Dacă introducerea unei taxe de 0,8 euro/kg pentru deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate era o discuție pur teoretic în urmă cu trei ani, acum avem deja un Regulament privind procedura de aplicare a acestei taxe.

Ludmila Petrescu, Andreea GiovaniFoto: PwC România

Astfel, urmare a anunțului Consiliului European privind introducerea din acest an a unei taxe de 0,8 euro/kg pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate, la începutul lunii mai a fost publicat Regulamentul (UE, Euratom) 2021/770 al Consiliului în acest sens.

Scopul acestei taxe este de a reduce treptat cantitatea de ambalaje din plastic pusă pe piață, în paralel cu creșterea cantităților de deșeuri de ambalaje din plastic reciclate până spre atingerea procentului de 100%.

Când intră în vigoare noile prevederi și care este contextul european?

Este cunoscut deja faptul că un regulament devine obligatoriu în toate statele membre la data la care el intră în vigoare. Deși publicat tardiv, pe 11 mai 2021, Regulamentul 770/2021 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2021, ceea ce ne duce cu gândul la îndeplinirea în timp util a obligațiilor statului român conform noilor prevederi.

Unele state membre au înaintat deja anumite propuneri pentru introducerea unor taxe pe ambalajele din plastic. Pe de altă parte, Germania și Belgia au declarat că nu au planuri în vederea introducerii unei taxe pentru ambalajele din plastic în scopul finanțării noii taxe europene de o.8 euro / kg, aceasta fiind suportată în totalitate din bugetul statelor respective.

Cum se aplică noutățile aduse de regulament?

Conform noilor prevederi, statele membre au nu numai obligația monitorizării cantității de deșeuri de ambalaje nereciclate pe teritoriul statului respectiv, ci și obligația păstrării documentelor justificative aferente pentru o perioadă de 5 ani, pentru o urmărire corectă și transparentă a situației.

Astfel, statul român are obligația transmiterii, până la data de 15 aprilie a fiecărui an, a previziunilor privind greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate pentru anul în curs și pentru anul următor, către Comisia Europeană.

Totodată, până la data de 31 iulie a fiecărui an, fiecare stat membru are obligația transmiterii către Comisia Europeană a două tipuri de raportări:

  • un raport anual pentru al doilea an care precedă anul în curs cu datele statistice referitoare la greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic generate la nivel național și la greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic care au fost reciclate,
  • un raport anual pentru al doilea an care precedă anul în curs furnizând calculul sumei aferente resursei proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate.

Citește mai mult pe Blogul PwC România

Articol semnat de Ludmila Petrescu, Senior Manager și Andreea Giovani, Senior Manager - PwC România