuprinzătoare. Noul cadru de organizare a îmbunătățit cooperarea între toate serviciile fiscale. Totodată, au fost dotate cu instrumente analitice moderne pentru analiza datelor SAF-T și a informațiilor primite de la bănci care le dau posibilitatea să verifice dacă facturile corespund vânzărilor reale și să combată, astfel, frauda în domeniul TVA.

În ceea ce privește cooperarea cu mediul privat, administrația fiscală a lucrat cu sectoarele IT si bancar, pentru a-și perfecționa instrumentele analitice. Administrația fiscală s-a deschis către cooperarea cu profesioniștii, în special cu specialiștii IT.

În acest proces de reformă, adoptarea și implementarea SAF-T a fost decisivă. A început din 2016 treptat, inițial pentru o categorie de mari contribuabili, cu raportarea pentru registrele de TVA în formatul standard de fișiere de audit pentru taxe (SAF-T). Cum funcționează raportarea? Lunar, persoanele impozabile trimit electronic către administrația fiscală raportările privind tranzacțiile, iar administrația extrage direct datele din sistemele lor contabile. Prin urmare, efortul de declarare este considerabil redus. Ulterior, formatul facilitează procesarea și analiza. Astfel, funcționarii pot confirma rapid dacă deconturile de taxă sunt corecte, permițând rambursarea mai rapidă a sumelor, iar neregulile sunt detectate mai devreme și verificările au loc punctual. Numărul controalelor fiscale a scăzut cu peste o cincime într-un an, diminuând sarcina administrației și a contribuabililor deopotrivă și îmbunătățind colectarea.

Totodată, SAF-T este un instrument eficace de combatere a fraudei în materie de TVA care implică facturi false. În prima jumătate a anului 2018, Polonia a analizat aproape 2 miliarde de facturi și a identificat peste 155 mii de facturi emise de persoane care nu au fost înregistrate în scopuri de TVA. De asemenea, au putut fi analizate discrepanțele dintre declarații și raportările SAF-T, fiind examinate 70.000 de operațiuni ceea ce a condus la identificarea a peste 20.000 de cazuri de încălcare a legii.

România a experimentat de-a lungul timpului multe modificări legislative și de proceduri fiscale sperând că va diminua frauda și evaziunea și va îmbunătăți nivelul încasărilor. Rezultatele au fost modeste, după cum arată indicatorii privind colectarea taxelor. Implementarea SAF-T ar fi primul pas real de schimbare a direcției de până acum pentru că digitalizarea este cea mai eficientă metodă de îmbunătățire a administrației fiscale, așa cum arată practicile altor țări.

Un articol semnat de Daniel Anghel, Partener, Liderul serviciilor fiscale și juridice PwC România