Primele termene de raportare privind cerințele DAC6 (Directiva privind raportarea aranjamentelor transfrontaliere) vor fi în ianuarie și februarie 2021, după ce guvernul a decis să le amâne cu șase luni, prin ordonanță de urgență, ca urmare a dificultăților cu care se confruntă instituțiile financiare, consultanții fiscali și autoritățile fiscale din cauza situației generate de COVID-19.

Andreea Mitiriță, Florin RizeaFoto: PwC România

Deși luna decembrie este de obicei aglomerată pentru contribuabili, ar fi recomandabil ca societățile să demareze (dacă nu au făcut-o deja) procesul de analiză a tranzacțiilor transfrontaliere inițiate începând cu 25 iunie 2018, pentru a identifica eventuale aranjamente raportabile. Totodată, având în vedere că începând cu 2021 aranjamentele noi vor trebui raportate într-un termen de doar 30 de zile, o a doua recomandare este pregătirea unei proceduri interne DAC6, care să ajute la delimitarea tranzacțiilor raportabile de cele neraportabile în timp util. În continuare, vom trece în revistă pe scurt aspectele relevante ale raportărilor DAC6.

Ce este DAC6?

Directiva europeană privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal (Directiva 2011/16/UE, cunoscută ca DAC6), implementată în Codul de Procedura Fiscală, prevede că aranjamentele transfrontaliere ce cuprind cel puțin unul dintre semnele distinctive enumerate în anexa Directivei vor trebui raportate către autorități.

Cei obligați să raporteze sunt intermediarii (de ex. consultanți, avocați), definiți în Directivă ca fiind persoanele care proiectează, comercializează, organizează, pun la dispoziție în vederea implementării, gestionează implementarea respectivelor aranjamente transfrontaliere sau care oferă asistență în legătură cu acțiunile menționate. Atenție însă, în cazul în care intermediarul este exceptat de la raportare potrivit prevederilor privind confidențialitatea față de client, obligația de raportare revine altui intermediar implicat sau chiar contribuabilului (dacă alt intermediar nu există).

Când raportăm?

Termenele de raportare sunt următoarele:

  • 28 februarie 2021 pentru aranjamentele al căror prim pas în implementare a fost efectuat în perioada 25 iunie 2018 - 30 iunie 2020;
  • 31 ianuarie 2021 pentru aranjamentele raportabile puse la dispoziție în vederea implementării, pregătite pentru implementare sau al căror prim pas în implementare este făcut în perioada în perioada 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020;
  • 30 aprilie 2021 - data până la care intermediarii trebuie să întocmească primul raport în cazul aranjamentelor comercializabile;
  • 30 aprilie 2021 - data la care A.N.A.F. comunică prin intermediul schimbului automat primele informații;
  • Aranjamentele inițiate începând cu 1 ianuarie 2021 vor trebui raportate în termen de 30 de zile.

Citește mai mult pe blogul PwC România

Articol susținut de PwC România

Articol semnat de Andreea Mitiriță, Partener PwC România și Florin Rizea, Manager PwC România