Intrarea în vigoare la 31.08.2021 a unei noi amnistii fiscale ca efect al adoptării OG nr.11/2021 pare să fi scăpat aproape cu totul atenției publice, în mod nedrept în opinia noastră. Este, desigur, imposibil de spus dacă este (doar) rezultatul unei diminuări a atenției acordate acestui subiect, care într-un fel pare a fi deja o istorie dacă nu consumată (chiar dacă aflată în derulare), cel puțin repetată (i.e. existau alte trei acte normative cu efecte similare adoptate în perioada pandemiei COVID-19, ca să nu mai vorbim de alte facilități și măsuri bugetare).

Dan Dascălu, Mihail BoianFoto: PwC România

Cu toate acestea, este cu siguranță un eveniment legislativ foarte important ce trebuie scos în evidență, date fiind efectele și mai ales semnificația sa, după cum acestea vor fi mai jos prezentate.

Trebuie să reamintim în prealabil că la intrarea în vigoare a OUG nr. 19/2021 (1 aprilie 2021), atrăgeam în mod foarte serios atenția că, deși amnistia fiscală pe care o introducea actul normativ era de plano extrem de binevenită pentru mediul de afaceri, erau lăsate în afara sferei sale de aplicare unele categorii de contribuabili (i.e. cei cu inspecții fiscale începute și finalizate între amnistia reglementată de OUG 69/2020 și cea dată de OUG 19/2021). Aceasta era, în opinia noastră, o soluție lipsită de rațiuni economico-sociale, fiind cel mai probabil o scăpare a legiuitorului care trebuia remediată de legiuitor.

Pe baza (și a) pozițiilor exprimate de mediul de afaceri din perioada recentă, această lacună legislativă și discriminare nejustificată a contribuabililor a fost remediată prin adoptarea O.G. nr. 11/2021.

Astfel, în acest moment, contribuabilii care au făcut obiectul unor inspecții fiscale sau unor verificări a situației personale începute după data de 14 mai 2020, dar care care au fost finalizate anterior datei de 29 martie 2021 prin emiterea unor decizii de impunere prin care au fost stabilite diferențe de obligații fiscale suplimentare, vor putea depune pe baza art. II din noua reglementare legală cereri de anulare a obligațiilor fiscale accesorii aferente. În aceeași situație se află și contribuabilii care au făcut obiectul unor verificări documentare în urma cărora s-au comunicat decizii de impunere după data de 14 mai 2020, dar nu mai târziu de 31 ianuarie 2022, ce vor aplica art. III al noii reglementări.

Trebuie subliniat că măsura legislativă de anulare a obligațiilor fiscale accesorii se aplică pentru contribuabilii care se află în ipotezele mai sus menționate inclusiv dacă au achitat sumele respective, fiind apoi îndreptățiți a solicita restituirea lor. Este vorba despre o importantă măsură de corecție legislativă, care duce la eliminarea completă a efectelor juridice discriminatorii ce se puteau altfel produce între contribuabili aflați în poziții absolut similare.

Condițiile pentru acordarea acestei amnistii fiscale sunt similare cu cele cu care ne-am obișnuit deja, cu următoarele particularități:

  • diferențele de obligații fiscale stabilite prin deciziile de impunere emise în condițiile mai sus menționate trebuie stinse prin orice modalitate în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței sau, respectiv, în termenul legal, pentru cele emise ca urmare a unei verificări documentare și comunicate după intrarea în vigoare a ordonanței;
  • cererea de anulare trebuie depusă până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancțiunea decăderii, respectiv, în termen de 90 zile în cazul deciziilor de impunere emise în urma verificărilor documentare, dacă acest termen depășește data de 31 ianuarie 2022.

Din perspectivă practică, ar trebui spus că toți contribuabilii care au achitat deja obligațiile fiscale principale din deciziile de impunere ar trebui să se califice pentru accesarea amnistiei și ar trebui să depună cererile de anulare în acest sens, iar cei care nu le-au achitat sau au procedat la suspendarea acestora, fie pe calea instanței sau a constituirii unei garanții, o pot accesa dacă procedează la stingerea debitelor fiscale principale în termenul mai sus amintit.

În toate cazurile, nu ne rămâne decât să salutăm această intervenție extrem de binevenită și echitabilă a legiuitorului, noua amnistie fiscală venind să niveleze discrepanțele dintre cele două amnistii fiscale anterioare și să închidă cercul acestui tip de facilitate fiscală, făcându-l aplicabil deopotrivă tuturor contribuabililor interesați care au acum la dispoziție o fereastră de oportunitate de aproape 1 lună, respectiv, 4 luni pentru a derula operațiunile administrativ-fiscale necesare pentru a beneficia de efectele sale.

Citește mai multe pe Blogul PwC România

Un articol semnat de Dan Dascălu - Avocat Partener, Lider al Departamentului de Litigii și Dreptul Muncii - D&B David și Baias și Mihail Boian - Avocat Partener - D&B David și Baias