Pentru majoritatea companiilor listate din România raportarea non-financiară reprezintă o chestiune de conformitate, doar 30% având efectiv un plan de punere în aplicare a obiectivelor de mediu, sociale și de guvernanță (ESG) și doar 10% o strategie integrată de afaceri și de sustenabilitate, reiese din raportul ”ESG - O șansă de schimbare strategică?” realizat de PwC România în colaborare cu Bursa de Valori București (BVB).

Monica MovileanuFoto: PwC România

Mai mult, 50% dintre respondenți nu utilizează încă niciun standard de raportare, în condițiile în care până în 2023 cerințele de reglementare și raportare devin mai stricte.

”Având în vedere ambițiile Uniunii Europene de reducere a emisiilor de carbon și noile reglementări care se întrevăd în acest domeniu, angajamentele de sustenabilitate ale companiilor devin urgente. Tonul este dat de companiile listate la bursă care trebuie să facă tranziția către modele de operare responsabile și transparente pentru conformarea la noile cerințe de raportare non-financiară. În cadrul fondului european de redresare, vor fi alocate resurse financiare pentru proiecte de tranziție în acest domeniu, iar companiile care îndeplinesc anumite condiții specifice vor putea solicita finanțare. În consecință, merită să se pregătească pentru a depune deja cererea la nivel de strategie și raportare”, a declarat Monica Movileanu, Partener și Lider ESG PwC România.

Acționarii și investitorii pun un accent tot mai mare pe tot ce înseamnă modele sustenabile. Dacă organizațiile nu au o strategie de sustenabilitate și nu publică rapoarte non-financiare de calitate s-ar putea confrunta cu probleme la evaluare în procesul de audit, precum și cu dificultăți în găsirea surselor de finanțare și de contactare a investitorilor și a clienților.

”Din punctul de vedere al investitorilor, implementarea ESG la nivel corporativ este văzută ca o cerință pentru o mai bună gestionare a riscurilor, îmbunătățirea operațiunilor și o creștere durabilă. Proiectele pe care le-am inițiat la nivelul BVB, și anume ratingurile ESG pentru companiile listate pe piața principală, precum și publicarea ghidurilor noastre ESG, au ca scop îmbunătățirea înțelegerii și capacității emitenților locali, în principal în ceea ce privește așteptările investitorilor instituționali. Sperăm că toți actorii relevanți, autoritățile de reglementare, emitenții, investitorii și organizațiile specializate în ESG vor reuși să găsească o abordare echilibrată pentru a remedia deficiențele actuale în materie de ESG și pentru a spori fiabilitatea și încrederea în datele ESG în viitor”, a declarat Remus Dănilă, Head of Business Development BVB.

Alte concluzii ale raportului

  • 50% dintre companiile respondente spun că au doar o strategie de afaceri.
  • În 82% din cazuri, deciziile ESG sunt luate la nivelul consiliului de administrație.
  • Printre aspectele ESG incluse în procesul de gestionare a riscurilor, companiile cotate la bursă au indicat: securitatea cibernetică, clima și mediul, problemele angajaților, guvernanța corporativă și domeniul aferent activităților anticorupție, aspecte sociale și drepturile omului.
  • Majoritatea respondenților (72%) spun că rapoartele lor nefinanciare sunt verificate de către auditori externi.
  • Companiile sunt mult mai bine pregătite să abordeze problemele sociale, ale angajaților și ale drepturilor omului. Acestea declară că au coduri de etică (82%), politici de remunerare pentru toți angajații (71%), politici de protecție a celor care denunță neregulile (65%), politici privind diversitatea (47%) și standarde OIM (24%).
  • De asemenea se văd progrese ale abordării sistematice a aspectelor legate de climă și mediu: 53% declară că au deja o politică de mediu și climă, iar 12% lucrează la o astfel de politică.
  • 47% dintre respondenți declară că nu au o politică specifică privind drepturile omului, în timp ce 71% spun că au o politică anticorupție și anti-mită.
  • Mai puțin de 6% dintre societățile cotate la bursă declară că efectuează audituri pentru a evalua performanța furnizorilor.

Raportul integral poate fi găsit pe site-ul PwC România aici.