Facilitățile fiscale pentru cercetare-dezvoltare sunt oferite de mai multe țări și pot constitui un avantaj competitiv în atragerea de investiții în proiecte ce implică activități de cercetare- dezvoltare și în dezvoltarea accelerată a societăților care întreprind astfel de activități. În România, stimulente fiscale pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, existente în Codul fiscal, sunt următoarele:

Andreea Mitiriță, Cristina FuioagăFoto: PwC România
  • deducerea suplimentară, în proporție de 50%, a cheltuielilor efectuate pentru activităţile de cercetare-dezvoltare;
  • aplicarea metodei de amortizare accelerată în cazul aparaturii şi echipamentelor destinate activităţilor de cercetare-dezvoltare;
  • scutirea de impozit pe venit pentru angajații care lucrează în proiecte de cercetare- dezvoltare;
  • scutirea de impozit pe profit pentru contribuabilii cu activități exclusiv de cercetare - dezvoltare în primii 10 ani de activitate.

Spre exemplu, beneficiul obținut din aplicarea facilității de deducere suplimentară a cheltuielilor poate conduce la o economie de 8% din valoarea investițiilor în proiecte de cercetare-dezvoltare (de exemplu 8% reprezentând reducere în impozitul pe profit final de plată). Banii astfel economisiți pot fi direcționați pentru a sprijini alte activități/inițiative de afacere la nivelul societăților în cauză.

Totuși, în România cadrul legislativ aplicabil pentru accesarea acestor facilități nu este unul foarte prietenos cu contribuabilii și nicidecum facil.

Mai exact, cadrul legislativ pentru accesarea acestor facilități este compus momentan din Codul Fiscal, Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 privind cercetare științifică și dezvoltare tehnologică, aprobată cu modificări și completări ulterioare, dar și Ordinul comun nr. 1056/4435/2016 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal emis de Ministerul Finanțelor Publice și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. În plus, este aplicabil și Ordinul nr. 350 din 30 mai 2019 emis de către Ministerul Educației și Cercetării pentru constituirea registrului experților pe domenii de cercetare-dezvoltare. Nu în ultimul rând, Ordinul 1056/4435/2016 face trimitere și la ghidul specific emis de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - Manualul Frascati.

Care sunt condițiile în prezent?

Pe scurt, pentru a putea beneficia de aceste facilități fiscale, o activitate sau un proiect pot fi considerate eligibile, conform legii, dacă îndeplinesc simultan următoarele 5 criterii.

Citește continuarea articolului pe blogul PwC România

Articol semnat de Andreea Mitiriță, Partener PwC România și Cristina Fuioagă, Director PwC România

Articol susținut de PwC România