La data de 02 iulie 2020 Președintele României a promulgat propunerea legislativă pentru modificarea Legii 31/1990 privind societățile care prevede, printre altele, eliminarea restricțiilor cu privire la asociatul unic. Modificările vor intra în vigoare începând cu data de 5 iulie 2020.

Andreea Tortov, Andrei VlasinFoto: PwC România

Eliminarea restricțiilor cu privire la asociatul unic

Este una dintre cele mai importante prevederi. Astfel, a fost abrogat art. 14 din Legea 31/1990 care prevedea că o persoană fizica sau juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singura societate cu răspundere limitata (SRL), respectiv că un SRL nu poate avea ca asociat unic un alt SRL, alcătuit dintr-o singură persoană. Această modificare va intra in vigoare la data 05 iulie 2020.

Inițiatorii acestui proiect de act normativ (devenit Legea 102/2020) au urmărit - astfel cum rezultă din expunerea de motive - accelerarea procesului de înmatriculare a noilor societăți și implicit stimularea inițiativelor antreprenoriale. Remarcăm de asemenea că aceste modificări aduc o serie de alte beneficii așteptate de mediul de afaceri cum sunt:

Simplificarea structurilor grupurilor de societăți: este instituită indirect posibilitatea grupurilor de societăți de a asigura controlul printr-o singura societate – de tip holding. Astfel, începând cu data de 05 iulie 2020, societățile de tip holding vor putea deține calitatea de asociat unic in toate societățile din grup, fără a mai fi necesară asigurarea unor dețineri minoritare de către societăți din același grup (în prezent, cel puțin o parte socială a societăților din grup trebuie să fie deținută de către altă persoană, pentru a se asigura respectarea restricțiilor cu privire la asociatul unic). Cu titlu exemplificativ, redam mai jos o structură de tip holding care va putea fi implementată începând cu 05 iulie 2020:

Există și posibilitatea pentru persoanele fizice să controleze mai multe societăți cu răspundere limitată cu asociat unic, după cum este arătat mai jos:

Posibilitatea implementării structurii liniare de asociați: structura liniară de asociați (i.e. SRL deținut 100% de o societate deținută la rândul sau 100% de o alta entitate juridica / persoana fizica, redată grafic în schema de mai jos), în prezent interzisă, va putea fi implementată:

Optimizarea fluxului decizional: atât in cadrul structurilor de tip holding, cât și în grupurile de societăți clasice, se va simplifica substanțial procesul decizional, întrucât deciziile la nivelul SRL-urilor nu vor mai fi blocate de obținerea acordului asociatului minoritar (existent doar pentru a asigura respectarea restricțiilor privind asociatul unic);

Simplificarea înmatriculărilor / reorganizărilor intra-grup: atât la înmatricularea unei societăți, cât și în cadrul procesului de reorganizare a unui grup de societăți (prin operațiuni de fuziune, divizare, cesiuni părți sociale, etc.), societatea nou înființată sau societatea parte la reorganizare va putea fi deținută de o persoana fizica/juridică care deține calitatea de asociat unic în alte societăți din Romania. Prin urmare toate aceste operațiuni vor fi simplificate, nemaifiind necesare operațiuni anterioare reorganizării (i.e. transfer de părți sociale către un nou asociat pentru a asigura respectarea restricțiilor privind asociatul unic, caz în care un termen de opoziție de 30 de zile trebuia respectat) sau pregătirea unor documente suplimentare în cadrul reorganizării, aferente introducerii celui de al doilea asociat;

Simplificări din punct de vedere procedural: atât la înmatriculare unei societăți cu asociat unic, cât și în cadrul oricărei operațiuni care are ca rezultat trecerea unei societăți de la control în comun la control unic nu va mai fi necesară declarația autentica de îndeplinire a condițiilor cu privire la asociatul unic prevăzute de art. 14 Legea Societăților (evident, va fi in continuare necesară declarația autentică cu privire la îndeplinirea condițiilor pentru a deține calitatea de asociat al unui SRL).

Este posibil ca odată cu intrarea in vigoare a acestor modificări sa vedem o schimbare de filosofie cu privire la structurarea grupurilor de societăți în sensul că o parte din acestea vor iniția procese de reorganizare a grupului, astfel încât ”viața societară” sa fie simplificată atât la nivel decizional, cat si la nivel de arhitectură societară.

Alte beneficii care decurg din lege

O altă modificare adusă prin Legea 102/2020 este eliminarea interdicției stabilirii sediul social al mai multor societăți la aceeași adresă în lipsa unei declarații autentice pe proprie răspundere (denumită în limbajul societar neoficial, "declarația de nesuprapunere") care atestă că este posibilă funcționarea mai multor societăți in același spațiu, având în vedere configurația spațiului.

Cu alte cuvinte, prin modificarea art. 17 alineatul (1) și (3) si abrogarea alineatului (4) din Legea 31/1990 legiuitorul stabilește că la același sediu vor putea funcționa mai multe societăți, fără a mai exista limitarea dată de numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare, fără a mai fi necesară obținerea certificatului emis de către organul fiscal care să ateste faptul că pentru respectivul imobil nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință sau obținerea declarației de nesuprapunere a sediului social.

O ultimă modificare adusa prin Legea 102/2020 pe care vrem sa o amintim este eliminarea avizului privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință. Prin urmare, conform noului alineat 6 al articolului 17 din Legea 31/1990, un astfel de aviz nu va mai fi necesar în situația în care administratorul societății declară pe proprie răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate. Eliminarea acestui aviz, pe lângă simplificarea formalităților de înregistrare a unui sediu social de către antreprenori, elimină și posibilitatea unui refuz abuziv din partea vecinilor, întrucât activitatea specifică sediului social nu este incompatibilă cu destinația de locuință a spațiilor învecinate.

Concluzie

Prin modificările aduse prin Legea 102/2020, legiuitorul a reușit să simplifice procesul de înmatriculare a noilor societăți si sa tranșeze discuțiile din practică cu privire la aceste chestiuni. De asemenea, este interesant de urmărit dacă aceste modificări vor schimba perspectiva societăților deja înmatriculate care fac parte dintr-un grup de societăți cu privire la arhitectura societară.

Un articol semnat de Andreea Tortov, Andrei Vlasin, Associates, D&B David și Baias