​​Pandemia Covid-19 a arătat nevoia accentuată de soluții digitale în sistemul public, punând presiune pe acele instituții care nu au ținut pasul cu tehnologia. Excepție nu face nici mediul juridic, în care atât instanțele, cât și avocații, au fost puși în fața unei nevoi accelerate de digitalizare, pentru îmbunătățirea și eficientizarea sistemului.

Alexandra Barac, Ovidiu ToaderFoto: PwC România

Dacă ar fi să sumarizăm, principalele progrese în sensul digitalizării sistemului juridic din România vin din: utilizarea intensivă a semnăturii electronice, transmiterea cererilor către instanțe în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice, studiul dosarelor s-a putut programa online și chiar ședințe ale instanțelor derulate online.

Față de alte departamente, precum HR, financiar sau IT, care s-au adaptat mai ușor schimbărilor și au adoptat diferite tehnologii în procesele zilnice, în sfera departamentului legal transformarea este mai dificilă din cauza sensibilității activităților și datelor, dar și a gestionării riscurilor generate de schimbări. Totuși, observăm demersuri și eforturi atât din partea avocaților, cât și a instanțelor, pentru îmbunătățirea acestei situații. De altfel, conform raportului “Consero 2020 Corporate Legal Operations”, 80% dintre liderii industriei legale își vor concentra eforturile pe legal technology management, 74% consideră că infrastructura actuală nu face față nevoilor, iar 79% se așteaptă la o creștere a costurilor cu implementarea de tehnologii specifice în următoarele 12 luni.

Ce schimbări a accelerat pandemia în sistemul juridic?

La nivelul sistemului, s-a recurs spre exemplu la transmiterea prin e-mail a cererilor de chemare în judecată, a altor cereri sau acte către instanțe, dar doar dacă acestea sunt însoțite de o semnătură electronică, conform Deciziei ÎCCJ nr. 520/2019.

Avocații/petenții pot beneficia astfel de un instrument care le leagă identitatea reală de cea electronică. Un alt exemplu este dosarul electronic, care a fost implementat în majoritatea instanțelor din circumscripțiile Curților de Apel din marile orașe (e.g. București, Constanța, Iași, Alba Iulia etc.) începând cu sfârșitul anului 2019. Această aplicație permite persoanelor implicate într-un proces să vizualizeze și să descarce în format electronic actele din dosarul format la instanță. Mai mult, studiul dosarelor poate fi programat on-line, iar în perioada stării de urgență Tribunalul București, dar și Înalta Curte de Casație și Justiție, au făcut pași concreți spre digitalizare, judecând anumite cauze prin videoconferință. De asemenea, Guvernul României a adoptat un proiect de lege ce conține diverse măsuri în domeniul justiției dintre care unele vizează digitalizarea anumitor activități desfășurate la nivelul instanțelor.

La nivelul caselor de avocatură, printre tehnologiile adoptate se numără automatizarea facturării și analiza cheltuielilor juridice, automatizarea creării documentelor, digitalizarea contractelor precum și gestionarea automată a termenelor acestora.

Citește mai mult pe blogul PwC România

Articol semnat de Alexandra Barac, Avocat Colaborator D&B David și Baias și Ovidiu Toader, Senior Consultant, Departamentul de Investigaţii şi Asistenţă ȋn Dispute Comerciale PwC România

Articol susținut de PwC România​