Proprietarii și utilizatorii clădirilor obligați prin prevederile legale adoptate în timpul stării de urgență să-și întrerupă parțial sau total activitatea pot beneficia de o reducere de până la 50% a impozitului datorat pe clădirile nerezidențiale, conform Ordonanței 69/2020. Măsura a fost luată pentru stimularea activității agenților economici și reducerea poverii lor fiscale.

Andreea Mitiriță, Anca NicolaFoto: PwC România

Trebuie menționat că, înainte de a lua în considerare aplicarea pentru reducerea impozitului datorat, este recomandat să se verifice dacă consiliul local din localitatea în care activează contribuabilul a luat o decizie privind această facilitate sau nu și care este cuantumul ei.

Conform prevederilor Ordonanței 69/2020, autoritățile locale sunt în măsură să decidă dacă acordă contribuabililor facilitatea fiscală și cuantumul acesteia prin adoptarea unei hotărâri până la data de 14 august 2020. În prezent, consiliile locale din mai multe orașe, printre care Timișoara, Brașov, Sibiu deja au adoptat această hotărâre. În orașe precum Bacău și Iași, propunerea este în discuție la nivelul consiliilor locale, iar în București intenția de a implementa facilitățile este doar la stadiul declarativ.

Deși măsura în sine atrage o reducere a încasărilor bugetare, consiliile locale care au adoptat până la acest moment o hotărâre de aplicare a acestei măsuri fiscale au oferit cota maximă de reducere a impozitului datorat, și anume de 50%.

Detalii procedurale Odată ce autoritățile locale au adoptat hotărârea de reducere a impozitului pe clădirile nerezidențiale, contribuabilii vizați trebuie să depună la organul fiscal local până la data de 15 septembrie 2020 o cerere de acordare a facilității, însoțită de o declarație pe proprie răspundere.

În declarația pe propria răspundere, proprietarii acelor clădiri nerezidențiale utilizate în scopul desfășurării activității economice vor menționa întreruperea totală sau parțială a activității economice, ce va trebui dovedită prin anexarea la cerere a unei copii a certificatului de urgență.

În aceeași declarație, proprietarii clădirilor nerezidențiale care sunt închiriate sau date în folosință, trebuie să specifice îndeplinirea concomitentă a două condiții: reducerea chiriei percepute de către aceștia să fie de cel puțin 50%, iar suprafețele deținute de către titularii dreptului de folosință să fie neutilizate în proporție de cel puțin 50%, ca urmare a întreruperii totale sau parțiale a activității. În acest caz cererea de acordare a reducerii ar trebui să fie însoțită de declarațiile pe proprie răspundere a chiriașilor care și-au sistat total activitatea sau de copii după certificatele de urgență a agenților economici, a căror activitate a fost sistată parțial.

Unele hotărâri emise de către consiliile locale specifică elemente adiționale care ar trebui indicate în cererea de acordare a reducerii și în declarația pe proprie răspundere, și solicită și depunerea de documente suplimentare - precum copii după contractul de închiriere și actul adițional din care să reiasă reducerea chiriei cu minim 50%.

Citiți continuarea pe blogul PwC România

Articol semnat de Andreea Mitiriță, Partener PwC România și Anca Nicola, Manager PwC România