Facilitățile fiscale oferite societăților prin adoptarea OUG 69/2020, care reglementează amnistia fiscală, se aplică și pentru obligațiile principale datorate la Administrația Fondului pentru Mediu, cum sunt contribuția de doi RON/kg aplicată în cazul neîndeplinirii țintelor anuale de reciclare/valorificare a deșeurilor de ambalaje, cea de patru RON/kg, aferentă neîndeplinirii obiectivului anual de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice și bateriilor uzate sau contribuția datorată pentru pungile de transport introduse pe piață etc.

Andreea Giovani, Carmen Dan, Andrei IancuFoto: PwC România

Astfel, toate societățile care vor plăti integral către AFM până la data de 15 decembrie anul acesta obligațiile bugetare principale restante la 31 martie inclusiv, precum și cele cu termene de plată între 1 aprilie 2020 și 15 decembrie 2020, vor putea beneficia de anularea dobânzilor, penalităților și a tuturor accesoriilor aferente acestor obligații principale, în anumite condiții.

Pe scurt, de amnistia accesoriilor obligațiilor bugetare principale vor putea beneficia chiar și societățile aflate în insolvență sau care înregistrează obligații de plată accesorii nestinse aferente unor obligații principale stinse. În acest sens, debitorii trebuie să notifice în scris Administrației Fondului de Mediu intenția de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii.

Vorbim despre patru tipuri de facilități fiscale ce pot fi solicitate de către orice societate care îndeplinește condițiile prevăzute de ordonanță.

Prima categorie de facilități oferite de Guvern se referă la anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, pentru contribuabilii care la această dată au în sold atât obligații bugetare principale, cât și accesorii. Pentru a putea obține amnistia, societățile trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să fi stins toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020, până la data depunerii cererii. De asemenea, societățile trebuie să achite toate obligațiile bugetare principale și accesoriile aferente cu termene de plată între 1 aprilie 2020 și data depunerii cererii de anulare, iar toate declarațiile fiscale să fie depuse, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Cu alte cuvinte, la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, în afara accesoriilor care se anulează.

Citește mai mult peblogul PwC România.

Informații utile pentru companii și angajați privind implicațiile pandemiei COVID-19 găsiți pe PwC Crisis Center