Aproape 40.000 de IMM-uri românești vor avea acces la credite bancare în condiții preferențiale pentru asigurarea continuității activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei, până la 31 decembrie 2020. România a cerut aprobarea Comisiei Europene pentru două scheme temporare de ajutor de stat: garanții de stat pentru credite acordate în vederea realizării de investiții / linii de credit pentru capital de lucru, respectiv granturi directe pentru acoperirea dobânzilor și comisioanelor generate de aceste credite.

Sonia VoinescuFoto: PwC România

Schema de ajutor de stat propusă prin OUG 42/2020 are ca scop modificarea cadrului legislativ existent în ceea ce privește sprijinul acordat IMM-urilor (i.e. IMM Invest România, astfel cum acesta a fost aprobat prin OUG 110/2017) și are ca scop asigurarea accesului IMM-urilor la credite bancare în condiții preferențiale pentru asigurarea continuității activității și plata personalului angajat pe perioada pandemiei, până la 31 decembrie 2020. Modalitatea concretă de accesare a sprijinului financiar promis urmează să fie detaliată în norme metodologice. Anterior implementării, schema de ajutor de stat aprobată prin OUG 42/2020 va fi supusă analizei și aprobării de către Comisia Europeană.

Cine sunt beneficiarii eligibili?

Pot beneficia de ajutor de stat în baza schemei IMM-urile din toate sectoarele, cu excepția celor din industria jocurilor de noroc și pariurilor, producția sau comercializarea de armament, muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe aflate sub control național, plante, substanțe și preparate stupefiante și psihotrope, activități de investigare și protecție, dacă îndeplinesc criteriile de eligibilitate de mai jos:

  • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019 în sensul Regulamentului (UE) nr. 651/2014, dar care s-au confruntat cu dificultăți sau au intrat în dificultate ulterior, din cauza pandemiei de COVID-19;
  • nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanțelor Publice sau instituția de credit care acordă finanțarea;
  • nu figurează cu credite restante în ultimele 6 luni anterioare datei de 31 decembrie 2019 sau, dacă înregistrează restanțe, acestea sunt încadrate în categoriile A-C din baza de date a C.R.C (Centralei Riscului de Credit), inclusiv cu privire la finanțările de tip leasing;
  • nu se află în interdicție de a emite cecuri / bilete la ordin;
  • împotriva lor nu s-a deschis procedura insolvenței;

Citiți continuarea articolului pe blogul PwC România

Articol semnat de Sonia Voinescu - Associate D&B

Au contribuit Gabriela Ifrim - Junior associate D&B și Lavinia Grigorie - Junior associate D&B