În contextul economic actual, întreprinderile multinaționale joacă un rol important în economia globală, iar prețurile de transfer aferente tranzacțiilor derulate intra-grup continuă să fie un subiect de interes atât pe agenda acestora, cât și pe cea a administrațiilor fiscale.

Livia Teodoru, Ala PopaFoto: PwC România

Având în vedere importanța prețurilor de transfer și evoluțiile pe acest subiect din ultimii ani, pe 20 ianuarie 2022, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică („OCDE”) a publicat o versiune actualizată a Liniilor Directoare privind prețurile de transfer pentru întreprinderile multinaționale și administrațiile fiscale („Linii Directoare privind prețurile de transfer”). Această ediție din 2022 include următoarele modificări:

- revizuirea Capitolului II - Metode de Prețuri de Transfer, și anume, Partea III C. Metoda Împărțirii Profitului și înlocuirea acesteia cu prevederile Raportului „Ghid Revizuit cu privire la Aplicarea Metodei Împărțirii Profitului”, publicat de OCDE în iulie 2018;

- includerea Raportului „Îndrumări pentru Administrațiile Fiscale privind Abordări pentru Active Necorporale Greu de Evaluat”, stabilite în raportul OCDE din 2018 ca Anexa II la Capitolul VI;

- includerea Raportului privind „Aspecte ce Vizează Prețurile de Transfer în Tranzacții Financiare” ca un nou capitol, Capitolul X - Aspecte privind Prețurile de Transfer aferente Tranzacțiilor Financiare.

Material semnat de Livia Teodoru, Director PwC România și Ala Popa, Manager

Citește mai mult pe Blogul PwC România.