Unul dintre grupurile multinaționale de retail câștigă o rambursare de TVA, într-o dispută cu ANAF generată de o inspecție fiscală. În cadrul unei inspecții fiscale, ANAF a refuzat dreptul companiei la deducerea TVA aferentă unor servicii de dezvoltare a lanțului de magazine achiziționate de la o companie din grup și, implicit, a refuzat dreptul acesteia la rambursarea taxei.

Dan Dascălu, Mihail BoianFoto: PwC România

Printr-o soluție recent pronunțată, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a confirmat, pe de-o parte, legalitatea sentinței Curții de Apel de recunoaștere a dreptului la deducere a TVA și de cenzurare a actelor de impunere emise de ANAF prin care a fost negat dreptul de deducere a TVA aferentă unor servicii intragrup. Pe de altă parte, ÎCCJ a obligat organele fiscale să ramburseze în mod efectiv TVA, solicitată de contribuabil.

“Salutăm soluția instanței supreme de admitere a recursului formulat de contribuabil care confirmă deplina îndreptățire a instanței de contencios de cenzurare a actelor de impunere, dar și de reparare a vătămării aduse contribuabilului ca urmare a refuzului soluționării dreptului la rambursare a TVA. A fost astfel confirmată și lipsa vreunui temei legal care să confere o competență funcțională exclusivă organelor fiscale în domeniul rambursării taxei. Astfel, odată constatate îndeplinite condițiile pentru rambursarea TVA, judecătorul de contencios administrativ și fiscal are nu doar atribuția, ci și îndatorirea legală de a pronunța și hotărârea judecătorească care să constituie titlul de creanță în baza căreia ANAF să efectueze rambursarea”, Dan Dascălu, avocat Partener Coordonator al practicii de litigii a D&B David și Baias.

“Particularitatea acestui litigiu fiscal a constat în faptul că instanța fondului a cenzurat concluziile eronate ale expertului judiciar care a abordat speța extrem de formalist, considerând că documentele, corespondența și chiar documentele contabile nu făceau dovada prestării serviciilor intra-grup întrucât nu erau întocmite potrivit reglementărilor contabile. Instanța fondului a concluzionat că prestarea serviciilor reprezintă un fapt juridic care poate fi probat prin orice mijloace de probă, iar corespondență electronică, status de lucrări și autorizațiile de construire, împuternicirile, contracte/antecontracte, extrase Revisal, etc confirmau realitatea și efectivitatea prestării de servicii, dar și scopul contractării acestora”, a spus Mihail Boian, Avocat Partener în practica de litigii fiscale a D&B David și Baias.

Grupul multinațional de retail a fost reprezentat de echipa de avocați D&B David și Baias, formată din Dan Dascălu, Partener Coordonator, Mihail Boian, Partener și Andreea Stoica, Avocat Senior.