Pandemia COVID-19 a afectat modul de operare în majoritatea industriilor, multe dintre companii continuând să se confrunte cu probleme precum: pierderi fiscale, constrângeri semnificative ale fluxului de numerar, disponibilizări și chiar întreruperi ale activității.

Livia Teodoru, Ala PopaFoto: PwC România

Unele state au reușit să publice recomandări locale cu privire la impactul pandemiei COVID-19 asupra prețurilor de transfer, dar pentru a evita o abordare unilaterală și orice potențiale neînțelegeri cu privire la impactul pandemiei asupra documentării prețurilor de transfer, membrii OCDE (Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) au agreat un cadru comun la un nivel mai extins.

"Recomandările cu privire la implicațiile pandemiei COVID-19 asupra prețurilor de transfer" ("Recomandările COVID-19"), publicate astăzi, reprezintă punctul de vedere al celor 137 de membri ”Inclusive Framework on BEPS” (statele care colaborează pentru implementarea pachetului BEPS - Base erosion and profit shifting, inclusiv România) cu privire la aplicarea principiului valorii de piață și a direcțiilor OCDE în contextul efectelor pandemiei COVID-19.

Recomandările sunt binevenite atât pentru susținerea companiilor afectate de criza sanitară, în pregătirea dosarelor de prețuri de transfer din perioada fiscală afectată de pandemie, cât și a autorităților fiscale, în procesul de evaluare a implementării politicilor prețurilor de transfer.

Documentul oferă clarificări și exemple cu privire la aplicarea principiului valorii de piață în patru direcții prioritare, identificate în urma consultării cu mediul de afaceri:

(i) analiza economică (studii de comparabilitate);

(ii) pierderile înregistrate și alocarea costurilor specifice COVID-19;

(iii) programe de asistență guvernamentală;

(iv) acorduri de preț în avans.

Un articol semnat de Livia Teodoru, Senior Manager și Ala Popa, Manager - PwC România

Citește mai mult pe blogul PwC România.