​​Presiunea venită din partea instituțiilor de supraveghere europene cu privire la integrarea riscurilor ESG în cadrul proceselor interne ale instituțiilor financiare a crescut exponențial în ultimele luni, chiar dacă nu a fost încă reglementată nicio obligație finală în acest sens.

Andreea Topuzu, Ana Maria ButucaruFoto: PwC România

În contextul proceselor de gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor, instituțiile financiare ar trebui să ia deja în considerare toate riscurile ESG relevante pentru activitatea lor, au arătat Ana-Maria Butucaru, Partener Servicii Financiare PwC România și Andreea Topuzu, Senior Manager, în cadrul celui de-al doilea webinar dintr-o serie dedicată impactului ESG - (Environmental, Social and Governance – Mediu, Inițiative Sociale și Guvernanță corporativă) - asupra instituțiilor financiare (bănci, societăți de asigurări și fonduri de investiții). Despre temele dezbătute în cadrul primului webinar puteți afla mai multe aici.

De asemenea, experții PwC în modelarea riscurilor din sectorul financiar, Kaan Aksel, Lider PwC Europe în Modelarea Riscului de Credit și Benjamin Bruhn, Senior Expert în cadrul PwC în Sustenabilitate, au explicat ce înseamnă ratingurile ESG, care sunt abordările utilizate în prezent privind stabilirea acestor ratinguri și diferențele dintre acestea. În plus, a fost discutată de asemenea si tema riscului climatic în contextul analizelor de scenariu și testelor de stres impuse de reglementatorii europeni.

Ce sunt ratingurile ESG, de câte tipuri sunt și ce scop au?

Factorii ESG vor conduce la schimbări fundamentale în economie care vor da naștere unor riscuri și oportunități pentru sectorul financiar. Riscurile de mediu includ riscurile fizice legate de încălzirea globală, de exemplu, și riscurile de tranziție cum ar fi politicile și regulamentele publice, evoluția tehnologică sau sentimentul pieței, care pot avea ca efect eliminarea anumitor activități sau restructurarea altora.

Instituțiile financiare sunt afectate de riscurile ESG în activitățile lor de bază, adică acordarea de împrumuturi și investiții: riscurile financiare care decurg din impactul curent sau potențial al factorilor ESG asupra contrapartidelor sau activelor investite. De exemplu, contrapartidele pot fi afectate de efectele fizice ale schimbărilor climatice, cum ar fi inundațiile care afectează proprietățile imobiliare sau de schimbările în politici, tehnologie sau în preferințele consumatorilor pentru produse sustenabile, care apar pe măsură ce ne îndreptăm spre o economie durabilă. În plus, instituțiile financiare au un impact suplimentar asupra mediului și societății prin împrumuturile și investițiile pe care le operează („dubla materialitate” a riscurilor ESG).

Datorită dimensiunii, amplitudinii și complexității lor, riscurile ESG pot afecta sistemul financiar și economia în ansamblu, cu potențiale consecințe sistemice.

O reprezentare numerică simplificată a riscurilor ESG este oferită de scorurile ESG, care permit instituțiilor financiare să monitorizeze și să comunice performanța sectoarelor industriale, a clienților individuali sau a portofoliilor de investiții într-un mod coerent și transparent.

Citește mai mult pe blogul PwC România

Articol semnat de Ana Maria Butucaru, Partener PwC România și Andreea Topuzu, Senior Manager PwC România

Articol susținut de PwC România