​​În urmă cu câteva zile, Guvernul a stabilit modul în care vor fi acordate zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, atunci când unităţile de învăţământ sunt închise din motive excepţionale, cum se întâmplă în prezent din cauza pandemiei COVID-19. Am sintetizat mai jos principalele prevederi ale OUG 30/2020 pe care trebuie să le știți dacă vă aflați în astfel de situații.

Cosmin Alexandrescu, Cristina CristeaFoto: Pwc Romania

Zilele libere se acordă doar unuia dintre părinți, urmare a unei cereri depuse la angajatorul părintelui care va supraveghea copilul, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la rândul lui, la locul său de muncă, zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Declarația pe proprie răspundere nu este solicitată în cazul persoanei singure din familia monoparentală, așa cum este definită în legea specifică, așa cum este definită în legea specifică.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (care este în prezent de 5.429 lei).

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale în condițiile prevăzute de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.

Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte. Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului în condițiile prevăzute de Legea 227/2015.

Până la închiderea anului fiscal, sumele decontate vor fi înapoiate Fondului de garantare din bugetul de stat, după caz, potrivit unei proceduri stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Continuarea articolului poate fi citită pe blogul PwC România